Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Forrás: ESKI V. Egészséginformációs Fórum Budapest, 2005. november 18. Internetes Magyar Egészségügyi Adattár Tételes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Forrás: ESKI V. Egészséginformációs Fórum Budapest, 2005. november 18. Internetes Magyar Egészségügyi Adattár Tételes."— Előadás másolata:

1 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Forrás: ESKI V. Egészséginformációs Fórum Budapest, 2005. november 18. Internetes Magyar Egészségügyi Adattár Tételes Egészségügyi Adatok (TEA) Készítették: Dr. Hortobágyi József, Kováts Tamás, Dr. Surján György

2 Az Internetes Magyar Egészségügyi Adattár célja Forrás: ESKI Cél: A magyarországi egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolódó adatok, ezen belül az egészségügyi szolgáltatók által a tételes teljesítmény jelentésekben küldött adatok személyazonosításra alkalmatlan módon történő nyilvános és további elemzésre alkalmas publikálása az egészségügyi ágazaton belüli és kívüli célcsoportok részére. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet alapító okirata:... “2.1.5. Az ágazati adatgazdálkodás kialakítása, működteti az ágazati adat-tárházat és az ágazati adatmodellt gondozza.”...

3 Tételes adatok, adatáramlás Forrás: ESKI Egészségügyi szolgáltatók: személy azonosítására alkalmas tételes adatok Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): személy azonosítására alkalmas tételes adatok Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI): személy azonosítására alkalmatlan tételes és statisztikai adatok Adatfelhasználó célcsoportok: személy azonosítására alkalmatlan statisztikai adatok Tételes adatokTételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok

4 Tételes adatok, adatáramlás, feltételek biztosítása Forrás: ESKI Biztosítani kell (1) a megfelelő módszert, hogy a személy azonosítására alkalmas tételes adatokból a személy azonosítására alkalmatlan tételes adatokat hozzunk létre, (2) a jogszabályi hátteret, mely rendelkezik az adatátadásról (adatforrás, OEP --- ESKI), (3) a jogszabályi hátteret, mely az ESKI részére lehetővé teszi a személy azonosítására alkalmatlan tételes adatok feldolgozását, (4) az informatikai hátteret és felületet, mellyel a személy azonosítására alkalmatlan tételes adatokból különböző adatfelhasználó célcsoportok lekérdezéseket végezhetnek, mely lekérdezések eredménye minden esetben publikus statisztikai (összesített) adat. (1) (2)(3) (4) Adatforrás (OEP)ESKI Tételes adatokTételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok

5 Az 1996 évi XX. Trv. szerint: 5. § (1) Az azonosító kód olyan matematikai módszerrel képzett, különleges adatra nem utaló számjegysor, mely a polgárt az adatkezelés során egyértelműen azonosítja. Személy azonosítására alkalmatlan tételes adatok (definíciók) Forrás: ESKI (1) Tételes adatokTételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok Állítás (1): A TAJ szám egy ilyen azonosító kód. Az adatforrás tételes adatai TAJ számot tartalmaznak, tehát az adatforrás esetében személyazonosításra alkalmas tételes adatokról beszélhetünk. Állítás (2): A tételes adatok feldolgozásához szükségünk van egy olyan egyedi azonosítóra, mely az egyedi ellátási eseményeket megkülönbözteti egymástól, és egyben az egyedi ellátási eseményhez tartozó adatokat összekapcsolja (kapcsolati kód). Állítás (3): Amennyiben a kapcsolati kódból kiindulva nem tudunk a TAJ számra vissza következtetni, és a TAJ szám helyett a kapcsolati kódot használunk, úgy személyazonosításra alkalmatlan tételes adatokról beszélhetünk. Adatforrás (OEP)

6 Személy azonosítására alkalmatlan tételes adatok (módszertan) Forrás: ESKITételes adatokTételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok (1) Adatforrás (OEP) (1) TAJ 1... TAJ N KK 1... KK N random ismétlődések kiszűrése Az így képzett kapcsolati kód a TAJ számhoz hasonlóan az egy ellátási eseményhez kötődő adatokat összekapcsolja, a TAJ számot ezzel helyettesíthejük. Amennyiben az adatforrás csak a kapcsolati kódot tartalmazó állományt adja át az ESKI-nek feldolgozásra, a “TAJ - kapcsolati kód” kapcsolatot leíró kódszótárt nem, akkor az ESKI nem tud a TAJ számra visszakövetkeztetni, így személyazonosításra alkalmatlan tételes adatokat kezel. A kapcsolati kódot tartalmazó tételes adatállomány átadása nem növeli annak kockázatát, hogy személyes adatok illetéktelen kezekbe kerüljenek, hiszen az adatállomány személyessé csak az adatforrás (OEP) birtokában levő kódszótárral tehető.

7 Tételes adatok, adatátadás - jogszabályi háttér Forrás: ESKI Rendelkezés az adatátadásról: Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004 (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 2005. júniusi módosítása után: “4. § Az OEP az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt adatokhoz való hozzáférés és ellenőrizhetőség érdekében,… b) az e rendelet…szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam szerint megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek... „ (2) Adatforrás (OEP)ESKI Tételes adatokTételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok

8 Tételes adatok, adatfeldolgozás - jogszabályi háttér Forrás: ESKI Jogszabályi háttér az adatfeldolgozáshoz: Az 1997 évi XLVII törvény 19§-a az ESCSM felügyelete alá tartozó országos szerveket és intézeteket – az egészségügyi ellátások tervezése illetve epidemiológiai kutatások végzése érdekében - ugyanazon trv.4§ (2)b bekezdésében felhatalmazza a személyazonosítót is tartalmazó egészségügyi adatok kezelésére. Adatforrás (OEP)ESKI (3) Tételes adatokTételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok

9 Informatikai háttér - elvárások Forrás: ESKI ESKI (4) (a) Feleljünk meg a biztonsági előírásoknak, minőségi követelményeknek. Néhány elvárás: zárt de átlátható rendszer, technikai erőforrások dinamikus allokációja, humán erőforrás minimalizálása, jogosultság kezelés, naplózás, ellenőrzött adatbetöltés és validálás, ellenőrzött adatexportálás a felhasználói kéréseknek megfelelően, moduláris felépítés és inkrementális továbbfejleszthetőség) és (b) az adatlekérdező felhasználónak legyen meg a tételes adatbázisoknál megszokott lekérdezési szabadsága és (c) a lekérdezések eredményei legyenek nyilvánossá tehetők. Tételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok Felhasználók, célcsoportok

10 4 Informatikai háttér - megvalósítás Forrás: ESKI Zárt, integrált alkalmazói rendszer (tételes adattár) logikai felépítése: 1 - Keretrendszer (folyamat és feladat vezérlés, felhasználói kérések figyelése, feldolgozási szabályok) 2 - Végrehajtó modulok (betöltés, ellenőrzés/validálás, feldolgozás, áttöltés) 3 - Biztonsági modulok (naplózás, jogosultság kezelés) 4 - Kettő, egymástól fizikailag elválasztott adatbázis (tételes deperszonalizált adatok, összesített adatok) ESKI Tételes deperszonalizált adatokStatisztikai adatok 2222 33 1 kérések 4 Felhasználók, célcsoportok

11 Ismert hiányosságok Forrás: ESKI 1 - A adatforrás (OEP) a 76/2004 (VIII. 19.) ESZCSM rendelethez képest késik a személyazonosításra alkalmatlan tételes adatok átadásával, ezért · a Tételes Egészségügyi Adattárban csak 2004 évi forgalmi adatok találhatóak, · korlátozottan állnak rendelkezésünkre az adatértelmezéshez szükséges törzsek és · a szükséges rekrodkép leírások. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a Tételes Egészségügyi Adattárból való lekérdezések során a felhasználó jelentős adattorzulásokkal találkozik. 2 - A 2004. évi járóbeteg-ellátási adatok feldolgozásával jelentősen növekedett az adatkockák, táblák, adatbázisok mérete (rekordszáma): Esetszám:81 millió BNO-k (diagnózisok) száma:92 millió OENO (WHO, beavatkozások) száma:285 millió Az adattár további optimalizálása és a számítástechnikai infrastrutktúra fejlesztése szükséges.

12 Bővítési és fejlesztési irányvonalak Forrás: ESKI A tételes adatokból számolható indikátorok bővítése. Jelenleg a következő “alap” indikátorok kérdezhetőek le: esetszám, betegszám, beavatkozásszám, pontszám, költség (Ft). Célunk a nemzetközi adatszolgáltatások (HFA, OECD) Tételes Egészségügyi Adattárból való automatikus kiszolgálása. A Terminológia Szerver szolgáltatásainak kihasználása az Internetes Magyar Egészségügyi Adattárban. Felkészülni a 2005-ös és azt megelőző évek tételes egészségügyi adatainak betöltésére, feldolgozására, online publikálására. Ennek érdekében az adattár és a kapcsolódó integrált alkalmazás továbbfejlesztése.

13 Internetes Magyar Egészségügyi Adattár Tételes Egészségügyi Adatok (TEA) élő bemutatója A bemutatásra kerülő adatlekérdező felülettel - személyazonosításra alkalmatlan módon - tételes egészségügyi adatbázisból további elemzésre és feldolgozásra alkalmas adatokat kérdezhetünk le. Az adatbázisok adattartalmának feltöltését követően tesszük nyilvánossá a szolgáltatást az alábbi helyen: http://www2.eski.hu:8080/adattarhaz/index.html http://www.eski.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Hortobágyi József


Letölteni ppt "Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Forrás: ESKI V. Egészséginformációs Fórum Budapest, 2005. november 18. Internetes Magyar Egészségügyi Adattár Tételes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések