Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógyszer- támogatási rendszer átalakítása 2007. január 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógyszer- támogatási rendszer átalakítása 2007. január 31."— Előadás másolata:

1 A gyógyszer- támogatási rendszer átalakítása 2007. január 31.

2 Az egészségügyi kiadás és a gyógyszerkiadás éves növekedése A gyógyszerpiac reálértéken mérhető évi 5-10%-os folyamatos növekedése évtizedek óta világjelenség(különösen jellemző az EU országaira).

3 A támogatási rendszer átalakításának okai Támogatási rendszer racionalizálása, átalakítása szükséges, melynek során a fő célok a következők:  betegterhek hosszútávon történő csökkentése  államháztartási egyensúly javítása  gyógyszerkassza előirányzatának a tarthatósága

4 A tervezett gyógyszertámogatás és a tényleges kifizetések alakulása

5 A gyógyszerkassza alakulása az elmúlt 10 évben Az elmúlt években, a költségvetési törvényekben a gyógyszerkasszára meghatározott támogatási összeg évről-évre kevésnek bizonyult. A mindenkori kormányzat különböző nagyságú kassza-kiegészítésre, egyéb beavatkozásokra (pl.:árbefagyasztás, támogatásba való befogadások halasztása, szerződések) kényszerült.

6 A gyógyszertámogatásra fordítható keretösszeg betartása Az OEP, mint az E. Alap kezelőjének feladata Törvényi szinten kell meghatározni az aktuális egészségpolitikai, finanszírozási prioritásokat, ösztönzőket Keretösszeg túllépése esetén a korlátlan költségvetési garanciavállalás helyett, kockázatmegosztás bevezetése

7 A támogatási rendszer átalakítása A fenti problémák megoldására és a célok megvalósítására szolgál az egészségügyi reform keretében megalkotott és elfogadott ún. „gyógyszergazdaságossági törvény” és annak végrehajtási rendeletei, ezek a következők: - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, - A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet A fenti jogszabályok megalkotása a 89/105/EGK (transzparencia irányelv) rendelkezéseinek átültetésével, illetve továbbvitelével

8 A gyógyszerbefogadás általános szabályai Akkor részesíthető TB támogatásban egy gyógyszer, ha: - Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik - Költséghatékonysága igazolt - Gazdaságosan és célszerűen rendelkezésre áll - Biztosítói költségek betartását a gyártó vállalja - A társadalombiztosítási forrás rendelkezésre áll - Támogatással való forgalmazásra, készletben tartásra kötelezettség vállalása

9 A gyógyszerek támogatásba való befogadási eljárása Kérelemre vagy hivatalból indul Elsőfokú eljárás: OEP Eljárási határidők:  90 nap: általános szabály  60 nap: új generikum kötelező mértéknél alacsonyabb árú készítmény  90+90 nap: új, még nem támogatott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer esetén, illetve indikációhoz kötött rendelés esetén, amennyiben az adott indikáció még nincs kihirdetve (jogszabályban foglalt döntés!) Elsőfokú eljáráson belül: - normál eljárásrend - egyszerűsített eljárásrend - bejelentés

10 A gyógyszerek támogatásba való befogadási eljárása Az OEP által hozott hatósági határozat:  Objektív és ellenőrizhető kritériumokon kell alapulnia  A jogszabályokban foglalt rendelkezések keretei között  Jogszabályban meghatározott szempontrendszer alapján  Finanszírozás kezdőnapja: legkésőbb a határozat meghozatalától számított 365. nap Delistázás, támogatáscsökkentés esetén a határozat meghozatalától számított naptári negyedév  Azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható

11 A gyógyszerek támogatásba való befogadási eljárása Másodfokú eljárás: Felügyelet (2007. április 1- ig a hatáskör címzettje továbbra is a Fellebbezési Bizottság) Eljárási határidő: - 60 nap Bírósági felülvizsgálat: 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással

12 A gyógyszertámogatás rendszere Gyógyszerek TB támogatásba befogadása támogatási kategóriákba történik Támogatási összegek ATC táblában meghatározott százalékos mértékek alapulvételével Támogatási módszerek:  Százalékos támogatás  Fix összegű támogatás Hatóanyag alapú fix összegű támogatás Terápiás fix elven működő támogatás  Támogatásvolumen-szerődés  Különkeretes gyógyszerekre alkalmazott finanszírozási módszer  Meghatározott összeggel vagy százalékosan csökkentett támogatás

13 A támogatási rendszer átalakításának fő elemei A gyógyszerkassza megtartása érdekében bevezetett intézkedések: a normatív támogatási kulcsok csökkentése, a referencia árképzési szabályok megváltoztatása, folyamatos fixesítés és felülvizsgálat bevezetése, a referencia készítménnyé válás feltételeként a DOT-ban számított forgalmi részesedés 1%-ra csökkentése, a generikus termékek, Second brand-ek alacsonyabb áron való befogadása, a generikus termékek árversenyének felgyorsítása az emelt (Eü 90) és a kiemelt (Eü 100) támogatási kategóriák felülvizsgálata (az emelt támogatási kategória továbbontása) közös teherviselés a gyártó, a finanszírozó, a szolgáltató és a beteg között a térítésmentesség megszüntetése (a korábbi Eü 100-as gyógyszerekért dobozonként 300 Ft térítési díj fizetése) -delistázási szabályok változása Az eljárási szabályok módosítása az ún. referenciaár-képzés nyilvánosságának bevezetése, a gyártói árajánlatok nyilvános versenyeztetése; a támogatásba való befogadás eljárási határidejének megváltoztatása (pl. egyszerűsített eljárásban új generikum esetén 60, a korábbi 90 nap helyett); a másodfokú döntéshozatalnak az Egészségbiztosítási Felügyelethez történő telepítése. Ellátási garancia: támogatással való forgalmazásra történő kötelezettségvállalás

14 A gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó intézkedések

15 Befizetési kötelezettség jogszabályi rögzítése Gyógyszergyártókat terhelő befizetési kötelezettség Gyógyszernagykereskedőket terhelő befizetési kötelezettség Gyógyszertárakat terhelő befizetési kötelezettség (gyógyszertár szolidaritási díj)

16 Általános szabályok A befizetést 2007. január 16-tól kell teljesíteni A befizetési kötelezettségekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni A befizetéssel kapcsolatos ügyekben az APEH jár el A befizetési kötelezettség bevallási alapú, azzal, hogy a fizetésre kötelezettnek az OEP szolgáltatja a forgalmi adatokat, amelyeket ellenőrzés céljából az APEH-nek is továbbít A befizetések összege az E. Alap, a gyógyszertárak által fizetett szolidaritási díj az EüM bevétele A befizetés teljesítése: - Előlegként: tárgyhónapot követő 3. hónap 20. napjáig - Végleges befizetés: tárgyévet követő év március 20. napjáig (kivéve: gyógyszerismertetői díj: tárgyév december 31.)

17 Gyógyszergyártókat terhelő befizetési kötelezettség Nem új intézkedés, a 2004. július 1.-2006. december 31-ig tartó Szerződés is tartalmazott befizetési kötelezettséget Valamennyi gyógyszertárban eladott, TB támogatott gyógyszer után 12%-os befizetési kötelezettség a TB támogatás termelői árarányos része után Gyógyszerismertető személy után évente 5 millió Ft befizetési kötelezettség terheli időarányosan A gyógyszerkassza túllépése esetén sávos kockázatmegosztás a gyártó és az OEP között

18 A 12%-os befizetési kötelezettség A befizetés: Alanya: forgalomba hozatali engedély jogosultja Alapja: Valamennyi gyógyszertárban eladott, TB támogatott gyógyszer után a TB támogatás termelői árarányos része Mértéke: 12% Befizetés alól mentes kör: - Különkeretes gyógyszerek - Egyedi méltányosság útján támogatott gyógyszerek a TB támogatás feletti OEP által méltányosságból megadott támogatási összeg után. - Támogatásvolumen- szerződés alapján már teljesített befizetés - A referenciaterméknél 15%-kal alacsonyabb árú gyógyszerek - A törvény a gyártónak önkéntes lehetőséget biztosít arra, hogy a befizetés alól részben vagy teljes egészében mentesüljön, amennyiben:  egyes termékeinek termelői árát csökkenti és – ha a biztosító az árcsökkentést költség- minimalizációs vizsgálatot követően elfogadja –  a biztosítóval kötött szerződésben vállalja, hogy a készítményeket legalább három évig a vállalt áron forgalmazza. Ebben az esetben – az árcsökkentések és a tényleges forgalom egymáshoz arányló viszonyának biztosítói vizsgálatát követően –, ha a vállalt árcsökkentés mértéke nem éri el a befizetési kötelezettség összegét, úgy a különbözetet meg kell a gyártónak fizetnie

19 Sávos kockázatmegosztás Gyógyszerkassza túllépése estén sávos kockázatmegosztás a gyártók és az OEP között az előirányzat 9%-os túllépéséig, Kiadási többlet meghatározása során levonandó tételek Ezen felüli túlteljesülést a gyártók viselik egymás között a támogatásnövekmény arányában Kivétel: - generikus termék a befogadás naptári évében a sávos kockázatmegosztásban nem vesz részt - támogatásvolumen-szerződés alapján teljesített befizetés összege csökkenti a sávos kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettséget

20 Gyógyszernagykereskedőket terhelő befizetési kötelezettség A befizetés - Alanya: gyógyszer-nagykereskedelemi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet - alapja: gyógyszertárban forgalmazott, valamennyi támogatott gyógyszer nagykereskedelmi árréstömege - mértéke: 2,5%

21 Gyógyszertárakat terhelő befizetési kötelezettség alanya: az a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult, akinek támogatott éves árréstömege a 30 millió Ft-ot meghaladja alapja: támogatott gyógyszerekből adódó éves árréstömeg mértéke:  30 000 001-50 000 000FT-ig: az éves árréstömeg 0,5%-a  50 000 001-75 000 000FT-ig:250000 Ft és az 50 millió Ft feletti rész 1%-ának összege,  75 000 001FT felett:500000 Ft és az 75 millió Ft feletti rész 2%- ának összege Az így befizetett díj a kisebb gyógyszertárak működőképességének fenntartására fordítandó, központi költségvetési támogatásnak minősül

22 Árbefagyasztás Kormány általi elrendelésnek lehetősége - Csak lehetőség - Indoka: a gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, illetve a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében - Hatáskör címzettje: Kormány - Időtartama: maximum két év - Kizárólag az éppen érvényes árakon - Felülvizsgálati kötelezettség - Felmentés biztosítása


Letölteni ppt "A gyógyszer- támogatási rendszer átalakítása 2007. január 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések