Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia"— Előadás másolata:

1 „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia
Az informatikai és a digitális (szoftver)alkalmazások akadályai dr. Magyar Miklós „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia Budapest, szeptember Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

2 azt a tanuló még tanulja. Ez fordítva is igaz.
ALAPVETÉS! Ami nekem evidens, azt a tanuló még tanulja. Ez fordítva is igaz. „Ha nem vagy része a megoldásnak, akkor része vagy a problémának.” brit marketing alaptétel Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

3 HELYZETKÉP! Technikai, technológiai fejlődés
Mikroelektronika, informatika, digitalizáció Taneszközök 5. nemzedéke – rendszeralkalmazások (multimédia, Internet, mobileszközök) A fejlesztő műhelyek eredményei Szemléletváltás, hasznosíthatóság Felhasználói igénybővülés Sajátos tudásszerkezet „változás?” A felnőtt lakosság közel kétharmada A munkanélküliek 60%-a digitális írástudatlan A munkaerő-piaci igény Informatikai intelligencia Informatikai írástudás

4 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
KÉRDÉSEK MŰKÖDIK-E A MINTA ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS A KÉPZÉSEKBEN? INFORMATIKAI ÉS MÉDIAKOMPETENCIA? BIZTOSÍTHATÓ-E AZ ANDRAGÓGUSKÉPZÉSBEN A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE? SZEREPDOMINANCIA.TANULÁSI SZOCIALIZÁCIÓ. EGYÉB AKADÁLYOK? DEMOKRATIKUS KULTÚRA. ÚJ ESZKÖZTUDÁS, ÖNÁLLÓ TANULÁST SEGÍTŐ ELEKTRONIKUS TANANYAG, SZERZŐI JOG STB? Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

5 „A KULCS A XXI. SZÁZADHOZ: A TANULÁS”
MEGTANULNI MÁSOKKAL EGYÜTT ÉLNI MEGTANULNI MEGISMERNI TANULÁS MEGTANULNI „ÚJ” ÉRTÉKET TEREMTENI MEGTANULNI ALKOTNI, HASZNOSÍTANI Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

6 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
ESZKÖZÖK ANYAGOK KÖZVETÍTÉSI TECHNOLÓGIA TANULÁSIRÁNYÍTÓK TANULÓK KLIENSEK A MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ KISZOLGÁLÓ HÁTTÉR LOGISZTIKA A TANULÁS-TANÍTÁS, MINT RENDSZER Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

7 A KÉPZÉSI FOLYAMAT KOCKÁZATI TÉNYEZŐI
A humán faktor: a tanuló és az oktató, akik kölcsönhatásban működnek. A környezet, az alkalmazott eszközök, anyagok. A működtetett tudásközvetítés. A technikai, technológiai biztonság. A kiszolgáló háttér, logisztika minősége. A tanulás támogatásának minősége. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

8 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
AKADÁLYOK A tanulási szocializációs gyakorlat a verbális tanulást és a tanár személyes jelenlétének igénylését, fétisét erősíti (működés, szervezés, struktúra, társadalmi gyakorlat). A lineáris gondolkodás és feladatmegoldás beépülése a személyiségbe. A tanulás tanulásának esetlegessége. Az egytankönyvből való tanulás dominanciája. Az új kompetenciák megalapozása a középfokú oktatásban esetleges, hiányos. A pedagógusképzésben és továbbképzésben esetleges a pedagógusok hiányzó új kompetenciájának fejlesztése. (Tanyai magnós) Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

9 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
AKADÁLYOK 2 A tudásközvetítési folyamatban a taneszközök alrendszerként működnek? Új eszköztudás és új metodika szükséges. Az eszközöket és szoftvereket hagyományos módon alkalmazzák a szereplők. A tanuló nem alkotótárs a tudáselsajátításban. A multimédia nem team-munkában készül. Arányaiban kevés az elektronikus, önálló tanulást támogató tananyag. Az elektronikus tananyagok szerzői jogdíj kérdései még ma is rendezetlenek. A szereplők ragaszkodnak? a szerep eredeti működtetéséhez. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

10 TANULÁSIRÁNYÍTÁSI ALAPELVEK
A tanuló minden élethelyzetben tanulóként, a tanulói szerepelvárásoknak megfelelően működik (életkortól, nemtől, beosztástól, munkakörtől stb. függetlenül). A tanulót az eredményesség érdekében tanulásképes állapotban kell hozni (célszerű figyelembe venni, hogy miközben a személyiség a tanulási folyamatban fizikai, biológiai, értelmi, érzelmi, pszichés stb. emberként vesz részt, eszköztudásának hiánya is akadálya lehet a sikeres tanulásnak). A tanulási szocializáció része a szocializációnak. Ezért a technológiai alapú tudásközvetítésben működtetett önálló tanulást is meg kell tanulni. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

11 AZ OKTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT LEGFONTOSABB TEVÉKENYSÉGELEMEK
a kapcsolatteremtés és fenntartás a közlés a szerepvállalás a tervezés és előrelátás az elemzés és döntés a szervezés és irányítás az értékelés és értékképzés a munkavégzés tanulása és tanítása az empátia és a pedagógiai tapintat a pedagógiai hatáskeltés EGYÜTTMŰKÖDÉS Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

12 PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK
Személyiségi Szociális (társas) Módszerbeli Szakmai Oktatáspolitikai Az értékválasztás Az európaiság Informatikai Az internetes-oktató szerep, mint kompetencia Médiakompetencia Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

13 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
Az informatikai intelligencia: a változó informatikai helyzetekhez való alkalmazkodási és probléma-megoldási készség, az informatikai írástudáshoz kapcsolódó tudás-szervezési utak egyike. Egyfajta eszköz- és módszertudás, amellyel az adott pillanatban érvényes tudás megszerzése és működtetése is biztosítható. Az informatikai kompetencia: az eszközkezelés, az információs navigáció (az információhalmazban való eligazodás és szelekció) és az informatikai probléma-helyzetekben való probléma-megoldási készség együttese. Vö.: Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár ÚMK Budapest pp Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

14 A MÉDIAKOMPETENCIA BIRTOKOSAI KÉPESEK
A média világából jövő információkat kezelni. Azokat megérteni, feldolgozni és megítélni. Bánni (alkalmazni, felhasználni, átalakítani, adaptálni, létrehozni stb.) ezekkel a médiumokkal. Alkotóan beavatkozni a média folyamatokba. Folyamatos tájékozódással és tanulással lépést tartani a (hardver, szoftver) fejlesztésekkel. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

15 AZ E-LEARNING ÖSSZETEVŐI
M-learning HDTV- learning AZ E-LEARNING ÖSSZETEVŐI Számítógéppel segített tanulás adattárolás adatfeldolgozás interaktivitás hipertext multimédia szimuláció virtuális valóság Internetes, web- alapú tanulás hálózati kommunikáció nyitott információ- hordozók kiterjesztett valóság E-learning didaktikai tervezés modularitás rendszer- integráció Távoktatás idő- és térbeli függetlenség, rugalmasság tanulás- és tanulóközpontúság célorientált tananyag önálló tanulás interaktivitás Vö.: Komenczi Bertalan: Didaktika elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai

16 AZ ALKALMAZÁS METODIKAI FELTÉTELEI
A biztonságos és működőképes technikai feltételek megléte. A tanulási cél megvalósítását támogató szoftver biztosítása. Az alkalmazás módszertani feltételeinek, szervezési és technikai lehetőségeinek szinkronitása. A felhasználók eszköztudása, tanulás-módszertani és médiaismerete. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

17 A SIKERES TÁVTANULÓK TEVÉKENYSÉGEI
A motiváció fenntartása (Miért fontos számunkra a tanulás – a lifelong learning?). A tanulási feltételek biztosítottsága (eszközök, anyagok, használatuk). Időtervezés és megvalósítás. Rendszeresség. A megfelelő tanulási környezet kialakítása. A tanulásképes állapot biztosítása. Személyiség és tevékenységfejlesztés (készségek, kompetenciák). Folyamatos kondicionálás. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós

18 A TANULÓI ÖNÁLLÓ TUDÁSKONSTRUKCIÓ KÉPESSÉGÉNEK MŰKÖDTETÉSI FELTÉTELEI
Az alapvető kognitív és perszonális kompetenciák megfelelő szintű fejlettsége; Kialakult metakognitív képességek, amelyek hatékony tanulási stratégiák alkalmazását teszik lehetővé; A tanulásban való érdekeltség és a tananyag iránti érdeklődés. Az informatikai kompetencia és a média-kompetencia megfelelő szintű fejlettsége. Vö.: Komenczi Bertalan i.m. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

19 AZ ANDRAGÓGUSKÉPZÉS LEHETŐSÉGEI
Tanulásmódszertan Informatikai alapok és alkalmazások Kommunikáció elmélete és gyakorlata Médiaismeret A felnőttképzés módszertana és eszközrendszere Távoktatás – E-learning Közösségfejlesztés Kulturális kommunikáció A mai magyar média világa. Regionális és helyi média Távoktatás fakultáció (MA előzetes): ICT – Multimédia, Távoktatás módszertana Kreatív Műhely 1., 2. Nyitott képzési laboratórium

20 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS „NÉGY ALAPPILLÉRE”
MEGTANULNI MÁSOKKAL EGYÜTT ÉLNI MEGTANULNI MEGISMERNI TANULÁS MEGTANULNI ÉRTÉKEK SZERINT ÉLNI MEGTANULNI ALKOTNI MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

21 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
KÉRDÉSEK MŰKÖDIK-E A MINTA ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS A KÉPZÉSEKBEN? INFORMATIKAI ÉS MÉDIAKOMPETENCIA? KÉSIK A VALÓDI PARADIGMAVÁLTÁS. BIZTOSÍTHATÓ-E AZ ANDRAGÓGUSKÉPZÉSBEN A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE? IGEN. NEM. HOGYAN? SZEREPDOMINANCIA.TANULÁSI SZOCIALIZÁCIÓ. EGYÉB AKADÁLYOK? DEMOKRATIKUS KULTÚRA. ESZKÖZTUDÁS, ÖNÁLLÓ TANULÁST SEGÍTŐ ELEKTRONIKUS TANANYAG, SZERZŐI JOG STB? Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008

22 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET. VÁROM KÉRDÉSEIKET. Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008


Letölteni ppt "„Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések