Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyenletes színskálák vizsgálata különböző színrendszerekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyenletes színskálák vizsgálata különböző színrendszerekben"— Előadás másolata:

1 Egyenletes színskálák vizsgálata különböző színrendszerekben
Rozsovits Ildikó Szabó Ferenc

2 Motiváció Színharmónia modellek Vizsgáljunk skálákat!
A tervezési folyamatokban a tudatos színválasztás, a színtervezés legfontosabb eszköze a színharmónia A színharmónia tényezői a színdinamika elmélete szerint (Nemcsics, 1990): A színek skála-szerű viszonya Színezetek közötti kapcsolat Színpreferencia Kontrasztviszonyok Színek asszociációs, esztétikai, funkcionális tartalma… stb. Új kutatási eredmények a színharmóniával kapcsolatban, két, vagy három szín kombinációjára (Ou, Luo, 2006; Szabó, Bodrogi, Schanda, 2007): A színharmónia tényezőit nem (kellően) különítik el a kísérletekben Kevés számú szín van egy kollekcióban, ezért skála-szerű viszony nem tud kialakulni Vizsgáljunk skálákat!

3 Skálák Egyenletes skálák
Egyenletes skálákat sok szempont szerint lehet létrehozni Színingerek fizikai jellemzőinek egyenletességén alapulva (λ) Színérzet szerint (L*, C*, h) Esztétikai érzet szerint (Coloroid) Színmegjelenés szerint (CIECAM02) Magyarországon a színtervezésben leggyakrabban használt színrendszerek a svéd Natural Colour System (NCS), és a magyar Coloroid Mindkét színrendszerben egymáshoz hasonló, ötlépcsős monokróm és polikróm skálákat hoztunk létre Azt próbáltuk megállapítani, melyik rendszert, vagy színskála típust ítélik “egyenletesebbnek”

4 Célok Várt eredmények Azt reméltük, hogy az eredmények megmutatják a különböző színskálák harmónia-tartalmát Ezzel a módszerrel a színrendszerek egyfajta, egyenletesség szerinti minősítése is lehetővé válik Ezek a várt eredmények nem teljesültek, azonban több más, érdekes tanulságot tudtunk levonni… 

5 Vizsgáljunk skálákat! Egyenletes skálák különböző színrendszerekben
Az NCS színatlasz mintáinak adatait használva ötlépcsős monokróm és polikróm skálákat hoztunk létre az NCS színrendszerben. Ezután egyenletes skálákat alkottunk a Coloroidban is, ugyanazon két végpont között. A monokróm skálák esetén: Kiszámítottuk az NCS skálák átlagos színezeti értékét a Coloroidban Megtartottuk a két végpont világossági és telítettségi értékeit Az adott színezeti síkon a telítettség (T) és a világosság (V) egyenletes változtatásával öttagú skálát hoztunk létre

6 Vizsgáljunk skálákat! Egyenletes skálák különböző színrendszerekben
A polikróm skálák esetén: Az NCS skálák végpontjainak adatait átszámítottuk a Coloroid színrendszerbe Öt színingerből álló skálákat hoztunk létre a végpontok között a Coloroid színezet (A), telítettség (T) és világosság (V) értékeinek egyenletes változtatásával 25 monokróm és 50 polikróm skála-párt alakítottunk ki

7 Kísérletek A kísérlet körülményei
A vizuális kísérletben a skálák kalibrált CRT monitoron, középszürke háttéren (CIELAB L*=50), jelentek meg A kísérletet sötét szobában végeztük A megfigyelőnek az „egyenletesebb” skálát kellett kiválasztania 30 jó színlátással rendelkező, különböző életkorú megfigyelő vett részt a kísérletben, 22 nő és 8 férfi

8 Adatfeldolgozás Monokróm skálák
A diagramokon az NCS és a Coloroid színrendszer szerinti monokróm skálák koordinátái láthatók, a kísérlet látási szituációjának megfelelően paraméterezett CIECAM02 színmegjelenési modell koordinátasíkján ábrázolva. Látható, hogy a CIECAM02 észlelet szerinti térben nincsenek szignifikáns különbségek az eredetileg NCS és a Coloroid színrendszerből választott skálákat alkotó színingerek ac-bc koordinátái között.

9 Adatfeldolgozás Polikróm skálák
A fenti ábrán a polikróm NCS és Coloroid skálákat alkotó színingereket láthatjuk. A két rendszerben azonos végpontok között, az adott színrendszer jelölései szerint egyenletes lépésközzel felvett skálaszínek színkoordinátái a CIECAM02 ac–bc síkon egyes esetekben egymástól nagyon távol helyezkednek el.

10 Adatfeldolgozás Korreláció
A diagramon a kedveltség értékeit láthatjuk, mint a skálák elemei közötti CIELAB színkülönbségek szórásának függvényét Szignifikáns korrelációt fedeztünk föl a számított színkülönbségek szórása és az egyenletesség vizuális értékelése között

11 Vizuális értékelés Monokróm skálák
A legtöbb monokróm skála-pár esetén az ítéletalkotás nem volt szignifikáns, mert az egyenletesség különbsége nagyon kicsi Néhány esetben a Coloroidot találták egyenletesebbnek. Ennek egyik oka lehet, hogy az NCS-ben nagy eltérések vannak a világossági értékekben egy-egy azonos színezeti síkon. 5. NCS – Coloroid 16. Coloroid – NCS

12 Vizuális értékelés Polikróm skálák
A polikróm skálák esetén újra nagy világosság eltéréseket találunk az NCS-ben. Az NCS színrendszerben a különböző színezeti síkokon az azonos árnyalatú színeknek különböző a világossága, ami nagyobb színkülönbségeket eredményez a skálákban. 6. NCS – Coloroid 8. NCS – Coloroid

13 Vizuális értékelés Polikróm skálák
A polikróm skálák esetén újra nagy világosság eltéréseket találunk az NCS-ben. A Coloroidban nagy különbségek érzékelhetők az azonos árnyalatú színek telítettségében, különböző színezeti szögek esetén. A különböző színezeti síkokon levő színek közti egyenletes utak leírása még várat magára. 5. NCS – Coloroid 7. NCS – Coloroid

14 Konklúziók Eredmények
Összefüggést találtunk a skála szomszédos színei közötti színkülönbségek szórása és a skálák vizuális egyenletessége között A leírt összefüggéssel becsülni lehet skálák egyenletességének mértékét A két rendszer felépítésének különbségében megtaláltuk az okait a kevésbé kedvelt skálák egyenetlenségének

15 Köszönjük a figyelmet! Irodalom
Antal Nemcsics, Colour Dynamics, Ellis Horwood Ltd. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, (1993) Antal Nemcsics, The colour space of the Coloroid Color Order System, Color Research and Application 12: (1987) Antal Nemcsics, Experimental determination of laws of color harmony. Part 1: Harmony content of different scales with similar hue, Color Research & Application, 32: (2007) Anders Hård, Lars Sivik and Gunnar Tonnquist, NCS Natural Colour System - From Concept to Research and Applications, Part 1. and 2. Color Research & Application 21, (1996) Munsell A. H., A Grammar of Color. Edited and introduction by F. Birren from the original version of 1921, Van Nostrand Reinhold, New York, 1969. Ou L., Luo M. R., Woodcock A. and Wright A., A study of colour emotion and colour preference, Part II: colour emotions for two-colour combinations, Color Research and Application, 29: (2004). Ou L. and Luo M. R., A colour-harmony model for two-colour combinations, Color Research and Application, 31: (2006). F. Szabó, P. Bodrogi, J. Schanda: Experimental investigation of Colour Harmony: A Formula and a Rendering index, In: Proceedings of the 26th Session of the CIE, 2007, Beijing


Letölteni ppt "Egyenletes színskálák vizsgálata különböző színrendszerekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések