Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konfliktusfeloldó működések a lexikális előhívás során

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konfliktusfeloldó működések a lexikális előhívás során"— Előadás másolata:

1 Konfliktusfeloldó működések a lexikális előhívás során
Ladányi Enikő MTA - Nyelvtudományi Intézet Pszicho-, neuro- és szociolingvisztikai osztály BME – Kognitív Tudományi Tanszék

2 Kognitív kontroll Barack Barakk Alma Banán Eszik Édes

3 Konfliktus A cél és a versengő reprezentációk aktivációjának viszonya
Aluldeterminált konfliktus Prepotens konfliktus A konfliktus reprezentációs szintje Belső perceptuális reprezentációk konfliktusa Válaszreprezentációk konfliktusa

4 Kísérleti vizsgálat Reprezentációs konfliktus
Prepotens: Stroop-teszt (Stroop, 1935) Aluldeterminált: Igeprodukciós teszt

5 piros

6 piros

7 Reprezentációs -aluldeterminált
Igeprodukciós feladat olló – vág macska – nyávog/dorombol/karmol…

8 Képalkotó eredmények bal alsó homloki tekervény aktiváció kognitív kontroll feladatokban Stroop feladat (Milham és mtsai, 2003) Igeprodukciós feladat (Thompson-Schill és mtsai, 1997)

9 Neuropszichológiai eredmények
Bal alsó homloki tekervény sérült betegek teljesítménye elmarad az átlagostól Stroop feladatban (Hamilton – Martin, 2005) Igeprodukciós feladatban (Thompson-Schill és mtsai, 1998)

10 Kognitív kontroll és nyelv
A bal alsó homloki tekervénynek (=Broca terület) specifikus nyelvi működéseket tulajdonítottak Szintaktikailag komplex mondatok megértése közben aktív A területen sérült betegeknek szintaktikailag komplex mondatok megértésével van problémája DE: nem minden esetben → Magas konfliktust tartalmazó helyzetekben (Novick és mtsai, 2005)

11 Kognitív kontroll és nyelv
fMRI eredmények Átfedő aktiváció a bal alsó homloki tekervényben versengő elemzéseket lehetővé tévő mondatok megértése és kognitív kontroll feladatok közben Kétértelmű mondatok megértése és Stroop/flanker feladat (January és mtsai, 2009; Ye és Zhou, 2009)

12 Kognitív kontroll és nyelv
Neuropszichológiai eredmények Bal inferior frontális tekervény sérült betegek Nonfluens, de grammatikus beszéd Átlag alatti teljesítmény a kerti ösvény mondatok megértésében Pl.: Put the frog on the napkin into the box. Átlag alatti teljesítmény kognitív kontroll feladatokban Pl.: Novick és mtsai, 2004, 2009.

13 Lexikon és kognitív kontroll
Lexikális szelekció során versengés Konfliktusfeloldáshoz kognitív kontroll Időnként sikertelen – spontán beszédben téves szótalálások Schnur és mtsai, 2005, 2006, 2009 Bal alsó homloki tekervény sérült afáziásoknál átlag alatti teljesítmény képmegnevezési feladat konfliktus feltételében Kan és mtsai, 2004 Bal alsó homloki tekervény aktiváció képmegnevezési feladat konfliktus feltételében

14 Gátlás vagy aktivációnövekedés
Konfliktus: a megfelelő aktivációkülönbség hiánya → célreprezentáció aktivációjának növelése → versengő reprezentációk aktivációjának csökkentése Snyder és mtsai, 2010 midazolam (GABAerg gátló interneuronok hatását fokozza) hatására jobb teljesítmény az igeprodukciós feladatban → gátlásra bizonyíték

15 A kognitív kontroll és a lexikai előhívás kapcsolatának vizsgálata SNyZ-t mutató gyerekeknél

16 Specifikus nyelvfejlődési zavar
Nyelvi problémák úgy, hogy nincs látható egyértelmű oka, mint Környezeti ingermegvonás Érzékszervi sérülés Értelmi deficit Neurológiai károsodás Pszichiátriai, szociális zavar Prevalencia USA: 7 % Különböző típusok? Késés vagy fejlődési zavar?

17 Specifikus nyelvfejlődési zavar
Elsősorban nyelvtani hibák, de lexikális problémák is (Leonard és Deevy, 2003) Nem csak nyelvi problémák munkamemória (Bishop, 1992; Graf Estes, Evans,  és Else-Quest, 2007; Gathercole és Baddeley, 1990, 1993; Joanisse és Seidenberg, 1998) mozgásszervezés (Powell és Bishop, 1992, Ullman és Pierpont, 2005) kognitív kontroll (Henry és mtsai, 2012) Kognitív kontroll problémáknak szerepe van a lexikális problémákban → kognitív kontroll és a nyelv kapcsolata

18 Módszerek Résztvevők Feladatok
14 SNyZ-t mutató gyerek és korban illesztett kontrolljaik (7-11 év) Feladatok Képmegnevezési feladat – konfliktus mértékének manipulációja Verbális Stroop feladat Nem-verbális Stroop feladat

19 Képmegnevezés

20 Konfliktus manipulálása
Szemantikai kontextus Kevert Homogén Lehetséges nevek száma Egy Több

21 Nem-verbális Stroop Nyilak
Irány: jobbra, balra, le, fel Pozíció: jobb, bal, lent, fent Feladat: a nyíl irányának megfelelő billentyű megnyomása Konfliktus és kontroll feltételek

22 +

23

24 +

25

26 Vizsgált változók Verbális Stroop Nem-verbális Stroop Képmegnevezés
Stroop hatás RI_konfliktus feltétel - RI_kontroll feltétel Nem-verbális Stroop Képmegnevezés RI_konfliktus feltétel (homogén, több név) RI_kontroll feltétel (kevert, egy név)

27 Hipotézisek Kognitív kontroll sérülés
→Nagyobb Stroop hatás az SNyZ csoportban →Lassulás a képmegnevezési feladat konfliktus feltételeiben a nem konfliktus feltételhez képest, és SNyZ-ben nagyobb hatás Korreláció a képmegnevezés konfliktus feltétele és a kognitív kontroll mutatók között

28 Eredmények - Stroop

29 Eredmények – képmegnevezési teszt kontextus

30 Eredmények – képmegnevezési teszt nevek száma
*

31 Eredmények – korreláció - SNyZ
Több név – nem-verbális Stroop r=.616 p<.05

32 Eredmények – korreláció - SNyZ
Homogén feltétel – nem verbális Stroop r=.543 p<.05

33 Diszkusszió – RI-k Nincs szignifikáns különbség a Stroop hatásban
→ túl kicsi minta? SNyZ-ban szignifikánsan hosszabb RI-k a képmegnevezési feladatban Nem csak a konfliktus feltételekben – általános lassulás Szignifikáns lassulás kognitív kontrollt igénylő feltételekben a megnevezési feladatban a névbeli egyezésben mindkét csoportban, kontextus manipulációjának csak az SNyZ-ban Kisebb mértékű konfliktusfeloldás szükséges, ami ép működés esetén nem vezet látható RI növekedéshez?

34 Diszkusszió korrelációk
SNyZ csoportban korreláció a nem verbális Stroop és a megnevezési feladatban megjelenő konfliktus hatás között → egy általános kognitív kontroll sérülés, ami hat a képmegnevezésre is? Miért nincs korreláció a verbális Strooppal? Olvasási nehézségek Kisebb Stroop hatás – Kisebb tere van a varianciának Miért nincs korreláció a tipikus fejlődésű gyerekeknél? Más miatt lassulnak le a konfliktus feltételben? Kisebb hatás

35 Konklúzió Kognitív kontroll probléma SNyZ-ben, ami a szóelőhíváshoz szükséges idő hosszabbodásához vezet, ha konfliktus jelenik meg SNyZ mint komplex, nem csak nyelvi problémaegyüttes – fejlesztés!! Általános kognitív kontroll működés is szükséges a szóelőhíváshoz

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Konfliktusfeloldó működések a lexikális előhívás során"

Hasonló előadás


Google Hirdetések