Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁSOK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2007. június 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁSOK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2007. június 21."— Előadás másolata:

1 A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁSOK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2007. június 21.

2 JOGI ALAPOK KINEK? MILYEN GYAKORISÁGGAL? MILYEN HATÁRIDŐRE? HOGYAN? MIRŐL? TARTALOMJEGYZÉK

3 JOGI ALAPOK Jegybanktörvény alapján MNB elnöki rendelet írja elő az adatszolgáltatási kötelezettséget Az MNB rendelet elérhető az alábbi címen: www.fma.mnb.hu www.fma.mnb.hu

4 KINEK? MILYEN GYAKRAN? Adatszolgáltatási kötelezettsége van a gazdasági szervezetnek, amennyiben teljesülnek rá a rendeletben előírt feltételek 1.MNB kijelöli és írásban értesíti Havi jelentés 2.A gazdasági szereplő dönti el, hogy az egyes adatszolgáltatások tekintetében meghatározott értékhatár-kritériumok fennállnak-e, ha igen, teljesítenie kell az adatszolgáltatást Negyedéves és éves gyakoriságú jelentés 3.MNB-rendeletben nevesített további adatszolgáltatók (MÁK, APEH stb.) Negyedéves jelentés

5 MILYEN HATÁRIDŐRE? Havi – tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap Negyedéves – tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap. Éves – tárgyidőszakot követő év június 30. (R29) Eseti – kapcsolódó adatszolgáltatás határidejét megelőző munkanap (R01)

6 HOGYAN? Papíron vagy MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (EBEAD) keresztül

7 MIRŐL? A gazdasági szereplőknek a nem rezidens felekkel szembeni saját pénzügyi eszközeinek állományáról és az azokat érintő tranzakciókról kell jelenteniük Az új adatgyűjtések - amelyek felváltják a jelenlegi „M”-es adatszolgáltatásokat - betűjele „R” Hat fő témakör: 1.Tőkebefektetések 2.Értékpapír befektetések 3.Pénzügyi derivatívák 4.Egyéb befektetések 5.Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak 6.Tájékoztató mérlegadatok

8 1. témakör: TŐKEBEFEKTETÉSEK Tartalma: Külföldiek közvetlen tőkebefektetése az adatszolgáltatóban Adatszolgáltató közvetlen és közvetett tőkebefektetése(i), valamint fióktelepe külföldön Külföldi befektetővel, befektetéssel, fiókteleppel és külföldi vállalatcsoport tagokkal lebonyolított egyéb befektetések Külföldi ingatlantulajdon Külföldi fióktelep: a magyarországi székhellyel rendelkező adatszolgáltató külföldön lévő telephelye. a külföldi fióktelep a fizetésimérleg-adatszolgáltatásban nem rezidensnek, az adatszolgáltató 100%-os tulajdoni hányadában levő külföldi tőkebefektetésnek minősül. a nem rezidens fióktelepek nem rezidensekkel kapcsolatos ügyletei az adatszolgáltatásokban nem jelentendők.

9 1.témakör: TŐKEBEFEKTETÉSEK folyt. Adatszolgáltatások: havi vagy negyedéves adatszolgáltatás (R02/R12) éves adatszolgáltatás (R29) törzsadatok eseti adatszolgáltatása (R01) Értékhatárok: Éves adatszolgáltatás (R29): külföldi befektető(k)re jutó saját tőke: +/- 250 millió Ft vagy külföldi befektető(k)re jutó összes osztalék: 250 millió Ft vagy külföldi, 10%-ot elérő tőkebefektetés(ek) értéke: 10 millió Ft Negyedéves adatszolgáltatás (R12): külföldi befektető(k)re jutó saját tőke: +/- 1mrd Ft vagy külföldi, 10%-ot elérő tőkebefektetés(ek) értéke: 100 millió Ft vagy egyéb befektetések állománya: 250 millió Ft vagy külföldi partnerrel részesedés adásvételi ügylet: 250 millió (legalább 10%-ban)

10 2. témakör: ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSEK Tartalma: Az adatszolgáltató tulajdonában lévő, rezidens vagy nem rezidens által akár belföldön, akár külföldön kibocsátott, nem belföldön letétkezeltetett értékpapírok Az adatszolgáltató által kibocsátott értékpapírok összállománya, továbbá ebből a saját tulajdonában lévő, nem belföldön letétkezeltetett értékpapírok Nem belföldi letétkezelővel kötött, a hó végén nyitott repo típusú, illetve értékpapír kölcsön ügyletek Adatszolgáltatás: Havi adatszolgáltatás: R04 Adatok számbavétele: Alapvetően a hó végi állományok jelentése értékpapíronként (ISIN kódok szerint) Részvények: db-ban, hitelviszonyt megtestesítő papírok: névértéken

11 3. témakör: PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK Tartalma: Nem rezidens partnerrel kötött saját számlás pénzügyi derivatíva ügyletek: swap, opció, futures, forward és egyéb származtatott ügyletek (a vállalatcsoporton belül kötöttek is itt jelentendők) Adatszolgáltatások havi vagy negyedéves adatszolgáltatás: R05/R14 Negyedéves adatszolgáltatás (R14) értékhatára: Tranzakciók (bevétel és kiadás) összege: 250 millió Ft vagy Pozíciók (követelés és tartozás) piaci értékének összege: 50 millió Ft Adatok számbavétele: Ügyletenként, piaci árakon elvégzett kiértékelés eredménye szerint a követelések vagy tartozások között mind az állományi (pozíciós), mind a forgalmi adatok Csoportosítás: külön a követelés és a tartozás táblában derivatíva alaptípusonként és országonként Az így összesített adatok forintban

12 4. témakör: EGYÉB BEFEKTETÉSEK Tartalma: Nem vállalatcsoportba tartozó nem rezidens felekkel szembeni hitel, pénzügyi lízing, pénzmozgással járó repó ügyletek, lekötött bankbetét, hitelintézeti folyószámla, nem hitelintézeti folyószámla, kereskedelmi hitelek, váltóügyletek, egyéb pénzügyi befektetések – ezen ügyletekből származó követelések, tartozások és ezek tárgyidőszaki változásai Adatszolgáltatások: Havi vagy negyedéves (R06/R15) adatszolgáltatás Lejárati bontások negyedéves adatszolgáltatása (R20) Negyedéves adatszolgáltatás (R15) értékhatára: Egyéb befektetések követeléseinek vagy tartozásainak állománya: 250 millió Ft

13 4. témakör: EGYÉB BEFEKTETÉSEK folyt. Adatok számbavétele: Bruttó számbavétel: Követelések és tartozások külön táblákban Eredményszemléletű adatok –Állományi és forgalmi adatok eredeti devizanemben –Elhatárolt kamatadatok Zárt, azonos táblaszerkezet több adatszolgáltatásban Nyitó állomány + növekedés - csökkenés +/-egyéb változások = záró állomány Tranzakciók: Felvett/nyújtott hitelek esetében bruttó (növekedés, csökkenés) forgalmi adatok Egyéb ügyleteknél csak a nettó állományváltozás (nyitó-záró állomány)

14 5. témakör: VISZONZATLAN ÁTUTALÁSOK ÉS ESZMEI, SZELLEMI JAVAK Tartalma: Viszonzatlan átutalások nem rezidensekkel szemben: adók, tb hozzájárulások, támogatások…stb. Eszmei, szellemi javak szerzése/átruházása nem rezidenstől /nek: szabadalom, találmány, szerzői jog, franchise, védjegy… stb. Adatszolgáltatás: Havi vagy negyedéves (R11/R18) Negyedéves adatszolgáltatás értékhatára: tárgynegyedévi összes bevételi vagy összes kiadási forgalom: 100 millió Ft Adatok számbavétele: Bevétel és kiadás forgalmi adatok

15 6. témakör: TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGADATOK Tartalma: Egyes tájékozató mérlegadatok (követelések, kötelezettségek, saját tőke elemei, eredmény) évközi megadása Adatszolgáltatás: negyedéves adatszolgáltatás (R19) (Nincs értékhatár!) Adatszolgáltatásra kötelezettek azok a nem pénzügyi vállaltok, amelyek: -az előzőekben ismertetett fizetési-mérlegadatszolgáltatások valamelyikének teljesítésére kötelezettek, és -az MNB részére nem küldenek F97 adatszolgáltatást.

16 KAPCSOLATTARTÁS MNB adatszolgáltatásért felelős vezető kijelölése az adatszolgáltatónál Honlapon www.fma.mnb.hu alatt: információk az új adatgyűjtési rendszerről E-mail: statisztika_fm@mnb.hu e-mail cím a felmerülő kérdéseknek (a válaszokat a gyakori kérdések között a honlapon közzé tesszük)

17 Köszönjük figyelmüket!


Letölteni ppt "A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁSOK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2007. június 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések