Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erkölcsi fejlődés iskoláskorban. Különbségek a felnőttekkel és kortársakkal töltött tevékenységek között: tevékenységek tartalma: oktatás – szórakozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erkölcsi fejlődés iskoláskorban. Különbségek a felnőttekkel és kortársakkal töltött tevékenységek között: tevékenységek tartalma: oktatás – szórakozás."— Előadás másolata:

1 Erkölcsi fejlődés iskoláskorban

2 Különbségek a felnőttekkel és kortársakkal töltött tevékenységek között: tevékenységek tartalma: oktatás – szórakozás társas befolyásolás: hatalom, irányítás kérdése változik a gyerekek önmagukról kialakult képe másokkal való kapcsolataira vonatkozó elképzelés változik

3 Játékszabályok fejlődése szabályjáték jelenik meg szabályok és interakciós stílusok kultúránként változnak (Ny-Afrika: levél; USA: Kérdezz felek!) szabályok és szerepek: fantáziajáték szerepeken, szabályjáték szabályokon alapszik, de a mintha játékban is vannak szabályok (implicit szociális szabályok a szerepjátszáskor és szereposztáskor) kisgyermekkorban szerepek túlsúlyban, gyors változás

4 FantáziajátékSzabályjáték Szabály-szerep egyensúly szerepszabály (ezek határozzák meg a szerepeket) időtartamRövid, akár néhány perc hosszú céljukjátékgyőzelem létszám2-3 gyerekcsoportok

5 Piaget: játékszabályok vizsgálata (1) szabályjátékban való aktív részvétel a konkrét műveletek társas szférában való megjelenése játékok során a gyerekek gyakorolhatják saját vágyaik társadalmi normákkal való szembesítését asszimiláció túlsúlya okozza (nem a külső világot asszimilálja az énhez, hanem alárendeli az ént a külvilágnak, egocentrizmus csökkenése)

6 Társas szabályok megértésének fejlődési folyamata (erkölcsi fejlődés) 1.0-10-12 év: heteronómia: szabályokat készen veszi át, szentek és megváltoztathatatlanok 2.12 év - : autonómia: kortárscsoportban alkotja meg a szabályokat, kölcsönös megértésen alapulnak, nem a felnőtt autoritás kényszere miatt nemi különbségek, különböző játékok, különbözőképpen (játékszabályok megértésében nem volt eltérés)

7 Szabályok alkalmazásának szakaszai:  motoros viselkedés szakasza (0-3 év): napi események rituális ismételgetése, szokások  szabályok egocentrikus alkalmazása (3-7 év): szabályok természetét és funkcióját még nem értik, szabályok szervező szerepét nem látják, szabályoknak kell az ő viselkedéséhez alkalmazkodnia  együttműködés belső szükségletből (7-10 év): elfogadja a közös szabályokat  mesterévé válik a játékszabályoknak (10 év -): szabályok kidolgozása

8 Szabályok típusai:  motoros szabályok: szokások kialakulását eredményezi, ismétlődés, kényszerűségi elemet még nem tartalmaz  kényszer szabály: felnőttek iránti egyoldalú tisztelet, egocentrizmus  racionális szabály: alapja a kortársak közötti szabad interakció, kölcsönösség és autonómia

9 Erkölcsi realizmus (2) történet párok 3-9 év: objektív felelősség (következmény etika) 9 év - : szubjektív szándék (szándéketika)

10 Igazságosság és a törvény eszméje (3) 1.Retributív igazságosság (0- 6-7 év): alá – fölérendeltségi viszony tisztázása, büntetés és jutalmazás 2.Disztributív igazságosság (7-10 év): egyenlő elosztás, objektív 3.Ekvitás (10 év -): szubjektív, szociális motívumok

11 Piaget kritikája:  internalizációs folyamatokat teljesen mellőzi a morális normák elsajátítása során (csak kognitív folyamatok)  redukálja a szülő szerepét  6-12 éves korosztályra koncentrál  nem veszi figyelembe az egyéni, nemi és kulturális különbségeket  morális konfliktusok szerepét kihagyja

12 Turiel, Killen és Hellwig (1987): társas szabályok típusai 1.Erkölcsi szabályok: igazságosság és mások jólétének elvein alapuló társas előírások (tilalmak, becsületesség, igazságosság) például: ölés, ütés, lopás, ígéret megszegése 2.Társadalmi konvenciók: társadalomra jellemző szabályok (öltözködés, megszólítás, nemi szerepek) 3.Személyes szabályok: egyéni

13 Kohlberg: erkölcsi fejlődés 6 szakasza (Heinz) I.Pre-konvencionális szint: erkölcsi ítéletek a cselekedet közvetlen fizikai következményein és a gyermek saját vágyain alapulnak (hedonisztikus)  Engedelmeskedés a büntetés miatt (büntetés elkerülése)  Naív hedonizmus és instrumentális orientáció (jutalomorientáció)

14 II. Konvencionális szint: család és a felnőtt környezetnek való megfelelés  Jó gyerek orientáció  Tekintélyorientáció III. Poszt-konvencionális szint:  Társadalmi szerződés – orientáció: ha a törvények nem az emberi jogokat védik meg kell őket változtatni  Egyetemes etikai orientáció: egyetemes emberi értékek követése

15 Kohlberg kritikája: Gilligan (1982) morális gondolkodás szignifikánsan fejlettebb, hogy absztrakt történeteket mesélnek személyes érintettség alacsonyabb szintű morális érvelés

16 Damon (1980): pozitív erkölcsi gondolkodás szakaszai hogyan kell megosztanunk a javakat, a jutalmat (történet)  4 éves korig: nem indokolják döntésüket, saját igényeiket, vágyaikat fejezik ki, önkényes jellemzőkre hivatkoznak („A legnagyobbnak kell a legtöbbet kapnia.”)  5-7 éves kor: jutalom minden résztvevőnek jár, nem ismernek enyhítő körülményt, egyenlő bánásmód („Mindenkinek mindig ugyanannyit kell kapnia.”)

17  8 éves kortól: erkölcsi relativitás, sajátos szükségletekkel rendelkező személyek igényei nagyobb hangsúlyt kapnak (szegények)  10 éves kortól: egyenlőség és viszonosság, mindenki megkapja, amit megérdemel

18 Thorkildsen (1989): kontextus szerepe a becsületesség megítélésében (történet, olvasásban segítség)

19 Damon: karkötő készítése, jutalom szétosztása valódi feladatban a gyerekek 10 %-a fejlettebb, de 40 % gyengébben teljesített (kísértés)

20 Társadalmi konvenciók megértése (Turiel és mtsai, 1978, 1983)  erkölcsi tilalmak és a társadalmi konvenciók megszegésének eltérő értékelése  történet (ápoló, fiú, apai tiltás) Szintek:  6 évesek: konvenciók a dolgok természetes rendjét tükrözik  8-9 éves kor: elvetik a társas konvenciók szükségességét

21  rájönnek a társadalmi konvenciók szervező szerepére


Letölteni ppt "Erkölcsi fejlődés iskoláskorban. Különbségek a felnőttekkel és kortársakkal töltött tevékenységek között: tevékenységek tartalma: oktatás – szórakozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések