Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI,"— Előadás másolata:

1 A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET Wayda Imréné képzési igazgató

2 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetről

3 Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat Igazgatóság Ellátja a Nemzeti Vidéki Hálózat (NVH) kialakításával, fejlesztésével és koordinációjával kapcsolatos feladatokat. Összehangolja a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) szakmai munkáját. Koordinálja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek és közigazgatási szervek információs és együttműködési tevékenységeit. Információt szolgáltat, továbbképzéseket, szakmai tájékoztatásokat szervez az NVH tagjainak és partnereinek

4 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetről Elemző, Értékelő és Programfejlesztési Igazgatóság Részt vállal a vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések módszertani-tartalmi fejlesztésében, tervezésében, értékelésében. Koordinálja a kapcsolódó tudományos és kutatási munkákat, feldolgozza, elemzi a hazai és nemzetközi eredményeket, javaslatokat fogalmaz meg ezek beépítésére, végrehajtására. Döntés-előkészítő szakmai tevékenységet végez a Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat számára.

5 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetről Képzési Igazgatóság Ellátja az FVM felügyelete alá tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzések fejlesztő-szolgáltató feladatait. Kidolgozza, és jóváhagyásra előkészíti az FVM hatáskörébe tartozó szakképzések alap dokumentumait (szakmai és vizsgakövetelményeket, központi programokat), vizsgatételeket. Szervezi a szakközépiskolák és szakiskolák országos tanulmányi és szakmai versenyeit, szaktanárok, szakoktatók továbbképzéseit.

6 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetről Képzési Igazgatóság Pedagógiai szaktanácsadóin keresztül kapcsolatot tart a középfokú szakmai intézményekkel, segíti a szaktanárok munkáját. Összegyűjti, rendszerezi és gondozza az agrár középfokú szakképzéssel kapcsolatos archív anyagokat, statisztikai adatokat. Segíti a miniszter feladataihoz kapcsolódó népfőiskolai tevékenységet.

7 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetről Szaktanácsadási Igazgatóság Országos Szaktanácsadási Központként közreműködik az FVM ágazataiban működő államilag támogatott szaktanácsadásban. Ellátja a szaktanácsadás operatív feladatainak végzése során a régiós, területi és helyi központok, valamint a szaktanácsadói tevékenység koordinációját. A szaktanácsadók számára információt szolgáltat.

8 Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetről Szaktanácsadási Igazgatóság Együttműködik az agrárágazati képzést folytató iskolákkal, intézményekkel a külföldi kapcsolatok kialakításában. Külföldi szakmai tanulmányutakat szervez szaktanárok, szaktanácsadók részére. Külföldi szakmai gyakorlatokat szervez szakmai tanárok és végzett fiatal szakemberek számára.

9 A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok § § § § § § § § § § § § § § § + +=

10 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 6. § (1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lépett hatályba. A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az utolsó megjelent módosítása. Jelenleg megjelenés alatt van egy újabb módosítás, de az agrár-szakképesítéseket nem érinti.

11 A 2006. április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsőfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

12 Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében a résztvevővel képzési szerződést a 2006. április 1-jétől hatályos OKJ előírásai szerint akkor lehet kötni, ha a szakképesítés szakmai és vizsga- követelménye kiadásra került. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

13 6. oszlop - Kizárólag iskolai rendszerben megszerez-hető szakképesítések 7. oszlop - A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama Az év és az óraszám együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óraszám adott, ott iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha központi program nem került kiadásra. A kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idő évben van megadva. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

14 Az Országos Képzési szerinti képzés bevezetésével kapcsolatos feladatok - Az SZVK-k rendeletben való megjelentetése - A központi programok jóváhagyása - Vizsgafeladatok elkészítése, elkészíttetése - Helyi képzési programok elkészítése - Pedagógiai program módosítása - Képzések indítása iskolarendszerben 2008. 09. 01. - Iskolarendszeren kívül a rendeletben megjelölt időponttól

15 Az Országos Képzési szerinti képzés bevezetéséhez szükséges a rendelet megjelenése, amely tartalmazza a: Jogszabály szövegét 1. számú melléklet: Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai 2. számú melléklet: 44 db SZVK 3. számú melléklet: Bemeneti kompetenciák modulokba rendezve 4. számú melléklet: Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ- ban szereplő szakképesítések között 5. számú melléklet: Fogalom-meghatározások

16 A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-a (1) bekezdés 21. pontjában előírt, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek megszerzéséhez jogszabály szakmai előképzettséget ír elő. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

17 A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezők közül az OKJ-ben szereplő 33-as azonosító számmal kezdődő szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését 2006. január 1-jétől azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követően fejezték be az általános iskola nyolcadik osztályát. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

18 A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban résztvevők számára rész-szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

19 13/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről A támogatás két részletben kerül kifizetésre az önkormányzatok által leadott igény szerint.. Az első részlet támogatási előleg, amelynek összege 5000 Ft/fő/vizsga. A támogatási előleg igénylésének alapja a 2007. évben szakmai vizsgát tett, szakmai vizsgára jelentkezett és a várhatóan javító, pótló szakmai vizsgára jelentkező tanulók létszáma. A támogatás második részletének alapja a 2007. évben szakmai vizsgát tett (megkezdett) tanulók tényleges létszáma. 2007. november 23-ig kell lejelenteni. A támogatási igények benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

20 A támogatást igényelhetik a) a helyi önkormányzatok, b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói, c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: fenntartók) az általuk közoktatási feladatként ellátott, 2007- ben megszervezett szakmai vizsgák lebonyolításához. 13/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről

21 4. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerű szakképzések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidőpontjai: a) írásbeli: 2007. október 3. 14 óra szóbeli és gyakorlati: 2007. október 4-26. b) írásbeli: 2008. február 4. 14 óra szóbeli és gyakorlati: 2008. február 5-28. c) írásbeli: 2008. május 19. 8 óra szóbeli és gyakorlati: 2008. május 20.-június 27. 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről

22 A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze május 30-án is megszervezhető (írásbeli pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, az írásbeli pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt. 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet a 2007/2008. tanév rendjéről

23 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 12-14. §-aiban szabályozott, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés- ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai vizsgára, az abban részt vevőkre, a vizsga lebonyolításával kapcsolatban kötelezettséggel vagy jogosultsággal rendelkezőkre.

24 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakmai vizsga időtartama legfeljebb három nap. A vizsgabizottság, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai ezt indokolják, a vizsga időtartamát a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban egy nappal meghosszabbíthatja. A vizsgabizottság elnöke a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi, a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a bekezdés szerinti vizsgaprogramot.

25 Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 6 órát. Az egyes vizsgatevékenységek idejeként - a 6 órás időkeret számításakor - a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. Modulzáró vizsgát év közben csak akkor kell szervezni, ha a szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, egyébként a képzés befejezése után kell valamennyi modulból vizsgát tenni. 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

26 Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható. A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást.

27 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára - a vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke a 9. § (3) bekezdése szerint felkért vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie a rész- szakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére is.

28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet, továbbá a módosításáról szóló 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet és 9/2006. (III. 27.) OM rendelet. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint megkezdett képzések szakmai vizsgáit a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet rendelkezései szerint kell előkészíteni és lefolytatni.

29 Szakmai vizsga összegző értékelése A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szint- jének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének 50%-át.

30  A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfe- lelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani:  elért 50% esetén elégséges (2),  elért 60% esetén közepes (3),  elért 70% esetén jó (4),  elért 80% esetén jeles (5). Szakmai vizsga összegző értékelése

31 Példa:  A szakképesítésben X modul aránya 60%, teljesítése 50% Y modulé 40%, teljesítése 80%.  Összegzett értékelés: 0,6*0,5 + 0,4*0,8 = 0,30 + 0,32 = 0, 62 ; 62%, Közepes (3)  A vizsgázó a szakmai vizsgáról tanúsítványt kap, melyben – akkor is ha valamelyik modul elégtelensége miatt a szakképesítést nem szerzi meg – valamennyi teljesített modulra vonat- kozóan fel kell tüntetni a modul teljesítésének (kerekített) százalékban kifejezett értékét.

32 FONTOS!!!!!!! Minden információt a www.kszi.hu honlapra helyezünk fel. (pl. az írásbeli tételek átvételének időpontja, versenyfelhívás, szaktanári továbbképzés, stb.www.kszi.hu Vizsgabejelentőt, tételigénylést az FVM VKSZI-be és az FVM Szakigazgatási Főosztályára egyaránt meg kell küldeni. Elnököt lehet javasolni, de fenntartjuk a változtatás jogát.

33 Pályázatok  Vizsgáztatási jogosultság  Szakmai vizsgaelnöki, szakmai szakértői A bírálati díj változott 2007. május 7-e után beadott szakmai szakértői pályázatok esetében a mindenkori minimálbér 30%-a, hosszabbítás esetében a fele, azaz 15%. Amennyiben a szakértői tevékenységet bővíteni kívánják, az új eljárásnak minősül, tehát 30% a bírálati díj mértéke.

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Forrás: Nemzeti Szakképzési Intézet FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Jogszabályok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET Wayda Imréné képzési igazgató


Letölteni ppt "A szakképzés-fejlesztés aktualitásai, az új OKJ bevezetésével kapcsolatos feladatok Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VIDÉKFEJLESZTÉSI,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések