Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaniszló Mihály Vezető hitelesítő Rendszertechnika Fejlesztő Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaniszló Mihály Vezető hitelesítő Rendszertechnika Fejlesztő Kft."— Előadás másolata:

1 Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.
Szaniszló Mihály Vezető hitelesítő Rendszertechnika Fejlesztő Kft. 2012. November 5-6., Visegrád MaTáSzSz Konferencia

2 Rendszertechnika Fejlesztő Kft. Bemutatása
Tevékenységi területek: energetika minőségirányítás környezetvédelem környezetvédelmi engedélyeztetések környezetvédelmi nérések ÜHG jelentések hitelesítése A hitelesítői névjegyzékbe március 7-e óta bejegyezett hitelesítő gazdasági társaság a HU-ETS-GTH számon. Hitelesített létesítmények: nagy erőművek, fűtőművek, ipari hőtermelők, téglagyárak Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

3 TARTALOM Jogszabályi háttér Hitelesítési tapasztalatok
Az Emisszió-kereskedelmi rendszer működési elve Hitelesítési tapasztalatok Az EU ETS III időszak kihívásai - csökkenő ingyenek kiosztás - új jogszabályok, új kötelezettségek - nyomon követési rendszer hatékonysásának javítása - kibocsátás kereskedelmi stratégia kialakítása Összefoglalás Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Hazai szabályozás:
2005. évi XV. Törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről   213/2006. (X.27) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 8/2011. (III. 17.) NFM rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól 183/2005. (IX.13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről   32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet  az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási díjairól 38/2006. (VIII. 22.) KvVM-PM együttes rendelet  az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet a közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól 96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről 18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet a légiközlekedési tevékenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról Változnak a majd a jogszabályok! (az új jogszabály nagyobb jelentőséget ad a nyomon követésnek) Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

5 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR EU szabályozás:
2003/87/EK Irányelv az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról 2004/2216/EK Rendelet a kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről 2007/589/EK Határozat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról (MRG 2) Változnak a majd a jogszabályok! 601/2012/EU Rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

6 A JOGSZABÁLYTERVEZETTEL KAPCSOLAOS ÉSZREVÉTLEK
Közigazgatási egyeztetése történt 2012 októberben az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerének harmadik időszakával és az erőfeszítés-megosztási határozattal kapcsolatos jogszabályokról. Észrevételeik a jogszabály tervezettel kapcsolatban: 1. A törvény hatálya (2) Nem terjed ki a törvény hatálya a kizárólag kutatásra, fejlesztésre és új termékek és folyamatok tesztelésére használt létesítményekre vagy létesítményrészekre, valamint a kizárólag biomasszát használó tüzelőberendezésekre. 3. A kibocsátási engedély és a nyomonkövetési terv 8. § (1) A nyomon követési terv jelentős – a 601/2012/EU bizottsági rendelet 15. cikk (2)-(3) bekezdése szerinti – módosítását eredményező változásokat és a nyomon követési terv módosítására vonatkozó javaslatát az üzemeltető és a légi jármű üzemben tartó a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti a hatóságnak. A nyomon követési terv jelentős módosításához a hatóság engedélye szükséges. Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

7 A JOGSZABÁLYTERVEZETTEL KAPCSOLAOS ÉSZREVÉTLEK
3. A kibocsátási engedély és a nyomonkövetési terv (2) A nyomon követési terv jelentősnek nem minősülő módosítását az üzemeltető és a légi jármű üzemben tartó hatósági jóváhagyás nélkül is elvégezheti. A nyomon követési terv naptári évben végrehajtott jelentősnek nem minősülő módosításairól az üzemeltető és a légi jármű üzemben tartó minden év december 31-ig értesíti a hatóságot. Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a nyomon követési terv nincs összhangban a 601/2012/EU bizottsági rendelet, e törvény, illetve e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezéseivel, felszólítja az üzemeltetőt és a légi jármű üzembentartót a nyomon követési terv módosítására. 6. A kibocsátási egységek kiosztása 17. § (1) (2) . (3) Térítésmentes kiosztásban részesül a távfűtés és a 2004/8/EK irányelv értelmében vett nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés a gazdaságilag indokolt módon, kereslet kielégítése céljából folytatott hőtermelés vagy hűtési szolgáltatások tekintetében. Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

8 AZ EMISSZIÓ-KERESKEDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSI ELVE
Az EU ETS minden kibocsátott tonna szén-dioxidhoz árat társit, így ösztönzi a létesítményeket az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiákba való beruházásra. Az EU ig tartó első kereskedési időszaka un. felkészülési, tanulási periódus, majd ezt követi az első időszak között. Az EU ETS III. időszak , az allokálási elvek jelentősen megváltoztak. Progresszívan csökkenő ingyenes kiosztás. A létesítmények feladatai: Kibocsátási engedély megszerzése, változások követése és jelentése A ÜHG kibocsátás nyomon követése, nyomonkövetési terv (monitoring) Éves jelentés a létesítmény teljes az ÜGH kibocsátásáról A kibocsátási jelentés hitelesíttetése és benyújtása a hatóság felé Visszaadási kötelezettség a hitelesíttet kibocsátás alapján Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

9 A KIBOCSÁTÁSI EGYSÉGEK ÁRAINAK ALAKULÁSA
EU ETS I időszak elején az EUA 16 €/tCO2, rövid növekedés után időszak végére elértéktelenedés. (Túl allokáció) EU ETS II időszak elején az EUA 20 €/tCO2, rövid növekedés után jelenleg 8,22 €/tCO2 áll. (Gazdasági vállság) EU ETS III időszak, az ingyenes kiosztás csökkenő mértéke miatt árnövekedés várható. (Az államok aukción fognak kvótát értékesíteni) Az EUA-k átvihetők lesznek a EU ETS III. időszakára! A CER-ek és ERU-k nem! Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

10 A KERESKEDÉSEL KAPCSOLATOS FELADTOK
Kevés létesítmény rendelkezik egyenlőre kereskedési tapasztalatokkal. Ki kell dolgozni a létesítmény kibocsátás kereskedelmi stratégiáját (a gazdasági és környezetvédelmi területek együttműködését), A jó nyomonkövetési rendszer segíti a létesítmény kibocsátás kereskedelmi stratégiáját, (kibocsátás előrejelzése) Több brókercégtől kérjünk tanácsot, ajánlatot kereskedés előtt, Kereskedhetünk közvetlenül más engedélyes céggel, Jogszabályi lehetőségek kihasználása (pl. ERU, CER visszaadása, jelenleg az EUS 8,22 €/tCO2 a CER 1,07 €/tCO2 ) Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

11 HITELESÍTÉSI TAPASZTALATOK
A létesítmények felkészültek az éves jelentések elkészítésében. (szigorodott a Hatóság esetleges hibákkal kapcsolatos megítélése) Az ÜHG kibocsátás nyomon követése nem folyamatos, csak a jelentéstételkor kerül összeállításra. (ritkán része a cég kibocsátás kereskedelmi stratégiájának) Kibocsátás kereskedelmi stratégia hiányzik! A hitelesítés során leggyakrabban tapasztalt hibák típusai: Engedélyben előforduló hibák, pontatlanságok Adminisztratív jellegű hibák a jelentésben és nyilvántartásokban A nyomon követéshez kapcsolódó hibák, pontatlanságok Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

12 ENGEDÉLYBEN ELŐFORDULÓ ELTÉRÉSEK, PONTATLANSÁGOK
A kibocsátási engedélyeket rövid idő alatt bírálta el a hatóság ben, majd ha módosult az engedély nem mindig egységes szempontok szerint történt. Mindig értelmezzük az érvéves engedélyünket!!! Adminisztratív hibák az engedélyben: létesítmény név vagy azonosító nem megfelelő, nem az adott létesítményre vonatkozó előíró részek, az ÜHG szám eltér az engedélyen és a mellékleten, stb. Félreértelmezésből vagy elírásból adódó hibás Tier szint meghatározás Előírt vizsgálatok nem kellően egyértelmű meghatározása Az engedély alapjául szolgáló adatváltozás bejelentésének elmulasztása eltérés az engedélyezett tüzelőanyag típusoktól kibocsátási források változása mérőeszköz pontosságának változása A módosított engedély átolvasásának, értelmezésének elmulasztása Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

13 KIBOCSÁTÁS NYOMON KÖVETÉSÉNEK MÓDSZERE
A kibocsátások nyomon követésére az üzemeltetőnek hatékony eljárást kell létrehoznia és működtetnie. Az eljárásnak tartalmaznia kell (2004/156/EK Határozat ): A kibocsátást okozó technológia bemutatását, berendezéseit és forrásait A folyamatban résztvevők felelőségi körét és illetékességét Alkalmazott számítási és mérési módszereket (mérőeszközöket és mintavételi módszereket) Adatkezelési és nyilvántartási módszereket, eljárásokat Feljegyzések, dokumentumok kezelését A nyomon követési rendszer belső auditját Megelőző és javító intézkedéseket Feladat időszakra a létesítmény kibocsátás nyomon követési rendszerének felülvizsgálat az új MRG alapján! Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

14 AZ EU ETS III IDŐSZAK KIHÍVÁSAI
Progresszívan csökkenő ingyenes kiosztás, ig 80%-ról 30%-ra csökken az ingyenesen megkapható kvóta mennyisége Elkerülhetetlen a kibocsátás kereskedelmi stratégia kialakítása, A működési költségekbe bele kell kalkulálni a várható kvóta költségeket Kibocsátás csökkentési és energia hatékonysági beruházások előtérbe helyezése, A Hatóság felé történő kötelezettségek 100%-os teljesítése, Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

15 BÁZISADAT EU ETS III. KERESKEDÉSI IDŐSZAKTA
Fűtőmű: kazánok és gázmotor Létesítményrész 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hő-ref.érték létesítményrész, CL Hő-ref.érték létesítményrész, nem CL 10 278 9 197 8 148 7 131 6 147 5 195 4 273 3 385 Tüa.-ref.érték létesítményrész, CL Tüa.-ref.érték létesítményrész, nem CL Technológiai kibocs. létesítményrész, CL Technológiai kibocs. létesítményrész, nem CL Magánháztartások Ingyenes kiosztás előzetes mennyisége összesen EU ETS III bázis 3294 EU ETS II kiosztás ( ) 16142 681 EU ETS I kiosztás ( ) 16823 Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.

16 ÖSSZEFOGLALÁS Hatékony nyomon követési rendszer kidolgozása és folyamatos működtetése Kereskedési stratégia kialakítása, előrejelzések készítése Az üzemeltetett berendezések működési feltételeinek újragondolása (gazdaságossági vizsgálat), kibocsátás csökkentési beruházások Az új jogszabályok további kötelezettségeket rónak a létesítményekre A jogszabály változtatások esetén is fontos a résztvevők (minisztérium, létesítmény, hitelesítők) közötti hatékony kommunikáció, egyeztetés elérhetőségek: Rendszertechnika Kft. – Szaniszló Mihály – Tel: Fax/Tel : Az EU ETS III. időszak kihívásai, az ÜHG rendszer eddigi hitelesítői tapasztalatai.


Letölteni ppt "Szaniszló Mihály Vezető hitelesítő Rendszertechnika Fejlesztő Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések