Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 1 Az informatikai és a digitális (szoftver)alkalmazások akadályai dr. Magyar Miklós „Multimédia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 1 Az informatikai és a digitális (szoftver)alkalmazások akadályai dr. Magyar Miklós „Multimédia."— Előadás másolata:

1 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 1 Az informatikai és a digitális (szoftver)alkalmazások akadályai dr. Magyar Miklós „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia Budapest, 2008. szeptember 25-26.

2 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 2 ALAPVETÉS! „Ha nem vagy része a megoldásnak, akkor része vagy a problémának.” brit marketing alaptétel Ami nekem evidens, azt a tanuló még tanulja. Ez fordítva is igaz.

3 3 HELYZETKÉP! Technikai, technológiai fejlődésTechnikai, technológiai fejlődés –Mikroelektronika, informatika, digitalizáció –Taneszközök 5. nemzedéke – rendszeralkalmazások (multimédia, Internet, mobileszközök) –A fejlesztő műhelyek eredményei –Szemléletváltás, hasznosíthatóság –Felhasználói igénybővülés Sajátos tudásszerkezet „változás?”Sajátos tudásszerkezet „változás?” –A felnőtt lakosság közel kétharmada –A munkanélküliek 60%-a digitális írástudatlan A munkaerő-piaci igényA munkaerő-piaci igény –Informatikai intelligencia –Informatikai írástudás

4 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 4 KÉRDÉSEK 1.MŰKÖDIK-E A MINTA ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS A KÉPZÉSEKBEN? INFORMATIKAI ÉS MÉDIAKOMPETENCIA? 2.BIZTOSÍTHATÓ-E AZ ANDRAGÓGUSKÉPZÉSBEN A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE? SZEREPDOMINANCIA.TANULÁSI SZOCIALIZÁCIÓ. 3.EGYÉB AKADÁLYOK? DEMOKRATIKUS KULTÚRA. ÚJ ESZKÖZTUDÁS, ÖNÁLLÓ TANULÁST SEGÍTŐ ELEKTRONIKUS TANANYAG, SZERZŐI JOG STB?

5 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 5 „A KULCS A XXI. SZÁZADHOZ: A TANULÁS” MEGTANULNIMEGISMERNI MEGTANULNIALKOTNI, HASZNOSÍTANI HASZNOSÍTANI MEGTANULNIMÁSOKKAL EGYÜTT ÉLNI MEGTANULNI „ÚJ” ÉRTÉKET TEREMTENI TANULÁS

6 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 6 ESZKÖZÖK ANYAGOK KÖZVETÍTÉSI TECHNOLÓGIA TANULÁSIRÁNYÍTÓK TANULÓK KLIENSEK A MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ KISZOLGÁLÓ HÁTTÉR LOGISZTIKA A TANULÁS-TANÍTÁS, MINT RENDSZER

7 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 7 A KÉPZÉSI FOLYAMAT KOCKÁZATI TÉNYEZŐI A humán faktor: a tanuló és az oktató, akik kölcsönhatásban működnek.A humán faktor: a tanuló és az oktató, akik kölcsönhatásban működnek. A környezet, az alkalmazott eszközök, anyagok.A környezet, az alkalmazott eszközök, anyagok. A működtetett tudásközvetítés.A működtetett tudásközvetítés. A technikai, technológiai biztonság.A technikai, technológiai biztonság. A kiszolgáló háttér, logisztika minősége.A kiszolgáló háttér, logisztika minősége. A tanulás támogatásának minősége.A tanulás támogatásának minősége.

8 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 8 AKADÁLYOK A tanulási szocializációs gyakorlat a verbális tanulást és a tanár személyes jelenlétének igénylését, fétisét erősíti (működés, szervezés, struktúra, társadalmi gyakorlat).A tanulási szocializációs gyakorlat a verbális tanulást és a tanár személyes jelenlétének igénylését, fétisét erősíti (működés, szervezés, struktúra, társadalmi gyakorlat). A lineáris gondolkodás és feladatmegoldás beépülése a személyiségbe.A lineáris gondolkodás és feladatmegoldás beépülése a személyiségbe. A tanulás tanulásának esetlegessége.A tanulás tanulásának esetlegessége. Az egytankönyvből való tanulás dominanciája.Az egytankönyvből való tanulás dominanciája. Az új kompetenciák megalapozása a középfokú oktatásban esetleges, hiányos.Az új kompetenciák megalapozása a középfokú oktatásban esetleges, hiányos. A pedagógusképzésben és továbbképzésben esetleges a pedagógusok hiányzó új kompetenciájának fejlesztése. (Tanyai magnós)A pedagógusképzésben és továbbképzésben esetleges a pedagógusok hiányzó új kompetenciájának fejlesztése. (Tanyai magnós)

9 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 9 AKADÁLYOK 2 A tudásközvetítési folyamatban a taneszközök alrendszerként működnek?A tudásközvetítési folyamatban a taneszközök alrendszerként működnek? Új eszköztudás és új metodika szükséges.Új eszköztudás és új metodika szükséges. Az eszközöket és szoftvereket hagyományos módon alkalmazzák a szereplők.Az eszközöket és szoftvereket hagyományos módon alkalmazzák a szereplők. A tanuló nem alkotótárs a tudáselsajátításban.A tanuló nem alkotótárs a tudáselsajátításban. A multimédia nem team-munkában készül.A multimédia nem team-munkában készül. Arányaiban kevés az elektronikus, önálló tanulást támogató tananyag.Arányaiban kevés az elektronikus, önálló tanulást támogató tananyag. Az elektronikus tananyagok szerzői jogdíj kérdései még ma is rendezetlenek.Az elektronikus tananyagok szerzői jogdíj kérdései még ma is rendezetlenek. A szereplők ragaszkodnak? a szerep eredeti működtetéséhez.A szereplők ragaszkodnak? a szerep eredeti működtetéséhez.

10 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 10 TANULÁSIRÁNYÍTÁSI ALAPELVEK A tanuló minden élethelyzetben tanulóként, a tanulói szerepelvárásoknak megfelelően működik A tanuló minden élethelyzetben tanulóként, a tanulói szerepelvárásoknak megfelelően működik (életkortól, nemtől, beosztástól, munkakörtől stb. függetlenül). A tanulót az eredményesség érdekében tanulásképes állapotban kell hozni A tanulót az eredményesség érdekében tanulásképes állapotban kell hozni (célszerű figyelembe venni, hogy miközben a személyiség a tanulási folyamatban fizikai, biológiai, értelmi, érzelmi, pszichés stb. emberként vesz részt, eszköztudásának hiánya is akadálya lehet a sikeres tanulásnak). A tanulási szocializáció része a szocializációnak. Ezért a technológiai alapú tudásközvetítésben működtetett önálló tanulást is meg kell tanulni.

11 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 11 a kapcsolatteremtés és fenntartása kapcsolatteremtés és fenntartás a közlésa közlés a szerepvállalása szerepvállalás a tervezés és előrelátása tervezés és előrelátás az elemzés és döntésaz elemzés és döntés a szervezés és irányítása szervezés és irányítás az értékelés és értékképzésaz értékelés és értékképzés a munkavégzés tanulása és tanításaa munkavégzés tanulása és tanítása az empátia és a pedagógiai tapintataz empátia és a pedagógiai tapintat a pedagógiai hatáskeltésa pedagógiai hatáskeltés AZ OKTATÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT LEGFONTOSABB TEVÉKENYSÉGELEMEK

12 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 12 PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK SzemélyiségiSzemélyiségi Szociális (társas)Szociális (társas) MódszerbeliMódszerbeli SzakmaiSzakmai OktatáspolitikaiOktatáspolitikai Az értékválasztásAz értékválasztás Az európaiságAz európaiság InformatikaiInformatikai Az internetes-oktató szerep, mint kompetenciaAz internetes-oktató szerep, mint kompetencia MédiakompetenciaMédiakompetencia

13 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 13 Az informatikai intelligencia: a változó informatikai helyzetekhez való alkalmazkodási és probléma-megoldási készség, az informatikai írástudáshoz kapcsolódó tudás- szervezési utak egyike. Egyfajta eszköz- és módszertudás, amellyel az adott pillanatban érvényes tudás megszerzése és működtetése is biztosítható.Az informatikai intelligencia: a változó informatikai helyzetekhez való alkalmazkodási és probléma-megoldási készség, az informatikai írástudáshoz kapcsolódó tudás- szervezési utak egyike. Egyfajta eszköz- és módszertudás, amellyel az adott pillanatban érvényes tudás megszerzése és működtetése is biztosítható. Az informatikai kompetencia: az eszközkezelés, az információs navigáció (az információhalmazban való eligazodás és szelekció) és az informatikai probléma-helyzetekben való probléma-megoldási készség együttese.Az informatikai kompetencia: az eszközkezelés, az információs navigáció (az információhalmazban való eligazodás és szelekció) és az informatikai probléma-helyzetekben való probléma-megoldási készség együttese. Vö.: Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár Vö.: Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felnőttképzési módszertár ÚMK Budapest. 2004. pp. 79-81. ÚMK Budapest. 2004. pp. 79-81.

14 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 14 A MÉDIAKOMPETENCIA BIRTOKOSAI KÉPESEK A média világából jövő információkat kezelni.A média világából jövő információkat kezelni. Azokat megérteni, feldolgozni és megítélni.Azokat megérteni, feldolgozni és megítélni. Bánni (alkalmazni, felhasználni, átalakítani, adaptálni, létrehozni stb.) ezekkel a médiumokkal.Bánni (alkalmazni, felhasználni, átalakítani, adaptálni, létrehozni stb.) ezekkel a médiumokkal. Alkotóan beavatkozni a média- folyamatokba.Alkotóan beavatkozni a média- folyamatokba. Folyamatos tájékozódással és tanulással lépést tartani a (hardver, szoftver) fejlesztésekkel.Folyamatos tájékozódással és tanulással lépést tartani a (hardver, szoftver) fejlesztésekkel.

15 15 AZ E-LEARNING ÖSSZETEVŐI Számítógéppel segített tanulás adattárolás adatfeldolgozás interaktivitás hipertext multimédia szimuláció virtuális valóság E-learning didaktikai tervezés modularitás rendszer- integráció Internetes, web- alapú tanulás hálózati kommunikáció nyitott információ- hordozók kiterjesztett valóság Távoktatás idő- és térbeli függetlenség, rugalmasság tanulás- és tanulóközpontúság célorientált tananyag önálló tanulás interaktivitás Vö.: Komenczi Bertalan: Didaktika elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai www.oki.hu/cikk.php?kod=2004 M-learning HDTV- learning

16 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 16 AZ ALKALMAZÁS METODIKAI FELTÉTELEI A biztonságos és működőképes technikai feltételek megléte.A biztonságos és működőképes technikai feltételek megléte. A tanulási cél megvalósítását támogató szoftver biztosítása.A tanulási cél megvalósítását támogató szoftver biztosítása. Az alkalmazás módszertani feltételeinek, szervezési és technikai lehetőségeinek szinkronitása.Az alkalmazás módszertani feltételeinek, szervezési és technikai lehetőségeinek szinkronitása. A felhasználók eszköztudása, tanulás- módszertani és médiaismerete.A felhasználók eszköztudása, tanulás- módszertani és médiaismerete.

17 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós 17 A SIKERES TÁVTANULÓK TEVÉKENYSÉGEI A motiváció fenntartása (Miért fontos számunkra a tanulás – a lifelong learning?). A tanulási feltételek biztosítottsága (eszközök, anyagok, használatuk). Időtervezés és megvalósítás. Rendszeresség. A megfelelő tanulási környezet kialakítása. A tanulásképes állapot biztosítása. Személyiség és tevékenységfejlesztés (készségek, kompetenciák). Folyamatos kondicionálás.

18 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 18 A TANULÓI ÖNÁLLÓ TUDÁSKONSTRUKCIÓ KÉPESSÉGÉNEK MŰKÖDTETÉSI FELTÉTELEI Az alapvető kognitív és perszonális kompetenciák megfelelő szintű fejlettsége;Az alapvető kognitív és perszonális kompetenciák megfelelő szintű fejlettsége; Kialakult metakognitív képességek, amelyek hatékony tanulási stratégiák alkalmazását teszik lehetővé;Kialakult metakognitív képességek, amelyek hatékony tanulási stratégiák alkalmazását teszik lehetővé; A tanulásban való érdekeltség és a tananyag iránti érdeklődés.A tanulásban való érdekeltség és a tananyag iránti érdeklődés. Az informatikai kompetencia és a média- kompetencia megfelelő szintű fejlettsége.Az informatikai kompetencia és a média- kompetencia megfelelő szintű fejlettsége. Vö.: Komenczi Bertalan i.m.

19 19 AZ ANDRAGÓGUSKÉPZÉS LEHETŐSÉGEI Tanulásmódszertan Informatikai alapok és alkalmazások Kommunikáció elmélete és gyakorlata Médiaismeret A felnőttképzés módszertana és eszközrendszere Távoktatás – E-learning Közösségfejlesztés Kulturális kommunikáció A mai magyar média világa. Regionális és helyi média Távoktatás fakultáció (MA előzetes): –ICT – Multimédia, Távoktatás módszertana –Kreatív Műhely 1., 2. –Nyitott képzési laboratórium

20 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 20 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS „NÉGY ALAPPILLÉRE” MEGTANULNIMEGISMERNI MEGTANULNIALKOTNI MEGTANULNIMÁSOKKAL EGYÜTT ÉLNI TANULÁS MEGTANULNIÉRTÉKEK SZERINT ÉLNI

21 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 21 KÉRDÉSEK 1.MŰKÖDIK-E A MINTA ÉS ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS A KÉPZÉSEKBEN? INFORMATIKAI ÉS MÉDIAKOMPETENCIA? KÉSIK A VALÓDI PARADIGMAVÁLTÁS. 2.BIZTOSÍTHATÓ-E AZ ANDRAGÓGUSKÉPZÉSBEN A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE? IGEN. NEM. HOGYAN? SZEREPDOMINANCIA.TANULÁSI SZOCIALIZÁCIÓ. 3.EGYÉB AKADÁLYOK? DEMOKRATIKUS KULTÚRA. ESZKÖZTUDÁS, ÖNÁLLÓ TANULÁST SEGÍTŐ ELEKTRONIKUS TANANYAG, SZERZŐI JOG STB?

22 Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 22 VÁROMKÉRDÉSEIKET. VÁROM KÉRDÉSEIKET. KÖSZÖNÖMMEGTISZTELŐFIGYELMÜKET. banfaibetti@t-online.hu


Letölteni ppt "Kaposvári Egyetem dr. Magyar Miklós MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 2008 1 Az informatikai és a digitális (szoftver)alkalmazások akadályai dr. Magyar Miklós „Multimédia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések