Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szeretet, türelem, tolerancia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szeretet, türelem, tolerancia"— Előadás másolata:

1 Szeretet, türelem, tolerancia
Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia

2 Fő témakörök  Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban
A projekt definiálása, története, kialakulása A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei Különböző témájú projektek elemzése A tanulók különböző lehetséges helyzetei a projektmunkában A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére A tanításművészet elemei Értékelés

3 a.) Frontális osztálymunka b.) Tanári magyarázat
Milyen eljárásokat tekint hasznosnak a tanulás szempontjából? Kérjük, hogy osztályozza a felsorolt lehetőségeket 1-től 5-ig a fent említett szempont alapján! a.) Frontális osztálymunka b.) Tanári magyarázat c.) Önálló tanulói munka d.) Pármunka e.) A tanulók csoportos feladatmegoldása f.) A tanulók csoportos kísérletezése g.) A tanulók egy hosszabb projekten dolgoznak az iskolában tanítási idő alatt h.) A játék

4

5 Tanulásszervezési eljárások
Módszer Definíció Előnye Hátránya Kompe-tenciák Példák A B C D E F G H

6 Jelölje ötfokú skálán, hogy milyen jellegű tanulói produktumok alapján értékelné, osztályozná leendő növendékeit! a.) Dolgozat, röpdolgozat b.) Szóbeli felelet c.) Házi dolgozat, önálló feladat d.) Teszt e.) Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) f.) Projektmunka produktuma g.) Számítógépes (online) feladatok

7

8 A gyerekek rendelkeznek-e Ön szerint az alábbi személyiségjegyekkel, kompetenciákkal, illetve Ön mennyire tartja fontosnak ezeket? Kérjük, az iskolai osztályozás módszerét alkalmazva válaszoljon a kérdésre! a.) Szilárd alapismeretek, magabiztos írni-olvasni tudás b.) Együttműködés és erre való hajlandóság c.) Gyakorlati számítások önálló végzése d.) Problémamegoldás e.) Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése f.) Talpraesettség, gyors döntés g.) Számítógép használatának ismerete h.) Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítások adása és megértése

9

10 A projektoktatás gyökerei

11 A projektoktatás gyökerei
Filozófiai pragmatizmus Projektmódszer Kapcsolatok Úttörő mozgalmak Cserkészet Történeti reformpedagógia

12 A projektoktatás pedagógiai koncepcióját meghatározó területek

13

14 A reformpedagógia „atyja”: Jean- Jacques Rousseau (1712-1778)

15 A projektoktatás „atyja”: John Dewey (1859-1952)
Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. 1912.

16 A projektoktatás kidolgozója: William Heard Kilpatrick (1871-1965)
A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység, amely társas környezetben megy végbe. 1921.

17 Maria Montessori( ) A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. A gyermek mint személyiségének, tudásának építője.

18 Célestin Freinet (1896-1966) Pedagógiai alapelvei:
öntevékeny kísérletező tevékenység, a szabad önkifejező tevékenység, a megfelelően kialakított tevékenységi tér, a tartalmas közösségi élet.

19 Mi a projektoktatás? P robléma centrikus,
R eformpedagógiai elemekből építkező O lyan újszerű szervezési mód, melynek a J áték is része lehet, az E gyéni munka is fontos eleme, de K is csoportokban is történhet a T anulás.

20 A projektoktatás ismertetésének fő tartalmi elemei
A projektoktatás értelmezése, a pedagógiai projekt kritériumai Pedagógiai célok a projektoktatás során A tanítási – tanulási folyamat jellege a projektoktatásban Tanulásszervezési módok a projektoktatásban A projektoktatás tárgyi körülményei Értékelés lehetőségei a projektoktatásban A személyközi kapcsolatok sajátosságai a projektoktatás során A projekt lebonyolításának lépései

21 Az oktatási projektek lebonyolításának lépései
A téma meghatározása A projektmunka tervezése A téma feldolgozása Az eredmények bemutatása Értékelés


Letölteni ppt "Szeretet, türelem, tolerancia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések