Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VEZETŐI SZÁMVITEL © – FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elé r hetőség:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VEZETŐI SZÁMVITEL © – FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elé r hetőség:"— Előadás másolata:

1 VEZETŐI SZÁMVITEL © – FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus e-mail elé r hetőség: laabagnes@gmail.com fogadóóra: kedd 10-12

2 © Az egyszeri kis százlábúnak tyúkszem nőtt a lábára. S mivel sok lába volt és így sok tyúkszeme keletkezett, amelyek igen-igen kínozták, elment hát egy orvosprofesszorhoz, hogy segítsen rajta. A professzor úr - rendkívüli eset lévén - konzíliumot hívott össze, megtanácskozni a problémát. A tudós testület hosszas vita után kimondta a verdiktet: alakuljon át a százlábú kígyóvá, s így majd nem sanyargatja (nem létező) lábát a tyúkszem sem. A kis százlábú könnyes szemmel hálát rebegett, majd - távozó félben - az ajtóból hirtelen visszafordult és szerényen megkérdezte: “Igen, igen professzor uraim, de hogyan?” Mire a tudós tanács szinte egy emberként tárta szét a kezét és azt válaszolta: “Hja kérem, azt már mi sem tudjuk.”

3 © A vezetői számvitel eszköztára

4 © MOTIVÁCIÓS TÉVHITEK ÉS ÚTVESZTŐK letölthető: www://laabagnes.hu

5 © FELELŐSSÉGI KÖZPONT NYERESÉG- KÖZPONT BEVÉTELI KÖZPONT KÖLTSÉG- KÖZPONT „EGYSZERŰ” NYERESÉGK. BEFEKTETÉSI KÖZPONT NORMÁZHA- TÓ KK. NEM NOR- MÁZHATÓ KK. LEHETSÉGES FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK Forrás: Bőgel György: Vállalati szervezet című 2004.február 16. és 23-i előadása

6 © A gyakorlatban leggyakrabban használt típusok

7 © MIRE HASZNÁLHATÓ A FELELŐSSÉGI ELVEN MŰKÖDTETETT BELSŐ ELSZÁMOLÁSI RENDSZER? A TELJESÍTMÉNYEK ELKÜLÖNÍTETT SZÁMBAVÉTELE ALAPJÁN A JÓ VEZETŐI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSÁHOZ A VEZETŐI DÖNTÉSEK (BEAVATKOZÁSOK) HATÁSAINAK ELLENŐRZÉSÉHEZ AZ ERŐFORRÁS-BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSÁHOZ A SZŰKÖSEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZFORRÁSOK ELOSZTÁSÁHOZ

8 © A TELJESÍTMÉNY LEGGYAKORIBB MEGKÖZELÍTÉSEI, ÉS AZOK MÉRHETŐSÉGE FELELŐSSÉGI SZINTEN ÉLETBENMARADÁS ILLETVE ANNAK VALÓSZÍNŰSÉGE SZÁMVITELI MUTATÓK STAKEHOLDER-MEGKÖZELÍTÉS JELENÉRTÉK SZÁMÍTÁSA PIACI ÉRTÉKÍTÉLET (ÁRFOLYAM) GAZDASÁGI HOZZÁADOTT ÉRTÉK (EVA) A TÚLÉLÉS MINDEN ALAPVETŐ – VÉGSŐ SORON SIKERTELEN – EMBERI IGÉNY HA AZ ADATOK RÉSZLEGESEK, VAGY TORZAK, A MUTATÓK SEM LEHETNEK JÓK MELYIK, MILYEN MÉRTÉKBEN? EZEK MÁR TÖBBNYIRE EGYSGÉ SZINTEN TORZÍTOTT FORMÁBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐK, ÉS A RÁHATÁS IS EGYRE KEVÉSBÉ FÜGG A FELELŐS VEZETŐTŐL. (KOCKÁZAT, KAMATLÁB, A TŐKE KÖLTSÉGE…, )

9 © HOGYAN TEREMTHETJÜK MEG A TELJESÍTMÉNYMÉRÉS FELTÉTELELEIT?

10 © A FELELŐSSÉGI ELV LÉNYEGE A VEZETŐ HATÁS-, DÖNTÉS- ÉS FELELŐSSÉGKÖRE ESSEN EGYBE. A FELELŐSSÉGI ELV AKKOR ÉRVÉNYESÜLHET MARADÉKTALANUL A VEZETÉSBEN, HA MINDEN VEZETŐ IDŐBEN HOZZÁFÉR A DÖNTÉSEI MEGHOZÁSÁHOZ ELENGEDHETETLEN, SZÁMÁRA RELEVÁNS INFORMÁCIÓKHOZ.

11 © AZ INFORMÁCIÓ IS ERŐFORRÁS! A HAGYOMÁNYOS ERŐFORRÁSOK MELLETT A JÓ DÖNTÉSHOZATALHOZ A VEZETŐ SZÁMÁRA RELEVÁNS INFORMÁCIÓ ÖNÁLLÓ, ÉRTÉKKEL BÍRÓ VAGYONELEMMÉ LÉP ELŐ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN. AZ ILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓ – AMELYNEK ELSŐDLEGES SZOLGÁLTATÓJA A VEZETŐI SZÁMVITEL – A HAGYOMÁNYOS ERŐFORRÁSOK „FÖLÖTT” HELYEZKEDIK EL, HISZEN A TÖBBI ERŐFORRÁST CSAK AKKOR LEHET MOZGÁSBA HOZNI, AKTIVIZÁLNI ÉS KOORDINÁLNI, HA A RÁJUK VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ELJUTNAK HOZZÁJUK, PONTOSABBAN TULAJDONOSAIKHOZ ÉS MŰKÖDTETŐIKHEZ.

12 © MIT KÉNE AZ INFORMÁCIÓ SZÁMBAVÉTELE ÉRDEKÉBEN SÜRGŐSEN MEGOLDANI? 1.SZÜKSÉG LENNE AZ INFORMÁCIÓ-FELHASZNÁLÁS, AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGÉNEK MEGRAGADÁSÁRA. AZ INFORMÁCIÓ KÖLTSÉGÉNEK SZÁMBAVÉTELE MEGFELELŐ KALKULÁCIÓS MÓDSZERREL MÁR JELENLEG IS MEGOLDHATÓ LENNE, ENNEK ELLENÉRE A VÁLLALKOZÁSOK TÖBBSÉGE EZZEL A LEHETŐSÉGGEL MÉG NEM ÉL. 2.AZ INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÉRTÉKE – ESETLEG ÁRA – IS VAN. ÉRTÉKE FÜGG AZ INFORMÁCIÓS IGÉNYT TÁMASZTÓ VEZETŐK SZÜKSÉGLETEITŐL, VALAMINT 3.AZ INFORMÁCIÓ-FELHASZNÁLÁSNAK MEGTÉRÜLÉSI KÖVETELMÉNYE IS VAN, AMI EGY HASZON/ÁLDOZAT TÍPUSÚ MEGTÉRÜLÉSI KÖVETELMÉNY MEGFOGALMAZÁSÁT ÉS SZÁMONKÉRÉSÉT KÖVETELI MEG A VEZETÉS RÉSZÉRŐL.

13 © MITŐL FÜGG AZ INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE? A SZOLGÁLTATOTT INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGÁTÓL. BELÁTHATÓ PÉLDÁUL, HOGY A KÉSŐN KAPOTT INFORMÁCIÓNAK KÖLTSÉGE VAN, ÉRTÉKE AZONBAN NINCS. ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGÉTŐL FÜGGETLENÜL MÁS ÉS MÁS AZ INFORMÁCIÓ ÉRTÉKE A DÖNTÉSHOZÓ SZÁMÁRA,  HA SZÜKSÉGES ÉS MEGLÉVŐ,  HA SZÜKSÉGES, DE HIÁNYZÓ,  HA FELESLEGES VAGY  HA EGYENESEN KÁROS INFORMÁCIÓRÓL VAN SZÓ.

14 © FELELŐSSÉGELVŰ VEZEZŐI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN TELJES FELELŐSSÉGI KÖRRE (EREDMÉNY-, ESZKÖZ-, FORRÁS-, ÉS PÉNZFELHASZNÁLÁSRA) KIÉPÍTETT VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER JOBBÁRA CSAK ELMÉLETBEN LÉTEZIK. A HAZAI GYAKORLATBAN KÜLÖNBÖZŐ ÖNÁLLÓSÁGI FOKON ÁLLÓ BELSŐ ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK TELJESÍTMÉNY- ELSZÁMOLÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉVEL TALÁLKOZHATUNK.

15 © KÖLTSÉGKÖZPONTOK (COST CENTERS) FELELŐSSÉG A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁÉRT. INDOKOLT LÉTREHOZNI KÖLTSÉGKÖZPONTOKAT:  A KÖZFELADATOKAT ELLÁTÓ, JELLEMZŐEN NON-PROFIT KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKNÉL  A VERSENYSZEKTORBAN INKÁBB AZ ÁRBEVÉTELSZERZÉSSEL NEM FOGLALKOZÓ, KISZOLGÁLÓ-KISEGÍTŐ FELADATOKAT ELLÁTÓ EGYSÉGEKNÉL (TMK, ENERGIAKÖZPONT, GONDNOKSÁG, JOGI IRODA STB.) A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL ILYENKOR A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKET KELL KÖLTSÉGKÖZPONTONKÉNT ELKÜLÖNÍTENI ÉS KIMUTATNI.  (6. ÉS 7. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS KIALAKÍTÁSA, KÖLTSÉGFELOSZTÁS) A SZÁMBAVÉTEL ENNÉL A MÓDSZERNÉL ÁLTALÁBAN PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ, A KÖLTSÉGEK UTALVÁNYOZÁSAKOR A KÖLTSÉGGAZDÁK JÓL ÁTLÁTJÁK A FELMERÜLT KÖLTSÉGEKET, ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A KÖLTSÉGEK TÖBBNYIRE A KILISTÁZOTT TÉTELEKBŐL IS FELISMERHETŐK. DE: GONDOT JELENTHET A KÖNYVVITELBEN NEM TÚL JÁRATOS KÖLTSÉGGAZDÁK SZÁMÁRA A RAKTÁRON MARADT ANYAGKÉSZLETEK, A BERUHÁZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK KEZELÉSE BEVÉTELKÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE

16 © ÁRBEVÉTEL KÖZPONTOK (INCOME CENTERS/REVENUE CENTERS) AZ ÁRBEVÉTELTERV TELJESÍTÉSÉÉRT, ILLETVE TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT FELELŐSEK. ÉRDEMES LÉTREHOZNI ÁRBEVÉTEL KÖZPONTOKAT  OTT, AHOL VALAMILYEN OK MIATT A KÖLTSÉGEK BELSŐ EGYSÉGEKRE VALÓ SZÉTOSZTÁSÁNAK NINCSENEK MEG A FELTÉTELEI, UGYANAKKOR AZ ÁRBEVÉTEL KELETKEZÉSI HELYE JÓL MEGRAGADHATÓ. A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL ILYENKOR AZ ÁRBEVÉTELEKET, HOZAMOKAT KELL ÁRBEVÉTEL KÖZPONTONKÉNT ELKÜLÖNÍTENI ÉS KIMUTATNI.  (9. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS TAGOLÁSA) A MÓDSZER ALAPGONDOLATA, HOGY A CÉG KÖLTSÉGTERHEIT VÁRHATÓAN ANNÁL NAGYOBB BIZTONSÁGGAL LEHET KIGAZDÁLKODNI, MINÉL NAGYOBB ÁRBEVÉTEL-TÖMEGEN TERÍTHETŐ SZÉT A FELMERÜLŐ VÁLLALKOZÁSI FIX KÖLTSÉG. A BEVEZETÉS ÉRDEKÉBEN NEM KELLENEK NAGYSZABÁSÚ ELŐKÉSZÜLETEK. FONTOS A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE A RENDSZER MELLETT ÉS AZ ÁRBEVÉTELEK MEGFIGYELÉSÉNEK A RENDSZER CÉLJAI SZERINTI KIALAKÍTÁSÁRA. BEVÉTELKÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE

17 © NYERESÉG VAGY FEDEZET KÖZPONTOK (PROFIT CENTERS) A MŰKÖDÉSI EREDMÉNY ALAKULÁSÁÉRT FELELŐSEK. ÉRDEMES LÉTREHOZNI FEDEZET KÖZPONTOKAT  OTT, AHOL AZ ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉGNÉL MIND AZ ÁRBEVÉTEL, MIND A RÁFORDÍTÁS EGYSÉGSZINTŰ KIMUTATÁSA MEGOLDOTT. A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL ILYENKOR A MŰKÖDÉSI EREDMÉNYT (FEDEZETET) KELL A FELELŐSSÉG CENTRUMÁBA ÁLLÍTANI, ELKÜLÖNÍTENI ÉS KIMUTATNI.  5. 6. 7. 8. 9. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS KIALAKITÁSA, ILLETVE EGYES MÉRELGSZÁMLÁK (PL. A 3. SZÁMLAOSZTÁLYON BELÜL A VEVŐK) AZ ÖNELSZÁMOLÓ EGYSÉG MÉRETE NAGYON TÁGAN ÉRTELMEZHETŐ,  ÖNÁLLÓ TERMÉK/PROGRAMIGAZGATÓK  CÉG ÜZEMEI, SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETEI  BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉIG ÖNÁLLÓ LEÁNYVÁLLALATOK, EGYSZEMÉLYES KFT-K VAGY EGY HOLDING TAGJAKÉNT MŰKÖDTETETT RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK BEVÉTELKÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE

18 © A BEFEKTETÉSI KÖZPONTOK (INVESTMENT CENTERS) A BEFEKTETETT TŐKE HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉÉRT FELELŐSEK. PIERRE DU PONT SZERINT „AZ IGAZI TESZTJE ANNAK, HOGY A PROFIT TÚL SOK VAGY ÉPPEN TÚL KEVÉS, A BEFEKTETETT TŐKE MEGTÉRÜLÉSE, NEM PEDIG A KÖLTSÉGARÁNYOS NYERESÉG.” A VEZETŐI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL OLYAN ELKÜLÖNÍTETT BELSŐ ELSZÁMOLÁSRA VAN SZÜKSÉG, AMELYNEK KERETÉBEN NEMCSAK AZ EREDMÉNY, HANEM A HOZZÁKAPCSOLÓDÓ TŐKE- VAGY ERŐFORRÁS- FELHASZNÁLÁS IS MEGRAGADHATÓ.  5. 6. 7. 8. 9. SZÁMLAOSZTÁLY CÉLIRÁNYOS KIALAKITÁSA, ILLETVE A FELELŐSSÉGI KÖRBE ADOTT VAGYONELEMEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 1. 2. 3. 4. MÉRLEGSZÁMLÁK HA AZ ERŐFORRÁS ÁTADÁSA RÉSZLEGES, AKKOR A SZÁMONKÉRÉS IS CSAK EZEKNEK A HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZHAT. BEVÉTELKÖLTSÉG BEFEKTE- TETT TŐKE

19 © PÉLDÁK A VEZETŐI SZÁMVITEL KIALAKÍTÁSÁRA

20 © Az ABC elemzés elve (Pareto nyomán) Elemzési kategóriák „A” kategória „B” kategória „C” kategória Tételek számaránya, % 5 20 75 Tételek értékaránya, % 75 20 5 Megjegyzések Tételenkénti elemzés célszerű. 5% munkaigény mellett a teljes megtakarítás 75%-a realizálható A teljes „B” kategóriát egyetlen közös tételként célszerű vizsgálni a marketingakció vagy a takarékossági kampány során A nagy tételszámú „C” sokaság egésze csekély jelentőségű, így foglalkozni vele felesleges. Varsányi Judit - Üzleti stratégia, üzleti tervezés. Nemzeti Tkkiadó, Bp. 1996, 2001

21 © 1. A STRATÉGIA CÉLKERESZTJÉBEN A PARETO FÉLE SÚLYOZÁS ÁLL? HOGYAN KAPHATUNK RELEVÁNS INFORMÁCIÓT ARRÓL, MILYEN KÖLTSÉGE, BEVÉTELE, HOZAMA VAN ÉS MEKKORA TŐKELEKÖTÉSSEL JÁRNAK AZ EGYES FELELŐSSÉGI KÖRÖKBEN AZ  A ELEMEK (5%)  B ELEMEK (25%)  C ELEMEK (75%)? HOGYAN ÉRINTI AZ 1-9 SZÁMLAOSZTÁLYT AZ ABC ELV? MIT LÁSSANAK ILYENKOR FELELŐSSÉGI KÖRÜKBEN AZ EGYES VEZETŐK AZ ÖSSZESÍTŐ VEZETŐI RIPORTBAN?

22 © Varsányi Judit - Üzleti stratégia-üzleti tervezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2001. KÖRNYEZET- FÜGGŐ ESÉLYEK CÉGFÜGGŐ POZÍCIÓK 0 gyenge 30 közepes 60 erős 90 Kérdőjelek Sztárok Kutyaütők Fejőstehenek Leépítési stratégiák Növekedési stratégiák Szelektív stratégiák Szintentartási stratégiák A BCG és a Hinterhuber-féle versenymátrix kombinációja

23 © 2. A STRATÉGIA CÉLKERESZTJÉBEN A BCG PORTFOLIO ÁLL? HOGYAN KAPHATUNK RELEVÁNS INFORMÁCIÓT ARRÓL, MILYEN KÖLTSÉGE, BEVÉTELE, HOZAMA VAN ÉS MEKKORA TŐKELEKÖTÉSSEL JÁRNAK AZ EGYES FELELŐSSÉGI KÖRÖKBEN  A KÉRDŐJELEK  A SZTÁROK  A FEJŐSTEHENEK  A KUTYAÜTŐK HOGYAN ÉRINTI AZ 1-9 SZÁMLAOSZTÁLYT AZ PORTFOLIO ELV MIT LÁSSANAK ILYENKOR FELELŐSSÉGI KÖRÜKBEN AZ EGYES VEZETŐK AZ ÖSSZESÍTŐ VEZETŐI RIPORTBAN?

24 © 3. A STRATÉGIA CÉLKERESZTJÉBEN A BEMUTATÓ TÉMÁJA ÁLL? HOGYAN ÉRINTI AZ 1-9 SZÁMLAOSZTÁLYT 1.TELJES KÖRŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (TQM) 2.JUST IN TIME (JIT) TERMELÉSI ÉS ELOSZTÁSI RENDSZEREK 3.KARCSÚ SZERVEZET/KARCSÚ VÁLLALAT (LEAN ENTERPRISE) 4.VEVŐORIENTÁLT SZERVEZET KIALAKÍTÁSA 5.FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK MENEDZSMENTJE (CRM) 6.AZ ALKALMAZOTTAK MEGHATALMAZÁSA (EMPOWERMENT) 7.A VÁLLALATI FOLYAMATOK ÚJRASZERVEZÉSE (BPR – BUSINESS PRECESS REENGINEERING) MIT LÁSSANAK ILYENKOR FELELŐSSÉGI KÖRÜKBEN AZ EGYES VEZETŐK AZ ÖSSZESÍTŐ VEZETŐI RIPORTBAN?

25 © KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "VEZETŐI SZÁMVITEL © – FELELŐSSÉGELV ÉRVÉNYESÍTÉSE A VEZETŐI SZÁMVITELBEN – dr. Laáb Ágnes BME, egyetemi docens, kandidátus elé r hetőség:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések