Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2007. március 27.

2 Vizsgadelegálási adatok  23 területi kamara 10 ezer vizsgadelegálás (hálózatos megvalósítás, jelentős tapasztalat a kiválasztásban, delegálásban)  4895 vizsgabizottsági tag (ebből érdekképviseleti tag 382 fő), pályáztatással folyamatosan bővíteni akarjuk a névjegyzéket  Kamarának átadott 16 szakmában 2006-ban 1563 szakmai vizsgadelegálást végeztek a területi kamarák  Az Országos vizsgaelnöki listáról 554 fő vizsgaelnök a 16 szakmában (telepítve az ISZIIR felületre)

3 Vizsgadelegálás változásai, kamarai megállapodások  2006. december 8.Keret-Megállapodás az SZMM és az MKIK között 16 szakmában vizsgaelnöki delegálás és további feladatok átvétele  2006 december 11. 1993. LXXVI. Tv. Módosítása a kamara 16 szakképesítésben megkapta a vizsgaelnöki delegálás jogát és felelősségét (7. § (1); 14. § (2)  2007. január 25. megállapodás a gazdasági érdek- képviseletek és az MKIK között a vizsgabizottsági tagok delegálásában április 01-től delegálja a tagot  Együttműködési Megállapodás Az SZMM és az MKIK között 2007. február 14. (részletes szabályozás a mellékletekkel együtt) április 01-től kamara delegálja a vizsgaelnököt.

4

5

6 Vizsgadelegálások száma 2006-ban Szakképesítés megnevezése Vizsgadelegálások száma 2006- ban Ács-állványozó 62 Asztalos 151 Bőrdíszműves 25 Cipőfelsőrész-készítő 11 Cukrász 94 Épületburkoló 67 Férfiruha-készítő 8 Fodrász 132 Kárpitos 22 Kozmetikus 66 Kőműves 148 Nőiruha-készítő 105 Pincér 172 Szakács 251 Szobafestő-mázoló és tapétázó 147 Villanyszerelő 102 Összesen1563

7 Szakmai záróvizsga elnöki delegálás  2007. április 1-e utáni vizsgákra 16 szakmában kamara delegálja az elnököt  A kimeneti tudás mérését a gazdaság képviselője végezze  Jelentés az NSZFI-hez érkezik augusztus 31.-ig bonyolítandó vizsgákra, átadja az MKIK-nak  A területi kamarák az országos elnöki névjegyzékről delegálnak elsősorban  Országos felkészítés március 27-én, majd szeptemberben az új eljárási rendből ismételt felkészítés

8 Szakmai záróvizsga vizsgaelnöki delegálás  Területi kamara a névjegyzékről kiválaszt és telefonon egyeztet (megyéből, régióból, országos névjegyzékből)  Elnök az összeférhetetlenséget és a konkurenciát figyelembe véve vállalja a megbízást  A területi kamara 15 nappal a vizsga megkezdése előtt megküldi a megbízást és a jelentés(értékelő) lapot elnök részére és értesíti a vizsgaszervezőt  Vizsgaszervező legalább 10 nappal a vizsga helyszínéről és időpontjáról tájékoztatja az elnököt, tagokat  Gyakorlati feladat és helyszín egyeztetése és elfogadása  Szóbeli megkezdése előtt 7 nappal a vizsgaszervező megküldi a javított írásbelit  26/2001. (VII. 27.) OM rendelet előírásai szerinti feladatvégzés

9 Szakmai záróvizsga vizsgaelnöki delegálás  Visszamondás elfogadható indokkal történjen  Kis létszámú, pótló és javító vizsgák megbízásának vállalása  Kapcsolt vizsgákra kiemelt figyelem  Időpont változtatást elnök részéről, egyeztetni megbízóval  Felmentések elfogadása a vizsgaszervező javaslata alapján  Bemeneti feltételek ellenőrzése (kárpitos, kozmetikus szintmérő)  A vizsgaszervező jogosultságának és érvényességének vizsgálata  Nyitó és záró értekezlet megtartása  Teljes bizottság előtt történjen a mérés  Póttétel húzása – elnök – szóbelin 1 alkalommal vizsgázóként

10 Szakmai záróvizsga elnöki delegálás Szakmai záróvizsga elnöki delegálás  Értékelés tantárgyanként objektív legyen és egymástól függetlenül történjen( a kérdező javaslattevő)  Ha a vizsgázó nem felel meg az szvk. minimális szintjének akkor nem kell sikeres állami bizonyítvánnyal jutalmazni könyörületből  A vizsga során probléma merül fel, írásba kell foglalni és aláírni ha egyetértés van együtt, de külön-külön is lehetséges leírni és aláírni  300 fős korlát van a delegáló programba beépítve

11 Szakmai záróvizsga elnöki delegálás  Jelentés (értékelés) 14 napon belül a megbízónak küldeni: vizsga előkészítése, lebonyolítása, vizsgáztatás feltételei, vizsgázók felkészültsége, szvk teljesítése, jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok  Telefonos ügyelet kamarák, érdekképviseletek szombat-vasárnapi vizsga  Díjazás, plusz útiköltség, szállás költség (1/2001. (I. 16) OM rendelet szerint

12 Szakmai záróvizsga vizsgabizottsági tag kérése  A vizsgabizottsági tag kérése, 2007.augusztus 31.-ig történő záróvizsgáknál a 16 szakmában a területi kamará-tól kéri a vizsgaszervező és a kamara átadja az illetékes érdekképviseletnek  2007. szeptember 01.-től bonyolítandó vizsgáknál pedig az öt gazdasági érdekképviselethez történik a bejelentés közvetlenül a címlistán feltüntetett szakmák felsorolása szerint

13 Szakmai záróvizsga vizsgabizottsági elnök kérése  A vizsgabizottsági elnök kérése (jelentés) 2007. augusztus 31.-ig történő záróvizsgáknál a 16 szakképesítésben az NSZFI-hez kell küldeni  A 2007. szeptember 01.-től bonyolítandó záróvizsgák jelentéseit már közvetlenül a területi kamarákhoz küldje a vizsgaszervező

14 Szakmai záróvizsga elnöki delegálás  Vizsgaelnöki jelentés küldése oda történik, ahol az érintett szakmákban, kapcsolt vizsga (kettő vagy több szakma) több a vizsgázói létszám, területi kamara vagy NSZFI 2007. szeptember 01.-től  A vizsgabizottsági tag kérésénél is a fenti elv a meghatározó  A 10 fő alatti iskolarendszeren kívüli vizsgáknál a jelentést a minisztériumtól kért és jóváhagyott engedéllyel együtt küldik a kamarának a vizsgaszervezők, ellenőrzi elnök.  A 35 fős felső határt is vegyék figyelembe a vizsgaszervezők (rugalmasság, ésszerűség, törvényesség)

15 Vizsgaszervezéssel kapcsolatos határidők  4/2006. OM rendelet a tanév rendjéről, 1. számú melléklet II. szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok  Írásbeli vizsgarész május 21-25.  Gyakorlati, szóbeli június

16 Szakmai záróvizsgák tételigénylés  A szakmai záróvizsgák írásbeli tételeinek igénylése továbbra is az NSZFI-től igényelhető, illetve az iskolairendszerű vizsgáztatásban a regionális OH (Oktatási Hivatal)-tól (nincs változás)  A megbízólevélben leírt létszámnál a vizsgázók száma nem lehet több a vizsgán, elnök felelőssége

17 ISZIIR program fejlesztése  A szakmai záróvizsgák program fejlesztése, karbantartása, módosításai folyamatos  Módosítása a törvényi változásokat követi (eljárásrend, új OKJ)  Folyamatos karbantartást végzünk a zárt vizsgaszervezői listákban, OKJ módosítások a régi és új párhuzamos működtetése a területi kamarai adatváltozások módosításai, tagi névjegyzék bővítés, elnöki névjegyzék bővítés, elnöki továbbképzés rögzítése (tervezet)  Lekérdezések nyílt és zárt rendszere fejlesztés alatt  Területi kamarák javaslatait, tapasztalatait figyelembe véve fejleszti az MKIK a programot  Gazdasági érdekképviseleteknek segítséget nyújtanak a kamarák betanulásban és a vizsgaszervezésben, programfejlesztő javaslataikat figyelembe vesszük.

18 Szakmai záróvizsgákról lekérdezések  A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak félévente szolgáltatunk adatokat az Együttműködési Megállapodásban foglalt kérésnek és paramétereknek megfelelően.  Az NSZFI-nek is átadjuk ugyanazt az adatállományt a szakmai vizsgákról a statisztikák készítéséhez  Az elnöki jelentésekből is összegzéseket végzünk a fenti időintervallumokban kérjük határidőre küldeni

19 Minőségbiztosítás  Minőségbiztosítás kidolgozása és bevezetése 2008. januártól  Teljekörű minőségbiztosítás és akkreditáció fokozatos bevezetése a vizsgaelnöki delegálásban  Minőségbiztosítás alkalmazása az értékelésben: továbbképzések, önértékelések, jelentések határidőre megküldése, jelentések tartalmi értékelései  minimumvizsgák bevezetése: eljárási rend, szvk, okj, iratminták ismerete,

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szabó Bálint Szabó Bálint szakképzési tanácsadó Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Telefon: (06-1) 474-5171; Fax: (06-1) 474-5135 E-mail: szabo.balint@mkik.hu szakképzési tanácsadó Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Telefon: (06-1) 474-5171; Fax: (06-1) 474-5135 E-mail: szabo.balint@mkik.hu


Letölteni ppt "Szakmai vizsgaelnök delegálás szervezési és adminisztrációs feladatai Szabó Bálint szakképzési tanácsadó program koordinátor Magyar Kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések