Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Négy kistérség – egy projekt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Négy kistérség – egy projekt"— Előadás másolata:

1 Négy kistérség – egy projekt
Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád kistérségeinek összefogása a szak- és felnőttképzés összehangolása érdekében TISZK fogalma, től valamennyi szakképző iskolának tartoznia kell egy TISZK formátumhoz (többféle van)Somogy megyében 2 megyei és 3 olyan szerveződés van,amelyik átnyúlik a megyehatárokon. TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Programja („Szoftver”) TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program („Hardver”) A mostani TÁMOP projekt belépő a leendő TIOP-hoz Pécsi Oszkár, szakmai vezető „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta,2011. június 07. TÁMOP /

2 A projekt céltételezése
A magyar nemzetgazdaság helyzetéből és szerkezetéből adódóan szükség van: Emberi erőforrások fejlesztésére Oktatás szerkezetének változtatására Új, a gazdaság változásainak megfelelő oktatási tartalomra és intézményrendszerre 2 „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

3 A történeti háttér felvázolása
A középfokú képzés az elmúlt 20 év alatt lényeges szerkezeti és funkcionális változáson ment keresztül 3 „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

4 A válság kezelésére utaló törekvések
A válság jelei - Üzemi gyakorlati képzőhelyek számának csökkenése (1986!) - Gyenge képességű, hátrányos helyzetű, motiválatlan tanulók tömeges megjelenése a szakmunkásképzésben (tankötelezettség!!) - Nagy számú lemorzsolódás , - Demográfiai hullámvölgy Aktív korú szakképzetlenek száma (1,2 millió), – hiányszakmák túlképzések, - szakoktatók hiánya A válság kezelésére utaló törekvések - Világbanki program, Szakiskolai Fejlesztési Program I-II. - TISZK- rendszer létrehozása évfolyamon a gyakorlat megjelenése - RFKB - k szakmai irány-arány útmutatásai - a szakmai képzési idők korrekciója (2+2, 2+3,előrehozott-3 év) - pályázatok, - átképzések „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP / 4

5 Mi a projekt célja? A projekt keretében erősödik az intézmények közötti kapcsolat, a szakmai együttműködés. A jelenlegi képzések összehangolt fejlesztése mellett a szakmaközi és határterületi oktatás-képzés a munka világa szerinti igény alapján valósulhat meg. Ez főleg az élethossziglan történő tanulási folyamatnál („a jó pap holtig tanul”)kiemelkedő jelentőségű,de jó lehetőség a tanulóknak az intézményen belüli további képzések megszerzésére is. Az intézményi adottságok kihasználásával , a szak- és felnőttképzés révén a foglalkoztatási színvonal emelkedése,melynek következtében hosszabb távon csökkenhet a munkanélküliség és hatására javulhat a lakosság jövedelmi helyzete, életminősége. A már megvalósult ,TÁMOP projekt,amely a kompetencia alapú oktatást célozta meg ( „a gyakorlat teszi a mestert”) hatékonyabbá teheti ezt a projektet is. Rövid távon a cél a munkaerő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szak- és felnőttképzés biztosítása a térség, a négy kistérség – de távolabb is – gazdasági szereplőinek. Közösségi funkciók fejlesztése,továbbképzések,tananyagfejlesztés,felnőttképzés. „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

6 Általános tudnivalók a projektről
A támogatás révén kialakuló szakképzési rendszer fenntarthatóságáért a tulajdonos önkormányzatok ciklusokon átnyúlóan is felelősek. A támogatási szerződések minden ilyen projektnél a megvalósítás 2 évén túl 5 évig a fenntarthatóságot is biztosítják. A projekt során folyamatos adatszolgáltatás (program Előrehaladási Jelentés – PEJ) szükséges, helyszíni ellenőrzéseket tartanak a támogatást, a projektet jóváhagyók. Ezek kiterjednek a pénzügyi, szakmai, adminisztrációs területre egyaránt. „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

7 További információk Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT. Kedvezményezett: Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés- Szervezési Társulás Fejlesztendő terület: A szak – és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése Megvalósítási időszak: 2010 április 19.. – április 18. Megvalósításra fordítható forrás: 240 millió forint. „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

8 Térségi Integrált Szakképzési Központban (TISZK)
együttműködő hat intézmény: - Berzsenyi Dániel Gimnázium, SZKI, Marcali - Széchenyi Zsigmond Szakképző Iskola, Szőcsénypuszta - Marcali Szakképző Iskola - BNI Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola, Barcs - Ady Endre Gimnázium, Szakközépiskola, Nagyatád - Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény, Kadarkút „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP / 8 8

9 Projektmenedzsment, szakmai munkatársak
Projektmenedzser (Horváth Zoltán, aki egyúttal a TISZK igazgatója is) Pénzügyi vezető (Tárnai Péter, Bonczek Ágnes) Szakmai vezető (Pécsi Oszkár) A fejlesztés és a szakmai megvalósítás fő területei (Intézményenként egy-egy fővel, egy témavezetővel, egy szakértővel): Képzési módszertanért-, tananyagfejlesztésért- és felnőttképzésért felelős - szakmai munkatárs : Fehér Attila , Szőcsénypuszta - szakértő: Rigóczki Csaba, Budapest „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

10 Szakmai munkatársak /folytatás/
2. Tanári,szakoktatói képzéséért felelős - szakmai munkatárs: Dr. Büttnerné Bódy Ágnes, Nagyatád - szakértő: Turi Katalin, Pécs 3. Marketingért, kommunikációért felelős - szakmai munkatárs: Kerner Krisztina, Marcali - szakértő: Milánkovics Ibolya , Dombóvár 4. Pályaválasztási-, karrier tanácsadási, nyomon követési - szakmai munkatárs : Jakabné Molnár Ilona , Kadarkút - szakértő: Gálovics Edit, Kaposvár 5. Esélyegyenlőségi - szakmai munkatárs: Preszecsán Judit, Barcs - szakértő: Andl Helga, Pécs „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

11 Projektmenedzser Kiemelt feladata a szakképző iskolák szakmai és intézményi együttműködésével,koncentrációjával kapcsolatos szervezetfejlesztés A munkaerő-piaci szervezet regionális intézményrendszerével, gazdasági kamarával felépítendő szakmai kapcsolattartás egységes kereteinek kialakítása Irányítói tevékenysége révén biztosítja,hogy a projekt végrehajtása a pályázatban és a támogatási szerződésben vállalt céloknak,tartalmaknak és az ezeket tükröző indikátoroknak megfelelően az adott idő- és költséghatároknak megfelelően történjen „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

12 Pénzügyi vezető Irányító tevékenysége révén biztosítja, hogy a projekt végrehajtása a pályázatban és a támogatási szerződésben vállalt céloknak, tartalmaknak és az ezeket tükröző indikátoroknak megfelelően az adott idő- és költséghatároknak megfelelően történjen. A projekt pénzügyi, számszaki elszámolása,lebonyolítása, a szükséges pénzügyi jelentések és a projekt előrehaladási jelentésekhez információk biztosítása A törvényi adatszolgáltatások elvégzése, az uniós pénzügyi jogszabályok nyomon követése, az éves költségvetés kialakításában való közreműködés „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

13 Szakmai vezető Irányítói tevékenysége révén biztosítja, hogy a projekt megvalósulása a pályázatban, támogatási szerződésben vállalt céloknak, tartalmaknak megfeleljen és időben ütemezve, a költséghatárokon belül történjen Segítse, hogy közös tudás-és humánerőforrás-menedzsment, irányítási, képzésszervezési rendszer alakuljon ki A képzések, tananyagfejlesztések és egyéb szakmai szolgáltatások koordinálása és irányítása Folyamatos konzultáció és egyeztetés a TISZK- ben részt vevő iskolák vezetőivel, fenntartóival „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

14 Képzési módszertanért, tananyagfejlesztésért felelős szakmai munkatárs
- Kapcsolatot tart a képzések országos szakmai irányítóival - Az iskolák munkájának támogatása szakmai és módszertani kérdésekben - Az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében, annak tartalmi és módszertani korszerűsítésében való részvétel - Gondoskodik a képzések megtartásához szükséges szakmai anyagok kifejlesztéséről, Javaslattétel és véleményezés a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználása tárgyában A felnőttképzés tervezése érdekében folyamatos igényfelmérési rendszer kialakítása, működtetés módszertanának kidolgozása - e-tananyag kidolgozása öt szakmacsoportnál „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

15 Tanári, szakoktatói képzéséért felelős
szakmai munkatárs - Gondoskodik a képzésekkel kapcsolatos szerződésekről (tréneri,intézményi,felnőttképzési,indítási helyszínek) - Gondoskodik az egyes képzések indítási feltételeinek rendelkezésre állásáról - Ellenőrzi, értékeli a képzések megtartását illetve a trénerek munkáját - A pedagógusok továbbképzésének megszervezése, segítségnyújtás a pedagógusok önképzéséhez - Modul rendszerű oktatással kapcsolatos segítségnyújtás a gyakorlati oktatást végzők számára (Intézményi és intézményen kívüli) 3 féle képzés fog megvalósulni –ezek közbeszerzési eljárása folyamatban van – szervezetfejlesztés(a menedzsmenté) továbbképzési tevékenység (tanárok és a belső-külső szakoktatóké) sok olyan szakmai területen,amelyek elsősorban a kollegák igényei alapján fogalmazódtak meg közösségi funkciók(szülők,tanulók képzése) „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

16 Marketingért, kommunikációért felelős
szakmai munkatárs - Éves kommunikációs tervet készít - Konferencia-, tanulmányút szervezése - Javaslatot tesz az intézmények megjelenési formáira - Közös marketingkommunikációs stratégiát valósít meg - Találkozót szervez a szülők, alapfokú intézmények számára a középiskolák működéséről együttműködve a pályaválasztási tevékenységet szervező szakmai munkatársakkal - A projektirányítási kézikönyv és változásainak közzététele „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

17 Esélyegyenlőségi szakmai munkatárs
- Javaslattétel módszertanra az SNI,HH,HHH tanulók észlelésekor - Javaslattétel az SNI, HH, HHH tanulók fejlesztését szolgáló módszertan és eszköztár kidolgozására - Javaslatot tesz a fentiekre vonatkozóan a tagintézményekben meglévő módszertan és eszköztár összehangolására Javaslatot tesz saját szakterületére vonatkozó továbbképzésekre - A lemorzsolódás érdekében intézkedési terv lészítése - SNI, HH és HHH tanulók elhelyezkedését segítő programok kidolgozása - Javaslattétel pályázatokon való részvételre - Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása,ösztöndíj-pályázat szervezése és lebonyolítása „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

18 Pályaválasztási, karrier tanácsadási, nyomon követési
szakmai munkatárs - Elemzések szervezése a végzősök elhelyezkedése, nyomonkövetése érdekében - Beiskolázási elemzések készítése, kapcsolattartás az intézményi pályaválasztási felelősökkel - Pályaválasztási kiállítások,fórumok szervezése - Egységes követelményrendszer kialakítása a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése vonatkozásában - A tanulók készségének, képességének, ismereteinek mérésére alkalmas módszertan kidolgozása - Oktatók készségének, képességének, ismeretének mérésére alkalmas módszertan kidolgozása „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

19 Eddig megvalósult programok, folyamatban lévő tevékenységek
- Ösztöndíjprogram,amely havi 10 ezer Ft-t jelent a pályázati kiírásnak megfelelőknek - Irodabútorok biztosítása a megvalósító intézményeknek Közbeszerzési eljárás elindítása a tanári,szakoktatói, menedzsment képzésekhez és a közösségi funkciók ellátásához A szükséges kommunikáció biztosítása(táblák,sajtóinformációk) A munkacsoportok kialakulása,szakértők kijelölése - A megvalósítók (nem csak témavezetők) és szakértők számára juttatás biztosítása Folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel és fenntartóikkal - Arculati Kézikönyv, különböző intézmény- és szakma ismertetők összeállítása „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /

20 MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Pécsi Oszkár szakmai vezető
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Pécsi Oszkár szakmai vezető „Négy kistérség – Egy projekt” Tanévzáró konferencia, Szőcsénypuszta TÁMOP /


Letölteni ppt "Négy kistérség – egy projekt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések