Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A barokk Építészet, szobrászat, festészet. A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk szó az olasz barocco szóból ered, ami nyakatekert okoskodást.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A barokk Építészet, szobrászat, festészet. A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk szó az olasz barocco szóból ered, ami nyakatekert okoskodást."— Előadás másolata:

1 A barokk Építészet, szobrászat, festészet

2 A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk szó az olasz barocco szóból ered, ami nyakatekert okoskodást jelent. Ez a barokkra jellemz ő túldíszítettségre és formai bravúrosságra utal. A barokk a reneszánsz után következ ő stílustörténeti korszak és korstílus, amely kb. 1600-tól kb. 1750-ig tartott, és melyre bonyolult minták, gazdag díszítés, monumentalitás jellemz ő. F ő bb stílusjegyei:mozgalmasság,monumentalizmus, heroizmus, patetizmus, titokzatosság, látványosság, bonyolult,túldíszített formák.

3 A barokk építészet A barokk építészet legf ő bb alkotásai a templomok. Rendkívüli díszítettségükkel, aranyozásaikkal, márványdíszeikkel az egyszer ű hív ő ket voltak hivatottak elkápráztatni. A barokk építészek gyakran éltek az illúziókeltés módszereivel.

4 A barokk szobrászat A barokk szobrok mozgalmasak, diszharmónikusak, gyakran kihasználják a fény-árnyék hatások nyújtotta illúziókeltési lehet ő ségeket. Mind az építészetben, mind a szobrászatban kiemelked ő alkotó volt a nápolyi születés ű Giovanni Lorenzo Bernini. Legismertebb szobra a Szent Teréz extázisa címet viseli,

5 A barokk Magyarországon Magyarországon a török uralom után honosodott meg a barokk stílus. Elterjedésében nagy szerepet játszottak a magyar fõpapok és fõurak,, akik a mûvészet pártfogói, tervezõk és építtetõk voltak egy személyben. A barokk a nyugati országrészeken jelenik meg elõször, elsõsorban osztrák és olasz mesterek révén. A meghívott elsõrangú mûvészek közt ott találjuk Johann Lukas von Hildebrandt építészt a ráckevei kastély tervezõjeként; az egri egyházmegyében és a Dunántúlon tevékenykedõ Fellner Jakabot; a váci székesegyház megalkotóját, Franz Anton Pilgramot; Georg Raphael Donner szobrászt, festõként Paul Trogert és Franz Anton Maulbertschet.

6 Várak és kastélyok a magyar-barokk jegyében A barokk világi építészet fénykora a 18. század második fele volt. Mária Terézia kívánságára kezd ő dött meg a budai palota újjáépítése Jadot (1710-1797), Oracsek Ignác (1750-1770-ig m ű ködött) és Franz Anton Hillebrandt (1719-1797) közrem ű ködésével. A kés ő barokk kastélyépítészet legszebb példája a gödöll ő i Grassalkovich-kastély. Híres barokk kastélyok: Fert ő d: Esterházy-kastély Keszthely: Festetics-kastély Ráckeve: Savoyai-kastély Sellye: Draskovich-kastély

7 A fert ő di, keszthelyi és gödöll ő i kastélyok

8 Barokk festészet Magyarországon A barokk festészetben elvárás volt, hogy a festmény a képzeletet megragadó, látványos elemekkel fokozza a hatást. A festészet f ő témái bibliai és mitológiai jelenetek, gazdagon díszített f ő úri portrék, csendéletek, táj- és zsánerképek. A 18. században a magyarországi megbízatásokat f ő leg osztrák fest ő k látták el. Az arcképfestészet kiemelked ő mestere volt Mányoki Ádám (1673-1757), II. Rákóczi Ferenc híres portréjának alkotója.

9 Barokk szobrászat Magyarországon A magyarországi barokk szobrászatot els ő sorban a templomi oltárok reprezentálják. A barokk templom nélkülözhetetlen tartozéka az új oltártípus, mely faragott és festett díszekb ő l áll. A monumentális oltár- építményeket arannyal, színes márvánnyal, lebeg ő és szenvedélyes mozgású alakokkal és csavart oszlopokkal halmozták el. A barokk szobrászat jelent ő s alkotásai a fogadalmi emlékek (gy ő ri frigyláda), a Szt. Háromság-szobrok és a Kálvária-építmények.

10 A gy ő ri frigyláda ; Kálvária-szobor


Letölteni ppt "A barokk Építészet, szobrászat, festészet. A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk szó az olasz barocco szóból ered, ami nyakatekert okoskodást."

Hasonló előadás


Google Hirdetések