Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az állami sportcélú támogatások (fejezeti kezelésű előirányzatok) elszámolása felülvizsgálatának tapasztalatai Dr. Pintérné Csermák Jolán, szakértő,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az állami sportcélú támogatások (fejezeti kezelésű előirányzatok) elszámolása felülvizsgálatának tapasztalatai Dr. Pintérné Csermák Jolán, szakértő,"— Előadás másolata:

1 1 Az állami sportcélú támogatások (fejezeti kezelésű előirányzatok) elszámolása felülvizsgálatának tapasztalatai Dr. Pintérné Csermák Jolán, szakértő, bejegyzett könyvvizsgáló

2 2 A pénzügyi tervezés és elszámolás kapcsolata Az elszámolás sikeressége a szabályszerű tervezéssel, a költségvetés, költségterv korrekt összeállításával kezdődik. Az elszámolás sikeressége a szabályszerű tervezéssel, a költségvetés, költségterv korrekt összeállításával kezdődik. Pontos szakmai feladatterv a támogatott időszakra: Pontos szakmai feladatterv a támogatott időszakra: a pályázati kiírások megjelenésének időszakában a lehetőségek és igények összehangolása, a pályázati kiírások megjelenésének időszakában a lehetőségek és igények összehangolása, a feladatok pontos meghatározása. a feladatok pontos meghatározása. A költségterv összeállítása: A költségterv összeállítása: a már meghatározott feladatok ismeretében, a felmerülő kiadások jellegének és nagyságrendjének nagy pontossággal való felmérése, a már meghatározott feladatok ismeretében, a felmerülő kiadások jellegének és nagyságrendjének nagy pontossággal való felmérése, a költségvetési tervezet elkészítése. a költségvetési tervezet elkészítése.

3 3 A pénzügyi tervezés és elszámolás kapcsolata (folyt.) A támogatási jogcímek köre és összegének nagysága A támogatási jogcímek köre és összegének nagysága a pontos szakmai feladatok meghatározásának függvénye, a pontos szakmai feladatok meghatározásának függvénye, alapja a szabályszerű elszámolásnak. alapja a szabályszerű elszámolásnak. A pontatlan feladatfelmérés és feladatterv meghatározása, hiányos költségvetés készítése az elszámolás során A pontatlan feladatfelmérés és feladatterv meghatározása, hiányos költségvetés készítése az elszámolás során az előirányzatok utólagos megváltoztatásához, illetve az előirányzatok utólagos megváltoztatásához, illetve a támogatás el nem számolt összegének visszafizetéséhez vezethet. a támogatás el nem számolt összegének visszafizetéséhez vezethet.

4 4 Az elszámolás jogi szabályozása A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, amelynek az elszámoláshoz kapcsolódó pontjait közvetíti A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, amelynek az elszámoláshoz kapcsolódó pontjait közvetíti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló mindenkori miniszteri rendelet (2008. évben a 22/2008 (VI. 10. ÖTM rendelet), valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló mindenkori miniszteri rendelet (2008. évben a 22/2008 (VI. 10. ÖTM rendelet), valamint a Támogatási szerződés. a Támogatási szerződés.

5 5 A támogatási szerződés tartalma a támogatott időszak figyelembe vétele, a csatolható számlák köre, a támogatott időszak figyelembe vétele, a csatolható számlák köre, az elszámolás jellege; bruttó – nettó elszámolás, az elszámolás jellege; bruttó – nettó elszámolás, az összesítő formátuma, adattartalma: az összesítő formátuma, adattartalma: a támogatási szerződés melléklete szerinti formátum minden sorának, oszlopának kitöltése kötelező a támogatási szerződés melléklete szerinti formátum minden sorának, oszlopának kitöltése kötelező a „Megnevezés/felhasználás” oszlop konkrét feladat megjelöléssel, a „Megnevezés/felhasználás” oszlop konkrét feladat megjelöléssel, záradékok; záradékok; részben a minta szerinti záradék, részben a minta szerinti záradék, részben a szerződésben (5.2.b pont) megjelölt, pontos záradék szöveg, részben a szerződésben (5.2.b pont) megjelölt, pontos záradék szöveg, aláírás, bélyegző, dátum. aláírás, bélyegző, dátum.

6 6 Az összesítőhöz kapcsolódó, csatolt dokumentumok számla, számlát helyettesítő bizonylat, a bizonylat hitelességéhez, valóságnak megfelelő rögzítéséhez szükséges adatainak, megjelöléseinek magyar fordítása, belső szabályozás szerint (Szt. 166. § (4) bekezdés), számla, számlát helyettesítő bizonylat, a bizonylat hitelességéhez, valóságnak megfelelő rögzítéséhez szükséges adatainak, megjelöléseinek magyar fordítása, belső szabályozás szerint (Szt. 166. § (4) bekezdés), a kifizetést igazoló dokumentum, a kifizetést igazoló dokumentum, kiadási pénztárbizonylat, vagy a számlára rávezetett, az átvétel tényét rögzítő nyilatkozat („Fizetve”, aláírás), kiadási pénztárbizonylat, vagy a számlára rávezetett, az átvétel tényét rögzítő nyilatkozat („Fizetve”, aláírás), A kiadási pénztárbizonylat szabályszerű kezelése: csoportosan kiállított pénztárbizonylat nem igazolja az összeg tényleges kifizetését!!!! Részletes felsorolás (bizonylat, számlaszám, összeg) a kifizetett összeg egészére vonatkozóan). A kiadási pénztárbizonylat szabályszerű kezelése: csoportosan kiállított pénztárbizonylat nem igazolja az összeg tényleges kifizetését!!!! Részletes felsorolás (bizonylat, számlaszám, összeg) a kifizetett összeg egészére vonatkozóan). hitelintézeti értesítő, hitelintézeti értesítő, bérszámfejtő lap + közterhek levonása esetén annak befizetését is igazolni kell!!! bérszámfejtő lap + közterhek levonása esetén annak befizetését is igazolni kell!!! kiküldetési rendelvény, kiküldetési rendelvény, játékvezetői (versenybírói) díj elszámolás, stb. játékvezetői (versenybírói) díj elszámolás, stb.

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 A számla alaki és tartalmi követelményei Pontos tartalmi meghatározás. Nem elfogadható a rendezvényszervezés, étkezés, szállás, szállítás megfogalmazása, vagy ha igen, külön kell részletezni a rendezvény megjelölését, a részvevők körét, a szolgáltatás jellegét, az igénybe vevők körét. Pontos tartalmi meghatározás. Nem elfogadható a rendezvényszervezés, étkezés, szállás, szállítás megfogalmazása, vagy ha igen, külön kell részletezni a rendezvény megjelölését, a részvevők körét, a szolgáltatás jellegét, az igénybe vevők körét. Teljesítés igazolás, utalványozás (lehet a számlán, kiadási pénztárbizonylaton, de lehet önálló dokumentum is). Teljesítés igazolás, utalványozás (lehet a számlán, kiadási pénztárbizonylaton, de lehet önálló dokumentum is). Kontírozás, (számlakijelölés), a könyvelés dátumának feljegyzése, a könyvelő aláírása, MINDIG A SZÁMLÁN! Kontírozás, (számlakijelölés), a könyvelés dátumának feljegyzése, a könyvelő aláírása, MINDIG A SZÁMLÁN!

12 12 A számla alaki és tartalmi követelményei (folyt.) A támogatási szerződésben megfogalmazott záradék pontos szövegét az eredeti számlára kell feljegyezni, annak másolását megelőzően. Így biztosítható, hogy a számla más elszámoláshoz nem lett bemutatva, annak többszöri elszámolása nem történt meg. Amennyiben a számla értéke csak rész összeggel szerepel az adott elszámolásban, az elszámolt összeget a záradékban is fel kell tüntetni. (Ebben az esetben több elszámolásban is részt vehet a számla.) A támogatási szerződésben megfogalmazott záradék pontos szövegét az eredeti számlára kell feljegyezni, annak másolását megelőzően. Így biztosítható, hogy a számla más elszámoláshoz nem lett bemutatva, annak többszöri elszámolása nem történt meg. Amennyiben a számla értéke csak rész összeggel szerepel az adott elszámolásban, az elszámolt összeget a záradékban is fel kell tüntetni. (Ebben az esetben több elszámolásban is részt vehet a számla.) A számla másolatát hitelesítő záradék, eredeti aláírás és bélyegző-lenyomat indokolt, másolatot elfogadni nem lehet. A számla másolatát hitelesítő záradék, eredeti aláírás és bélyegző-lenyomat indokolt, másolatot elfogadni nem lehet.

13 13 Egyéb sajátos követelmények Kötelezettségvállalás (50 000 Ft feletti kifizetéseknél) szerződés, megállapodás, megrendelés csatolása, Kötelezettségvállalás (50 000 Ft feletti kifizetéseknél) szerződés, megállapodás, megrendelés csatolása, SZJA szabályainak betartása: SZJA szabályainak betartása: vállalkozói igazolvány azonosító számának feltüntetése a számlán indokolt, mert annak hiányában nem lehet bruttó összegben kifizetni. vállalkozói igazolvány azonosító számának feltüntetése a számlán indokolt, mert annak hiányában nem lehet bruttó összegben kifizetni. forgalmi engedély másolat bekérése szükséges (saját, vagy házastárs nevére kiállított) a forgalmi engedély másolat bekérése szükséges (saját, vagy házastárs nevére kiállított) a költségtérítés kifizetése esetén. költségtérítés kifizetése esetén. valuta kifizetés, deviza elszámolás lehetőségei, szabályai, valuta kifizetés, deviza elszámolás lehetőségei, szabályai, valutapénztár, devizaszámla kezelése esetén, valutapénztár, devizaszámla kezelése esetén, közvetlen valutavásárlás alkalmazásával. közvetlen valutavásárlás alkalmazásával. beszerzés nyilvántartásba vétele, kiadásának dokumentális igazolása. beszerzés nyilvántartásba vétele, kiadásának dokumentális igazolása.


Letölteni ppt "1 Az állami sportcélú támogatások (fejezeti kezelésű előirányzatok) elszámolása felülvizsgálatának tapasztalatai Dr. Pintérné Csermák Jolán, szakértő,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések