Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. Előadás Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, területei és elvei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. Előadás Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, területei és elvei"— Előadás másolata:

1

2 I. Előadás Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, területei és elvei
I.1. Tudományos alapok I.2. Történelmi alapok II.1. Az anyanyelvi nevelés célja II.2. Életkori sajátosságok és okt.-i rendszer II.3. Az anyanyelvi nevelés területei III.4 Az anyanyelvi nevelés elvei

3 „Nagyon nehezen határozható meg, hogy voltaképpen miről is van szó
„Nagyon nehezen határozható meg, hogy voltaképpen miről is van szó. Először is az anyanyelvünk a sorsunk, ez a családba és a társadalomba való beilleszkedésnek (…) az eszköze, személyiségünk kerete, csoport-azonosságunk jelkép-rendszerének döntő része, a kommunikációnk fő fegyverneme, a tanulásnak, majd a művelődésnek meghatározó segítője. Nehéz ezt úgy definiálni, hogy mindenkit kielégítsen. Ennek a témának jogosan nagyon sok gazdája van.” Szépe György

4 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
I.1. Tudományos alapok Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvjárás, regionális köznyelv Nyelv és társadalom /szocializáció/ Anyanyelv Idegen nyelv Származásnyelv Környezeti nyelv Nyelvi státusz: Államnyelv, kisebbségi nyelv Nyelv és egyén /perszonalizáció/ Kompetencia- Elméleti tudás Nyelvi viselkedés Egynyelvűség-kétnyelvűség-többnyelvűség Bilingvizmus-diglosszia

5 I. Az iskolába lépő gyermek beszédének jellemzői
Beszéd és gondolkodás összefüggése szerint a beszéd lehet: Egocentrikus (önmagának szóló) Kommunikatív (másnak szóló) Belső beszéd (gondolkodás-beszéd) A kommunikatív beszéd lehet: Szituatív Kontextusos Szociolingvisztikai szempontból: (B. Berstein) Kidolgozott kód Kidolgozatlan kód

6 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
I.2.Történelmi alapok Középkor: latin Reneszánsz, reformáció: anyanyelvek 1700-as évek vége: magyar nyelv és irodalom Reformkor: „Nyelvében él a nemzet!” XX. sz.-i tantervek (1945-ig, ‘45-től) A ’78-as tanterv NAT, Kerettanterv, NAT (…)

7 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
II.1. Az anyanyelvi nevelés célja ADEKVÁT NYELVI, KOMMUNIKÁCIÓS VISELKEDÉS KIALAKÍTÁSA. Életkori sajátosságok figyelembe vétele Tantervi, egyéni, helyi célok Ismeretek-képességek (készségek)

8 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
II.2. Életkori sajátosságok és közoktatási rendszer 3-6 év 6-10 (12) év 10-14 év 14-17v.18 év (… life-long education)

9 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
II.3. Az anyanyelvi nevelés területei Attp. vagy módszertan Interdiszciplína:nyelvtud., pedagógia, irodalomtud., pszichológia, … Iskolai területek: Beszédkészség Írás-olvasás Szövegértés (beszélt és írott) Helyesírás

10 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
Nyelvtan Kommunikáció Csoportosítva: Percepciós, produkciós és reprodukciós nyelvi tevékenységek kialakítása, integrált fejlesztése.

11 I. Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, elvei
III. Az anyanyelvi nevelés elvei: Játékosság, élményközpontúság A nyelvelsajátítás és az iskolai nevelés különbsége Beszédre való alapozás Interiorizáció-exteriorizáció Integráció Analógia és kreativitás Nyelvi tudatosság (language awareness) Az egész-rész problematikája A kiegyensúlyozottság elve Sémaelmélet Memória és figyelem

12 Kérdések Mit nevezünk anyanyelvnek, idegen nyelvnek?
Mit értünk regionális köznyelv alatt? Mi a különbség a származásnyelv és a környezeti nyelv között? Mi a különbség a bilingvizmus és a diglosszia között? Mit nevezünk anyanyelvi kompetenciának? Magyarázza meg a következő fogalmakat: szituatív beszéd, kontextusos beszéd Mi a különbség az egocentrikus és a kommunikatív beszéd között? Mutassa be egy Ön által választott tanterv, korszak jellegzetességeit az anyanyelvi nevelés szempontjából! Mi az anyanyelvi nevelés legfőbb célja? Mit jelent az adekvát nyelvi viselkedés? Melyek az anyanyelvi nevelés iskolai területei? Melyek az anyanyelvi nevelés legfontosabb elvei?


Letölteni ppt "I. Előadás Az anyanyelvi nevelés alapjai, célja, területei és elvei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések