Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

B A R O K K Lovászi kurucok. A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk művészettörténeti stílus, az elnevezés az olasz barocco szóból származik,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "B A R O K K Lovászi kurucok. A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk művészettörténeti stílus, az elnevezés az olasz barocco szóból származik,"— Előadás másolata:

1 B A R O K K Lovászi kurucok

2 A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk művészettörténeti stílus, az elnevezés az olasz barocco szóból származik, amely kagylódíszt vagy nyakatekert díszítést jelent. A XVI. század végétől a reneszánsz stílust felváltó irányzat, Európában a XVII. században terjedt el. Történelmi háttere: a feudális erők megerősödése, a katolikus ellenreformáció. A barokk nem csak egyházi, hanem főúri művészet is, csak nagyon sokára terjedt el szélesebb körben. A barokk jellegzetességei: - erős benne a vallásos elem - a földi és emberi világot megveti - célja a tömegek lenyűgözése (pompa, aranyozás) - túldíszített, bonyolult, belső feszültségeket, ellentéteket fejez ki - mozgalmasság - kozmopolitizmus (nemzetközi) - irracionális (valóságon túli) - irodalomban is kedveli a nagy műfajokat (eposz, dráma)

3 Építészet A barokk korában az építészet legjelentősebb feladatai az ellenreformációs egyház templomai, a királyi és a fejedelmi kastélyok, valamint a főúri megbízók és a vagyonos polgárok városi palotái. A stílus azonban széles körben elterjedt, tekintélyes számban épültek a nagy alkotások hatását tükröző polgári lakóházak is.

4 A barokk építészet legfőbb stílusjegyei: - hatalmas parkok létesítése, ágyások, nyírt bokrok, szobrok, szökőkutak - dinamikus hatású terek, pl. tükörtermek - különböző rendeltetésű terek rangsorolása - folyosószerű elnyúló galéria - egymás után fűzött centrális terek, ellipszis és nyolcszög - hullámvonal, csigavonal, kagyló-, és csigamotívum - erőteljes fény-árnyék hatások - pompa, pátosz, ünnepélyesség fokozása, rengeteg aranyozás - térlefedésre fiókos donga boltozat - sok oszlop, gyakoriak a csavart oszlopok - díszes, monumentális lépcsősorok - kovácsolt vas kapuk, kerítések, rácsok

5 Barokk festészet A barokk festészet az időben lejátszódó cselekményt, a történést akarja bemutatni még akkor is ha portrészerűen csak egyetlen alakot vagy pl. valamilyen tájat ábrázol. A térben szabadon áramló, lendületes vonalvezetést kedveli. Megmozgatja a formát és ennek érdekében előszeretettel aknázza ki a fény és az árnyék festői ellentétét. A művészet a legjelentősebb megbízásokat a főúri megrendelőktől és az ellenreformációs egyháztól kapja.

6 Velazquez: Vénusz a tükörrel Rembrandt: Éjjeli őrjárat Rubens: A szerelem kert Caravaggio: Bűnbánó Magdolna Murillo: Kagylós gyerekek

7 Barokk szobrászat A barokk szobrok, akár oltárokról,akár díszítőelemekről van szó,szerves egységet képeznek az épület részeivel. A kor alkotásaira a reneszánsz plasztikával szemben nem a mértéktartás,a kiegyensúlyozottság és a nyugalom a jellemző,hanem a lendület, a fennköltség és a méltóság. Fontos technikai újításként meg kell említeni, hogy úgy a márványból faragott, mint a bronzból öntött szobrokat addig soha nem tapasztalt anyagszerűség jellemzi. A barokk szobrokat a művészek nem csupán egyetlen nézetből mutatták be, hanem a szemlélő nyugodtan körüljárhatja őket, és bárhonnan szemügyre veheti.

8 A barokk Magyarországon A barokk stílus megjelenése hazánkban az ellenreformációs törekvésekhez, a jezsuita rend térhódításához kapcsolódik. A másfél évszázados török megszállás után az ország területén itáliai, osztrák és német mesterek honosították meg. Megjelent egy csak Magyarországon kimutatható új m ű faj, a monumentális történeti csataábrázolás. Legkorábbi, máig is fennmaradt példája a sárvári vár dísztermének Hans Rudolf Miller által festett sorozata. A török ki ű zése után (1680-1690-es évek) megkezd ő dött az ország újjáépítése, melyben számos külföldi mester is részt vett, ami ugyancsak hozzájárult a barokk m ű vészet térhódításához.

9 Várak és kastélyok a magyar barokk jegyében Gödöllő - Grassalkovich kastély Fertőd - Eszterházy kastély Keszthely - Festetics kastély A kastély és a hozzátartozó épületegyüttes az 1740-es években épült Mayerhoffer András tervei alapján. Itt található az ország egyetlen rekonstruált barokk színháza. A kastély mai formáját a XVIII. század második felében nyerte el, Esterházy Miklós elképzelései és tervei alapján. Az Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenységének köszönhetően Magyarország egyik fő kulturális központja volt a kastély. A barokk stílusú kastély építése a XVIII. század közepén kezdődött, de még a század folyamán többször átalakították. A kastély büszkesége a Helikon könyvtár.

10 Brunszvik-kastély, MartonvásárNádasdy–kastély, Nádasladány sárvári Nádasdy kastély Nádasdy–kastély, SárvárEszterházy-kastély, Kismarton

11 Barokk festészet Magyarországon A barokk kori magyar festészet egyrészt a külföldön szerencsét próbáló, itthon munkához csak nehezen jutó mesterek, másrészt az egyházi megrendeléseket elnyerő külföldi festők képei jellemzik. Franz Anton Maulbertsch Johann Lucas Kracker Kracker 1758 körül érkezett Magyarországra. Jelentős alkotása az egri líceum könyvtártermében a tridenti zsinatot ábrázoló freskója, melyen 132 életnagyságú alak szerepel. Osztrák festő, akit mintegy négy évtizedes magyarországi munkássága a legjelentősebb hazai barokk freskófestővé avatta. Jelentős alkotásai láthatóak a szombathelyi püspöki palotában, a győri székesegyházban, az egri líceumban.

12 Franz Sigrist Mányoki Ádám Mányoki (1673-1757) Scheitz András hannoveri festőtől tanult festeni, ezután Largilliere Miklósnál folytatta tanulmányait Párizsban. 1707-ben állt II. Rákóczi Ferenc szolgálatába, majd 1712-től II. Ágoston udvari festője lett Varsóban, a későbbiekben pedig III. Ágost szász király udvari festőjeként is tevékenykedett. Festett freskókat, oltárképeket és kicsiny szentképeket, bibliai jeleneteket. 1780-ban került sor élete egyik legjelentősebb alkotására, az egri líceum dísztermének kifestésére. Sigrist 3 éven át dolgozott a díszterem mennyezetképén ( A négy fakultás).

13 A barokk szobrászat Magyarországon is, inkább az egyházi, mint a világi művészetet tekintve hagyott pazar műveket az utókorra.Az egyházi művészete főként a diszes templombelsők és a szenteket ábrázoló plasztikák jellemzik, míg a jóval szegényebben jelen levő világi szobrászat alkotásai főként a kapuzatok, az épületornamentika és a stukkószobrászat terén jeleskedik. Georg Raphael Donner Philipp Jakob Straub Marschal Antal Szobrászat

14 Barokk a magyarság szolgálatában Rákóczi a nemzeti szellemű művelődés megteremtésén fáradozott, s az egyéni célok művészi reprezentálásán vagy vallási funkciójú műalkotások készítésén túl a képzőművészetnek szerepet szánt a szabadságharc célkitűzéseinek támogatásában is. Warou Dániel svéd származású érem- és pecsétkészítő1704-1707 között a fejedelmi hivatalok számára pecséteket készített, részt vett a szabadságharc néhány pénztípusának tervezésében. Tevékenységét elsősorban három emlékérem teszi jelentőssé; mindhárom érem ábrázolásainak programja Rákóczitól származik, s előlapjukon a fejedelem mellképe szerepel, a hátlapok egy-egy domborműve pedig a szabadságharc célkitűzéseihez kapcsolódik.


Letölteni ppt "B A R O K K Lovászi kurucok. A barokk, mint m ű vészettörténeti stílus A barokk művészettörténeti stílus, az elnevezés az olasz barocco szóból származik,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések