Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta,2011. június 07. TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Négy kistérség – egy projekt Marcali,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta,2011. június 07. TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Négy kistérség – egy projekt Marcali,"— Előadás másolata:

1

2 „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta,2011. június 07. TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Négy kistérség – egy projekt Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád kistérségeinek összefogása a szak- és felnőttképzés összehangolása érdekében Pécsi Oszkár, szakmai vezető

3 A magyar nemzetgazdaság helyzetéből és szerkezetéből adódóan szükség van: A projekt céltételezése „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 2 Új, a gazdaság változásainak megfelelő oktatási tartalomra és intézményren dszerre Oktatás szerkezetének változtatására Emberi erőforrások fejlesztésére

4 A történeti háttér felvázolása „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 3 A középfokú képzés az elmúlt 20 év alatt lényeges szerkezeti és funkcionális változáson ment keresztül

5 A válság jelei „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 - Üzemi gyakorlati képzőhelyek számának csökkenése (1986!) - Gyenge képességű, hátrányos helyzetű, motiválatlan tanulók tömeges megjelenése a szakmunkásképzésben (tankötelezettség!!) - Nagy számú lemorzsolódás, - Demográfiai hullámvölgy - Aktív korú szakképzetlenek száma (1,2 millió), – hiányszakmák - túlképzések, - szakoktatók hiánya 4 - Világbanki program, - Szakiskolai Fejlesztési Program I-II. - TISZK- rendszer létrehozása - 9-10. évfolyamon a gyakorlat megjelenése - RFKB - k szakmai irány-arány útmutatásai - a szakmai képzési idők korrekciója (2+2, 2+3,előrehozott-3 év) - pályázatok, - átképzések A válság kezelésére utaló törekvések

6 Mi a projekt célja? „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 A projekt keretében erősödik az intézmények közötti kapcsolat, a szakmai együttműködés. A jelenlegi képzések összehangolt fejlesztése mellett a szakmaközi és határterületi oktatás-képzés a munka világa szerinti igény alapján valósulhat meg. Ez főleg az élethossziglan történő tanulási folyamatnál („a jó pap holtig tanul”)kiemelkedő jelentőségű,de jó lehetőség a tanulóknak az intézményen belüli további képzések megszerzésére is. Az intézményi adottságok kihasználásával, a szak- és felnőttképzés révén a foglalkoztatási színvonal emelkedése,melynek következtében hosszabb távon csökkenhet a munkanélküliség és hatására javulhat a lakosság jövedelmi helyzete, életminősége. A már megvalósult,TÁMOP 3.1.4 projekt,amely a kompetencia alapú oktatást célozta meg ( „a gyakorlat teszi a mestert”) hatékonyabbá teheti ezt a projektet is. Rövid távon a cél a munkaerő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szak- és felnőttképzés biztosítása a térség, a négy kistérség – de távolabb is – gazdasági szereplőinek. Közösségi funkciók fejlesztése,továbbképzések,tananyagfejlesztés,felnőttképzés.

7 Általános tudnivalók a projektről „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 A támogatás révén kialakuló szakképzési rendszer fenntarthatóságáért a tulajdonos önkormányzatok ciklusokon átnyúlóan is felelősek. A támogatási szerződések minden ilyen projektnél a megvalósítás 2 évén túl 5 évig a fenntarthatóságot is biztosítják. A projekt során folyamatos adatszolgáltatás (program Előrehaladási Jelentés – PEJ) szükséges, helyszíni ellenőrzéseket tartanak a támogatást, a projektet jóváhagyók. Ezek kiterjednek a pénzügyi, szakmai, adminisztrációs területre egyaránt.

8 További információk „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 0 9 / 1 -200 9 -001 6 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT. Kedvezményezett: Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- Szervezési Társulás Fejlesztendő terület: A szak – és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése Megvalósítási időszak: 2010 április 19.. – 2012. április 18. Megvalósításra fordítható forrás: 240 millió forint.

9 Térségi Integrált Szakképzési Központban (TISZK) együttműködő hat intézmény: „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 - Berzsenyi Dániel Gimnázium, SZKI, Marcali -Széchenyi Zsigmond Szakképző Iskola, Szőcsénypuszta -Marcali Szakképző Iskola - BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola, Barcs - Ady Endre Gimnázium, Szakközépiskola, Nagyatád - Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény, Kadarkút 8 8

10 Projektmenedzsment, szakmai munkatársak „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 1. Projektmenedzser (Horváth Zoltán, aki egyúttal a TISZK igazgatója is) 2. Pénzügyi vezető (Tárnai Péter, Bonczek Ágnes) 3. Szakmai vezető (Pécsi Oszkár) A fejlesztés és a szakmai megvalósítás fő területei (Intézményenként egy-egy fővel, egy témavezetővel, egy szakértővel): Képzési módszertanért-, tananyagfejlesztésért- és felnőttképzésért felelős - szakmai munkatárs : Fehér Attila, Szőcsénypuszta - szakértő: Rigóczki Csaba, Budapest

11 Szakmai munkatársak /folytatás/ „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 2. Tanári,szakoktatói képzéséért felelős - szakmai munkatárs: Dr. Büttnerné Bódy Ágnes, Nagyatád - szakértő: Turi Katalin, Pécs 3. Marketingért, kommunikációért felelős - szakmai munkatárs: Kerner Krisztina, Marcali - szakértő: Milánkovics Ibolya, Dombóvár 4. Pályaválasztási-, karrier tanácsadási, nyomon követési - szakmai munkatárs : Jakabné Molnár Ilona, Kadarkút - szakértő: Gálovics Edit, Kaposvár 5. Esélyegyenlőségi - szakmai munkatárs: Preszecsán Judit, Barcs - szakértő: Andl Helga, Pécs

12 Projektmenedzser „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Kiemelt feladata a szakképző iskolák szakmai és intézményi együttműködésével,koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés A munkaerő-piaci szervezet regionális intézményrendszerével, gazdasági kamarával felépítendő szakmai kapcsolattartás egységes kereteinek kialakítása Irányítói tevékenysége révén biztosítja,hogy a projekt végrehajtása a pályázatban és a támogatási szerződésben vállalt céloknak,tartalmaknak és az ezeket tükröző indikátoroknak megfelelően az adott idő- és költséghatároknak megfelelően történjen

13 Pénzügyi vezető „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Irányító tevékenysége révén biztosítja, hogy a projekt végrehajtása a pályázatban és a támogatási szerződésben vállalt céloknak, tartalmaknak és az ezeket tükröző indikátoroknak megfelelően az adott idő- és költséghatároknak megfelelően történjen. A projekt pénzügyi, számszaki elszámolása,lebonyolítása, a szükséges pénzügyi jelentések és a projekt előrehaladási jelentésekhez információk biztosítása A törvényi adatszolgáltatások elvégzése, az uniós pénzügyi jogszabályok nyomon követése, az éves költségvetés kialakításában való közreműködés

14 Szakmai vezető „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Irányítói tevékenysége révén biztosítja, hogy a projekt megvalósulása a pályázatban, támogatási szerződésben vállalt céloknak, tartalmaknak megfeleljen és időben ütemezve, a költséghatárokon belül történjen Segítse, hogy közös tudás-és humánerőforrás-menedzsment, irányítási, képzésszervezési rendszer alakuljon ki A képzések, tananyagfejlesztések és egyéb szakmai szolgáltatások koordinálása és irányítása Folyamatos konzultáció és egyeztetés a TISZK- ben részt vevő iskolák vezetőivel, fenntartóival

15 Képzési módszertanért, tananyagfejlesztésért felelős szakmai munkatárs „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 - Kapcsolatot tart a képzések országos szakmai irányítóival - Az iskolák munkájának támogatása szakmai és módszertani kérdésekben - Az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében, annak tartalmi és módszertani korszerűsítésében való részvétel - Gondoskodik a képzések megtartásához szükséges szakmai anyagok kifejlesztéséről, - Javaslattétel és véleményezés a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználása tárgyában - A felnőttképzés tervezése érdekében folyamatos igényfelmérési rendszer kialakítása, működtetés módszertanának kidolgozása - e-tananyag kidolgozása öt szakmacsoportnál

16 Tanári, szakoktatói képzéséért felelős szakmai munkatárs „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 - Gondoskodik a képzésekkel kapcsolatos szerződésekről (tréneri,intézményi,felnőttképzési,indítási helyszínek) - Gondoskodik az egyes képzések indítási feltételeinek rendelkezésre állásáról - Ellenőrzi, értékeli a képzések megtartását illetve a trénerek munkáját - A pedagógusok továbbképzésének megszervezése, segítségnyújtás a pedagógusok önképzéséhez - Modul rendszerű oktatással kapcsolatos segítségnyújtás a gyakorlati oktatást végzők számára (Intézményi és intézményen kívüli)

17 Marketingért, kommunikációért felelős szakmai munkatárs „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 - Éves kommunikációs tervet készít - Konferencia-, tanulmányút szervezése - Javaslatot tesz az intézmények megjelenési formáira - Közös marketingkommunikációs stratégiát valósít meg - Találkozót szervez a szülők, alapfokú intézmények számára a középiskolák működéséről együttműködve a pályaválasztási tevékenységet szervező szakmai munkatársakkal - A projektirányítási kézikönyv és változásainak közzététele

18 Esélyegyenlőségi szakmai munkatárs „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 0 9 / 1 -200 9 -001 6 - Javaslattétel módszertanra az SNI,HH,HHH tanulók észlelésekor - Javaslattétel az SNI, HH, HHH tanulók fejlesztését szolgáló módszertan és eszköztár kidolgozására - Javaslatot tesz a fentiekre vonatkozóan a tagintézményekben meglévő módszertan és eszköztár összehangolására - Javaslatot tesz saját szakterületére vonatkozó továbbképzésekre - A lemorzsolódás érdekében intézkedési terv lészítése - SNI, HH és HHH tanulók elhelyezkedését segítő programok kidolgozása - Javaslattétel pályázatokon való részvételre - Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása,ösztöndíj-pályázat szervezése és lebonyolítása

19 Pályaválasztási, karrier tanácsadási, nyomon követési szakmai munkatárs „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 -Elemzések szervezése a végzősök elhelyezkedése, nyomonkövetése érdekében - Beiskolázási elemzések készítése, kapcsolattartás az intézményi pályaválasztási felelősökkel - Pályaválasztási kiállítások,fórumok szervezése - Egységes követelményrendszer kialakítása a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése vonatkozásában - A tanulók készségének, képességének, ismereteinek mérésére alkalmas módszertan kidolgozása - Oktatók készségének, képességének, ismeretének mérésére alkalmas módszertan kidolgozása

20 Eddig megvalósult programok, folyamatban lévő tevékenységek „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 - Ösztöndíjprogram,amely havi 10 ezer Ft-t jelent a pályázati kiírásnak megfelelőknek - Irodabútorok biztosítása a megvalósító intézményeknek - Közbeszerzési eljárás elindítása a tanári,szakoktatói, menedzsment képzésekhez és a közösségi funkciók ellátásához - A szükséges kommunikáció biztosítása(táblák,sajtóinformációk) - A munkacsoportok kialakulása,szakértők kijelölése - A megvalósítók (nem csak témavezetők) és szakértők számára juttatás biztosítása - Folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel és fenntartóikkal - Arculati Kézikönyv, különböző intézmény- és szakma ismertetők összeállítása

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Pécsi Oszkár szakmai vezető pecsio@gmail.compecsio@gmail.com, 06-20-265-5326


Letölteni ppt "„Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta,2011. június 07. TÁMOP - 2.2.3 - 09/1-2009-0016 Négy kistérség – egy projekt Marcali,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések