Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁS TERVEZETEK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2006. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁS TERVEZETEK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2006. december."— Előadás másolata:

1 A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁS TERVEZETEK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2006. december 8.

2 JOGI ALAPOK KINEK? MILYEN GYAKORISÁGGAL? MILYEN HATÁRIDŐRE? HOGYAN? MIRŐL? TARTALOMJEGYZÉK

3 JOGI ALAPOK Jegybanktörvény alapján MNB elnöki rendelet írja elő az adatszolgáltatási kötelezettséget Az MNB rendelet tervezete elérhető: www.mnb.hu/statisztika/statisztikai adatgyűjtés/Fizetési mérleg adatgyűjtés 2008-tól MNB rendelet tervezet www.mnb.hu/statisztika/statisztikai

4 KINEK? MILYEN GYAKRAN? Adatszolgáltatási kötelezettsége van a gazdasági szervezetnek, amennyiben teljesülnek rá a rendeletben előírt feltételek 1.MNB kijelöli és írásban értesíti Havi jelentés 2.A gazdasági szereplő dönti el, hogy az egyes adatszolgáltatások tekintetében meghatározott értékhatár-kritériumok fennállnak-e, ha igen, teljesítenie kell az adatszolgáltatást Negyedéves és éves gyakoriságú jelentés 3.MNB-rendeletben nevesített további adatszolgáltatók (MÁK, APEH stb.) Negyedéves jelentés

5 MILYEN HATÁRIDŐRE? Havi – tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap Negyedéves – tárgyidőszakot követő hónap 10. munkanap. Éves – tárgyidőszakot követő év június 30. (R29) február hónap 10. munkanapja (R28) március hónap 10. munkanapja (R27) Eseti – kapcsolódó adatszolgáltatás határidejét megelőző munkanap (R01)

6 HOGYAN? Papíron vagy MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (EBEAD) keresztül

7 MIRŐL? A gazdasági szereplőknek a nem rezidens felekkel szembeni saját pénzügyi eszközeinek állományáról és az azokat érintő tranzakciókról kell jelenteniük Az új adatgyűjtések - amelyek felváltják a jelenlegi „M”-es adatszolgáltatásokat - betűjele „R”, Hat fő témakör: 1.Tőkebefektetések 2.Értékpapír befektetések 3.Pénzügyi derivatívák 4.Egyéb befektetések 5.Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak 6.Tájékoztató mérlegadatok

8 1. témakör: TŐKEBEFEKTETÉSEK Tartalma: Külföldiek közvetlen tőkebefektetése az adatszolgáltatóban Adatszolgáltató közvetlen és közvetett tőkebefektetése(i), valamint fióktelepe külföldön Külföldi befektetővel, befektetéssel, fiókteleppel és külföldi vállalatcsoport tagokkal lebonyolított egyéb befektetések Külföldi ingatlantulajdon Adatszolgáltatások: havi vagy negyedéves adatszolgáltatások, két megkülönbözetett adatszolgáltatói csoport részére (R02/R12, R03/R13) éves adatszolgáltatás (R29) törzsadatok eseti adatszolgáltatása (R01)

9 1.témakör: TŐKEBEFEKTETÉSEK folyt. Értékhatárok: Negyedéves adatszolgáltatás: külföldi befektető(k)re jutó saját tőke: +/- 1mrd Ft vagy külföldi, 10%-ot elérő tőkebefektetés(ek) értéke: 100 millió Ft vagy egyéb befektetések állománya: 250 millió Ft vagy külföldi partnerrel részesedés adásvételi ügylet: 250 millió (legalább 10%-ban) Éves adatszolgáltatás: külföldi befektető(k)re jutó saját tőke: +/- 250 millió Ft vagy külföldi befektető(k)re jutó összes osztalék: 250 millió Ft vagy külföldi, 10%-ot elérő tőkebefektetés(ek) értéke: 10 millió Ft

10 2. témakör: ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSEK Tartalma: Az adatszolgáltató tulajdonában lévő, rezidens vagy nem rezidens által kibocsátott, nem belföldön letétkezeltetett értékpapírok Az adatszolgáltató által kibocsátott értékpapírok összállománya, továbbá ebből a saját tulajdonában lévő, nem belföldön letétkezeltetett értékpapírok Nem belföldi letétkezelővel kötött, a hó végén nyitott repo típusú, illetve értékpapír kölcsön ügyletek Adatszolgáltatás: Havi adatszolgáltatás (R04) (Csak kijelölés alapján, nincs értékhatár!) Adatok számbavétele: Alapvetően a hó végi állományok jelentése értékpapíronként (ISIN kódok szerint) Részvények: db-ban, hitelviszonyt megtestesítő papírok: névértéken

11 3. témakör: PÉNZÜGYI DERIVATÍVÁK Tartalma: Nem rezidens partnerrel kötött saját számlás pénzügyi derivatíva ügyletek: swap, opció, futures, forward és egyéb származtatott ügyletek (a vállalatcsoporton belül kötöttek is) Adatszolgáltatások havi vagy negyedéves adatszolgáltatás (R05/R14) Negyedéves adatszolgáltatás értékhatára: Tranzakciók (bevétel és kiadás) összege: 250 millió Ft vagy Pozíciók (követelés és tartozás) piaci értékének összege: 50 millió Ft Adatok számbavétele: Ügyletenként, piaci árakon elvégzett kiértékelés eredménye szerint a követelések, vagy tartozások között Az állományi és forgalmi összesített adatok forintra átszámítva Csoportosítás: külön a követelés és a tartozás táblában derivatíva alaptípusonként és országonként

12 4. témakör: EGYÉB BEFEKTETÉSEK Tartalma: Nem vállalatcsoportba tartozó nem rezidens felekkel szembeni hitel, pénzügyi lízing, pénzmozgással járó repó ügyletek, lekötött bankbetét, hitelintézeti folyószámla, nem hitelintézeti folyószámla, kereskedelmi hitelek, váltóügyletek, egyéb pénzügyi befektetések – ezen ügyletekből származó követelések, tartozások, és ezek tárgyidőszaki változásai Adatszolgáltatások: Havi vagy negyedéves (R06/R15, R07/R16, R08/R17, R09) adatszolgáltatások négy megkülönbözetett adatszolgáltatói csoport részére Lejárati bontások negyedéves adatszolgáltatása (R20, R21, R22) Többségi állami tulajdonú adatszolgáltatók egyéb hitelei és az államilag garantált hitelek negyedéves (R24) és éves (R28) adatszolgáltatása

13 4. témakör: EGYÉB BEFEKTETÉSEK folyt. Negyedéves adatszolgáltatások (R15, R16, R17) értékhatára: Egyéb befektetések követeléseinek vagy tartozásainak állománya: 250 millió Ft Adatok számbavétele: Bruttó számbavétel: Követelések és tartozások külön táblákban Eredményszemléletű adatok –Állományi és forgalmi adatok eredeti devizanemben –Elhatárolt kamatadatok Zárt, azonos táblaszerkezet több adatszolgáltatásban Nyitó állomány + növekedés – csökkenés +/-egyéb változások = záró állomány Tranzakciók: Felvett/nyújtott hitelek esetében bruttó (növekedés, csökkenés) forgalmi adatok Egyéb ügyleteknél csak a nettó állományváltozás (nyitó-záró állomány)

14 5. témakör: VISZONZATLAN ÁTUTALÁSOK ÉS ESZMEI SZELLEMI JAVAK Tartalma: Viszonzatlan átutalások nem rezidensekkel szemben: adók, tb hozzájárulások, támogatások…stb. Eszmei, szellemi javak szerzése/átruházása nem rezidenstől /nek: szabadalom, találmány, szerzői jog, franchise, védjegy…stb Adatszolgáltatások: havi vagy negyedéves (R11/R18) Negyedéves adatszolgáltatás értékhatára: tárgynegyedévi összes bevételi vagy összes kiadási forgalom: 100 millió Ft Adatok számbavétele: Bevétel és kiadás forgalmi adatok

15 6. témakör: TÁJÉKOZTATÓ MÉRLEGADATOK Tartalma: Egyes tájékozató mérlegadatok (követelések, kötelezettségek, saját tőke elemei, eredmény) évközi megadása Adatszolgáltatás: negyedéves adatszolgáltatás (R19) (Nincs értékhatár!) Adatszolgáltatásra kötelezettek azok a nem pénzügyi vállaltok, amelyek: -az előzőekben ismertetett fizetési-mérlegadatszolgáltatások valamelyikének teljesítésére kötelezettek, és -az MNB részére nem küldenek F97 adatszolgáltatást.

16 KAPCSOLATTARTÁS MNB adatszolgáltatásért felelős vezető kijelölése az adatszolgáltatónál Honlapon www. mnb. hu alatt: információk az új adatgyűjtési rendszerről E-mail: statisztika_fm@mnb.hu e-mail cím a felmerülő kérdéseknek (a válaszokat a gyakori kérdések között a honlapon közzé tesszük)

17 Köszönjük figyelmüket!


Letölteni ppt "A FIZETÉSIMÉRLEG- STATISZTIKA ADATGYŰJTÉSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ADATSZOLGÁLTATÁS TERVEZETEK Némethné Székely Edina Statisztikai elemző 2006. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések