Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A repülésbiztonság növelése Repülésbiztonsági Paradigmaváltás Program, Just Culture projekt Székely Zoltán biztonsági igazgató HungaroControl Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A repülésbiztonság növelése Repülésbiztonsági Paradigmaváltás Program, Just Culture projekt Székely Zoltán biztonsági igazgató HungaroControl Zrt."— Előadás másolata:

1 A repülésbiztonság növelése Repülésbiztonsági Paradigmaváltás Program, Just Culture projekt Székely Zoltán biztonsági igazgató HungaroControl Zrt.

2 Just Culture projekt Repülésbiztonsági Paradigmaváltó Program Safety kép és hangrögzítő projekt 2011-2013 2011-2014 2012-2015

3 Paradigma program célok A Repülésbiztonsági Paradigmaváltás program célja a repülésbiztonsági szint emelése, a repülésbiztonsági kultúra fejlesztése, a repülésbiztonsági paragidmaváltás, a repülésbiztonság meghatározó humán tényezőinek fejlesztése, öt projektből tevődik össze, 2014-ig tart,

4 Program elemei A biztonsági kultúra szintje, a repülésbiztonsági tudatosság mértéke alapvetően az emberek hozzáállásán múlik, a munkavállalók „fejében” dől el. Ezért a kultúraváltásban kiemelt szerepet kell kapnia ennek a tudatformálásnak, amit egy szervezett, jól felépített, megfelelő (külső) szakértők bevonásával előkészített és levezényelt programsorozat garantál. A programsorozat sikerességéhez nélkülözhetetlen egy előzetes biztonsági kultúra diagnózis. Értékrend és kultúraváltás A projekt célja, hogy feltárja és kezelje mindazokat az emberi tényezőket, amiknek javításával a repülés biztonsága is növelhető. A repülésbiztonság előmozdításában a technikán és a megfelelően szabályozott és begyakorolt folyamatokon túl kiemelkedően fontos szerepe van a humán tényezőknek (mint például ergonómia, stressz, percepciós és kognitív folyamatok, döntési mechanizmusok, fáradtság, mentálhigiénia stb.). Humán Faktor A projekt olyan korszerű kommunikációs eszközök bevezetésére irányul, melyekkel hatékonyan lehet a HC-n belül és a szélesebb társadalom számára is közvetíteni a HC repülésbiztonsági értékrendjét. Olyan belső és független (csak safety célokra használható) computer terminál hálózat kialakítása mellyel főként a frontline munkatársak H24-ben munkájukhoz kapcsolódó safety releváns információkhoz juthatnak, illetve eseményjelentéseket tehetnek meg, vagy a HC repülésbiztonsági képzéseit érhetik el. Safety propaganda/komm unikáció A projekt olyan, a korszerű technikai lehetőségekre építő rendszer, vagy rendszerek kifejlesztésére hivatott, melyekkel az ATM rendszer teljesítményét, és a HC safety teljesítményét különféle szempontok szerint objektíven és statisztikai feldolgozásra alkalmas módón monitorozni lehet. A projekt keretében kerül kialakításra repülésbiztonsági klíma folyamatos mérésének rendszere. Monitoring rendszer fejlesztése A projekt a kommunikáció és az oktatási hatékonyság növelését szolgáló, korszerű eszközök és módszerek felkutatására és az alkalmazásuk bevezetésére irányul. Safety menedzsment tudásbázis és oktatás fejlesztési rendszer kialakítása

5 Program felépítése Repülésbiztonsági paradigmaváltás program Értékrend és kultúraváltás Humán Faktor Humán faktor integrálása az SMS-be CISM Safety propaganda/kommunikáció Tematikus safety plakátok készítése HC safety napok rendszerének kidolgozása Safety programok propaganda anyagainak, célcsoportjának meghatározása Safety kiadványok megjelentetési rendszer kidolgozása Nemzeti és/vagy nemzetközi Safety konferenciák rendszerének kidolgozása Safety konferenciák/napok Safety terminál rendszer bevezetése Monitoring rendszer fejlesztése Rendszeres repülésbiztonsági klíma felmérési és kultúra változásmérési rendszer kidolgozása Automatizált (nem egyéni) teljesítménymérési rendszer kifejlesztése, alkalmazása Safety menedzsment tudásbázis és oktatás fejlesztési rendszer kialakítása Safety szakmai és oktatási anyagok felkutatási, beszerzési folyamatának kialakítása Multimédiás Safety oktatási anyagok szerkesztése, gyártása

6 A biztonságnövelés fontos eszköze az információ 2002. július 1. - a biztonság fókuszba került Európai biztonság javító programok indultak ECTL 2004 2006 ICAO state letter az Annex 13 módosításáról – a rögzített adatok védelme érdekében 2007 Európai javaslat a Just Culture –re vonatkozóan

7 ICAO - Határozati javaslat - definíció

8 …és a 2010-es EU szabályozás A Bizottság 691/2010/EU rendelete (2010. július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról… I. Mellékelet – Fő teljesítménymutatók 1. szakasz 1.FŐ BIZTONSÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK a)… b)… c) A harmadik európai uniós szintű fő teljesítménymutatónak a „just culture” mértékének minimális szintje tekintendő a referencia-időszak végén az alábbi 2. szakasz 1. pontjának c) alpontja szerint. - ez utóbbi szövegrész a just culture jelentésének meghatározását írja elő a Bizottság az EASA az EUROCONTROL és a tagállamok együttesének

9 2010-es ANSP teljesítményértékelő kérdőív (részlet)

10 A Just Culture projekt A projekt célja: az államigazgatás számára is elfogadható jogszabály-módosításra vonatkozó szövegjavaslat kidolgozása, amely megteremti a just culture bevezetésének jogszabályi hátterét, eljárásrend kialakítása a bűntető törvénykönyvből kikerülő esetek kezelésére, a HC belső környezetében konszenzus kialakítása a fegyelmezett és fegyelmezetlen, illetve az elfogadható és az elfogadhatatlan magatartás- és viselkedésformákról, azon mechanizmusok kialakítása, amelyek megbízhatóan eldöntik, hogy az adott cselekmény melyik kategóriába tartozik, kultúraváltás előkészítése, mindenekelőtt a Társaság just culture filozófiájának, alapelveinek kialakításán és oktatása kereteinek megteremtésén keresztül. A közvetett veszélyhelyzet problémája nem csak a légi forgalom irányítást érinti. A projektben részt vesznek a légi forgalom irányítás, a műszaki, a repülésbiztonsági és a jogi terület szakértői.

11 A projektben eddig végzett feladatok A Just culture Hungarocontrolon belül elfogadott fogalmának/értelmezésének meghatározása Jogi folyamat felvázolása a hiba elkövetésétől az esetleges felelősségrevonásig Kapcsolat-felvétel ügyészekkel, igazságügyi szakértőkkel Büntetlenség és felelősségre vonhatóság határának vagy módszerének meghatározása

12 Nehézségek, akadályok Nemzetközi példa hiánya Jogi terület bevonása, just culture közös értelmezése Légi forgalom irányítási és jogi nyelvezet összeegyeztetése/összehangolása Repülésbiztonság a megelőzésben, míg az igazságszolgáltatás az utólagos büntetésben, elrettentésben érdekelt Igazságszolgáltatói/ügyészi szakértelem bevonása Elfogadható és nem elfogadható viselkedés (jóhiszemű hiba) lehatárolása – belső szakmai nézeteltérések

13 KBSZ, NKH-LH támogatás szükségessége (teljesítményterv) A szaktárca vezetésének meggyőzése, tamogatásuk elnyerése Az ágazat professzionális szereplőinek összefogása!!

14 Köszönöm a figyelmet! Kérdések?


Letölteni ppt "A repülésbiztonság növelése Repülésbiztonsági Paradigmaváltás Program, Just Culture projekt Székely Zoltán biztonsági igazgató HungaroControl Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések