Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A kulturális örökség megőrzésének lehetőségei Ukrajnában Orosz Ildikó Beregszász, 2005. November 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A kulturális örökség megőrzésének lehetőségei Ukrajnában Orosz Ildikó Beregszász, 2005. November 24."— Előadás másolata:

1 1 A kulturális örökség megőrzésének lehetőségei Ukrajnában Orosz Ildikó Beregszász, 2005. November 24.

2 2 Kárpátaljai helyzetkép Kárpátalja sajátosságai Kárpátalja sajátosságai A terület épített magyar vonatkozású öröksége A terület épített magyar vonatkozású öröksége A magyar szellemi örökség és annak őrzői A magyar szellemi örökség és annak őrzői

3 3 Kárpátalja sajátosságai Kárpátalja sajátosságai Szülőföldjük elhagyása nélkül több ország - váltásban volt részük „Országváltások” hatása Politikai diszkrimináció, kollektív bűnösség Értelmiségiek kitelepülése/kitelepítése A középréteg összezsugorodása Hivatali nyelvváltás kapcsán az érdekérvényesítés, ügyintézés korlátozottsága A városi lakosság számarányának minimalizálódása a lakosságcserék, a mesterséges betelepítések révén Kölcsönös negatív attitűdök az állandóan változó hatalommal Hátrányos pozíciók a rendszerváltásnál a privatizáció terén A „törődő„ állam hiánya miatt a magárautaltság érzésének felerősödése

4 4 Kárpátaljai épített magyar vonatkozású örökség fontosabb elemei Középületek, várak Egyházi ingatlanok Paraszti kultúra épített emlékei

5 5 Középületek, várak Középületek, várak Egy részük műemlékké nyilvánították. Egy részük műemlékké nyilvánították. A műemlékek állami tulajdont képeznek, de a költségvetésből nem tudják fenntartani, még az állagmegőrzésre sem jut elegendő pénz. Számos épületnek nem találták meg a megfelelő funkciót, hasznosítási elvet, így gazda híján nagy részük pénznyelő zsák. A helyi közigazgatás még nem látja eléggé az épített kultúrában a pénzforrás lehetőségét. Egyelőre Magyarországot, a magyarságot mint turisztikai célcsoportot nem tartják meghatározónak, így ezen épületeket nem készítették fel a külföldiek fogadására.

6 6 Kárpátalja legnagyobb alapterületű középülete a Magyar Királyi Törvényház Épült 1908-1909-ben Jablonszky Ferenc tervei alapján Alapterülete : 5100 négyzetméter

7 7 Egyházi ingatlanok Egyházak tulajdonát képezik a visszaadott templomok, kultikus célokat szolgáló egyéb ingatlanok, esetenként valamely régi vagyon helyett átadott épületek. Állami támogatást a felújításukhoz nem kapnak. Egy részük műemlékké lett nyilvánítva, ami viszont csak helyreállításukat hátráltatja sok esetben. Önerőből nehezen birkóznak a feladattal. Esetenként a helyi hitközség nem értékeli azokat és modernizáció, átépítés révén veszélybe kerülnek értékeink. Jelentős anyagi és szakmai segítségre lenne szükség. A feltárás és értékmentés a legsürgősebb feladat.

8 8 A paraszti kultúra épített emlékei Kárpátalján Az Ungvári Skanzenben egy magyar ház, a látható. Tiszapéterfalván működik a Falumúzeum. Nagyberegen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tulajdonában van egy paraszti port, amit élő tájházzá kívánnak alakítani. Nagydobronyban a helyi hagyományőrző egyesület szintén egy ilyen tájház kialakításán dolgozik.

9 9 A magyar szellemi örökség és annak őrzői  Képek, műtárgyak, képtárak, múzeumok  Könyvek, könyvtárak, könyvesboltok  Színházak, művészeti együttesek

10 10 Képek, műtárgyak, képtárak, múzeumok - 1 A magyar külön gyűjtemény a képtárakban nincs. A magyar külön gyűjtemény a képtárakban nincs. Tiszapéterfalván a Határőr kolhoz, a helyi kúriában kialakított egy képtárat, melynek sorsa bizonytalan. Tiszapéterfalván a Határőr kolhoz, a helyi kúriában kialakított egy képtárat, melynek sorsa bizonytalan. Horváth Anna iparművész munkáit Beregszász városára hagyatékozta, de egyelőre jogilag nincs rendezve. Horváth Anna iparművész munkáit Beregszász városára hagyatékozta, de egyelőre jogilag nincs rendezve. A Főiskola negyedévente rendez kiállításokat kárpátaljai művészek munkáiból, akik egy-egy alkotást adnak az intézménynek. Ez lehetne az alapja a Kárpátaljai Magyar Képtárnak. A Főiskola negyedévente rendez kiállításokat kárpátaljai művészek munkáiból, akik egy-egy alkotást adnak az intézménynek. Ez lehetne az alapja a Kárpátaljai Magyar Képtárnak. A Révész Imre Társaság. A Révész Imre Társaság. Magángyűjtők. Magángyűjtők.

11 11 Képek, műtárgyak, képtárak, múzeumok - 2 Az Ungvári Várban lévő helytörténeti múzeumban találunk utalásokat a magyar kultúrára, de az csak ukránul olvasható. A Munkácsi Vármúzeumban hasonló a helyzet, annyi különbséggel, hogy az Ungvári Magyar Főkonzulátus közbenjárására, magyarországi támogatással két teremben Petőfi és a Rákóczi kiállítást helyzetek el. Beregszászban nincs állami múzeum, egy magángyűjtő kiállítása működik a Be4thlen Kastélyban.

12 12 Emlékhelyek, emlékművek Emléktáblák, szobrok A sztálinizmus áldozatainak emlékhelyei A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark A Vereckei Honfoglalási Emlékmű Az eltávolított emlékművek

13 13 Könyvtárak Kárpátalján 199019952000200120022003 Könyvtárak számának alakulása 767726616613603557 Könyvek és folyóiratok száma (ezer) 9888,78735,07583,97466,47324,67194,3 Száz főre jutó példányszám 781678591592584575

14 14 A kárpátaljai könyvtárak könyvállománya nyelvek szerint A könyvek több mint a fele orosz nyelvű A könyvek több mint a fele orosz nyelvű A könyvek 43,3%-ka ukrán nyelvű A könyvek 43,3%-ka ukrán nyelvű A könyvek 5,8%-ka magyar nyelvű (417 269) A könyvek 5,8%-ka magyar nyelvű (417 269) A könyvek 0,5% -ka egyéb nyelven íródott. A könyvek 0,5% -ka egyéb nyelven íródott. A Kárpátaljai Területi Könyvtárban, a a magyar könyveket az idegen nyelvi osztályon kereshetik az olvasók.

15 15 A könyvtárak helyzete Az ukrán gazdasági helyzet első áldozatai. Legtöbben nincs fűtés, takarékossági okokra hivatkozva télen nem működnek, vagy csak fél napot. A létszámcsökkentéskor először általában a könyvtárak kerülnek szóba. Az elmúlt évtizedben magyar könyvet a könyvtárak alig kaptak.

16 16 Jelentősebb magyar könyvállománnyal rendelkező könyvtárak Kárpátaljai Területi Könyvtár (annak idegen nyelvi részlege) Kárpátaljai Területi Könyvtár (annak idegen nyelvi részlege) Beregszászi Járási Könyvtár Beregszászi Járási Könyvtár Beregszászi Városi Könyvtár Beregszászi Városi Könyvtár Az ungvári, nagyszőlősi, munkácsi járási könyvtárak Az ungvári, nagyszőlősi, munkácsi járási könyvtárak Ungvári Nemzeti Egyetem Könyvtára Ungvári Nemzeti Egyetem Könyvtára Általános és középiskolák könyvtárai Általános és középiskolák könyvtárai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Könyvtára II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Könyvtára Munkácsi Zrinyi Ilona Könyvtár Munkácsi Zrinyi Ilona Könyvtár Az egyházi líceumok könyvtárai Az egyházi líceumok könyvtárai A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség könyvtára A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség könyvtára A KMKSZ Nagyszőlősi Könyvtára A KMKSZ Nagyszőlősi Könyvtára

17 17 Könyvesboltok Egy magánvállalkozás két üzletet üzemeltet Beregszászban a „Bereg”, Nangyszőlősőn az „Ugocsa” könyvesboltokat. Egy magánvállalkozás két üzletet üzemeltet Beregszászban a „Bereg”, Nangyszőlősőn az „Ugocsa” könyvesboltokat. Beregszászban a Református Egyház könyvboltjában lehet magyar nyelvű egyházi irodalmat vásárolni. Beregszászban a Református Egyház könyvboltjában lehet magyar nyelvű egyházi irodalmat vásárolni. Ungváron a Katolikus Egyháznak van könyvesboltja. Ungváron a Katolikus Egyháznak van könyvesboltja.

18 18 Színházak, művészeti együttesek Állami magyar művészeti együttesek nincsenek. Megszűnt a „Tisza” néptánc együttes, amelyet a Határőr kolhoz alapított és működtetett. Az Ungvári Közművelődési Szakközépiskola Magyar Tagozata A tetszhalott állapotban van a „Magyar melódiák” kamarakórus, Boniszlavszky Tibor halála óta. A magyar kultúra ápolását a gyermek zeneiskolákra, és azok tanári karára hárul.

19 19 Az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháza 1992-ben a Kárpátaljai Területi Tanács határozatával alapították, de a Beregszászi Járás költségvetésének része. Költségvetése egy évre nem elegendő a munkáltatókat terhelő adók kifizetésére. Épülete 2004-ben lett kész, de még nem történt meg a műszaki átadása. Önfenntartó jelleggel működik.

20 20 Megoldásra váró feladatok - 1 Szakmai segítséget kellene felajánlani a hasznosítási koncepciók kidolgozásához, a feltárásokhoz. A működő múzeumokban magyar nyelvű feliratok elhelyezésére lenne szükség, amit több szinten kellene kezdeményezni. A várak és számos állami tulajdont képező műemlékek igen nagy beruházást igényelnek, amelyeket az Ukrán állam önerőből nem tud teljesíteni, célszerű lenne nemzetközi tőke bevonása. Egyházi tulajdonú ingatlanok esetében továbbra is szakmai és anyagi segítségre lenne szükség.

21 21 Megoldásra váró feladatok - 2 A volt Magyar Királyi Törvényház (Beregszász) felújításához anyagi támogatásra lenne szükség. A magyar múlt megőrzése szempontjából nagyobb figyelmet kellene szentelni az ismertetésre. A magyar oktatásban, főleg a történelem tanításában nagyobb teret biztosítani a határon túliak történelmének, az ott fellelhető magyar kulturális értékek ismertetésének.

22 22 Megoldásra váró feladatok - 3 A kárpátaljai magyar paraszti tárgyi kultúra megőrzése és bemutatása szempontjából célszerű szakmai és anyagi támogatással, a falusi turizmus részeként „élő” tájházakat kialakítani a magyar tájegységek mindegyikében. Elsősorban azokon a helyeken, ahol már létezik ezirányú civil kezdeményezés. A Beregszászi helytörténeti múzeumnak szakmai segítséget nyújtani. Támogatni a Révész Imre Magyar Képző. És Iparművészeti Galéria kialakítását.

23 23 Megoldásra váró feladatok - 4 Közreműködni és segíteni a Tiszacsomai honfoglalási emlékpark fejlesztésében, hogy a nagyközönség számára is érdekes legyen. Támogatni a Vereckei Emlékmű felépítését. A könyvtárak fenntartása állami feladat, de működésük racionalizálása érdekében célszerű lenne kis településeken összevonni az iskolai és falusi könyvtárakat. Kijelölni Kárpátalján azokat a jelentős magyar állománnyal rendelkező könyvtárakat, amelyek köteles könyvtárakká válhatnak, és megkapnák legalább a NKÖM, az Om és más Közalapítványok által támogatott kiadványok egy-egy példányát.

24 24 Megoldásra váró feladatok - 5 Az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház működésének stabilizálása érdekében elérni, hogy az a megyei költségvetésből kapjon támogatást, ne adóztassák meg vendégszerepléseik által kapott támogatásokat. Az épületet közös tulajdonba kellene helyezni, hogy a felújításhoz nem állami források is bevonhatók legyenek. A színészek számára biztosítani a megfelelő életkörülményeket, ami alapítványi tulajdonban lévő szolgálati lakásokkal megoldható lenne. A magyar kultúra megőrzését segítené egy hivatásos magyar népi együttes Kárpátalján. Támogatni a Magyar Melódiák Kamaraegyüttest.

25 25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 A kulturális örökség megőrzésének lehetőségei Ukrajnában Orosz Ildikó Beregszász, 2005. November 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések