Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy kutatás tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy kutatás tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 Egy kutatás tapasztalatai
Kabai Gergely HÉTFA - Pannon.Elemző Iroda Budapest, május 24. Pannon.Elemző Iroda Gyulaj, Dózsa u. 45. ◙ és Tel.: +3630/ ◙

2 Vizsgálati keretek Két fő vizsgálati téma került meghatározásra: Helyi gazdaságfejlesztés: milyen konkrét „jó gyakorlatok” találhatók Magyarország rurális térségeiben Vidéki foglalkoztatás, munkahelyteremtés: a rurális térségek legfőbb gondja ma az alacsony foglalkoztatottság és az alacsony aktivitás; különösen a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok szorultak ki a lokális munkaerőpiacokról Fő értékelési szempont a két fenti téma kombinálásával: a helyi (kezdeményezésű) gazdaságfejlesztés eszközeivel és szemléletében megoldhatók-e a vidéki foglalkoztatási, munkapiaci aktivitási problémák azoknak az eseteknek a tükrében, amelyeket részletesen fel tudtunk tárni? Földrajzi terület: elsősorban a Dél-Dunántúl, annak is a nehezebb helyzetben lévő térségei

3 Sajátos problémák A dél-dunántúli jó gyakorlatok egyszerre ismeretlenek, illetve a tudományos érdeklődés és sajtó figyelmében állók. - A döntéshozatali rendszerben, fejlesztéspolitikában, munkahelyteremtésben érintett szervek számára e minta értékű programok nagyrészt ismeretlenek voltak, vagy alapos információkkal nem rendelkeztek róluk. - Annak ellenére volt ez így, hogy az elmúlt években több tanulmány is napvilágot látott a vizsgált falvakban lezajlott fejlesztésekről. Fő hiányosságuk: az egyszerű bemutatáson túl a háttérben húzódó összefüggés-rendszert egyik sem tudta megjeleníteni. - Az elmúlt 1-1,5 évben tapasztalható sajtófigyelem sem volt elegendő, hogy a tudományos köztudat felismerje e programok, fejlesztések valódi lényegét. Kihívás: Lehetőség szerint a korábbi vizsgálatoknál sokkal alaposabb feltárást végezni, annak érdekében, hogy helyesen tudjuk értelmezni e programokat.

4 Válaszok: kutatásunk eszközei
Közel 3 hónap időtartamú terepi vizsgálati időszak. Beilleszkedés a helyi kapcsolati hálóba, törekvéseink megismertetése a helyi szereplőkkel. Bizalom. A lehető legtöbb helyi érdekelt és döntéshozó véleményének, álláspontjának, tapasztalatának megismerése. Nem-nyilvános megbeszéléseken, informális találkozókon való részvétel, amelyek sokszor több információval szolgáltak, mint a formális találkozók, rendezvények. Az elérhető dokumentáció feldolgozása. Eredmény: A vizsgált programok megismerése, helyi összefüggésrendszerükbe ágyazva. Működésük alapjainak feltárása.

5 Belecskai tapasztalatok
- 13 éves falugazdasági program, amely lényegében megszüntette a falu munkanélküliségi problémáit. Szociális gazdaság. Közfoglalkoztatási jó gyakorlat, értékteremtés. - Első ránézésre egy egyszereplős program, Dr. Jakab Róbert polgármester szerepe. - Valójában: A program gyakorlati működése ennél sokkal bonyolultabb. Cél: ennek teljes feltárása. - Helyi lakosság viszonya és szerepe. A működés valódi alapjai a következő hónapokban válnak teljesen egyértelművé. Kérdés, hogy új településvezetés és a megváltozott közfoglalkoztatási rendszer mellett miként, milyen irányban fog tudni fejlődni, működni a program.

6 Kisvejke térsége és a szövetkezeti gyümölcstermesztés
A 1,5 évtizedes múltra visszanyúló szövetkezeti gyümölcstermesztés jelentősen csökkentette a térség munkanélküliségét. Számottevő mellékjövedelmet tud nyújtani a részvevőknek. Európai hírű termékek előállítása. Összetett kapcsolati rendszer és érdekháló működteti a programot. Teljes feltárásához még a legnagyobb igyekezet mellett sem volt elegendő az idő, ahhoz egy nagyobb erőforrásokkal rendelkező kutatásra, értékelésre lenne szükség. Ennek ellenére a program mintaértékű elemeit sikerült kiemelni és bemutatni. Sajátos helyi probléma: hiába lenne (ha csak idény jelleggel is) szinte minden helyi lakos számára munkalehetőség, a szakképzettség hiánya, a munkanélküliek nem megfelelő hozzáállása, illetve az, hogy sokan közülük nincsenek munkára kész állapotban, nem teszi lehetővé elhelyezkedésüket.

7 A Sorsfordító munkaerő-piaci program és Gyulaj
2009 tavaszán indult el a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Kirendeltség által finanszírozott Sorsfordító – Sorsformáló elnevezésű munkaerő-piaci program. A program lényege, hogy a tartós munkanélküliek nyolc hónapos egyedi képzést kapnak, majd egy- vagy kétéves időtartamra bértámogatottan gazdálkodást folytató önkormányzatoknál, vagy vállalkozóknál kapnak munkát. A Dél-Dunántúl három megyéjében, közel 40 településen már több mint 200 dolgozó vesz részt a programban. Egyik ilyen falu az általunk is bemutatott Gyulaj. Az országosan egyedülálló program növekvő figyelem mellett kezd a végéhez érni. A közel 40 településen zajló program számtalan értékelendő tapasztalatot halmozott fel, ezek megismerésére a rendelkezésünkre álló erőforrások nem volt elegendők, és megfelelő felhatalmazásunk sem volt. Gyulaj: hányatott sorsú tolnai településen a fő foglalkoztatása nagy előrelépés. Az önkormányzati szervezésű kertészeti gazdálkodás jelentősen tehermentesíti a falu iskolájának fenntartását, középtávon bevételeket teremt.

8 Következtetések Kutatásunk során egyre több és több (esetleg korábban nem várt) kérdés merült fel. Ezek megválaszolása további vizsgálatokat igényelne. A programok „jó gyakorlat” jellege szükségessé tenné, hogy a további feltárás kifejezetten adaptálható modellek kialakításának szándékával történjen. Helyi „jó gyakorlatok” alapos és lehetőség szerint maximális mértékű megismeréséhez sokszor még a több hónap időtartamú vizsgálatok sem teljesen elegendők.

9 Köszönöm figyelmüket! Végezetül
A kötetünk elektronikusan is elérhető itt: Bővebb információk cégünk honlapján olvashatók:


Letölteni ppt "Egy kutatás tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések