Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19. KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával Előadó: Vágola Éva

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19. KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával Előadó: Vágola Éva"— Előadás másolata:

1 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19. KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával Előadó: Vágola Éva http://www.youtube.com/watch?v=g_ZE5xYx3TM

2 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. CÉL: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Környezetpszichológia Környezeti nevelés Tár-s Egyesület Magyarország Eu Környezetvédelem Bioszférát pusztító folyamatok

3 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Bioszférát pusztító folyamatok  „Elszámoltuk magunkat, a holnapután két nappal a tervezett előtt van!”  /South Park/

4 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezetvédelem Élet Védelme etikus Környezetvédelem Veszélyeztetése nem etikus Globális rombolás

5 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Globálisan ÉLET  Élet a legfőbb érték.  Bioszféra fennmaradása a szellemi környezetvédelem függvénye.  A globális fizikai, biológiai, szellemi környezetszennyezés az egész emberiség életfeltételeit rombolja – emberiség elleni bűntett.  Nemzetközi jognak, törvényalkotásnak meg kell szűntetnie. Kodifikálva Szankcionálva Globális környezetvédelem Globális környezetszennyezés

6 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Globális veszély A túlfogyasztás két globális veszélye - az erőforrások rohamos kimerülése - a környezetszennyezés által kiváltott globális ökológiai katasztrófa

7 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Közösség  A jóléti társadalmakban a környezetszennyezés és a természetes élőhelyek csökkenése már óriási méreteket öltött a XX. század második felében.  Ez szükségessé tette, hogy a szakmai köröket meghaladóan politikai, sőt egyéni szinten is foglalkozni kell vele. (környezettudatos világpolgár)  Ez hozta létre a pedagógiában a környezeti nevelés szükségességének gondolatát már az 1960-as években.

8 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Első közös lépések  1969, ENSZ Gazdasági és Szociális Tanács 17. ülésszakán felhívás  1972 Svédország. Világkonferencia. "Az Emberi Környezet ENSZ Konferenciája„. 113 állam vett részt.

9 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Korlátlan fejlődés vs. fenntartható fejlődés  ‘60-’70-es évek - korlátlan fejlődés eszméje  ‘80-’90-es évek - „fenntartható fejlődés”  ENSZ (1987) Brundtland-jelentés: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket. Az egyik tényező, amit le kellene küzdeni, a környezet elhasználódása, de ezt úgy kell véghezvinni, hogy közben ne mondjunk le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről.”

10 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Korlátlan fejlődés vs. fenntartható fejlődés megújuló erőforrások fogyasztása fenntarthatóságkörnyezet több mint, amit a természet újratermelni képes nem fenntarthatóa környezet pusztul a természet újratermelő kapacitásával azonos mértékű fenntartható, nem változó állapot környezeti egyensúly kevesebb, mint amit a természet újratermelni képes fenntartható fejlődésa környezet megújul

11 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Az oktatás EU-szintű megújítása  Közös szellemi alap: tudás alapú társadalom eszméje.  Eszköze: Lifelong Learning (LLL), élethosszig tartó tanulás.  2006-ra elkészült az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az LLL-hez szükséges kulcskompetenciákról.

12 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Eu/NAT kulcskompetenciák  Az anyanyelven folytatott kommunikáció.  Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció.  Matematikai kompetencia (NAT) és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén. (NAT)  Digitális kompetencia.  A tanulás elsajátítása.  Szociális és állampolgári kompetenciák.  Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia.  Kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

13 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. A formális, informális, non-formális oktatási, nevelési színtér  Formális oktatás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, és oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el.  Informális oktatás: tanítási órán kívüli oktatás, nevelés. Média.  Nem-formális oktatás (non-formal education): a formális oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik. civil társadalmi szervezetek és csoportok általi szolgáltatás, a formális oktatást kiegészítő szervezetek vagy szolgáltatások (pl. művészeti, zenei kurzusok, sport-, magánoktatás).  2001 – EURÓPAI BIZOTTSÁG MEMORANDUMA AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL, MELY ELISMERTE AZ ISKOLÁN KÍVÜLI TANÍTÁSI FORMÁK JELENTŐSÉGÉT

14 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Magyarország  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 (Tematikus akcióprogramok)  A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése.  Környezeti nevelés, oktatás, szemléletformálás.  Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás.  Környezeti információhoz való hozzáférés.  A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  KEOP – Környezet és Energia Operatív Program

15 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezetvédelmi nevelés  Az emberhez méltó élet védelmének szemléletébe és gyakorlatába való belenövekedést segíti.  Az élőlények védelme.  A Föld bioszférájának védelme, beleértve a természeti környezetnek őrző és helyreállító védelmét, valamint az épített környezetnek az élet fejlődését szolgáló kialakítását. (passzív, aktív házak, napelem, stb.)

16 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezetvédelmi nevelés  Célja: Egészséges életvezetés kialakítása  Fő tevékenységek: Szellemi környezetvédelem (személyiségre, magatartásra irányul) Biológiai, fizikai környezetvédelem (külső környezetre irányul) Egészséges életmód Táplálkozás, testedzés, szociabilitás Motiválás Szemléletformálás (attitűd)

17 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés szemlélete a pedagógiában  Célja általánosan: elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. (NAT 2003)  Célja konkrétan: környezettudatos magatartás, a fenntartható fejlődés elvének ismerete, betartása.

18 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés szemlélete a pedagógiában  Fenntartható fejlődés  A növekedés korlátai: A Föld, és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, melyek lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának, és anyagi javainak folyamatos gyarapodását.  Alapvető emberi szükségletek: Társadalomnak és minden embernek igénye és joga van a túléléshez szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférésre, és a Föld lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására.  Kölcsönös függőség: A minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között fennálló kölcsönös és egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben.  Az elővigyázatosság elve: A megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó döntéshozatal olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont megosztott.

19 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezeti nevelés  Már a családban elkezdődik  Óvodában  Iskolában: Környezeti nevelés szakos tanár Bármely szaktanárnak van rá lehetősége

20 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezetvédelem szakos tanár  a környezetvédelmi nevelés spektruma széles,  összefogást, együttműködést igényel,  egyetlen szaktanár sem képes egymaga megoldani,  önmagában nem egy tantárgy, hanem attitűdök, gondolkodásmód, hozzáállás, melyre – mint szellemi alapra – épülhetnek rá a konkrét tevékenységek.  a tantestületben a környezettudatosság szemléletmódját képviselje és átadja,  kidolgozza az iskola környezeti nevelési koncepcióját és programját,  elősegítse, hogy össztantestületi szinten összehangoltan valósuljon meg,  a tantárgyközi kapcsolatok létrehozása révén  nincsen egyetlen olyan tantárgy sem, amelynek oktatója ne tudna valamilyen módon hasznosan hozzájárulni a környezeti neveléshez.

21 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezeti nevelés - összefoglalva  A 60–70-es években került a figyelem fókuszába.  A környezetszennyezés szükségszerűvé tette és teszi, hogy az oktatás-nevelésben nagyobb teret kapjanak a környezeti jelenségek, összefüggések megismerését szolgáló tantárgyak és tevékenységek.  A közoktatás teljes spektrumán végigvonuljon. szakképzés, szakemberképzés formális, informális, non-formális oktatási szféra tantárgyközi kapcsolatok  Családok

22 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Élménypedagógia  Tapasztalati oktatás (experiential education) angol nyelvterületen  Élménypedagógia (Erlebnispädagogik) német nyelvterületen  Szellemi atyja Kurt Hahn.

23 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Élménypedagógia pszichológiai alapjai Motiváció – drive-elmélet  „drive” az emberi élethez elválaszthatatlanul hozzátartozó, ellenállhatatlan késztetés (homeosztázis)  életfunkciókra vonatkozó drive-ok  fizikai és lelki aktivitásra irányuló késztetés mozgásra (mobilitásra) késztető drive kíváncsiság, a megismerési vágy (exploráció)  Az élményközpontú tanulás kíváncsiságunkra, megismerési vágyunkra épít.  Olyan tanulási környezetet és módszereket kell kialakítani, melyekkel felhasználjuk a természetes drive-ok ösztönző erejét.

24 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Élménypedagógia  Tudatosan a gyermeki aktivitásra vonatkozó drive-okra alapoz.  Az élménypedagógiát a kompetenciafejlesztés emeli a pedagógiai gyakorlatba.  A kíváncsiságra építő felfedező tevékenység a kompetencia élményét nyújtja. (cselekedtetés, problémamegoldás)  A cselekvésbe való teljes bevonódás élményét Csíkszentmihályi Mihály Flow-nak nevezte el. Lényege: a cselekvés magával ragad, leköti a teljes figyelmet és azzal a jó érzéssel tölt el, hogy képesek vagyunk valamit megcsinálni, vagyis kompetensnek érezhetjük magunkat. a játéköröm jótékony hatása a tanulásra, sikerélményhez juttatás, a csoportban dolgozás előnyeinek tudatos alkalmazása

25 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület  Ismeretterjesztés a médiakritikai szemléletmód terén, a médiakörnyezet alapos ismeretében.  Cél: médiapedagógiai programok tartása élménypedagógiával gyermekek és felnőttek médiatudatosságának fejlesztése  Média-élményeket feldolgozó óvodai foglalkozásokat tartunk gyermekeknek.  A szülők és pedagógusaik számára pedig olyan foglalkozásokat szervezünk, amelyek segítségével nagyobb kompetenciával vehetnek részt a gyermekek tudatos médiahasználatának kialakításában.

26 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Médiapedagógia  A médiapedagógia a pszichológia, szociológia, pedagógia, médiakutatás- médiaelmélet metszetében álló gyorsan fejlődő új tudományterület, amely a médiával összefüggésben megjelenő nevelési kérdésekkel, problémákkal foglalkozik.  Célja:a médiakompetencia, a médiaműveltség fejlesztése.

27 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Médiakompetencia  Olyan készségek, és ismeretek összességét jelenti, amely a tudatos, kritikai szemlélettel rendelkező, aktív médiabefogadást, és használatot biztosítja.(Dieter Baacke)  Médiaismeret  Médiahasználat: Tudatos, aktív médiaélmény befogadás.  Médiakritika: képessé tesz arra, hogy reflexió és elemzés által a médiafogyasztó tudatos viszonyulással kontrollálhassa a médiakínálatot.  Médiatermék-alkotás

28 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Televíziós élményvilág projekt  A program alapcélkitűzése a médiahasználat gyermeki fejlődésben betöltött szerepének bemutatása és illusztrálása.  A program három részből áll: 1) gyerekfoglalkozások 2) csoportos képzés az óvónőknek 3) médiapedagógiai szülőest

29 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Gyerekfoglalkozások Előzetesen egyeztetett konkrét programterv alapján zajlik.  1. Rajzolás és beszélgetés a médiaélményekről,  2. Médiatartalommal kapcsolatos fantáziatáj,  3. Televízió műsor játék, kívánság program,  4. Médiatartalommal kapcsolatos fantáziautazás.  Közös játék, amibe a gyerekek belehelyezhetik saját médiaélményeiket, külső szemlélőként „megtapogathatják” őket, és mindeközben zajlik az élmény feldolgozása.

30 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Képzés óvodapedagógusoknak  Célja: a gyerekfoglalkozások értékelése, közös felkészülés a szülőkkel való találkozásra.  A képzés lehetőséget ad az óvónőknek arra, hogy a foglalkozások alapján képet kapnak arról, mit jelent a gyakorlatban a médiapedagógia, illetve szembesülnek azzal, hogy a gyermekek mindennapjainak szerves része a média.  Témakörök: - a mesék és a médiatartalmak jellegzetes strukturális elemei - médiaszereplők/figurák archetipikus mintái, viselkedési módjai - a filmek befogadása, hatása, feldolgozása óvodás korban - „jó” és a „rossz” film – minőségjegyek, - médiavonatkozású problémákra való reagálás

31 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Szülőest  A gyermekek és a média témakört járjuk körül. A szülőest is cselekvésorientált.  Cél: Párbeszéd kialakítása, arról, amit a szülők problémaként, nehézségként élnek meg a médiatartalmakkal kapcsolatban. Használható tudást, ismeretet kapjanak. A szülők probléma megoldási kompetenciáját aktivizálja.

32 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Tévénézési szokások  2004-es német kutatás (Feierabend/Mohr, 2004) szerint 2-3 év közötti gyerekek 29%-a néz napi szinten televíziót.  Egy másik német kutatásban (2006) anyákat kérdeztek arról, engedik-e gyermeküket televíziót nézni. 2 éves kor alatt 20% alatt van a tévéző gyermekek aránya 2 éveseknél 60 % 5 éves korra eléri a 95%-ot.

33 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Tár-s Egyesület  Civilség  Komplex módszertan Reformpedagógia Gógypedagógiai, pszichológiai szemléletmód Élménypedagógia: játéköröm + tanuláskedv  Komplex játszóházak  Táborok, tanulmányi versenyek lebonyolítása, szabadidős programok

34 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Tár-s Egyesület  Komplex történeti játszóházak Egyiptomi játszóház Honfoglaláskori játszóház Lovagkor Vigasság Mátyás udvarában  Környezeti nevelési játszóházak Hulladékos játszóház Jeles napok

35 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Környezeti nevelés – élménypedagógia – erkölcsi nevelés  környezeti nevelés – erkölcsi nevelés  környezeti nevelés – esztétikai nevelés  környezeti nevelés – értelmi nevelés  környezeti nevelés – agresszív médiatartalom  környezeti nevelés – környezetpszichológia  környezeti nevelés – anyagias világszemlélet

36 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Katolikus óvodai nevelés  a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség fejlesztése;  a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.).

37 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. XIX. század feladata Az önérvényesítő ember kialakítsa az önkorlátozás képességét is! Gazdag ipari társadalom Józan mértékű önkorlátozás Fenntartható fejlődés emberhez méltó élet

38 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával. Fenntartható fejlődés Emberhez méltó élet fenntartása Egészségvédelem (testi, lelki, szellemi) Veszélyek visszaszorítása Hatékony környezetvédelem (fizikai, biológiai, szellemi) SZELLEMI KÖRNYEZETVÉDELEM (cselekvő felelősség)  Környezetvédelem ma: az emberiség számára alternatíva nélküli kötelesség.  Kisgyermekkortól kell mindenkinek belenőnie az EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLET FENNTARTÁSÁNAK természetszemléletébe és az ezt szolgáló magatartásformák elsajátításába, a cselekvő felelősségbe.

39 Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19.KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával.


Letölteni ppt "Bp., KPSZTI. 2010. 10. 19. KÖRNYEZETI TÁRSAS - Környezettudatos nevelési módszertan élménypedagógiával Előadó: Vágola Éva"

Hasonló előadás


Google Hirdetések