Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon

2 A reformkor törekvései
A föld polgári tulajdonának megteremtése A szabad munkaerő létrehozása A hazai tőkés ipar és az önálló vámterület kialakítása A hitelélet fellendítése (takarékpénztárak, bankok) A kereskedelmi tőke felhalmozása nagykereskedők kezén, valamint a kereskedelmi tőke ipari vállalkozásokba áramlása, az ipari vállalkozások létrejötte

3 Megkésett tőkés fejlődés az 1848-1849-es szabadságharc után
Az ipari forradalom előfeltételeinek kialakulása: A külföldi tőke beáramlása (vasútépítésbe, hajózásba, bányászatba, cukoriparba) Az infrastruktúra kialakulása: modern bankrendszer, vasúthálózat, hajózás Mezőgazdaság tőkés fejlődésének porosz útja Tőkés ipar kezdetei: vasöntödék, gépgyárak

4 Felgyorsuló tőkés fejlődés az 1867-es Kiegyezés után
Periféria lévén a fejlődés sajátosságai: A külföldi tőke meghatározó szerepe, tőkebeáramlás Modern infrastruktúra kialakítása Bankrendszer: 5 nagybank dominanciája Biztosítási üzletág kiépülése Pest központú vasúthálózat kiépülése MÁV létrejötte 1894 – Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. Modern úthálózat, postai szolgálat, telefonszolgálat létrejötte

5 A századforduló gazdasága
Magánmonopol kapitalizmus időszaka Az első és a második ipari forradalom összefonódása Villamossági ipar Autógyártás: Győri Vagongyár Fogyasztási iparágak: élelmiszeripar, textilipar, bőr-és papíripar Az századforduló után Magyarország közepesen fejlett agrár-ipari országgá, félperifériává fejlődött. Jellemzője: duális gazdaságszervezet: kisipar – nagyipar, marad az agrártúlsúly A monopolkapitalizmus jellemzői: kartellek létrejötte, finánctőke létrejötte: ipari + banktőke + a nagybirtokos arisztokrácia tőkéjének összefonódása.

6 Trianon hatása a magyar társadalomra, gazdaságra
A Monarchia az első világháborús vereség következtében megingott Magyarország a legkisebb, gazdaságilag, katonailag a leggyengébb, a legkiszolgáltatottabb állam lett Újrarendeződött az ország gazdasági szerkezete Új vámhatárok, vámtarifák és gazdaságpolitikák alakultak ki a korábbi egységes piac helyén

7 Magyarország a két világháború közötti időszakban
Új nemzeti valuta: Pengő Fő feladata: a stabilizáció megteremtése Át kellett szervezni a belső és külső politikai és gazdasági kapcsolatokat A világgazdasági válság megtörte a fejlődést 1924-től rövid és hosszú lejáratú hitelek formájában érkezett be külföldi tőke: amerikai, angol, német és francia

8 A külkereskedelem sajátosságai
Önálló külkereskedelmi politikát kellett kialakítani Ausztria központúság az Anschlussig 1934 gazdasági megállapodások: magyar – olasz – osztrák Németország a legfontosabb kereskedelmi partner

9 A kor nagy magyar közgazdászai

10 Földes Béla ( )

11 Élete Születés: Lugoson, Krassó vármegye
Tanulmányok: Budapest, Bécs, Lipcse – egyetem 1872 a Fővárosi Statisztikai Hivatal igazgatóhelyettese Pedagógiai pályára lép: a Kereskedelmi Akadémia tanára 1874 Budapesti Tudományegyetem: magántanári képesítés Nagyváradi Jogakadémia 1882 ismét a Budapesti Tudományegyetemen tanít

12 Élete 1892 Nemzetgazdasági-és Pénzügytani tanszék
1917 az egyetem rektora 1893 az MTA levelező tagja – 1903-tól rendes tagja 1905 politikai pálya 1917 átmenetgazdasági miniszter 1918 végéig tagja a magyar képviselőháznak 1940-es évek: zsidó származása miatt mellőzik 1945 budapesti gettó

13 Munkássága Egyetemi hallgató: „A sociális kérdés” – munkapiac szabályozásának szükségessége Élete fő műve: „Társadalomgazdaságtan” Gazdaságpolitika Értekezések a valuta-és jegybankpolitikáról Rámutat a gazdaságpolitika, az általános politika és a nemzeti élet közötti összefüggésekre Pénzügytan Legfontosabb munkája: „Államháztartástan”

14 Munkássága Szociálpolitika és társadalompolitika
1936 „ A szociális igazság felé” Társadalomerkölcsi problémák elemzése és megoldása Statisztika Bűnügyi és demográfiai statisztikai kutatások Gazdaságstatisztika Tökéletesítette a statisztika módszerét Morálstatisztikai, demográfiai és gazdaságstatisztikai értekezések

15 Munkássága Gazdaságtörténet Gabonaárak alakulása
Gabonaárak a házasságkötésekre, a halandóságra, a munkabérekre, a megélhetési költségekre gyakorolt hatását vizsgálta Ausztria és Magyarország „közös ügyei” A magyar közgazdaságtudományt megerősítette és továbbfejlesztette.

16 Heller Farkas ( )

17 Élete Tanulmányok: budapesti jogi kar 1898 tisztviselő a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál, majd a Földművelésügyi Minisztériumban 1914 a Műegyetem „nyilvános rendkívüli tanára” A Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke 1925-től szerkeszti a Közgazdasági Szemlét Az osztrák iskola követője 1948 a marxista Közgazdasági Egyetemnek csak az alkalmazottja lehetett 1949 megfosztják az MTA tagságától

18 Munkássága Első jelentős szakmai sikere: a határhaszon elméletéről írt könyve Agrár-és kereskedelempolitika és a tőzsdereform gyakorlati kérdéseivel foglalkozott 1919 közgazdaságtan tankönyvének első kötete Kvantitatív, korszerű elemzési eszközöket alkalmazó tanulmányok Élete fő műve: A közgazdasági elmélet története (1943) 1945 és 1947 Elméleti, ill. Alkalmazott közgazdaságtan tankönyv Figyelme olyan jelenségekre is kiterjedt, amelyeket a hagyományos közgazdaságtan képviselői elhanyagoltak A két világháború közötti időszak legkiemelkedőbb magyar közgazdásza

19 Navratil Ákos ( )

20 Élete Tanulmányok: jogi tanulmányok Pesten majd Berlinben
1902 magántanári képesítés közgazdaságtanból Tanári pályafutás: Kassai Jogakadémia, Kolozsvári Egyetem Pázmány Péter Tudományegyetem tanára 1927-től az MTA levelező, 1939-től rendes tagja az Akadémia igazgatótanácsának tagja

21 Munkássága 1895 első publikációja
1895 Smithről írott dolgozatával egyetemi pályadíjat nyer Legjelentősebb műve: „Közgazdaságtan” – I. kötet (1933), II. kötet (1939) A gazdasági élet tágabb értelemben vett jelenségeivel is foglalkozik: erkölcsi, jogi, szociálpolitikai és technikai természetű vonatkozások Elemi és másodlagos gazdasági jelenségek megkülönböztetése A két világháború közötti időszak egyik meghatározó jelentőségű közgazdásza

22 Gaál Jenő ( )

23 Élete és munkássága Műegyetemi tanár, politikus, az MTA tagja
1872-től az Aradi Kereskedelmi és Iparkamara titkára, az Aradi Gazdasági Egyesület alelnöke országgyűlési képviselő Konzervatív szemléletű gazdaságtörténeti, agrárpolitikai és szociálpolitikai munkát írt Néhány műve: A nemzetgazdaságtan rendszere( ), Gróf Széchenyi István nemzeti politikája(1903), Magyarország közgazdasági és társadalmi politikája a második ezredév küszöbén(1907), Birtokpolitika(1912)

24 Karvassy Ágoston ( )

25 Élete és munkássága Közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja
1830 jogi doktori oklevél Munkásságára elsősorban Adam Smith és Friedlich List tanai hatottak Ő írta az első magyar nyelvű közgazdasági és jogi tankönyvet Néhány műve: A magyar váltójog(1846), A közönséges váltórendszabály(1850), A közrendészeti tudomány(1862), Az alkotmány és igazságügyi politika(1862), A magyar váltójogi eljárás(1964), Az ausztriai általános polgári törvénykönyv(1870)


Letölteni ppt "A tőkés gazdaság és kereskedelem fejlődése Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések