Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. április 4. Marcali TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. április 4. Marcali TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás."— Előadás másolata:

1 2012. április 4. Marcali TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

2 P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

3 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

4 TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

5 P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

6 P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

7 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE - - Az intézményi mentorok kiválasztása a HHH-s,az SNI-s és a BTM.es tanulók segítésére - - Ezen tanulók fejlesztését szolgáló eszköztár kidolgozása(vagy adaptálása) - Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása - Pedagógusok továbbképzése (szociális hátrányok enyhítése, személyisé g fejlesztés, a tanulási kudarcnak kitettek fejlesztése, lemorzsolódás csökkentése) - egyéni és csoportos fejlesztési tervek készítése, 3 havonta értékelésük a szülők és a tanulók bevonásával - a közösségi funkciókban való tanulói részvétel biztosítása - részvétel az ösztöndíj program helyi szervezésében - hatékonyabb intézményi tevékenység az eltérő fejlettségű tanulók együtt nevelésére P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

8 - Dokumentum készítése a „Közös modell kifejlesztése a lemorzsolódás csökkentésére a SZASZET intézményeiben TOVÁBBI CÉLOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉG TERÜLETÉN - - hatékony párbeszéd a szülőkkel - - csökken az iskolarendszerből kimaradók száma - - csökken az iskolai hiányzások száma - - nő az évfolyamvesztés nélküli továbbhaladó HH/HHH és SNI-s tanulók száma - - javulnak az országos kompetencia mérések eredményei - - csökken a magántanulók száma - P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

9 A MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE - a projektrendezvények segítése, a médiákban történő megjelenések intézése - a Marcali Nemzetközi vásáron a SZASZET intézményeinek megjelenése - intézményi bemutatkozó filmek elkészítésének szervezése, arculati kézikönyv szerkesztése - reklámtárgyak készíttetése (esernyők, bögrék,tollak,kulcstartók,pólók)a projekt és az intézmények népszerűsítésére - pályaválasztási kiállításokon (Kaposvár, Szőcsénypuszta,Marcali) való részvétel - intézményeket bemutató kiadványok és szakmákat ismertető szórólapok készíttetése - - az ösztöndíj rendszer szervezése, propagálása intézményi szinten - - SZASZET-es és intézményi honlapok szerkesztése, kezelése P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

10 TANANYAGFEJLESZTÉSI, FELNŐTTKÉPZÉSI MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, FELADATOK - - A felnőttképzés szerepe,lehetőségei a „ Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulásban című dokumentum elkészítése - - digitális tananyagok (üzemgazdaságtan, vállalkozási és gazdálkodási ismeretek, gépészet, vendéglátás- idegenforgalom, mezőgazdaság, „kapcsolat a munka világával”) A tananyag bázis 110 power point előadásból áll - - interaktív tananyagok készítése a Neting Informatikai Kft. Segítségével - - a fenntartási időszakban kiemelkedő feladat az elkészített anyagok felhasználása - - szükséges aktualizálni is a tananyagokat a jogszabályi változásokhoz illetve a munkaerőpiac kívánalmainak megfelelően P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

11 PEDAGÓGUS KÉPZÉSI MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE - Segítették a képzések megvalósulását, illetve azt az előzetes intézményenkénti felmérést, amellyel el tudtuk kerülni a korábbi pályázatok képzéseivel történő átfedéseket - - közbeszerzési eljárás (2010.08-09.) a pedagógus képzésekre, menedzsment képzésekre és a közösségi funkciókra (tanulói tréningek) Az előző kettőnél az OKKER ZRT, míg a harmadiknál a Marcali Egységes Pedagógiai Szakszolgálat volt a nyertes - - Mind a hat intézmény érintett volt a pedagógus képzéseknél és a tanulói tréningeknél - - Összesen 651 db tanúsítványt kaptak a kollegák és ezzel jelentősen túl is teljesítettük az indikátorban vállalt kötelezettségünket (a három menedzsment képzéssel)- P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

12 A képzések többségének tartalma (több helyen is) a konfliktus kezelések a problémás tanulók helyzete a hátrányos helyzetűek segítése személyiség fejlesztés lehetőségei stressz tűrőképesség növelése az esélyegyenlőség növelése diszkrimináció menetesség További témák voltak: digitális tananyagok fejlesztése, interaktív tábla használata, asszertív és erőszakmentes kommunikáció intézményi értékelési feladatok,módszerek moduláris szakképzés megvalósítása személyiségfejlesztés a 7-12. évfolyamon P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

13 P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

14 A PÁLYAVÁLASZTÁSI,KARRIER TANÁCSADÁSI, NYOMONKÖVETÉSI MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE - pályakövetési dokumentum készítése,kérdőív alkalmazása, a végzettek beléptetése a rendszerbe, a tapasztalatok összegzése - - a négy kistérség területén, de pár másik helyen is 49 általános iskolában 2616 tanuló részére pályaválasztási tájékoztatás adása,ezekhez információk segítése és a szakmai anyagok összeállításához segítség - - részvétel az intézményi pályaválasztási Nyílt Napokon, a társintézményekről is tájékoztató adása - - a szakértő által elkészített projekt-dokumentumokhoz információk adása, szakmai egyeztetések - - az intézményi szakmai anyagok,prospektusok összeállítása, terjesztése - - segítség adása a tanulók részére szervezett tréningeknél P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

15 TANULÓI TRÉNINGEK (KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK) Népszerű program volt ezek szervezése ( Marcali Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ) a hat megvalósító intézményben. 736 tanuló vett részt kiscsoportos foglalkozásokon az alábbi témákban: Önismeret és kommunikáció. Szociális érzékenység. attitűdjének kialakítása Pályaválasztás,pályaorientáció. Ifjúságvédelem., családpedagógia, emberjogi ismeretek A tanulás tanítása. Konfliktuskezelés. Tanulási motiváció. Ismerkedés a munka világával. P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

16 - RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A FOGLALKOZÁSOKBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMA - 2010.OKTÓBER - 2011.OKTÓBER - Ady Endre Gimn.SZKI, Nagyatád 109 fő - BNI Barcs 101 fő - Jálics Ernő Integrált Oktatási Központ, Kadarkút 94 fő - Berzsenyi Dániel Gimn. SZKI, Marcali 124 fő - Széchenyi Zsigmond Szakképző Iskola, Szőcsénypuszta 202 fő - Marcali Szakképző Iskola 106 fő - ÖSSZES RÉSZTVEVŐ TANULÓ: 736 fő P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

17 EREDMÉNYEK A KÜLÖNBÖZŐ KÉPZÉSEK CÉLKITŰZÉSEIHEZ IGAZODVA A tanulók saját élményű játékokkal felismerik az előítéletes, igazságtalan viselkedést, társadalmilag hasznos magatartásformák kialakítása Másság iránti tolerancia Reális önismeret alakul ki Javul a kommunikációs képességük Csoportos döntéshozatal és a vitakészség fejlődik Pályaismeretük bővül Belső motiváció erősödése a tanulás irányába Alkalmazkodás a munka világához Részvétel elismerése oklevéllel További igény a folytatásra P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

18 P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

19 - ÖSZTÖNDÍJPROGRAM - Az egyik legnépszerűbb, hosszú ideig tartó támogatási forma - Elsődlegesen a tanulmányi eredmény döntött – a hiány szakmák figyelembe vételével -, de átlagok egyenlősége esetén a halmozottan hátrányos helyzet előny volt - A pályázati kiírást a Tanácsadó Testület (intézmények,gyakorlati képző helyek,munkaügyi szervezet képviselői) fogalmazta meg - Az alábbi időszakokban, a következő számban kaptak pénzügyi támogatást az arra érdemes tanulók: 2010.07-08. 22 tanuló (52 pályázóból) – havi 10 ezer Ft/fő (Nagyatád:2 fő,Kadarkút:13 fő, Marcali Szakk.:7 fő)  P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

20 2010.09.- 2011.02. 79 tanuló(89pályázóból)–havi 10 ezerFt/fő (Nagyatád:3 fő, Kadarkút: 20 fő,MarcaliSzakk.:25 fő, Barcs:13 fő, Szőcsénypuszta:18 fő) 2011.03-08. 79 tanuló (174 főből) –havi 10 ezer Ft/fő (Nagyatád:3 fő, Kadarkút:17fő, Marcali Szakk.:18fő, Barcs:22 fő, Szőcsénypuszta: 19 fő) 2011.09-2012.02. 109tanuló (120főből)-14,17és25ezer Ft/fő a tanulmányi eredménytől függően (Nagyatád: 2fő, Kadarkút:18 fő, Marcali Szakk.TH.:33 fő,Barcs:26 fő, Szőcsénypuszta:30 fő)  P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

21 - KIEMELT TOVÁBBI FELADATOK - Pénzügyi elszámolás - Az intézményi honlapok aktív kezelése - Az iroda-helyiségek használata - A pedagógus képzések hatékony alkalmazása - A tanulói tréningek anyagának használata az intézményeknél - A pályaválasztási tevékenységek alkalmazása - A végzett tanulók helyzetének nyomon követése P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

22 Köszönöm a figyelmet! pecsio@gmail.com P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás

23 P ROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás


Letölteni ppt "2012. április 4. Marcali TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 „Négy kistérség egy projekt” Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- szervezési Társulás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések