Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia. Fő témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia. Fő témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása."— Előadás másolata:

1 Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia

2 Fő témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei Különböző témájú projektek elemzése A tanulók különböző lehetséges helyzetei a projektmunkában A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére A tanításművészet elemei Értékelés 

3 Milyen eljárásokat tekint hasznosnak a tanulás szempontjából? Kérjük, hogy osztályozza a felsorolt lehetőségeket 1-től 5-ig a fent említett szempont alapján! a.)Frontális osztálymunka b.)Tanári magyarázat c.)Önálló tanulói munka d.)Pármunka e.)A tanulók csoportos feladatmegoldása f.) A tanulók csoportos kísérletezése g.)A tanulók egy hosszabb projekten dolgoznak az iskolában tanítási idő alatt h.)A játék

4

5 Tanulásszervezési eljárások MódszerDefinícióElőnyeHátrányaKompe- tenciák Példák A B C D E F G H

6 Jelölje ötfokú skálán, hogy milyen jellegű tanulói produktumok alapján értékelné, osztályozná leendő növendékeit! a.) Dolgozat, röpdolgozat b.) Szóbeli felelet c.) Házi dolgozat, önálló feladat d.) Teszt e.) Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) f.) Projektmunka produktuma g.) Számítógépes (online) feladatok

7

8 A gyerekek rendelkeznek-e Ön szerint az alábbi személyiségjegyekkel, kompetenciákkal, illetve Ön mennyire tartja fontosnak ezeket? Kérjük, az iskolai osztályozás módszerét alkalmazva válaszoljon a kérdésre! a.) Szilárd alapismeretek, magabiztos írni-olvasni tudás b.) Együttműködés és erre való hajlandóság c.) Gyakorlati számítások önálló végzése d.) Problémamegoldás e.) Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése f.) Talpraesettség, gyors döntés g.) Számítógép használatának ismerete h.) Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítások adása és megértése

9

10 A projektoktatás gyökerei Projekt TörténetFilozófia Kapcsola- tok

11 A projektoktatás gyökerei Projektmódszer Kapcsolatok Úttörő mozgalmak Cserkészet Történeti reformpedagógia Filozófiai pragmatizmus

12 A projektoktatás pedagógiai koncepcióját meghatározó területek PROJEKT PEDAGÓGIA Pragmatizmus Reform- Pedagógiák külföldön Gyakorlati Kapcsolatok Hazai példák régről és napjainkból Konstrukti- vizmus Reform- Pedagógiák itthon Szociológia Hátrányos helyzet

13 Projekt- pedagógia Pragmatizmus Reform- pedagógiák Gyakorlati kapcsolatok Konstrukti- vizmus Elméleti kapcsolatok Szociológia

14 A reformpedagógia „atyja”: Jean- Jacques Rousseau (1712-1778)

15 A projektoktatás „atyja”: John Dewey (1859-1952) Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. 1912.

16 A projektoktatás kidolgozója: William Heard Kilpatrick (1871-1965) A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység, amely társas környezetben megy végbe. 1921.

17 Maria Montessori(1870-1952) A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. A gyermek mint személyiségének, tudásának építője.

18 Célestin Freinet (1896-1966) Pedagógiai alapelvei: öntevékeny kísérletező tevékenység, a szabad önkifejező tevékenység, a megfelelően kialakított tevékenységi tér, a tartalmas közösségi élet.

19 Mi a projektoktatás? P robléma centrikus, R eformpedagógiai elemekből építkező O lyan újszerű szervezési mód, melynek a J áték is része lehet, az E gyéni munka is fontos eleme, de K is csoportokban is történhet a T anulás.

20 A projektoktatás ismertetésének fő tartalmi elemei A projektoktatás értelmezése, a pedagógiai projekt kritériumai Pedagógiai célok a projektoktatás során A tanítási – tanulási folyamat jellege a projektoktatásban Tanulásszervezési módok a projektoktatásban A projektoktatás tárgyi körülményei Értékelés lehetőségei a projektoktatásban A személyközi kapcsolatok sajátosságai a projektoktatás során A projekt lebonyolításának lépései

21 Az oktatási projektek lebonyolításának lépései  A téma meghatározása  A projektmunka tervezése  A téma feldolgozása  Az eredmények bemutatása  Értékelés


Letölteni ppt "Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia. Fő témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések