Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyógyszer életútja Magyarországon II. Dr. Zajzon Gergely Semmelweis Egyetem, ÁOK Egészségügyi Informatikai, Fejlesztő és Továbbképző Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyógyszer életútja Magyarországon II. Dr. Zajzon Gergely Semmelweis Egyetem, ÁOK Egészségügyi Informatikai, Fejlesztő és Továbbképző Intézet."— Előadás másolata:

1 Gyógyszer életútja Magyarországon II. Dr. Zajzon Gergely Semmelweis Egyetem, ÁOK Egészségügyi Informatikai, Fejlesztő és Továbbképző Intézet

2 DR. Z AJZON G ERGELY Gyógyszerek útja a betegig •Preklinikai, klinikai vizsgálatok •Forgalomba hozatali engedélyezés •Ártámogatás meghatározása: transzparencia eljárás •Nagykereskedő •Gyógyszertár

3 DR. Z AJZON G ERGELY Egészségügyi Minisztérium OGYIOEP GyógyszergyárNagykereskedő Gyógyszertár Felíró orvos A MAGYAR GYÓGYSZERÜGY SZEREPLŐI

4 DR. Z AJZON G ERGELY Gyógyszer ára •Nem támogatott készítmények –Vény nélkül kiadható gyógyszerek •Támogatott készítmények - Patikában megvásárolható készítmények - Kórházi gyógyszerek

5 DR. Z AJZON G ERGELY Nem támogatott gyógyszerek •A beteg a gyógyszertárban a készítményt teljes bruttó áron veszi meg (mint bármilyen más árucikket) •A „közfinanszírozásban nem részesülő” gyógyszerek maximalizált ára bejelenthető volt 2009-ig az Országos Gyógyszerészeti Intézethez

6 DR. Z AJZON G ERGELY Maximalizált ár •A Gyftv. (2006. évi XCVIII. tv.) 76.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a „forg. eng. jogosultja a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszer esetében meghatározhatja a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthető legmagasabb eladási árát”. •A max. árról szóló nyilatkozatot annak éltebelépése előtt legalább 5 munkanappal kell eljuttatni a fogyasztóvédelmi hatóság, és az eg. ügyi államig. szerv (jelen esetben az OGYI) részére. A max. árak visszavonásig érvényesek.

7 Miért van szükség támogatásra? Dankó Dávid / Molnár Márk előadásából

8 DR. Z AJZON G ERGELY Az OEP szerepe: finanszírozó

9 DR. Z AJZON G ERGELY Gyógyszerek ártámogatása •A gyógyszerek költséghatékonyságuktól függően ártámogatásban részesíthetőek •Eltérő finanszírozás: –Járóbeteg ellátásban (gyógyszertárban megkapható készítmények) –Fekvőbeteg ellátásban (kórházi ellátás során kapott gyógyszerek)

10 DR. Z AJZON G ERGELY Gyógyszerek ártámogatása –Államháztartás •Társadalombiztosítás –Nyugdíjbiztosítási alap –Egészségbiztosítási alap (E-ALAP) »Gyógyszerkassza – járóbeteg »Kórházi kassza – fekvőbeteg »Pénzbeli juttatások (pl. táppénz)

11 Gyógyszerkassza alakulása DR. Z AJZON G ERGELY Forrás: OEP - ÁTFO

12 DR. Z AJZON G ERGELY Gyógyszer ára (a gyógyszertárban) •Gyártó •Nagykereskedő •Gyógyszertár •Beteg Termelői ár Nagyker. ár Fogy. Ár Térítési díj + Nagyker. árrés + Kisker. árrés - Támogatás 5% ÁFA •OEP *5/2007. (I. 24.) EüM rendelet - a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről 12-5% * (2600 Ft felett) 26-17% * 5000 Ft felett: max. 850 Ft

13 DR. Z AJZON G ERGELY •Gyártó •Nagykereskedő •Gyógyszertár •Beteg Termelői ár Nagyker. ár Térítési díj •OEP Támogatás Gyógyszer ára (a gyógyszertárban)

14 DR. Z AJZON G ERGELY Támogatásba fogadás feltételei •Az eljárás a forgalomba hozatali engedély jogosultja, illetve az általa meghatalmazott jogi vagy természetes személy az OEP- hez nyújtja be támogatás iránti igényét. •csak érvényes forgalomba hozatali engedély birtokában kezdeményezhető

15 DR. Z AJZON G ERGELY KÉRELEM TRANSZPARENCIA ÉRTESÍTÉS, KÖZZÉTÉTEL EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS NORMÁL ELJÁRÁS TÉB HATÁROZATHOZATALI JAVASLAT ÁTFO VEZETŐJE DÖNT HATÁROZAT ESKI - TÉI ORV. SZAKMA ELŐVÉLEMÉNY Szakmai Kollégium véleménye IKTATÓ DIGINET OWL A transzparencia- folyamat lépései ÚJ EÜ. PONT FORMAI ELLENŐRZÉS FEL- FÜGGESZTÉS ELJÁRÁS TÍPUS EÜM ORV. SZAKMA JAVASLAT Szakmai Kollégium véleménye HIÁNY- PÓTLÁS TÁM.VOL. ELŐSZERZ. EÜ.PONT TÁM.VOL. SZERZ.

16 Egyszerűsített eljárás •Már támogatott hatóanyagú, azzal egyenértékű (generikus) készítmény a támogatási rendszerbe történő befogadtatása esetén alkalmazható •Gyorsabb és olcsóbb eljárás •Biztosítónak is érdeke az olcsóbb, de egyenértékű terápia bevezetése DR. Z AJZON G ERGELY

17 Generikumok jelentősége a támogatási rendszerben •1. generikum: -40% •2. generikum: -20% •3. generikum: -10% •4. generikum: - 5% •5. generikum: - 5% •6. generikum: - 5% DR. Z AJZON G ERGELY •Originális: 1000,0 Ft •1. generikum: 600,0 Ft •2. generikum: 480,0 Ft •3. generikum: 432,0 Ft •4. generikum: 410,4 Ft •5. generikum: 389,8 Ft •6. generikum: 370,3 Ft A 6. új generikum bevezetésével az originálishoz képest 63%-al olcsóbban érhető el a hatóanyag!

18 DR. Z AJZON G ERGELY Forrás: OEP - ÁTFO

19 Normál eljárás •Még nem támogatott hatóanyag támogatásba fogadásakor szükséges •Hosszabb (90 nap), lényegesen drágább •Költséghatékonysági elemzést kell benyújtani •Még hosszabb, ha nincs azonos 5 jegyű ATC kóddal rendelkező hatóanyag még támogatva, illetve ha új Eü. Indikációs Pontra van szükség => egészségpolitikai döntés! (+90 nap) DR. Z AJZON G ERGELY

20 Támogatási típusok: •Nem támogatott •Normatív •Emelt / Kiemelt •Normatív 0 (valójában 100%-os támogatású, kórházi gyógyszerfelhasználás, finanszírozása nem a gyógyszerkasszából történik)

21 DR. Z AJZON G ERGELY Normatív támogatás: •Minden biztosított számára egyformán járó támogatás •Bármely érvényes vényírási szerződéssel rendelkező orvos utalványozhatja •Jelenlegi százalékos adható: –25, 55 illetve 80% támogatás ilyen formában –A támogatás mértékét az EüM határozza meg

22 DR. Z AJZON G ERGELY Emelt / kiemelt támogatás: •Angolul: Conditional reimbursement, azaz feltételes támogatás •Nem minden biztosított számára jár •A feltételeket az ún. indikációs pontokban (ismertebb nevükön Eü. Pontokban) határozza meg az Eü.Minisztérium

23 DR. Z AJZON G ERGELY Eü. Pontok Hivatalos nevük: indikációs pontok Az Eü. Pontok kialakítása során szakmai szempontok figyelmbevétele mellett, elsősorban egészséggazdaságtani, támogatási, finanszírozói szempontokon van a hangsúly!

24 DR. Z AJZON G ERGELY Eü. Pontok Meghatározzák az emelt, illetve kiemelt támogatás adásábak feltételeit: •Milyen speciális indikációban? •Milyen vizsgálatok elvégzése mellett? •Kik számára? •Ki írhatja, ki javasolhatja?

25 DR. Z AJZON G ERGELY Eü. Pontok Meghatározott szakképesítéssel rendelkező orvosok vagy az ő javaslatuk alapján háziorvosok írhatják csak fel az érintett gyógyszereket. Cél: az igazán rászorulók számára, szükség esetén a költségesebb kezelések biztosítása – de ahhoz túl drága, hogy azonnal mindenki kapja!

26 DR. Z AJZON G ERGELY Támogatáskiáramlás (HUF/hó) Forrás: OEP - ÁTFO

27 Fix támogatás rendszere Referenciatermék (Ref. NTK) %-os támogatás Kisebb, mint a Ref. NTK %-os támogatás Térítési díj Fix TB támogatás A referenciakészítmény NTK-jánál kevesebb, mint 10%-kal magasabb NTK 30%-nál nagyobb eltérés esetén (a Ref. NTK-tól) törlendő TB támogatásból A referenciakészítmény NTK-jánál több, mint 10%-kal magasabb NTK Dankó Dávid / Molnár Márk előadásából

28 Hatóanyag alapú fixesítés Az azonos hatóanyagot tartalmazó – leggyakrabban gyógyszerészetileg egyenértékű – készítmények hatáserősség alapján csoportokat alkotnak, és a csoport összes drágább terméke a kiválasztott referenciatermék árához adott százalékos támogatás összegét kapja. A referenciaterméknél olcsóbb készítmények támogatása a csoportra jellemző százalékos érték. Terápiás fixesítés Nemzetközi referencia- árazás Az azonos terápiás területen alkalmazott, hasonló hatású hatóanyagot tartalmazó készítmények hatáserősség alapján csoportokat alkotnak, és a csoport összes drágább terméke a számított referenciaárhoz adott százalékos támogatás összegét kapja. A referenciaárnál olcsóbb készítmények támogatása a csoportra jellemző százalékos érték. A befogadás előtt a nemzetközi árak vizsgálatra kerülnek, és kizárólag a referenciaországok ára alatt lehet kérelmezni a befogadást. A biztosító ezt követően folyamatosan monitorozza a nemzetközi árakat, felülvizsgálhatja a termékek támogatását. Dankó Dávid / Molnár Márk előadásából

29 Referencia termék kiválasztása a fixesítés során •Csoportjában legolcsóbb termék, amelynek min. 1% forgalmi részesedése volt (min. 2 hónapig a megelőző fél évben) •Félévente*, „vak licit” alapján preferált referencia ársáv •Referencia készítménynél 5%-al drágább, vagyis a preferált referencia ársávba nem tartozó készítmények: csak 15%-al csökkentett támogatást kaphatnak és nem írhatóak fel közgyógyellátás terhére! DR. Z AJZON G ERGELY * Új, 1 évnél fiatalabb csoport esetén negyedévente

30 DR. Z AJZON G ERGELY Az EüM szerepe: jogalkotó

31 DR. Z AJZON G ERGELY Az EüM szerepe •32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet •a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

32 DR. Z AJZON G ERGELY Az EüM szerepe 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet: •1. Melléklet: Támogatási kategóriák meghatározása ATC 4 szintjén (5 jegy) •2-3 Melléklet: EÜ indikációs pontok – A kiemelt, illetve az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

33 DR. Z AJZON G ERGELY

34

35 Fontos elkülöníteni! •A rendelhetőségi besorolás és az eü. pontban megadott felírási szabályok nem azonosak! •A rendelhetőséget (V, VN, J, SZ, I) az OGYI határozza meg! •Az eü. Pontokat pedig az OEP javaslatára az egészségügyért felelős Minisztérium! DR. Z AJZON G ERGELY

36 Példa: Citrokalcium 200 tabletta Kiadhatóság: Vény nélküli Támogatás: Normatív 50% Vagy Eü.emelt 70 % DR. Z AJZON G ERGELY

37 Támogatással kapcsolatos információk elérhetősége www.oep.hu/gyogyszer •PUPHA – Publikus gyógyszertörzs •Indikációhoz kötött készítmények •Gyógyszerforgalmi adatok •Havi jelentések, szakmai elemzések •ORKA – ingyenes vényíró szoftver DR. Z AJZON G ERGELY

38 Kapcsolodó jogszabályok •Hazai jogszabályok - törvények - –Eütv - Egészségügyi tv. (1997. évi CLIV tv.) - –Gytv. - Gyógyszertörvény ( 2005. évi XCV. tv) –Ebtv. – Egészségbiztosítás (1997. évi LXXXIII. Tv.) –Gyftv. – Gyógyszerforgalmazás ( 2006. évi XCVIII. Tv.)

39 DR. Z AJZON G ERGELY Kapcsolodó jogszabályok •Hazai jogszabályok – EüM rendeletek –Gyógyszerek forgalomba hozataláról – 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet –Klinikai vizsgálatokról – 35/2005. (VIII.26.) EüM rendelet –TB támogatásba fogadásról – 32/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet

40 DR. Z AJZON G ERGELY Köszönöm a figyelmet! Dr. ZAJZON GERGELY Egyetemi tanársegéd Telefon: +36-20-9604294 E-mail: zajzon.gergely@zazacom.huzajzon.gergely@zazacom.hu Web: http://www.gyogyszerugy.huhttp://www.gyogyszerugy.hu


Letölteni ppt "Gyógyszer életútja Magyarországon II. Dr. Zajzon Gergely Semmelweis Egyetem, ÁOK Egészségügyi Informatikai, Fejlesztő és Továbbképző Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések