Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zeneterápia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zeneterápia."— Előadás másolata:

1 Zeneterápia

2 „Zeneterápiáról akkor beszélünk,
amikor egy tervezett folyamatban a képzett zeneterapeuta annak érdekében használja a zenét vagy zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia), hogy elősegítse a kommunikációt, kapcsolatokat, tanulást, kifejezést, mobilizációt. Ezek mellett terápiás hatást gyakorol fizikai, emocionális, mentális, szociális és kognitív területeken. A zeneterápia célja, hogy az egyén lehetőségeit feltérképezze és sérült funkcióit helyreállítsa, így jobb intrapszichés és interperszonális integrációt tegyen lehetővé, azaz, hogy a személy életminősége javuljon. ( A Zeneterápiás Világszövetség meghatározása 1996.)”

3 „Zeneterápiával tehát segíteni lehet
a kialakulatlan, vagy egyenetlenül fejlődött belső lelki élet (intrapszichés) érzékenyebbé válását, kiegyenlítődését; a személyközi (interperszonális) kapcsolatteremtést; az érzelmek (emóciók) meg és felismerését, az észbeli (mentális) és kognitív (megismerő) képességek fejlesztését; az empátiás (együttérző) készséget, a szociális érzékenységet (pl. konfliktuskezelés) stb.”

4 „Hazai meghatározás: A zeneterápia olyan eljárás, mely a zenét, mint eszközt alkalmazza a megelőzés, a személyiségfejlesztés, önismeret, korrekció, gyógyítás, és a rehabilitáció területén.”

5 A zeneterápia mint művészetterápiás módszer
a kommunikációs nehézségekkel küzdő emberek számára az önkifejezés, megnyílás lehetőségét és az otthonosság érzését adja, hiszen nem a verbalitás az elsődleges.

6 „A zeneterápiás foglalkozások
történhetnek csoportosan illetve egyéni formában. Az első interjú során a zeneterapeuta felméri a kliens állapotát, a kliens ún. kommunikációs módját, az együttműködés és a tanultság fokát, és aszerint választ a következő alkalmazási lehetőségek közül:

7 Receptív zeneterápia az, amikor a meghallgatott zene által mozgósított érzelmek, élmények, gondolatok megbeszélésének segítségével folyik a terápiás munka. Aktív zeneterápia pedig az, melynek keretében hangot adó eszközökkel, vagy hangszerekkel (pl. Orff instrumentárium), illetve saját hanggal kommunikálnak, improvizálnak a résztvevők. Ehhez semmilyen zenei előképzettségre nincs szükség. A közben szerzett tapasztalatok, illetve azoknak a résztvevőktől függő megbeszélése adja a terápiás lehetőséget. Komplex zeneterápiáról akkor beszélünk, amikor a zene által mozgósított élményeket, érzéseket improvizált mozgással, vagy bármilyen képzőművészeti tevékenységgel fejezik ki a jelenlévők, s a tapasztalataikat lehetőség szerint szóban is megosztják.”

8 „A zeneterapeuta - a primer prevenció, azaz a megelőzés (kreativitásfejlesztés, konfliktuskezelés, kommunikáció, mentálhygiéné, személyiségfejlesztés, egészségnevelés és pedagógia stb.) keretében a testi, lelki, szociális betegség megelőzésében a zeneterápia eszközeivel vesz részt azáltal, hogy önismeretet és személyiségfejlesztést nyújt - a szekunder prevenció (gyógyítás, pszichoterápia, reedukáció) keretében a testi, lelki, szociális zavarok és rendellenességek (betegségszintet elérő állapotok) kezeléséhez, az egészség-helyreállítás folyamatában - a zeneterápia és a zenei pszichoterápia eszközeit alkalmazza - a tercier prevenció (rehabilitáció, korrekció, utókezelés) keretében a betegség következtében létrejött állapot visszaállításában, az egészséges vagy azt megközelítő szint elérésében

9 zeneterápiás és zenei pszichoterápiás eljárásokat alkalmaz.”
- a gyógypedagógia keretében a sérült funkciók korrekciójában, valamint a kompenzatorikus átszerveződés folyamatában (pl. látásvesztés esetén a hang utáni tájékozódás, vagy a hang tulajdonságainak kommunikációt segítő voltának megtanítása, ill. mozgássérült mozgás tanulásának, a mozgássor folyamatosságát zenével, ritmussal való segítésénél) zeneterápiás és zenei pszichoterápiás eljárásokat alkalmaz.”

10 Az első interjúban annak kidolgozása zajlik, hogy sor kerülhet-e olyan terápiára, amit a terapeuta – felkészültsége alpján és az adott feltételek között – nyújtani tud. A pszichoterápiás szerződés a terápiás együttműködés kereteit rögzíti. Általában szóbeli megállapodás, amely tartalmazza: - a terápia célját - a beteg tennivalóit, munkamódját - a terapeuta tennivalóit, munkamódját - a terápia formai jellegzetességeit - a terápia körülményeit -a kiegészítő megállapodást

11 Szakmai elvárás: a szerződés tartalmilag és kapcsolatilag kidolgozott legyen, és elemei – cél, módszer, forma, feltételek – összhangban legyenek egymással. A szerződés fő szerepe, hogy belőle indul a terápiás keret, és léte jelzi hogy megalapozódott a terápiás szövetség. A terápiás szövetség az alapvető bizalomból, pozitív alaphangulatból adódó kapcsolati beállítódás, amely elbírja a terápiával járó érzelmi terheket, bizonytalanságot, feszültséget, s mintegy belülről védi a terápiát.

12 A terapeuta folyamatosan mozog a bevonódás és a reflektálás között.
Tudatának hátterében a terápiás keret biztosítja a tájékozódási térképet. A terapeutának az a dolga, hogy működtesse a keretet. „A zeneterapeuta feladata, hogy a figyelme és gyakorlata segítségével a pszichés energiákat a pozitív változás irányába igyekezzen eljuttatni a belső, önsegítő, változtató, gyógyító folyamat elérése érdekében.”

13 A zeneterápia fejleszti
- a kommunikációs képességet - a kapcsolatteremtés- és az emberi kapcsolatok mélyebb megértésének képességét, ezáltal az emberi kapcsolatok jobb működtetését - a kreativitást - az önkifejezés, ezen belül az érzelemkifejezés képességét - a koncentrációt - a tanulási képességeket - elősegíti az egyéni motivációk megtalálását és az én-szerveződés magasabb fokának létrejöttét

14 Az alkalmazás helyszínei: Kórházi osztályokon
Pszichiátria Addiktológia Neurológia Gyermekgyógyászat Onkológia, Belgyógyászat Szülészet Kórházi és intézményi rehabilitáció, Geriátria Fogászat stb.

15 - Családsegítő központ, gyermekjóléti szakszolgálat
- Nevelőotthonok, lakóotthonok, napközi otthonok, bentlakásos intézmények - Időskorúak szociális intézetei - Mentálhigiénés szakszolgálat - Nevelési tanácsadók - Speciális iskolák és óvodák - Iskolák és óvodák - Fejlesztő központok - Korai fejlesztő központok - Hospice - Börtön és börtönpszichiátria - Üzleti szféra színterei - Magánpraxis stb.

16

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Zeneterápia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések