Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév."— Előadás másolata:

1 Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév

2

3 A barokk legfőbb építészeti alkotásai a templomok. Jellemzőik a monumentalitás, bőséges arany – és márványdíszítés, melynek célja a hívők elkápráztatása, és ráébresztésük a katolikus egyház hatalmára. Ezekben az építményekben gyakran található csigavonal, valamint a mennyezetre festett kupolabelső, ami csupán az illúziókeltésnek és a térhatás fokozásának az eszköze.

4 Célja az id ő ben lejátszódó cselekmény bemutatása. Témái: a bibliai és mitológiai elemek, gazdagon díszített f ő úri portrék, csendéletek, tájképek. Gazdag és élénk színvilág, fény- árnyékjátékok, mozgások ábrázolása, dinamizmus, aprólékosan kidolgozott részletek (ruhák red ő zete, fénysugár), érzelmek túlzott ábrázolása jellemzi.

5 A barokk szobrászat a széls ő séges, patetikus, földöntúli emberi érzelmeket jeleníti meg. A szobrok mozgalmasak, diszharmonikusak, illúziót keltenek a fény-árnyék hatások kihasználásával.

6 A barokk magyarországi megjelenése a török megszállás után a 18. sz. elejétől indul. Elterjedése egybeesik az ellenreformációs törekvésekkel és a jezsuita rend térhódításával Osztrák, német és itáliai mesteremberek érkeztek hazánkba, akik főképpen főúri, egyházi megrendeléseket teljesítettek, így építve templomokat, kastélyokat.

7 Az építkezés szellemi háttere az ellenreformáció volt. A munkálatok f ő megrendel ő je nagyrészt a katolikus papság, kisebb mértékben a f ő nemesség volt, ezért az els ő évtizedekben f ő képp templomok épültek (els ő ként a nagyszombati, majd a kassai jezsuita templom épült meg.) A barokk vár – és kastélyépítészet kiemelked ő alkotásai voltak: - Eszterházy Pál kastélya Kismartonban - Savonyai Jen ő ráckevei kastélya - Grassalkovich Antal gödöll ő i kastélya Ismert barokk lakóházak találhatók Egerben, Sopronban, a veszprémi várban. Hatására kialakult a népi építészeti stílusa, a parasztbarokk.

8

9 A magyarországi barokk irodalomnak két jeles képviselője volt: Pázmány Péter és Mikes Kelemen. a.) Pázmány Péter (1570-1637) jezsuita szerzetes, esztergomi érsek az ellenreformáció fő alakja volt. Lefordította Kempis Tamás: Krisztus követése c. művét, ennek kapcsán lefektette a műfordítás legfontosabb szabályait. Nagyszámú vitairataiban támadta a protestánsokat (Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére). b.) Mikes Kelemen (Zágon 1690- Rodostó 1761). II. Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarása. A Rákóczi – szabadságharc bukása után hűen követte fejedelmét a száműzetésbe, először Lengyelországba, majd Franciaországba, végül Törökországba. Legismertebb műve a Törökországi levelek, amely egy levelekből felépített regény; két főszereplője a leveleket író rodostói száműzött (aki teljesen nem azonosítható Mikes életrajzi alakjával), valamint a teljesen fiktív címzett, a Konstantinápoly mellett lakó P.... E.... grófné. E levelekben, II. Rákóczi Ferencről, Bercsényiről, a száműzött kurucok kolóniájáról, a török diplomáciáról ír. A mű 207 levélből álló sorozat, az első levél 1717. október 10-én, az utolsó 1758. december 20-án kelt.

10 Rákóczi Vitézei


Letölteni ppt "Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések