Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd. verbális kommunikáció (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó) verbális kommunikáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd. verbális kommunikáció (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó) verbális kommunikáció."— Előadás másolata:

1 A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd

2 verbális kommunikáció (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó) verbális kommunikáció (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó) a nyelvi jelekkel történő közlés (verbális kommunikáció) megvalósulhat szóban és írásban a nyelvi jelekkel történő közlés (verbális kommunikáció) megvalósulhat szóban és írásban a szemtől szembeni kommunikáció 60-80 százaléka nem verbális csatornákon folyik, a szóbeliségé csak a fennmaradó 20-40 százalék a szemtől szembeni kommunikáció 60-80 százaléka nem verbális csatornákon folyik, a szóbeliségé csak a fennmaradó 20-40 százalék

3 Beszéd Deme László: „Az emberi egyed biológiailag embernek születik, de mentálisan csak a beszéd segítségével válik azzá…” Deme László: „Az emberi egyed biológiailag embernek születik, de mentálisan csak a beszéd segítségével válik azzá…” A beszéd kizárólagosan kötődik hozzánk, jellemez, megmutat bennünket. A beszéd kizárólagosan kötődik hozzánk, jellemez, megmutat bennünket.

4 Beszéd A köznapi nyelvhasználat, egy telefonbeszélgetés, rövid lefutású információcsere, tennivalók tőmondatos egyeztetése és sok más helyzet kiválóan – és veszélyesen! – alkalmas személyiségünk erős és gyenge pontjainak kifejezésére. A köznapi nyelvhasználat, egy telefonbeszélgetés, rövid lefutású információcsere, tennivalók tőmondatos egyeztetése és sok más helyzet kiválóan – és veszélyesen! – alkalmas személyiségünk erős és gyenge pontjainak kifejezésére.

5 Beszéd A beszéd: hatalom A beszéd: hatalom Ismernünk kell a beszéd hatalmát, az abban rejlő befolyásolási lehetőségeket és mindezek megvalósításának feltételeit, követelményeit és eszközeit. Ismernünk kell a beszéd hatalmát, az abban rejlő befolyásolási lehetőségeket és mindezek megvalósításának feltételeit, követelményeit és eszközeit. Beszélni: felelősség Beszélni: felelősség Nagyon fontos a beszélő felelősségérzete, felelősségtudata és erkölcsi felfogása. Nagyon fontos a beszélő felelősségérzete, felelősségtudata és erkölcsi felfogása.

6 Beszéd Jellemző beszédhelyzetek: Beszélgetés Beszélgetés Tájékoztatók Tájékoztatók Egyeztetések, értekezletek Egyeztetések, értekezletek Tárgyalás Tárgyalás Előadás Előadás

7 Beszélgetés A kötetlen, konkrét célkitűzésektől és pontos időkorlátoktól mentes beszélgetés vagy ennek társasági formája, a csevegés a résztvevők számára kellemes időtöltést jelent. A kötetlen, konkrét célkitűzésektől és pontos időkorlátoktól mentes beszélgetés vagy ennek társasági formája, a csevegés a résztvevők számára kellemes időtöltést jelent.

8 Beszélgetés Vannak helyzetek, amikor az érintkezés általános kapcsolatfenntartó célokat szolgál. Vannak helyzetek, amikor az érintkezés általános kapcsolatfenntartó célokat szolgál. Az egymással békességben élő szomszédok, közvetlen munkakapcsolatban, ill. alá- fölérendeltségi viszonyban nem álló kollegák stb. helyzete ez. Ami a felek számára világos: nem kívánják a kapcsolat elmélyítését, de megszüntetését sem. Az egymással békességben élő szomszédok, közvetlen munkakapcsolatban, ill. alá- fölérendeltségi viszonyban nem álló kollegák stb. helyzete ez. Ami a felek számára világos: nem kívánják a kapcsolat elmélyítését, de megszüntetését sem.

9 Beszélgetés Más eset, ha partnerünktől fontos információkat remélünk. Más eset, ha partnerünktől fontos információkat remélünk. Pl: „Neked befolyásos barátaid vannak. Tudsz valamit a jövő évi adóról?” Pl: „Neked befolyásos barátaid vannak. Tudsz valamit a jövő évi adóról?” Az ilyenfajta kapcsolat – ha működőképesnek bizonyul – nagyon sok haszonnal járhat számunkra. Az ilyenfajta kapcsolat – ha működőképesnek bizonyul – nagyon sok haszonnal járhat számunkra.

10 Beszélgetés Beszélni-csevegni tudni kell és ez nem pusztán kifejezőkészség, vagy beszédtechnika kérdése. A jó csevegőt széles körű műveltség, s ami csaknem ugyanilyen fontos: az élet különböző területeit átfogó tájékozottság jellemzi. Beszélni-csevegni tudni kell és ez nem pusztán kifejezőkészség, vagy beszédtechnika kérdése. A jó csevegőt széles körű műveltség, s ami csaknem ugyanilyen fontos: az élet különböző területeit átfogó tájékozottság jellemzi.

11 Beszélgetés A mások problémái, véleménye iránti érdeklődés, a nyitott és bizalomteli odafordulás a másikhoz, átsegít az első pillanatokon. A mások problémái, véleménye iránti érdeklődés, a nyitott és bizalomteli odafordulás a másikhoz, átsegít az első pillanatokon. Természetesen egy-egy jól induló beszélgetés is elakadhat pusztán azért, mert szereplői nem tartják be a játékszabályokat. (Nem figyelnek a másikra, egymás szavába vágnak, nem segítik egymást a megszólalásban, elcsépelt közhelyeket mondanak.) Természetesen egy-egy jól induló beszélgetés is elakadhat pusztán azért, mert szereplői nem tartják be a játékszabályokat. (Nem figyelnek a másikra, egymás szavába vágnak, nem segítik egymást a megszólalásban, elcsépelt közhelyeket mondanak.)

12 Beszélgetés Mai életünk kedvezőtlen kísérőjelensége, hogy egyre kevesebbet beszélgetünk, egyre kevésbé van módunk akár a legszűkebb környezetünkben élők nézeteinek, véleményének megismerésére. Mai életünk kedvezőtlen kísérőjelensége, hogy egyre kevesebbet beszélgetünk, egyre kevésbé van módunk akár a legszűkebb környezetünkben élők nézeteinek, véleményének megismerésére. Miután nem gyakoroljuk magunkat a beszélgetésben, az ide tartozó képességeink, készségeink is megkopnak. Miután nem gyakoroljuk magunkat a beszélgetésben, az ide tartozó képességeink, készségeink is megkopnak.

13 Tájékoztatók A szervezetek vagy egy-egy jelentősebb szakmai terület belső és külső információáramlását a leggyorsabban és leghatékonyabban a tájékoztatók szolgálhatják. A szervezetek vagy egy-egy jelentősebb szakmai terület belső és külső információáramlását a leggyorsabban és leghatékonyabban a tájékoztatók szolgálhatják.

14 Egyeztetések, értekezletek Az egyeztetések zöme abból a feltevésből indul ki, hogy az ügyben érintettek nagyjából azonos színvonalon vannak informálva, közöttük lényeges érdekkülönbségek nincsenek, továbbá egyetértenek az adott feladat (munka) elvégzésének szükségességét illetően. Elsősorban a részletekre, részkérdésekre, megoldási módozatokra koncentrálnak. Az egyeztetések zöme abból a feltevésből indul ki, hogy az ügyben érintettek nagyjából azonos színvonalon vannak informálva, közöttük lényeges érdekkülönbségek nincsenek, továbbá egyetértenek az adott feladat (munka) elvégzésének szükségességét illetően. Elsősorban a részletekre, részkérdésekre, megoldási módozatokra koncentrálnak.

15 Egyeztetések, értekezletek Ha nincs egyetértés az érdekeltek között, sem a célok, sem azok megvalósításának módja tekintetében, feltehetően értekezlet keretében kell tisztázni a leglényegesebb pontokat. Ha nincs egyetértés az érdekeltek között, sem a célok, sem azok megvalósításának módja tekintetében, feltehetően értekezlet keretében kell tisztázni a leglényegesebb pontokat. Az értekezleteken lehetőleg csak kifejezetten érdekelt, felkészült és tájékozott emberek vegyenek részt. Célszerű a résztvevők számát is korlátozni: legfeljebb 13-15 főben. Az értekezleteken lehetőleg csak kifejezetten érdekelt, felkészült és tájékozott emberek vegyenek részt. Célszerű a résztvevők számát is korlátozni: legfeljebb 13-15 főben.

16 Egyeztetések, értekezletek Konferencia: inkább tájékoztató jellegű azzal együtt, hogy világosan körülhatárolt témáját érintően egymásnak ellentmondó nézetek és vélemények is elhangozhatnak. Konferencia: inkább tájékoztató jellegű azzal együtt, hogy világosan körülhatárolt témáját érintően egymásnak ellentmondó nézetek és vélemények is elhangozhatnak. A résztvevők számának csak a terem nagysága szab határt. A résztvevők számának csak a terem nagysága szab határt.

17 Egyeztetések, értekezletek Szimpóziumok: egy-egy pontosan meghatározott szakmai kérdés tisztázására szolgálnak. Szimpóziumok: egy-egy pontosan meghatározott szakmai kérdés tisztázására szolgálnak. A résztvevők száma legfeljebb 30 fő. A résztvevők száma legfeljebb 30 fő.

18 Tárgyalás Az érdekérvényesítés legközvetlenebb (és leginkább eredményre vezető) módjának a tárgyalások útján történő befolyásolást, az együttműködés e sajátos változatát tartjuk. Az érdekérvényesítés legközvetlenebb (és leginkább eredményre vezető) módjának a tárgyalások útján történő befolyásolást, az együttműködés e sajátos változatát tartjuk. A tárgyalást akkor tekintjük sikeresnek, ha eredményeként megegyezés (konszenzus, megállapodás, szerződés) jön létre a felek között. A tárgyalást akkor tekintjük sikeresnek, ha eredményeként megegyezés (konszenzus, megállapodás, szerződés) jön létre a felek között.

19 Előadás, szónoklat Az eladások, szónoklatok megtartásához fűződnek a legszigorúbb szabályok. Az eladások, szónoklatok megtartásához fűződnek a legszigorúbb szabályok. Előadásra, szónoklatra sokféle alkalom kínálkozik. (Pl: egy ünnepély, társadalmi esemény, kitüntetett dolgozó köszöntése, nyugdíjba vonuló búcsúztatása, beszámoló a gazdasági év eredményeiről és más jelentős események) Előadásra, szónoklatra sokféle alkalom kínálkozik. (Pl: egy ünnepély, társadalmi esemény, kitüntetett dolgozó köszöntése, nyugdíjba vonuló búcsúztatása, beszámoló a gazdasági év eredményeiről és más jelentős események)

20 A beszéd zavarai Gyakran nem értjük meg egymást. A beszélő esetenként azzal nehezíti meg helyzetünket, hogy Gyakran nem értjük meg egymást. A beszélő esetenként azzal nehezíti meg helyzetünket, hogy nem rendezi a gondolatait, mielőtt hozzáfog mondanivalója kifejtéséhez, nem rendezi a gondolatait, mielőtt hozzáfog mondanivalója kifejtéséhez, pontatlanul fogalmaz, pontatlanul fogalmaz, egy kijelentésében túl sok dolgot próbál kifejezni, egy kijelentésében túl sok dolgot próbál kifejezni, nincs meggyőződve mondanivalója fontosságáról, igazáról, ezért bizonytalan, bőbeszédű. nincs meggyőződve mondanivalója fontosságáról, igazáról, ezért bizonytalan, bőbeszédű.

21 A beszéd zavarai A hallgató fél aszerint válhat befogadóvá, hogy A hallgató fél aszerint válhat befogadóvá, hogy figyelemmel tudja-e kísérni a kommunikátor szövegét, figyelemmel tudja-e kísérni a kommunikátor szövegét, nem a saját gondolataival foglalkozik-e éppen, nem a saját gondolataival foglalkozik-e éppen, nem tulajdonít-e több és más tartalmat a beszélő által elmondottaknak, mint ami valóságosan benne van a szövegben? nem tulajdonít-e több és más tartalmat a beszélő által elmondottaknak, mint ami valóságosan benne van a szövegben?

22 A beszéd zavarai A beszédtechnikai fogyatékosságok nagyban ronthatják a beszéd hatékonyságát. A beszédtechnikai fogyatékosságok nagyban ronthatják a beszéd hatékonyságát. Megfelelő légzéstechnikával, hibátlan artikulációs készségekkel kell rendelkeznie minden előadónak. A magyaros hanglejtés és hangsúlyozás szintén alapkövetelmény. Megfelelő légzéstechnikával, hibátlan artikulációs készségekkel kell rendelkeznie minden előadónak. A magyaros hanglejtés és hangsúlyozás szintén alapkövetelmény.

23 A beszéd zavarai A modulációk alkalmazásával jelentősen fokozni lehet az előadás hatékonyságát. Így például: a hangerő, a hangerő, a hangszín, a hangszín, a hangmagasság, a hangmagasság, a ritmus a ritmus tudatos váltásai járulhatnak hozzá leginkább a beszéd monotoniájának kiküszöböléséhez.

24 Beszéd A technika „csak” eszköz! A technika „csak” eszköz! Jó technikával beszélni csak bűvészkedés, ha nincs mondanivalónk! Jó technikával beszélni csak bűvészkedés, ha nincs mondanivalónk! A beszélővel szembeni alapkövetelmény, hogy a formai lehetőségek csak, mint eszközök működjenek, segítsenek bennünket meggyőződéseink közvetítésében, mások meggyőzésében! A beszélővel szembeni alapkövetelmény, hogy a formai lehetőségek csak, mint eszközök működjenek, segítsenek bennünket meggyőződéseink közvetítésében, mások meggyőzésében!


Letölteni ppt "A kommunikáció Verbális kommunikáció Beszéd. verbális kommunikáció (szóbeli, szavakban megnyilatkozó, nyelvi kódokat alkalmazó) verbális kommunikáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések