Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A korrupció mint társadalmi társasjáték XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi szekció – Politikatudomány 2011. XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A korrupció mint társadalmi társasjáték XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi szekció – Politikatudomány 2011. XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi."— Előadás másolata:

1 A korrupció mint társadalmi társasjáték XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi szekció – Politikatudomány 2011. XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi szekció – Politikatudomány 2011.

2 Page  2 Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger „... a bűn a jólét alapja, / ha korlátját a törvény kiszabja. / Igen, ha nagyság kell a népnek, / az államban szükség a vétek, / mint az éhség kell az evéshez. / Puszta erénytől nem virágzik / föl egy nemzet; s ki visszavágyik / az aranykorba, kész-e vajon / élni becsületben - de makkon?” (Bernard Mandeville)

3 Page  3 Amiről szó lesz… 1.A korrupció fogalmi meghatározásának problematikája 2.A korrupció multidiszciplináris megközelítése (kommunikációelméleti, etikai, játékelméleti szempontból) 3.A korrupció jelenségével kapcsolatos empirikus kutatás: a jövő generáció korrupciós hajlandósága 4.Összegző gondolatok Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

4 Page  4 A korrupció fogalma  Egységes definíció: Ø Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola KORRUPCIÓ Sáp „Társadalmi kór” Jatt, kenő-, illetve csúszópénz Megveszte- getés, befolyással üzérkedés, jogtalan előny

5 Page  5 A korrupció multidiszciplináris megközelítése I. AUSTIN  olyan kommunikációs cselekvés, amelynek perlokúciós hatása van a társadalom egészére HABERMAS  látens stratégiai cselekvés, amelynek hatása van az egyes egyénre  „rejtett” szándékok, motivációk Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

6 Page  6 Anonim szubjektum Funkciói szolgálják a megértését: 1. Etikai feszültségek oldása Ideális társ, ideális bűnbak Ideális társ, ideális bűnbak Az önigazolás eszköze Az önigazolás eszköze 2. A korrupciós interakció 3. (fő)szereplője 3. Anonim szubjektum = bibliai kígyó Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

7 Page  7 A korrupció multidiszciplináris megközelítése II. Ki játszik ilyet..? Játékelmélet és korrupció az „orvos-beteg játék” Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger Fogoly dilemma paraszolvencia (korrupciós kategória) = „társadalmi társasjáték” 3. Anonim szubjek- tum elvárásai 1. Előzetes tudás 2. Anonim perlokú- ciós aktus

8 Page  8 Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger „Az anonim szubjektum gyermekei” Egy empirikus kutatás eredményei 2007-2009. Egy empirikus kutatás eredményei 2007-2009.

9 Page  9 Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger „A korrupció betegség, éppoly betegsége a társadalomnak, mint a magas szintű alkoholizmus vagy az öngyilkosságok járványa, s akárcsak ezeket, a korrupciót sem lehet tünetileg kezelni.” (Hankiss Elemér)

10 Page  10 A kutatás újszerűsége  Nem kutatták még a korrupciót kommunikációelméleti és játékelméleti szempontból.  Az anonim szubjektum fogalmának bevezetése  Ezt a demográfiai csoportot a korrupció tekintetében még nem vizsgálták.  A felnövekvő generációk korrupcióval kapcsolatos képét nem ismerjük. Problémák, hiányosságok:  Az oktatási rendszerből (is) hiányoznak a korrupcióról szóló események  Az anonim szubjektum ideális társ  Bűnbakképzés az anonim szubjektum megteremtése

11 Page  11 Korrupció-kutatás Kutatásom motiválói, előzményei:  1998. február: közvélemény-kutatás (közigazgatás+igazságszolgáltatás)  Transparency International tevékenysége A kutatás módszertana: Irányított, többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárás Egyrészt leíró, másrészt felderítő-problémafelvető vizsgálódás Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

12 Page  12 Hipotézisek  A vizsgálat alanyai ismerik a korrupció jelenségét (rádió, televízió, nyomtatott sajtó), de nem képesek meghatározni.  Tudományos elméleti kapcsolódási pont: az anonim szubjektum fogalma (kommunikációs klisék, játékelméleti dilemmák). Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

13 Page  13 A kérdőív struktúrája I.Háttérváltozók (nem, életkor, lakóhely, szak) II.A korrupció fogalmának értelmezése (1. kérdés) III.A korrupcióra vonatkozó attitűdök vizsgálata (2-3., 8. kérdés) IV.A társadalmi veszélyek bekövetkezési valószínűsége (4. kérdés) V.A korrupció földrajzi elterjedtsége (5-6. kérdés) VI.A vizsgált jelenség gyökerei (7. kérdés) VII.Személyes találkozás a korrupcióval (9. kérdés) Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

14 Page  14 A minta Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger N = 164

15 Page  15 Kutatási eredmények és tapasztalatok  A megkérdezettek nagyobb százaléka tisztában van a korrupció fogalmával.  A kérdőív segített tisztázni a jelenséggel kapcsolatos esetleges félreértéseket.  Nem okozott problémát a kérdések megválaszolása.  Nem utasították el a kérdőív kitöltését (anonimitás, nyitottság). Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

16 Page  16 Asszociációs játék Korrupció Megveszte- getés Rendőrség Pénz Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

17 Page  17 I. Demográfiai háttér Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola

18 Page  18 II. A korrupció fogalmának értelmezése Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger 5= legkevésbé; 1=leginkább korrupciónak tartja

19 Page  19 III. A korrupcióra vonatkozó attitűdök vizsgálata  Melyik az a maximum 2 kategória, amely még elfogadható? (2. kérdés)  Korrupciós esetek súlyosságának vizsgálata: hol kezdődik és hol végződik a korrupció? (3. kérdés)  Az egyes intézmények korrupciós fertőzöttsége (8. kérdés) Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

20 Page  20 A korrupciós kategóriák elfogadhatósága Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger 5= elfogadható; 1= teljesen elfogadhatatlan

21 Page  21 IV. Egyes társadalmi veszélyek bekövetkezési valószínűsége

22 Page  22 V. A korrupció földrajzi elterjedtsége Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

23 Page  23 VI. A korrupció gyökerei Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

24 Page  24 VII. A korrupció mint személyes élmény Egészségügy: Színvonalasabb ellátásért fizetett Orvosi igazolás Soron kívüli orvosi ellátás Vám- és pénzügyőrség: Megvesztegetés Rendőrség: Szabálysértés esetén a rendőr nem jelentette fel megfelelő pénzbeli juttatás fejében Oktatási intézmény: Protekció a felvételi eljárás során Tanári kivételezés Nyomtatott sajtó: Információ manipulálása politikai befolyás hatására Önkormányzat: Pályázattal kapcsolatos korrupció (útfelújítás) Munkáltató: Nepotizmus Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola, Eger

25 Page  25 Összegző gondolatok  A kommunikációs csapdák ismeretének szükségessége  A korrupció a stratégiai cselekvések egyik kategóriája (látencia)  A korrupció dinamikus, értékváltó jelenség  Tabu vs. nyitottság a jövő generáció részéről  Öntudatos „tisztább generációk”  Továbblépési lehetőség: reflektált önkép kialakítása  Létezik az ellenszer..?! (nyilvánosság ereje, azonnali szankciók) Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Eger

26 Page  26Balogh Adrienn, Eszterházy Károly Főiskola Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A korrupció mint társadalmi társasjáték XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi szekció – Politikatudomány 2011. XXX. Jubileumi OTDK Társadalomtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések