Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SMALPM2127 Közoktatási gyakorlat I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SMALPM2127 Közoktatási gyakorlat I."— Előadás másolata:

1 SMALPM2127 Közoktatási gyakorlat I.
A gyakorlat a SMALPM4236 A családi nevelés pszichológiája c. tantárgyhoz kapcsolódódik

2 A gyakorlat célja 1. Ismerkedés a családi szocializáció /nevelés hatásaival a pedagógiai és a pszichológiai szakirodalom segítségével. 2. Tapasztalatok gyűjtése a gyakorló iskolában - Ismerkedés az iskolával - Részvétel 4 tanórán - Egy tanuló megfigyelése a tanórákon és órákon kívül

3 Követelmény 1. A hallgató tanulmányozza a témára vonatkozó szakirodalmat! 2. Vegyen részt a gyakorlatra előkészítő konzultáción ! 3. Vegyen részt az iskolai gyakorlaton!(4 tanóra) 4. Figyeljen meg egy tanulót a megadott szempontok szerint! 5. Készítsen portfóliót elméleti ismereteiről és a gyakorlaton szerzett tapasztalatairól - Egy tanulóról - A tanórákról

4 A gyakorlat helye, ideje
Szombathely, Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely, Bolyai János u. 11. A gyakorlat időpontja: 4 óra (+ 1 óra a portfólió elkészítésére)

5 A portfólió részei I. Az elmélet háttér ismertetése
II. Jegyzőkönyvek a tanórákról III. A választott tanuló megfigyelésének tapasztalatai IV. Összegzés

6 I. Az elmélet háttér ismertetése
A családi szocializáció /nevelés hatása a gyermek személyiségének alakulására (Javasolt irodalom: Bagdy Emőke(1977):Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  Kapitány Ágnes- Kapitány Gábor(1995.): Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából. Kossuth Kiadó, Budapest. N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk ):Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. stb.

7 II. Jegyzőkönyvek a tanórákról
(Fejrész:) Óra:Osztályfőnöki Osztály:5a Téma/óra anyaga: Káros szenvedélyek Nevelési feladat: Az egészséges életmódra és a szabadidő helyes eltöltésére nevelés Oktatási feladat: Ismeretek nyújtása a káros szenvedélyekről, a kábítószerekről Képzési feladat: Gondolkodás fejlesztése, összefüggések megláttatása Lehet még: módszerek, szervezési módok

8 Az óra mozzanatai szervezési feladatok
I. Előkészítés A tanár köszönti a diákokat. Az osztályban történtek megbeszélése II. Az előző téma feldolgozásának Miről beszélgettünk az előző órán? ellenőrzése Melyek voltak a legfontosabb következtetéseink? III. Az új téma megjelölése A káros szenvedélyekről általában A tanár irányítja beszélgetést. A gyerekek aktívak Szülők rokonok káros szenvedélyei Beszélgetés Mit tudunk a drogokról? Kiselőadás, beszélgetés IV. Rövid fim megtekintése Megbeszélés V. Rendszerezés Pontosan milyen káros szenvedélyekről beszéltünk? Milyen hatásaik vannak?... VI. A tanulói tevékenység értékelése A mai órán meg voltam elégedve az osztály munkájával, különösen… ( Feladatok a köv. órára)

9 III.A tanuló megfigyelésének javasolt szempontjai
1. A tanuló testi, szomatikus, egészségügyi, idegrendszeri állapota testi felépítése, tápláltsági szintje, erőnléti állapota, az idegrendszer teherbíró képessége temperamentuma, sportoláshoz való viszonya

10 3. Tanulmányi munkája felfogóképessége,
figyelme, koncentráló képessége, tudásvágya, képességei szintje, (kiemelkedő képessége, tehetsége van-e?,) olvasottságának mértéke intelligenciája,

11 4. Fegyelme, magatartása, akarati, jellembeli tulajdonságai
a tanórán és órán kívül Általános vonásai (becsületes, becstelen, igazságos, igazságtalan, fegyelmezett, fegyelmezetlen, következetes, következetlen, türelmes, türelmetlen.) munkához való viszonya, szorgalma (kitartó, lusta, hanyag, szorgalmas, kezdeményező, passzív, lelkiismeretes, felületes, alapos, pontatlan)) társaihoz, más emberekhez való viszonya: (önző, önzetlen, magányos, társkereső, nyílt, zárkózott, egyenes, őszintétlen, udvarias, durva…) önmagához való viszonya (szerény, beképzelt, van önbizalma, félszeg, határozott, határozatlan)

12 5. Érzelmi, indulati élete:
érzelmi élet gazdagsága, szegénysége, érzelmi-indulati élet kiegyensúlyozottsága, sikerek, kudarcok elviselése rokonszenvek ellenszenvek, humorérzék, erkölcsi érzék, s az ehhez kapcsolódó érzések fejlettsége.

13 6. Közösségi, társadalmi magatartásának jellemzése:
engedelmessége, irányíthatóság mértéke, zárkózott-nyitott, individuális vagy közösségi hatni tudása, a népszerűsége kapcsolatalakító képessége

14 Családi háttere Ha lehetősége van a tanulóval való beszélgetésre
próbálja felderíteni családi hátterét. (Kikkel él? Milyen elvárások vannak vele szemben a tanulásban ? Szüleinek, tanárainak valamint neki milyen elképzelései vannak továbbtanulásáról? Ha szüksége van rá, kinek a segítségére számíthat?

15 IV. Összegzés Záró gondolatok:
- A gyakorlat tapasztalatainak összevetése a szakirodalomban leírtakkal. - Az Ön által megfigyelt tanuló sajátosságai (1-6-ig) milyen tényezőknek az eredményeképpen alakultak ki? Milyen szerepe lehet ezen sajátosságok kialakulásában a családnak?

16


Letölteni ppt "SMALPM2127 Közoktatási gyakorlat I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések