Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

– FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "– FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr"— Előadás másolata:

1 – FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr
– FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elérhetőség: fogadóóra: kedd 10-12

2 Az egyszeri kis százlábúnak tyúkszem nőtt a lábára
Az egyszeri kis százlábúnak tyúkszem nőtt a lábára. S mivel sok lába volt és így sok tyúkszeme keletkezett, amelyek igen-igen kínozták, elment hát egy orvosprofesszorhoz, hogy segítsen rajta. A professzor úr - rendkívüli eset lévén - konzíliumot hívott össze, megtanácskozni a problémát. A tudós testület hosszas vita után kimondta a verdiktet: alakuljon át a százlábú kígyóvá, s így majd nem sanyargatja (nem létező) lábát a tyúkszem sem. A kis százlábú könnyes szemmel hálát rebegett, majd - távozó félben - az ajtóból hirtelen visszafordult és szerényen megkérdezte: “Igen, igen professzor uraim, de hogyan?” Mire a tudós tanács szinte egy emberként tárta szét a kezét és azt válaszolta: “Hja kérem, azt már mi sem tudjuk.”

3 A vezetői számvitel eszköztára

4 MOTIVÁCIÓS TÉVHITEK ÉS ÚTVESZTŐK letölthető: www://laabagnes.hu

5 LEHETSÉGES FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK
NYERESÉG- KÖZPONT BEVÉTELI KÖZPONT KÖLTSÉG- KÖZPONT „EGYSZERŰ” NYERESÉGK. BEFEKTETÉSI KÖZPONT NORMÁZHA- TÓ KK. NEM NOR- MÁZHATÓ KK. Forrás: Bőgel György: Vállalati szervezet című 2004.február 16. és 23-i előadása

6 A gyakorlatban leggyakrabban használt típusok

7 MIRE HASZNÁLHATÓ A FELELŐSSÉGI ELVEN MŰKÖDTETETT BELSŐ ELSZÁMOLÁSI RENDSZER?
A TELJESÍTMÉNYEK ELKÜLÖNÍTETT SZÁMBAVÉTELE ALAPJÁN A JÓ VEZETŐI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSÁHOZ A VEZETŐI DÖNTÉSEK (BEAVATKOZÁSOK) HATÁSAINAK ELLENŐRZÉSÉHEZ AZ ERŐFORRÁS-BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSÁHOZ A SZŰKÖSEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZFORRÁSOK ELOSZTÁSÁHOZ

8 A TELJESÍTMÉNY LEGGYAKORIBB MEGKÖZELÍTÉSEI, ÉS AZOK MÉRHETŐSÉGE FELELŐSSÉGI SZINTEN
ÉLETBENMARADÁS ILLETVE ANNAK VALÓSZÍNŰSÉGE SZÁMVITELI MUTATÓK STAKEHOLDER-MEGKÖZELÍTÉS JELENÉRTÉK SZÁMÍTÁSA PIACI ÉRTÉKÍTÉLET (ÁRFOLYAM) GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK (EVA) A TÚLÉLÉS MINDEN ALAPVETŐ – VÉGSŐ SORON SIKERTELEN – EMBERI IGÉNY HA AZ ADATOK RÉSZLEGESEK, VAGY TORZAK, A MUTATÓK SEM LEHETNEK JÓK MELYIK, MILYEN MÉRTÉKBEN? EZEK MÁR TÖBBNYIRE EGYSGÉ SZINTEN TORZÍTOTT FORMÁBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐK, ÉS A RÁHATÁS IS EGYRE KEVÉSBÉ FÜGG A FELELŐS VEZETŐTŐL. (KOCKÁZAT, KAMATLÁB, A TŐKE KÖLTSÉGE…, )

9 HOGYAN TEREMTHETJÜK MEG A TELJESÍTMÉNYMÉRÉS FELTÉTELELEIT?

10 A FELELŐSSÉGI ELV LÉNYEGE
A VEZETŐ HATÁS-, DÖNTÉS- ÉS FELELŐSSÉGKÖRE ESSEN EGYBE. A FELELŐSSÉGI ELV AKKOR ÉRVÉNYESÜLHET MARADÉKTALANUL A VEZETÉSBEN, HA MINDEN VEZETŐ IDŐBEN HOZZÁFÉR A DÖNTÉSEI MEGHOZÁSÁHOZ ELENGEDHETETLEN, SZÁMÁRA RELEVÁNS INFORMÁCIÓKHOZ.

11 AZ INFORMÁCIÓ IS ERŐFORRÁS!
A HAGYOMÁNYOS ERŐFORRÁSOK MELLETT A JÓ DÖNTÉSHOZATALHOZ A VEZETŐ SZÁMÁRA RELEVÁNS INFORMÁCIÓ ÖNÁLLÓ, ÉRTÉKKEL BÍRÓ VAGYONELEMMÉ LÉP ELŐ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. AZ ILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓ – AMELYNEK ELSŐDLEGES SZOLGÁLTATÓJA A VEZETŐI SZÁMVITEL – A HAGYOMÁNYOS ERŐFORRÁSOK „FÖLÖTT” HELYEZKEDIK EL, HISZEN A TÖBBI ERŐFORRÁST CSAK AKKOR LEHET MOZGÁSBA HOZNI, AKTIVIZÁLNI ÉS KOORDINÁLNI, HA A RÁJUK VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ELJUTNAK HOZZÁJUK, PONTOSABBAN TULAJDONOSAIKHOZ ÉS MŰKÖDTETŐIKHEZ.

12 MIT KÉNE AZ INFORMÁCIÓ SZÁMBAVÉTELE ÉRDEKÉBEN SÜRGŐSEN MEGOLDANI?
SZÜKSÉG LENNE AZ INFORMÁCIÓ-FELHASZNÁLÁS, AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGÉNEK MEGRAGADÁSÁRA. AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGÉNEK SZÁMBAVÉTELE MEGFELELŐ KALKULÁCIÓS MÓDSZERREL MÁR JELENLEG IS MEGOLDHATÓ LENNE, ENNEK ELLENÉRE A VÁLLALKOZÁSOK TÖBBSÉGE EZZEL A LEHETŐSÉGGEL MÉG NEM ÉL. AZ INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÉRTÉKE – ESETLEG ÁRA – IS VAN. ÉRTÉKE FÜGG AZ INFORMÁCIÓS IGÉNYT TÁMASZTÓ VEZETŐK SZÜKSÉGLETEITŐL, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓ-FELHASZNÁLÁSNAK MEGTÉRÜLÉSI KÖVETELMÉNYE IS VAN, AMI EGY HASZON/ÁLDOZAT TÍPUSÚ MEGTÉRÜLÉSI KÖVETELMÉNY MEGFOGALMAZÁSÁT ÉS SZÁMONKÉRÉSÉT KÖVETELI MEG A VEZETÉS RÉSZÉRŐL.

13 MITŐL FÜGG AZ INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE?
A SZOLGÁLTATOTT INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGÁTÓL. BELÁTHATÓ PÉLDÁUL, HOGY A KÉSŐN KAPOTT INFORMÁCIÓNAK KÖLTSÉGE VAN, ÉRTÉKE AZONBAN NINCS. ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉTŐL FÜGGETLENÜL MÁS ÉS MÁS AZ INFORMÁCIÓ ÉRTÉKE A DÖNTÉSHOZÓ SZÁMÁRA, HA SZÜKSÉGES ÉS MEGLÉVŐ, HA SZÜKSÉGES, DE HIÁNYZÓ, HA FELESLEGES VAGY HA EGYENESEN KÁROS INFORMÁCIÓRÓL VAN SZÓ.

14 FELELŐSSÉGELVŰ VEZEZŐI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN
TELJES FELELŐSSÉGI KÖRRE (EREDMÉNY-, ESZKÖZ-, FORRÁS-, ÉS PÉNZFELHASZNÁLÁSRA) KIÉPÍTETT VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER JOBBÁRA CSAK ELMÉLETBEN LÉTEZIK. A HAZAI GYAKORLATBAN KÜLÖNBÖZŐ ÖNÁLLÓSÁGI FOKON ÁLLÓ BELSŐ ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK TELJESÍTMÉNY-ELSZÁMOLÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉVEL TALÁLKOZHATUNK.

15 KÖLTSÉGKÖZPONTOK (COST CENTERS)
BEVÉTEL KÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE FELELŐSSÉG A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁÉRT. INDOKOLT LÉTREHOZNI KÖLTSÉGKÖZPONTOKAT: A KÖZFELADATOKAT ELLÁTÓ, JELLEMZŐEN NON-PROFIT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKNÉL A VERSENYSZEKTORBAN INKÁBB AZ ÁRBEVÉTELSZERZÉSSEL NEM FOGLALKOZÓ, KISZOLGÁLÓ-KISEGÍTŐ FELADATOKAT ELLÁTÓ EGYSÉGEKNÉL (TMK, ENERGIAKÖZPONT, GONDNOKSÁG, JOGI IRODA STB.) A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL ILYENKOR A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKET KELL KÖLTSÉGKÖZPONTONKÉNT ELKÜLÖNÍTENI ÉS KIMUTATNI. (6. ÉS 7. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS KIALAKÍTÁSA, KÖLTSÉGFELOSZTÁS) A SZÁMBAVÉTEL ENNÉL A MÓDSZERNÉL ÁLTALÁBAN PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ, A KÖLTSÉGEK UTALVÁNYOZÁSAKOR A KÖLTSÉGGAZDÁK JÓL ÁTLÁTJÁK A FELMERÜLT KÖLTSÉGEKET, ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A KÖLTSÉGEK TÖBBNYIRE A KILISTÁZOTT TÉTELEKBŐL IS FELISMERHETŐK. DE: GONDOT JELENTHET A KÖNYVVITELBEN NEM TÚL JÁRATOS KÖLTSÉGGAZDÁK SZÁMÁRA A RAKTÁRON MARADT ANYAGKÉSZLETEK, A BERUHÁZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK KEZELÉSE

16 ÁRBEVÉTEL KÖZPONTOK (INCOME CENTERS/REVENUE CENTERS)
KÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE AZ ÁRBEVÉTELTERV TELJESÍTÉSÉÉRT, ILLETVE TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT FELELŐSEK. ÉRDEMES LÉTREHOZNI ÁRBEVÉTEL KÖZPONTOKAT OTT, AHOL VALAMILYEN OK MIATT A KÖLTSÉGEK BELSŐ EGYSÉGEKRE VALÓ SZÉTOSZTÁSÁNAK NINCSENEK MEG A FELTÉTELEI, UGYANAKKOR AZ ÁRBEVÉTEL KELETKEZÉSI HELYE JÓL MEGRAGADHATÓ. A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL ILYENKOR AZ ÁRBEVÉTELEKET, HOZAMOKAT KELL ÁRBEVÉTEL KÖZPONTONKÉNT ELKÜLÖNÍTENI ÉS KIMUTATNI. (9. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS TAGOLÁSA) A MÓDSZER ALAPGONDOLATA, HOGY A CÉG KÖLTSÉGTERHEIT VÁRHATÓAN ANNÁL NAGYOBB BIZTONSÁGGAL LEHET KIGAZDÁLKODNI, MINÉL NAGYOBB ÁRBEVÉTEL-TÖMEGEN TERÍTHETŐ SZÉT A FELMERÜLŐ VÁLLALKOZÁSI FIX KÖLTSÉG. A BEVEZETÉS ÉRDEKÉBEN NEM KELLENEK NAGYSZABÁSÚ ELŐKÉSZÜLETEK. FONTOS A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE A RENDSZER MELLETT ÉS AZ ÁRBEVÉTELEK MEGFIGYELÉSÉNEK A RENDSZER CÉLJAI SZERINTI KIALAKÍTÁSÁRA.

17 NYERESÉG VAGY FEDEZET KÖZPONTOK (PROFIT CENTERS)
BEVÉTEL KÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE A MŰKÖDÉSI EREDMÉNY ALAKULÁSÁÉRT FELELŐSEK. ÉRDEMES LÉTREHOZNI FEDEZET KÖZPONTOKAT OTT, AHOL AZ ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉGNÉL MIND AZ ÁRBEVÉTEL, MIND A RÁFORDÍTÁS EGYSÉGSZINTŰ KIMUTATÁSA MEGOLDOTT. A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL ILYENKOR A MŰKÖDÉSI EREDMÉNYT (FEDEZETET) KELL A FELELŐSSÉG CENTRUMÁBA ÁLLÍTANI, ELKÜLÖNÍTENI ÉS KIMUTATNI. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS KIALAKITÁSA, ILLETVE EGYES MÉRELGSZÁMLÁK (PL. A 3. SZÁMLAOSZTÁLYON BELÜL A VEVŐK) AZ ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉG MÉRETE NAGYON TÁGAN ÉRTELMEZHETŐ, ÖNÁLLÓ TERMÉK/PROGRAMIGAZGATÓK CÉG ÜZEMEI, SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETEI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉIG ÖNÁLLÓ LEÁNYVÁLLALATOK, EGYSZEMÉLYES KFT-K VAGY EGY HOLDING TAGJAKÉNT MŰKÖDTETETT RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK

18 A BEFEKTETÉSI KÖZPONTOK (INVESTMENT CENTERS)
BEVÉTEL KÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE A BEFEKTETETT TŐKE HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉÉRT FELELŐSEK. PIERRE DU PONT SZERINT „AZ IGAZI TESZTJE ANNAK, HOGY A PROFIT TÚL SOK VAGY ÉPPEN TÚL KEVÉS, A BEFEKTETETT TŐKE MEGTÉRÜLÉSE, NEM PEDIG A KÖLTSÉGARÁNYOS NYERESÉG.” A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL OLYAN ELKÜLÖNÍTETT BELSŐ ELSZÁMOLÁSRA VAN SZÜKSÉG, AMELYNEK KERETÉBEN NEMCSAK AZ EREDMÉNY, HANEM A HOZZÁKAPCSOLÓDÓ TŐKE- VAGY ERŐFORRÁS-FELHASZNÁLÁS IS MEGRAGADHATÓ. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS KIALAKITÁSA, ILLETVE A FELELŐSSÉGI KÖRBE ADOTT VAGYONELEMEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MÉRLEGSZÁMLÁK HA AZ ERŐFORRÁS ÁTADÁSA RÉSZLEGES, AKKOR A SZÁMONKÉRÉS IS CSAK EZEKNEK A HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZHAT.

19 PÉLDÁK A VEZETŐI SZÁMVITEL KIALAKÍTÁSÁRA

20 Az ABC elemzés elve (Pareto nyomán)
Elemzési kategóriák Tételek számaránya, % Tételek értékaránya, % Megjegyzések „A” kategória 5 75 Tételenkénti elemzés célszerű. 5% munkaigény mellett a teljes megtakarítás 75%-a realizálható „B” kategória 20 20 A teljes „B” kategóriát egyetlen közös tételként célszerű vizsgálni a marketingakció vagy a takarékossági kampány során „C” kategória 75 5 A nagy tételszámú „C” sokaság egésze csekély jelentőségű, így foglalkozni vele felesleges. Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nemzeti Tkkiadó, Bp. 1996, 2001

21 1. A STRATÉGIA CÉLKERESZTJÉBEN A PARETO FÉLE SÚLYOZÁS ÁLL?
HOGYAN KAPHATUNK RELEVÁNS INFORMÁCIÓT ARRÓL, MILYEN KÖLTSÉGE, BEVÉTELE, HOZAMA VAN ÉS MEKKORA TŐKELEKÖTÉSSEL JÁRNAK AZ EGYES FELELŐSSÉGI KÖRÖKBEN AZ A ELEMEK (5%) B ELEMEK (25%) C ELEMEK (75%)? HOGYAN ÉRINTI AZ 1-9 SZÁMLAOSZTÁLYT AZ ABC ELV? MIT LÁSSANAK ILYENKOR FELELŐSSÉGI KÖRÜKBEN AZ EGYES VEZETŐK AZ ÖSSZESÍTŐ VEZETŐI RIPORTBAN?

22 A BCG és a Hinterhuber-féle versenymátrix kombinációja
KÖRNYEZET- FÜGGŐ ESÉLYEK CÉGFÜGGŐ POZÍCIÓK 0 gyenge közepes erős 0 gyenge közepes erős 90 Növekedési stratégiák Sztárok Kérdőjelek Leépítési stratégiák Szelektív stratégiák Szintentartási stratégiák Fejőstehenek Kutyaütők Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2001.

23 2. A STRATÉGIA CÉLKERESZTJÉBEN A BCG PORTFOLIO ÁLL?
HOGYAN KAPHATUNK RELEVÁNS INFORMÁCIÓT ARRÓL, MILYEN KÖLTSÉGE, BEVÉTELE, HOZAMA VAN ÉS MEKKORA TŐKELEKÖTÉSSEL JÁRNAK AZ EGYES FELELŐSSÉGI KÖRÖKBEN A KÉRDŐJELEK A SZTÁROK A FEJŐSTEHENEK A KUTYAÜTŐK HOGYAN ÉRINTI AZ 1-9 SZÁMLAOSZTÁLYT AZ PORTFOLIO ELV MIT LÁSSANAK ILYENKOR FELELŐSSÉGI KÖRÜKBEN AZ EGYES VEZETŐK AZ ÖSSZESÍTŐ VEZETŐI RIPORTBAN?

24 3. A STRATÉGIA CÉLKERESZTJÉBEN A BEMUTATÓ TÉMÁJA ÁLL?
HOGYAN ÉRINTI AZ 1-9 SZÁMLAOSZTÁLYT TELJES KÖRŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (TQM) JUST IN TIME (JIT) TERMELÉSI ÉS ELOSZTÁSI RENDSZEREK KARCSÚ SZERVEZET/KARCSÚ VÁLLALAT (LEAN ENTERPRISE) VEVŐORIENTÁLT SZERVEZET KIALAKÍTÁSA FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK MENEDZSMENTJE (CRM) AZ ALKALMAZOTTAK MEGHATALMAZÁSA (EMPOWERMENT) A VÁLLALATI FOLYAMATOK ÚJRASZERVEZÉSE (BPR – BUSINESS PRECESS REENGINEERING) MIT LÁSSANAK ILYENKOR FELELŐSSÉGI KÖRÜKBEN AZ EGYES VEZETŐK AZ ÖSSZESÍTŐ VEZETŐI RIPORTBAN?

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "– FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések