Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionalizmus Magyarországon az Úniós csatlakozás idején Kovács Flórián László Elnök Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 42. Közgazdász -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionalizmus Magyarországon az Úniós csatlakozás idején Kovács Flórián László Elnök Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 42. Közgazdász -"— Előadás másolata:

1 Regionalizmus Magyarországon az Úniós csatlakozás idején Kovács Flórián László Elnök Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 42. Közgazdász - Vándorgyűlés (Eger) 2004. augusztus 27.

2 Előadás tartalma Az MTRFH céljai A területfejlesztés 2004. évi legfontosabb feladatai A hazai támogatási rendszer követelményei, elemei és rendszere Az UNIÓS támogatási rendszer (ROP, INTERREG, PHARE) 2005., 2006. évi feladatok Az EU kohéziós politika jövője Európa Terv – Felkészülés a 2007-2013 közötti programozási időszakra

3 Értékek - eszközök Kohézió – mi végett ? –Úniós polgárok egyenlő esélyei - Területi - rétegbeli Redisztribúció : hatékonyság vs szolidaritás –EU – Magyarország –Gazdag régió – elmaradott régió –Szolidaritási mechanizmusok Mo-n ma –Van –e kohéziós politika Mon ? Jelentés 1998 – 2002 : Piaci vs kormány döntések

4 Regionális fejlesztés Kell-e régió ? –Mire kell a régió –Milyen régió kell ? –Kinek kell a régió ? Történelmi – szerves – mesterséges (viták) Mi lesz tíz év múlva ? A Hivatal – „reális” regionalizmus – EU és Magyarország ki kommunikál ?

5 Regionalizmus ma Regionalizmus decentralizáció útján – központi források, hatáskörök – 2007-től 7 Regionális Operatív Program ? Mikrorégió – kistérség –funkciója

6 A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal céljai A nemzeti és az Uniós támogatási rendszer összehangolása mi marad 2007 után ? Kohézió: részvétel az EU kohéziós politika irányának alakításában, a területi különbségek módosítása Területfejlesztés intézményrendszerének fejlesztése

7 A területfejlesztés 2004. Megújuló területfejlesztési intézményrendszer Támogatási rendszer továbbfejlesztése, programozás Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) INTERREG III A B C komponensek programjai (határokon átnyúló területfejlesztés),PHARE (CBC), CARDS, TACIS Szomszédsági Programok Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) felülvizsgálata II. Európa Terv közreműködés

8 Tervezés - programozás Térségi szemlélet –Szektorális és területi / decentralizált szinten egyaránt Regionális szervezeti keret – újdonság Miért regionálisan is ? –„majd lebontjuk..” +++ vs. –Barterező ROP-os régiók

9 A megújuló területfejlesztési intézményrendszer A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosítása –Regionális szint megerősítése - ! ? –Kistérségi Fejlesztési Tanácsok létrehozása –Rugalmas térségi szerveződés Intézményrendszer szakmai színvonalának és hatékonyságának növelése (kistérségi megbízottak, háttérintézmények)

10 A területfejlesztés támogatási rendszerének követelményei Decentralizáció növelése – koordináció Mi a területfejlesztési támogatás ? Hatékonyság erősítése és folyamatosság biztosítása Hazai és Uniós támogatások összehangolása

11 A területfejlesztés támogatási rendszerének elemei Hazai támogatási rendszer –Közvetlen  Központi és decentralizált pályázatok  Pénzügyi eszközök: TRFC, TEKI, CÉDE –Közvetett  Tárcák fejezeti előirányzatainak területfejlesztési célú felhasználása Európai Uniós támogatási rendszer – NFT 5 Operatív Programjának keretében uniós pénzek lehívása – Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) – PHARE – Interreg

12 Területfejlesztés hazai közvetlen támogatási rendszere 1. A területfejlesztés céljait közvetlenül szolgáló pénzügyi eszközök 2004-ben: –TRFC: terület és régiófejlesztési célelőirányzat –TEKI: területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások –CÉDE: céljellegű decentralizált támogatások –Kiemelt országos programok (Vásárhelyi Terv, Balaton, stb.)

13 Területfejlesztés hazai közvetlen támogatási rendszere 2. TRFC: terület- és régiófejlesztési célelőirányzat összevontan tartalmazza : 2003. évi kistérségi támogatási alapot, területfejlesztési célelőirányzatot, vállalkozási övezetek támogatási előirányzatait, ill. a térség és település-felzárkóztatási célelőirányzatot Megnő a regionális fejlesztési tanácsok szerepe Célok: –Társadalmi és gazdasági jelentős térbeli esélyegyenlőségek mérséklése –Szerkezetátalakításon és térségi integráción alapuló gazdaságfejlesztési programok –Nemzetközi források, ill. vállalkozói és befektetői tőke területfejlesztési programokba való bevonása

14 Területfejlesztés hazai közvetlen támogatási rendszere 3. (TRFC folyt.) A területfejlesztés céljai között kiemelt célt képvisel a kedvezményezett térségek vállalkozóinak támogatása, hozzájárulva ezzel : –Versenyképességüket megőrzéséhez –Térségük foglalkoztatásának javításához –Piaci pozícióinak megerősítéséhez TRFC forrásból munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrző beruházások támogatása, vállalkozóvá válást segítő beruházások, vállalkozásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés 2004-ben a rendelkezésre álló forrás: 11.192 mFt.

15 Területfejlesztés hazai közvetlen támogatási rendszere 4. TEKI: területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások Döntés a megyei területfejlesztési tanácsok kezében A kedvezményezettek az önkormányzatok a támogatásra jogosult kistérségekben és településeken Célok: Önkormányzati fejlesztések a turizmus, környezet- természetvédelem, szociális foglalkoztatás elősegítésére, termelő infrastruktúra fejlesztése, felújítása, településrendezési tervek készítése 2004-ben rendelkezésre álló támogatási keret: 10.573 mFt. CÉDE: céljellegű decentralizált támogatás Döntés a megyei területfejlesztési tanácsok kezében A kedvezményezettek az önkormányzatok a támogatásra jogosult kistérségekben és településeken Célok: Önkormányzat tulajdonhoz kapcsolódó fejlesztések, vis major 2004-ben a rendelkezésre álló támogatási keret: 6.300 mFt.

16 A közvetlen területfejlesztési hatású előirányzatok az adott év költségvetésében (2003-2004) Közvetlen területfejlesztési célelőirányzatok költségvetési keretei 20032004Összesen Területfejlesztési célelőirányzat TFC 7 600 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat TTFC 12 000 Kistérség Támogatási Alap KITA 2 000 Vállalkozási övezetek támogatási célelőirányzat VÖTC 1 000 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás TEKI 10 573 21 146 Cél jellegű decentralizált támogatás CÉDE 6 300 12 600 Terület- és regionális fejlesztési célelőirányzat TRFC 15 578 CÉLELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN:39 47332 451 71 924 millió HUF

17 Decentralizált források alakulása (2003-2004) DECENTRALIZÁLT FORRÁSOK20032004Összesen Megyék részére decentralizált források összesen: 19 17216 87336 045 Területfejlesztési célelőirányzat TFC 2 299 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás TEKI 10 573 21 146 Céljellegű decentralizált támogatás CÉDE 6 300 12 600 Régiók részére decentralizált források összesen: 11 80011 19222 992 Területfejlesztési célelőirányzat TFC 2 400 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat TTFC 9 400 Terület- és regionális fejlesztési célelőirányzat TRFC 11 192 DECENTRALIZÁLT FORRÁSOK ÖSSZESEN: 30 97228 06559 037 millió HUF

18 Területfejlesztés hazai közvetett támogatási rendszere 66/2004. (IV. 15.) kormányrendelt alapján az egyes szaktárcák éves költségvetési forrásának bizonyos hányada felosztásra kerül a régiók között. A támogatást a Regionális Fejlesztési Tanácsok pályázati rendszerben használhatják fel, a régiók és a tárcák között született megállapodások alapján.

19 Európai Uniós támogatási rendszer 2004. 2004-ben négyszeresére emelkedik a területfejlesztésre fordítható uniós támogatások nagysága az előző évhez képest 2004-ben igénybe vehető támogatások és az ahhoz kapcsolódó társfinanszírozás EUHazaiÖsszes támogatás Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) 21.45.426.8 Phare területfejlesztési programok 10.14.814.9 Interreg III. A B és C komponens 5.31.87.1 Összesen36.812.048.8 milliárd HUF

20 Európai Uniós Támogatási Rendszer A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) ROP: a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) által a Strukturális Alapok támogatásainak befogadása a területfejlesztés céljaira 3 cél: –Elmaradott térségek felzárkóztatása –Vonzó települési környezet kialakítása –Helyi szereplők együttműködésének növelése 4 prioritás: –Turisztikai potenciál bővítése –Települési környezet, térségi infrastruktúra fejlesztése –Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése –Technikai segítségnyújtás Kidolgozásáért és végrehajtásáért az MTRFH felelős 2004-2006 között a Strukturális Alapokból 18,01% jut a ROP-ra (114,5 MrdFt) – amit 2008. december 31-ig kell felhasználni

21 Területfejlesztés Uniós támogatási rendszer ROP források 2004 és 2005-2006 között Források 2004Összes forrás 2005-2006 ÖsszesenEUKözponti költségvetés 1. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése a régiókban 840 637 20227 645 2. prioritás: Térségi infrastruktúra és településkörnyezet fejlesztése 3 9312 995 93562 025 3. prioritás: Humánerőforrás- fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 1 4271 070 35717 467 Összesen:6 1984 7021 494107 137 millió HUF

22 ROP – aktualitások A program keretében megvalósítható fejlesztések rendkívül népszerűek! Az igények egyes pályázati kiírások és régiók esetében már jelenleg is elérik a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket. 2004. augusztus 13-ig 773 pályázat érkezett Pozitívan értékelt pályázatok: 128 db, 34 milliárd forint értékben A ROP teljes költésvetéséből (114,5 Mrd Ft) 97 Mrd Ft pályázatok útján elérhető támogatási forrás.

23 Európai Uniós támogatási rendszer Interreg III /1. Közösségi kezdeményezés a határmenti együttműködésre, hálózatokra 2004-2006 Interreg III programtámogatás 68,8 millió € 2004. 7,1 milliárd HUF az összes támogatás A kifutóban lévő Phare CBC-t váltják fel: –INTERREG III A, INTERREG III B, INTERREG III C Prioritások: –Az európai térség kiegyensúlyozott fejlődése –elérhetőség, a határ menti közlekedés javítása –fenntartható növekedés elősegítése –természeti környezet javítása A programok indulásának várható ideje: 2004 ősze –a program végrehajtását az MTRFH látja el –Lehetséges pályázók: non-profit körök, kis- és középvállalkozók

24 Interreg III /2. INTERREG III A programban érintett NUTS III térségek: –Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Baranya, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád INTERREG III B a nemzetek közötti együttműködés pillére –Magyarország – CADSES program INTERREG III C az interregionális együttműködés pillére –Célja: területfejlesztés a gazdasági és szociális kohézió stratégiájának és eszközeinek fejlesztése –EU teljes területét felölelő együttműködés Magyarország a Keleti Zónában kapcsolódik a programhoz (az új tagországok közül Csehországgal, Szlovákiával, Szlovéniával és Lengyelország egy részével együtt)

25 Hazai és uniós támogatási rendszer összehangolása SZÜKSÉGESSÉGE: Területileg differenciált igénybevételi lehetőség Az egyes Operatív Programokhoz rendelkezésre álló források elégtelensége A valós, az Uniós forrásokból nem támogatható szükségletek kielégítése Az Uniós prioritások figyelembe vétele a nemzeti támogatási célok meghatározásánál

26 2005-2006-os időszak (célok, prioritások) Hazai közvetett és közvetlen támogatások közelítése, integrálása egy rendszerbe, ezek fokozatos decentralizálása a régiókhoz Területfejlesztés intézményrendszerének stabilitása, hatékony működésének fokozása Decentralizáció növelése Uniós programok finanszírozása Hazai és Uniós támogatások összehangolása

27 2005-2006-os időszak (feladatok, tervezés) Hazai területfejlesztési támogatási rendszer megerősítése Jelenleg működő, illetve kifutó támogatások kötelezettségeinek teljesítése (TFC, VÖC, KITA, TTFC, TRFC) MTRFH 2005. évi költségvetés tervezése: –Pályázati programok kialakítása –Pályázati rendszeren kívüli, központi programok

28 (2007-2013) kohéziós politika Kohéziós politika: –Pénzügyi kereteket tekintve bővülés, –Stratégiai szempontból célzottabb –Végrehajtás egyszerűbb és átláthatóbb –Teljesítmény és minőség szempontjából szigorúbb politikára tesz javaslatot –Tervezésben és végrehajtásban nagyobb önállóság és felelősség Magyarország évente összesen 7-800 Mrd Ft nettó uniós támogatásra számíthat a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból (hozzávetőlegesen a GDP 4 %-a)

29 (2007-2013) Pénzügyi keretek és célkitűzések EU támogatás %-a Részletezés 1. célkitűzésKonvergencia 78% Elmaradott régiók ( uniós átlag GDP 75%-át el nem érő térség) felzárkóztatása (oktatás, foglalkoztatás fejlesztés) 2. célkitűzésRegionális versenyképesség 18% Versenyképesség növelése a lisszaboni és göteborgi célkitűzések megjelenítésével – támogatható célok ennek szellemében vannak megfogalmazva. Közép-Magyarországi Régió várhatóan kiesik az 1. célkitűzés alól 3. célkitűzésTerületi kooperáció 4% Határmenti, transznacionális, Interreg típusú együttműködések, K+F, információs társadalom, környezetvédelem, kockázat- megelőzés, vízgazdálkodási projektek

30 (2007-2013) kohéziós politika - újdonságok Kohéziós Alap reformja –ERFA-val történő összevonás –Projektek helyett itt is OP-k (előny: nem kell Brüsszelben engedélyeztetni az egyes projekteket, hátrány: n+2) –Pályázható beruházások körének kibővítése (környezetbarát projektek előnyben!) –Támogatás feltétele 3 %-nál nem nagyobb államháztartási hiány –Előleg: KA: 10,5 %, SA: 7%

31 (2007-2013) kohéziós politika – MTRFH álláspont A kohéziós politikára vonatkozó rendeletek csak akkor elfogadhatóak számunkra, ha továbbra is érvényre jutnak a gazdasági- társadalmi szempontból fejletlenebb régiók specifikus, a fejlettebbektől jelentősen eltérő igényei (pl. fizikai infrastruktúra fejlesztés, gazdaságfejlesztés, városok revitalizációja, foglalkoztatás növelésének lehetőségei)

32 Európa Terv – Területi szempontok 1076/2004. Kormányhatározat az Európa Terv (2007- 2013) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről Területfejlesztés szempontjából lényeges: –A tervezésben régiók az ágazatokkal azonos súllyal vegyenek részt –Minden régióban külön regionális munkacsoport kerül felállításra a tervezési feladatok ellátására –A régiók tervezési munkája az MTRFH koordinációja mellett zajlik

33 Európa Terv – MTRFH szerepe A területfejlesztés stratégiai érdekeinek képviselete és megjelenítése a tervezési folyamatban – az MTRFH minden tematikus munkacsoportban részt vesz A régiók tervezési tevékenységéhez iránymutatás Cél: 2007-től minden régióban saját operatív program –A régiók felé tervezési-módszertani segítségnyújtás –Közös regionális egyeztetési fórum szervezése –Információáramlás biztosítása a régiók felé

34

35 Köszönöm a figyelmüket! Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal www.mtrfh.hu


Letölteni ppt "Regionalizmus Magyarországon az Úniós csatlakozás idején Kovács Flórián László Elnök Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 42. Közgazdász -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések