Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A módszerek alkalmazása saját világunkra A nyugati kultúra fejlődése, jellegzetességei - A racionalitás bűvölete és problémái.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A módszerek alkalmazása saját világunkra A nyugati kultúra fejlődése, jellegzetességei - A racionalitás bűvölete és problémái."— Előadás másolata:

1 A módszerek alkalmazása saját világunkra A nyugati kultúra fejlődése, jellegzetességei - A racionalitás bűvölete és problémái

2 Ami volt – és ami lesz Volt –kognitív, evolúciós elméletek –antropológia –a nyugati kultúra kolonizációs képességének okai (White, Weber, Diamond) Lesz –hogyan lehet mindezt a saját kultúrára alkalmazni? –I. mi tünteti ki a nyugati kultúrát? –II. mennyiben érték ezeket kihívások az utóbbi időszakban?

3 I. Mi tünteti ki a nyugati kultúrát? Francis Bacon: Novum Organum – 1620 – nyomtatás, puskapor, mágnes. –Fejlődés eszméje! (nem régen volt aranykor, hanem majd jön a tuti) –A tudás, a tudomány hatalom – de veszélyeztetik a megismerést a ködképek

4 XXXVIII. A ködképek és a helytelen fogalmak régen megszállták az emberi értelmet, mélyre eresztették a gyökereiket és nemcsak az utat nehezítik meg az emberi elmének az igazsághoz, hanem, ha már nyitva áll is az út, újból felütik fejüket és hátráltatják a munkát a tudományok megújítása közben; ezért figyelmeztetni kell az embereket, hogy a lehetőségekhez képest vértezzék fel magukat ellenük. XXXIX. Négyfajta ködkép tartja hatalmában az emberi elmét. Érthetőség kedvéért a következő nevekkel ruházzuk fel őket: először a törzs ködképei; másodszor a barlang ködképei; harmadszor a piac ködképei; negyedszer a színpad ködképei. [...]

5 Amikor már mindenképp új szemléletről beszélhetünk 1699 Fontenelle: politika, morál, irodalomkritika, stb.-re hatással az új geometriai szemlélet 1759 Jean Lerond D’Alambert: lelkes, új század, a filozófia új módszere. Már ekkor tudományos forradalomról beszélnek. 1785 Kant: felvilágosult korban élünk-e? Nem, a felvilágosodás korában.

6 És amikor megszületik az ellenkezés első hulláma A romantika első hulláma –William Blake: Urizen –Coleridge, Wordsworth – szakítás a „kiművelt” kultúrával – megszűnik a kitüntetett kultúra –Goethe Színtana: antinewtonianizmus Azóta újabb hullámok –Pl. beatnemzedék Általános jellemző – megpróbál kibújni a „racionalitás” béklyóiból - miközben egész világképét áthatja az… pl. a szerelemben

7 A szerelem mint öncél Daniel Defoe – Moll Flanders – sorsán végigbukdácsoló nő Jane Austen – Büszkeség és balítélet, Meggyőző érvek, társadalmi célok és érzelmek kapcsolódása Megengedhetjük magunknak a romantikus szerelmet? „Fogyasztói” álláspont és AIDS –Vagyis kitörési kísérleteink is „belül” maradnak a kultúrában?

8 A gyermekek és a szexuális jogok Szex – erotika – szerelem A 19. században a gyermeki szexualitás feletti kontroll megszerzése –a maszturbálás tiltása, szülői, orvosi, pedagógiai felügyelet. A gyermeki „rossz”megzabolázása. A társadalom a szülővel „vállvetve” küzd. –Freud központi szerepet szán –Fellini – Amarcord –(Foucault, M. A szexualitás története, Atlantisz) Ma (posztmodern) a gyermek szexuális tárgy és nem alany – (veszélyeztetett, kihasználható): gyermek ellenőrzése helyett a felnőtt ellenőrzése. –más területek: házasságon belüli szexuális erőszak, munkahelyi hatalmi viszonyok, oktatási helyzetek –Bauman, Z. On postmodern uses of Sex. Theory, Culture & Society. 1998 (3-4): 19-33

9 A lázadás ellenére… A modern nyugati kultúra nagyon meghatározza az egyén mozgási lehetőségeit. Sok elem közül kiemelhető –A. fogyasztás –B. szabályozás

10 A Weber tézis másfajta megközelítése Colin Campbell: A tizennyolcadik századi angol fogyasztói forradalom okai –ipari forradalom, a termelés forradalma és a fogyasztás forradalma –a fogyasztói forradalom egy szélesebb körű kulturális forradalomba ágyazódik: az örömszerzési formákban s megelégedési szokásokban bekövetkezett változások –értékek és attitűdök megváltozása –szabadidő, kikapcsolódás –a romantikus szerelem kialakulása

11 Fordizmus Tömegtermelés rögzített technika, futószalag taylorizmus ; a termelékenység növekedése a szakképzetlen munka tömegességén, gyorsaságán és homogenizációján a tömegtermelésen alapuló ipar homogenizált termékei és a fogyasztói minták ebből fakadó homogenizációja

12 Posztfordizmus A tömegtermékek iránti igény csökkenése, a specializált, minőségi és presztízst kifejező termékek iránti igény növekedése A nagy termelési rendszer felbontása: rövidebb átfutási idő, kisebb szervezetek; rugalmasabb termelés, fejlettebb technológia alkalmazása jobban képzett és rugalmasan alkalmazkodó, folyamatosan tanuló munkaerő A fogyasztási eszközök, életstílusok, kulturális minták differenciáltsága

13 A modern szabadság: B. Constant A régiek és modernek szabadságáról –régiek: a társadalmi hatalom egyenlő megosztása a polisz polgárai között –modernek: a magánélvezetek biztonsága, ők azt nevezik szabadságnak, hogy az intézmények javaik zavartalan élvezetét biztosítsák. –„mi modern emberek vagyunk, megköveteljük azt a jogot, hogy kedvünkre élvezhessük az életet, hogy kifejleszthessük mindazon képességünket, amellyel nem ártunk másoknak...

14 A fogyasztás fogalma, a modern fogyasztói étosz rejtélye Antropológiai feltevés: a vágyak véget nem érő, telhetetlen hajszolása, aminek a külső körülmények állítanak korlátot? Szerzési ösztön? A tradicionális társadalmakban ez nem így van: „a fogyasztást csakúgy, mint az élet más oldalait a szokás és hagyomány irányítja, ezek az erők pedig a vágyak inkább állandó, semmint nyitott fogalmát határozzák meg… egy végtelenül változtatható fogyasztási minta az egyén számára elgondolhatatlan, a társadalom számára pedig felépítése folytán megengedhetetlen.”

15 Fegyelem és vágyak A modern vágyak „végtelensége”: a fogyasztástól való függőség ugyan nem új jelenség, ez azonban korábban egy konkrét dologra irányult, ezzel ellentétben a modern fogyasztót olyan telhetetlenség jellemzi, amely örökösen újjászülető vágyak és igények alapvető kifogyhatatlanságából ered a növekvő várakozások forradalma: a fogyasztókban olyan várakozások alakulnak ki, amelyek következetesen meghaladják a megvalósítás lehetőségét: want - get ratio You can’t always get, what you want… I can get no satisfaction

16 A fogyasztásról alkotott elméletek típusai Ösztönelmélet: a vágyak az ember biológiai örökségébe tartoznak, szükségletek manipulációelmélet: a vágy nem belső késztetésből, hanem külső ráhatásból keletkezik passzív vágyteremtés (a vebleni szemlélet): versengés, utánzás, státusz

17

18 A fogyasztással kapcsolatos kritikák Globális homogenizáció, a helyi kultúrák felmorzsolása társ- és társadalomellenes, mert a fogyasztó javakra vágyik, és az áruvilág szolgája lesz a fogyasztás aláássa a személyes hitelességet, az egyén felszínes és irracionális vágyak rabja lesz elidegenedett társadalmasulási formákat hoz létre: utánzás, versengés, hivalkodó fogyasztás, individualista hedonizmus

19 Fogyasztás és kontroll A racionális és irracionális keveredik… Az irracionális fogyasztói/viselkedési minták racionális modellezhetősége / értelmezhetősége –Romana sorozatok, bulvársajtó, reklámok, politikai üzenetek –egy kidolgozott és ígéretes modell: játékelmélet

20 Fegyelmezés, felügyelet, intézmények: Michel Foucault Az élet megsemmisítése helyett az élet, a test alakítása: a büntető társadalomtól a fegyelmező társadalomig: hogyan alakuljon át az emberek ideje és teste, maga az élet valamiféle produktív erővé. Arra valók mint technikák, hogy lehetővé tegyék az emberek sokaságának és a termelőapparátusok sokaságának egymáshoz igazítását (s ezen nem csak a szó szoros értelemben vett “termelést” kell érteni, hanem a tudás és az alkalmasság termelését az iskolában, az egészség termelését a kórházban, a pusztító erő termelését a hadseregben).

21 A panoptikusság A Panopticon: => panoptikum Tömeg megszüntetése Egyének előtérbe helyezése „ a láthatóság csapda ” A panoptikum hatása : a hatalom automatikus működését biztosító láthatóság tudatos és folyamatos állapotát tartja fenn

22 Bentham panop- tikuma

23 Az iskola mint panoptikum

24

25

26

27 Panoptizmus A panoptizmus társadalmunk jellegzetes vonása. Olyan hatalomtípus, mely az egyének fölötti és minden egyes személyre külön is kirótt állandó felügyelet, ellenőrzés, büntetés, jutalmazás formájában korrekciós feladatokat lát el, vagyis bizonyos normák érvényesülését szem előtt tartva munkálkodik az egyének átalakításán. Felügyelet, ellenőrzés, korrekció - ezek képezik a társadalmunkban működő hatalmi viszonyok alapvető és jellegadó dimenzióját

28 A helyes fegyelmező nevelés módszerei Hierarchikus felügyelet: Katonai tábor (általános szem előtt lét alapján működik) Iskolák épületeinek felépítése (nevelés eszköze) Ledoux-féle üzem ( „egy szem mindent lát”)

29 A helyes fegyelmező nevelés módszerei Normalizáló szankció: Bűntető mechanizmus Büntetés módszerei Büntetés funkciója ( „büntetni annyi, mint betanítani”) Jutalmazás-büntetés kettős rendszere Rangsorolás kettős szerepe

30 A helyes fegyelmező nevelés módszerei Vizsga: egy olyan mechanizmus hordozója, amely egyesíti a hatalom gyakorlásának egy bizonyos formáját és az ismeret szerzésnek egy bizonyos típusát Felcseréli a láthatóság ökonómiáj át a hatalom gyakorlásával Besorolja az egyéniséget egy dokumentációs szférába Minden egyént „esetté” alakít át –d–diszciplínák kialakulása

31 Hatalom-tudás a test szoktatása, fegyelmezése, társadalmi célokhoz igazítása a kisgyermekkortól kezdve: szociális ortopédia erre szolgáló intézmények: iskolák, kórházak, menhelyek, javítóintézetek, börtönök vizsgálat: normalitás és helyesség: „az egyének élethossziglan tartó ellenőrzésével biztosítja a normák érvényesülését”. A testet alakítják, átalakítják, korrigálják, kibontakoztatják képességeit, munkavégzésre alkalmassá teszik.

32


Letölteni ppt "A módszerek alkalmazása saját világunkra A nyugati kultúra fejlődése, jellegzetességei - A racionalitás bűvölete és problémái."

Hasonló előadás


Google Hirdetések