Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győri Gyula Légügyi elnökhelyettes Hivatalvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győri Gyula Légügyi elnökhelyettes Hivatalvezető"— Előadás másolata:

1 Győri Gyula Légügyi elnökhelyettes Hivatalvezető
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL A LÉGÜGYI HIVATAL BEMUTATÁSA AKTUÁLIS KÉRDÉSEK Győri Gyula Légügyi elnökhelyettes Hivatalvezető

2 A LÉGÜGYI HIVATAL ÚJBÓLI MEGALAKULÁSA
A január 1-vel a 326/2010 (XII.27) Korm. rendelettel módosított 263/2006 (XII.20) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról alapján a Légiközlekedési Igazgatóság neve LÉGÜGYI HIVATAL lett. Az új hivatal legfontosabb feladata és célja: Teljes mértékben megfelelni a nemzetközi követelményeknek, tevékenységét jogszerűen és hatékonyan „Felelős Hatóság”-ként ellátni

3 A LÉGÜGYI HIVATAL AKTUÁLIS teendői
A nemzetközi egyezményekből, tagsági viszonyból, belső rendeletekből (ICAO, JAA, EASA, kormányrendeletek) származó állami kötelezettségek alapján a légi közlekedés és annak közvetlen környezete kizárólag a közösségi normákkal teljes összhangban működhet. Az EU határozott lépéseket tesz a légi közlekedés biztonságának kérdésében, melyet igazol az Európai Légügyi Hatóság az EASA létrehozása is. 2011. második felében az EASA újbóli ellenőrzést tart, melyen Magyarországnak és a Légügyi Hatóságnak maradéktalanul meg kell felelnie.

4 Az EASA auditon való megfeleléshez szükséges legfontosabb teendők:
A LÉGÜGYI HIVATAL AKTUÁLIS teendői Az EASA auditon való megfeleléshez szükséges legfontosabb teendők: Szervezet átalakítási feladatok Új Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozása és megfelelő létszám hozzárendelése Jogalkotási feladatokban való részvétel Felelős Hatóság szerepének erősítése

5 A KORÁBBI LÉGIKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Állami Repülési Osztály Polgári Repülési Osztály Állami Repülésműszaki Osztály Polgári Repülésműszaki és Dokumentációs Osztály Felügyeleti és Engedélyezési Osztály Igazgatói Titkárság Légiforgalmi Osztály Repülésbiztonsági Osztály Repülőtérfelügyeleti Polgári Repülőegészségügyi Osztály Repülésvédelmi Osztály

6 A LÉGÜGYI HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Elnökhelyettes Hivatalvezető Felügyeleti és Dokumentációs Főosztály Állami Légügyi Főosztály Légiforgalmi és Repülőtéri Főosztály Engedélyezési és Képzési Főosztály Üzembentartási és Működési Engedélyezési Osztály Repülésegészségügyi Állami Légialkalmassági és Dokumentációs Üzembentartási Felügyeleti Repülésellenőrzési Légialkalmassági és Dokumentációs Képzési Engedélyezési Szakszolgálati Engedélyezési Karbantartó Szervezet Állami Repülési Légtérengedélyezési Légiforgalmi és Üzemeltetési Polgári Repülőtéri és Környezetvédelmi Repülésbiztonsági Osztály Légijogi Osztály Repülésvédelmi Osztály Nemzeti Felügyeleti Osztály (NSA)

7 KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSÚ OSZTÁLYOK
LÉGÜGYI HIVATAL Elnökhelyettes hivatalvezető Repülésvédelmi Osztály Légijogi Osztály Repülésbiztonsági Osztály Nemzeti Felügyeleti Osztály NSA Nemzeti Felügyeleti Osztály fő feladatai: A léginavigációs szolgáltatók tanúsítása és folyamatos felügyelete Repülésbiztonsági irányelvek (Safety Directives) kiadása A teljesítményterveknek a nemzeti vagy funkcionális légtérblokk szintjén történő kidolgozása, valamint felügyelete és ellenőrzése Légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetek engedélyezése, tanúsítása, folyamatos felügyelete Repülésvédelmi Osztály fő feladatai: A polgári légi közlekedés védelmének szabályairól szóló Európai Parlament és a Tanács hatályos rendeletében meghatározott Felelős Hatóságként a rendeletben említett közös alapkövetelmények végrehajtásának összehangolása és figyelemmel kísérése Légiközlekedés védelmi programok, védelmi minőségbiztosítási és védelmi képzési programok, tematikák jóváhagyása, betartásuk ellenőrzése A légiközlekedés védelmi berendezések üzembe helyezése Légiközlekedés védelmi események közigazgatási eljárásban történő vizsgálata Légijogi Osztály fő feladatai: A jog eszközeivel segíti a jogszerű közigazgatási hatósági tevékenység ellátását, közreműködik a törvényesség biztosításában Felterjeszti az elsőfokú döntések elleni fellebbezéseket Támogatást ad a hatósági eljárásokban, különös tekintettel az engedélyezésre és ellenőrzésre Koordinálja a jogszabály előkészítő feladatokat, véleményezi a jogszabály-tervezeteket, javaslatot tesz a szükséges jogalkotási feladatok elvégzésére Repülésbiztonsági Osztály fő feladatai Légijárművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesettel, repülőeseménnyel kapcsolatos eljárás indítása, vizsgálat lefolytatása Repülésbiztonsági szervezetek kézikönyveinek jóváhagyása, végrehajtásuk ellenőrzése Repülésbiztonsági ellenőrzések végrehajtása, koordinálása Repülésbiztonság-irányítási Rendszer (SMS) elfogadása, működésének ellenőrzése

8 FELÜGYELETI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY
LÉGÜGYI HIVATAL Elnökhelyettes hivatalvezető Felügyeleti és Dokumentációs Főosztály Üzembentartási és Működési Engedélyezési Osztály fő feladatai: Légijármű Üzembentartási Engedélyhez szükséges feltételek vizsgálata, engedélyek kiadása, nyilvántartása Légiközlekedési, valamint a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységek engedélyezése Légitársasági üzletszabályzat és módosításának vizsgálata Veszélyes áruk szállításához szükséges feltételek vizsgálata Légijármű üzembentartók minőségügyi rendszerének jóváhagyása Légialkalmassági és Dokumentációs Osztály fő feladatai: Légijármű Típusalkalmassági Bizonyítvány kiadásához szükséges típusalkalmassági vizsgálatok elvégzése, Bizonyítvány kiadása Légijármű Lajstromozási Bizonyítvány kiadásával, lajstromból való törléssel kapcsolatos eljárások elvégzése Légijármű Légialkalmassági Bizonyítvány kiadása módosítása, korlátozása, visszavonása, felfüggesztése Karbantartó szervezet felügyelete Szakszolgálati engedélyhez kötött műszaki tevékenységekre vonatkozó képzési tervek végrehajtásának ellenőrzése Repülésellenőrzési Osztály (SAFA) fő feladatai A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó külföldi légijárművek földi ellenőrzéseinek, illetve a Magyar Köztársaság Állami Légijármű Lajstromába bejegyzett légijárművek ellenőrzéseinek végrehajtása Polgári célú légi jármű hajózó személyzet és légi utas kísérők szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez, hosszabbításához szükséges elméleti és gyakorlati vizsgáztatása, a vizsgáztatásra felhatalmazott személyek vizsgáztató tevékenységének irányítása, ellenőrzése A polgári légijárművek típus- és légialkalmassági, valamint egyéb hatósági ellenőrző repülése A repülések előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzése Üzembentartási Felügyeleti Osztály fő feladatai Légijármű Üzembentartási Engedélyek, üzembentartó, üzemeltető szervezetek hatósági felügyelete Légiközlekedési, valamint a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységek hatósági felügyelete Feladatkörébe tartozó tevékenységekre vonatkozó képzések és átképzések felügyelete, Feladatkörébe tartozó hatósági auditok szervezése, végrehajtása Üzembentartási és Működési Engedélyezési Osztály Üzembentartási Felügyeleti Osztály Repülésellenőrzési Osztály (SAFA) Légialkalmassági és Dokumentációs Osztály

9 ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY
LÉGÜGYI HIVATAL Elnökhelyettes hivatalvezető Engedélyezési és Képzési Főosztály Szakszolgálati Engedélyezési Osztály fő feladatai: A polgári célú légi jármű hajózó személyzet és légiutas-kisérők Polgári légijármű karbantartó Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet Repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedélyének kiadása, hosszabbítása, kiterjesztése, nyilvántartása Szakszolgálati engedélyek felfüggesztésével, visszavonásával kapcsolatos eljárások lefolytatása Karbantartó Szervezet Engedélyezési Osztály fő feladatai: Karbantartó szervezetek engedélyezése Javító szervezetek engedélyezése Feladatkörébe tartozó hazai, valamint nemzetközi jogszabályok és dokumentációk véleményezése, állásfoglalás kialakítása Részvétel a polgári légijárművekkel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények, légiközlekedési rendellenességek szükség szerinti hatósági eljárás keretében történő vizsgálatában Repülésegészségügyi Osztály fő feladatai: A szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezettek és jelöltek orvosi minősítése, alkalmassági vizsgálatok alapján Szakorvosi vizsgálatok koordinálása, a repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat végzők szakfelügyelete Szakszolgálati engedéllyel kapcsolatos képzési, kiképzési és továbbképzési oktatási tervek repülő-egészségüggyel, illetve emberi tényezővel foglalkozó fejezeteinek ellenőrzése Képzési Engedélyezési Osztály fő feladatai A polgári célú légi jármű hajózó személyzet és légiutas-kisérők képzéséhez szükséges képzési tervek elbírálása, valamint a szakszolgálati vizsgáztatásra felkészítő tanfolyamok tematikájának jóváhagyása Polgári célú hajózó személyzet képzésével, továbbképzésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek vizsgálata, képzési szervezet engedélyezése, az oktatás ellenőrzése Léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet képzési szervezetének engedélyezése Repülésüzemi tiszt képzésének engedélyezése Repülésegészségügyi Osztály Képzési Engedélyezési Osztály Szakszolgálati Engedélyezési Osztály Karbantartó Szervezet Engedélyezési Osztály

10 ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
LÉGÜGYI HIVATAL Elnökhelyettes hivatalvezető Állami Légügyi Főosztály Állami Légialkalmassági és Dokumentációs Osztály fő feladatai: A magyar állami légijárműnek a Magyar Állami Légijármű Nyilvántartásba vétele Állami légijármű és légiközlekedéssel kapcsolatos eszközök Típusalkalmassági Bizonyítványnak kiadása Állami légijármű Légialkalmassági Bizonyítvány kiadása módosítása, korlátozása, visszavonása, felfüggesztése Az állami repülőműszaki szakszemélyzet elméleti és gyakorlati vizsgáztatása, a szakszolgálati engedélyek kiadása Állami célú légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati vizsgáztatásra előkészítő tanfolyamok tematikájának jóváhagyása, a képzést folytató szervezetek hatósági felügyelete Állami Légiforgalmi és Repülőtéri Osztály fő feladatai: Állami repülések céljára szolgáló repülőtér engedélyezésével, szemléivel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása Állami repülések céljára szolgáló repülőtér rendjének jóváhagyása, repülőtérhez kapcsolódó zajgátló védőövezetek kijelölése Állami repülések céljára szolgáló repülőtér vagy a légiközlekedéssel összefüggő berendezések meghatározott körzetében épület vagy egyéb létesítményterv jóváhagyása, településrendezési tervekkel és építményekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány frissítéseinek felügyelete, módosításainak jóváhagyása Állami célú légiközlekedést szolgáló földi irányítástechnikai berendezésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása, állami légiforgalmi berendezés létesítéséhez, üzembentartásához, korszerűsítéséhez, cseréjéhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása Állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos frekvenciagazdálkodási eljárás lefolytatása Állami Repülési Osztály fő feladatai Az állami célú légiközlekedési hajózó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez, hosszabbításához, kiterjesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgáztatása, szakszolgálati engedélyeinek kiadása Állami célú légiközlekedési szakszemélyzetek szakszolgálati engedéllyel kapcsolatos kiképzés személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata, oktatási rend és oktatási szervezetek alkalmassági feltételeinek vizsgálata, képzéshez szükséges kiképzési tervek elbírálása Állami légijárművek típus- és légialkalmassági, valamint egyéb hatósági ellenőrző berepülése Az állami célú repülések előkészítésének és végrehajtásának ellenőrzése Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyei megszerzéséhez előírt egészségügyi alkalmasság minősítése, nyilvántartása Állami Légialkalmassági és Dokumentációs Osztály Állami Repülési Osztály Állami Légiforgalmi és Repülőtéri Osztály

11 LÉGIFORGALMI ÉS REPÜLŐTÉRI FŐOSZTÁLY
LÉGÜGYI HIVATAL Elnökhelyettes hivatalvezető Légiforgalmi és Repülőtéri Főosztály Polgári Repülőtéri és Környezetvédelmi Osztály fő feladatai: Repülőterek engedélyezésével, repülőtérszemlékkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása Repülőterek repülőtérrendjének, kényszerhelyzeti tervének, díjszabályzatának jóváhagyása Repülőterekhez kapcsolódó zajgátló védőövezetek kijelölése A repülőterek vagy a légiközlekedéssel összefüggő berendezések meghatározott körzetében épület vagy egyéb létesítményterv jóváhagyása Településrendezési tervekkel és építményekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása Légtérengedélyezési Osztály fő feladatai: Magyar Köztársaság légtereinek igénybevételével kapcsolatos közigazgatási eljárások lefolytatása Külföldi állami légijárművek magyar légtérbe történő be- illetve átrepülésének engedélyezése Charter járatok engedélyezése Veszélyes áruk és egyéb engedélyhez kötött légiszállítások engedélyezése Menetrendek engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatása Légiforgalmi és Üzemeltetési Osztály fő feladatai Részvétel a Magyar Köztársaság légtérstruktúrájának kialakításában, folyamatos korszerűsítésében, illetve a légtér felhasználásának és igénybevételi rendjének kidolgozásában Repülési eljárások engedélyezése Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány frissítéseinek felügyelete, módosításainak jóváhagyása Léginavigációs szakszemélyzet munkahelyi vizsgájának a felügyelete Polgári légiközlekedést szolgáló földi irányítástechnikai berendezésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása Polgári légiforgalmi berendezés létesítéséhez, üzembentartásához, korszerűsítéséhez, cseréjéhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása Polgári légiközlekedéssel kapcsolatos frekvenciagazdálkodási eljárás lefolytatása Légtérengedélyezési Osztály Légiforgalmi és Üzemeltetési Osztály Polgári Repülőtéri és Környezetvédelmi Osztály

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET ! Elérhetőség: Győri Gyula Légügyi elnökhelyettes Tel/Fax.: /


Letölteni ppt "Győri Gyula Légügyi elnökhelyettes Hivatalvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések