Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás kapcsolatának bemutatására 56. lecke

3 EGY KFT VAGYONÁT AZ ÜZLETI ÉV ELEJÉN A KÖVETKEZŐ MÉRLEG TARTALMAZZA A tétel megnevezése Összeg eFt A tétel megnevezése Összeg eFt A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK10000 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE15000 B.FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK6000F. KÖTELEZETTSÉGEK5000 IV. PÉNZESZKÖZÖK4000 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN20000FORRÁSOK ÖSSZESEN20000 AKTÍVÁK MÉRLEG, 2001. 01. 01. PASSZÍVÁK

4 AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban I. 1.Anyagfelhasználás (Költség NŐ. Készlet CSÖKKEN.) 2000 2.Munkabér elszámolása (Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.) 1000 3. Társadalombiztosítási járulék (Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.) 300 4. Értékcsökkenési leírás (Költség NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.) 800 5. Helyi adó elszámolása (Egyéb ráfordítás NŐ. Kötelezettség NŐ.) 100 6. Kamatfizetés (Pénzügyi műveletek ráfordítása NŐ. Pénzeszköz CSÖKKEN.) 200 7. Befektetett eszköz átadása térítés nélkül (Rendkívüli ráfordítás NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.) 400

5 AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban II. 8.Saját termelésű készletet értékesített, a fizetésre később kerül sor. (Követelés NŐ. Árbevétel NŐ.) 5000 9.Kártérítést kapott. (Pénzeszköz NŐ. Egyéb bevétel NŐ.) 600 10. Kamatot kapott. (Pénzeszköz NŐ. Pénzügyi műveletek bevétele NŐ. ) 50 11.Elévült kötelezettség elszámolása. (Kötelezettség CSÖKKEN. Rendkívüli bevétel NŐ.) 100 12.Saját termelésű készletek állománya összessé-gében nőtt az év során. Elszámolás év végén. (Készletek NŐ. Aktivált saját teljesítmények értéke NŐ.) 400

6 KIVONAT A KFT SZÁMVITELI POLITI- KÁJÁBÓL ÉS A SZÁMLARENDJÉBŐL  A vállalkozó a SZÁMVITELI POLITIKÁBAN és a SZÁMLA- RENDBEN köteles rögzíteni a kialakított számviteli rendet, szabályokat.  A KFT-ben az eredménykimutatást összköltség eljárással készítik, a saját termelésű készletek változását csak év végén könyvelik.  AZ EGYSZERŰSÍTÉS ÉRDEKÉBEN: Az általános forgalmi adó elszámolásától eltekintünk. A munkabérből nem vonják le a dolgozót terhelő járu- lékokat. A befektetett eszközök számlája a nettó értéket tartalmazza, nincs külön számlája az elszámolt értékcsökkenésnek.  A társasági adó mértéke a jövedelem 18%-a (nincs adóalapot módosító tétel)  A Kft 307 eFt osztalékot fizet. MEGJEGYZÉSEK

7 A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI I. 1.A mérlegszámlák nyitása a naplóban 2.A mérlegszámlák megnyitása a főkönyvi számlákon 3.A gazdasági események rögzítése a naplóban 4.A gazdasági események elkönyvelése a főkönyvi számlákon 5.A költségszámlák zárása a naplóban 6.A költségszámlák zárása a főkönyvi számlákon 7.Főkönyvi kivonat elkészítése 8.Eredményszámlák zárása a naplóban 9.Az eredményszámlák lezárása a főkönyvi számlákon, az egyenleg átvezetése a 493. Adózott eredmény elszámolása számlára

8 A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI II. 10.Az eredménykimutatás elkészítése, a fizetendő társasági adó összegének kiszámítása 11.Az adózás előtti eredmény elszámolásának rögzítése a naplóban 12.Az adó, részesedés, mérleg-szerinti eredmény elszámolása a főkönyvi számlákon 13. A mérlegszámlák zárása a naplóban 14. A mérlegszámlák zárása a számlavázlatokon 15. A mérleg összeállítása a mérlegszámlák záróegyenlegéből az üzleti év végén.

9 A SZÁMLÁK NYITÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31. 1. oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel I.Eszköz számlák nyitása 1. Befektetett eszközök 10000 2. Készletek 6000 38. Pénzeszközök 4000 491. Nyitómérleg számla 20000 II.Forrás számlák nyitása 491. Nyitómérleg számla 20000 411. Saját tőke (induló tőke) 15000 45-47. Kötelezett- ségek 5000 Átvitel:40000

10 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31. 2. oldal Sor- szám Gazdasági eseménySzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat:40000 1.Anyagfelhasználás51. Anyagköltségek2. Készletek2000 2.Munkabér elszámolása54. Bérköltségek45-47. Kötelezettségek1000 3.Tb járulék56. Bérjárulékok45-47. Kötelezettségek300 4.Écs leírás57. Écs leírás 1. Befektetett eszközök 800 5.Helyi adó elszámolása 86. Egyéb ráfordítá- sok 45-47. Kötelezettségek100 6.Kamatfizetés 87. Pénzügyi műve- letek ráfordításai 38. Pénzeszközök200 7.Térítés nélküli átadás 88. Rendkívüli ráfordítások 1. Befektetett eszközök400 8. Saját termelésű készlet értékesítése 31. Vevők91. Árbevétel5000 9.Kapott kártérítés38. Pénzeszközök96. Egyéb bevételek600 10.Kapott kamat38. Pénzeszközök 97. Pénzügyi műve- letek bevételei 50 11. Elévült kötele-zettség elszámolása 45-47. Kötelezettségek 98. Rendkívüli bevételek 100 12. Saját termelésű készlet növekedése 2. Készletek 58. Aktivált saját teljesítmények 400 Átvitel:50950

11 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON I. 1. Befektetett eszközök 10000800 400 8800 10000 I 7 4 III 2. Készletek 6000 400 2000 4400 6400 I1 III 12 31. Köv. áruszáll. (Vevők) 5000 8 III 38. Pénzeszközök 4000 600 50 200 4450 4650 I6 III9 10 411. Jegyzett tőke 15000 IVII 15000 419. Mérleg szerinti eredmény 800 IV30 800 492. Zárómérleg számla 22650 IIIIV 22650 45-47. Kötelezettségek 6950 11II 100 6850 5000 1000 300 100 243 307 IV 2 3 5 27 29 491. Nyitómérleg számla 20000 III 20000

12 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON II. 51. Anyagköltség 2000 113 54. Bérköltség 1000 2 14 81. Anyagjellegű ráfordítások 2000 1317 2000 58. Aktivált saját teljesítmények értéke 400 1612 400 56. Bérjárulékok 300 314 300 57. Értékcsökkenési leírás 800 415 800 493. Adózott eredmény elszámolása 6150 1716 2000 1300 1823 400 5000 600 50 100 24 25 26 800 100 200 400 243 307 800 21 22 28 29 30 19 20 82. Személyi jellegű ráfordítások 1300 1418 1000 300 1300 14

13 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON III. 86. Egyéb ráfordítások 100 520 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 200 6 21 97. Pénzügyi műveletek bevételei 50 2510 50 96. Egyéb bevételek 600 249 600 89. Nyereséget terhelő adók 243 2728 243 91. Árbevétel 5000 238 5000 98. Rendkívüli bevételek 100 2611 100 83. Értékcsökkenési leírás 800 1519 88. Rendkívüli ráfordítások 400 722

14 A KÖLTSÉGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31. 3. oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat:50950 13. Anyagköltség átvezetése 81. Anyagjellegű ráfordítások 51. Anyagköltségek 2000 14. Bérköltségek és bér- járulékok átvezetése 82. Személyi jellegű ráfordítások 54. Bérköltségek 56. Bérjárulékok 1300 1000 300 15. Értékcsökkenés átvezetése 83. Értékcsökkené- si leírás 57. Értékcsökkené- si leírás 800 Átvitel:55050

15 FŐKÖNYVI KIVONAT, 2001. 12. 31. Sor- szám SzámlaFőösszegEgyenleg száma megnevezéseTartozikKövetelTartozikKövetel 1. Befektetett eszközök1000012008800 2. Készletek640020004400 3.31.Követelések áruszáll. és szolg. (Vevők)5000 4.38.Pénzeszközök46502004450 5.411.Jegyzett tőke15000 6.45-47.Kötelezettségek10064006300 7.491.Nyitómérleg számla20000 Mérlegszámlák összesen 46150448002265021300 8.51.Anyagköltség2000 9.54.Bérköltség1000 10.56.Bérjárulékok300 11.57.Értékcsökkenési leírás800 12.58.Aktivált saját teljesítmények értéke400 13.81.Anyagjellegű ráfordítások2000 14.82.Személyi jellegű ráfordítások1300 15.83.Értékcsökkenési leírás800 16.86.Egyéb ráfordítások100 17.87.Pénzügyi műveletek ráfordításai200 18.88.Rendkívüli ráfordítások400 19.91.Árbevétel5000 20.96.Egyéb bevételek600 21.97.Pénzügyi műveletek bevételei50 22.98.Rendkívüli bevételek100 Eredményszámlák összesen 89001025048006150 Mindösszesen55050550502745027450

16 AZ EREDMÉNYSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31. 4. oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat:55050 16. Aktivált saját teljesítmények 58. Aktivált saját teljesítmények ért. 493. Adózott ered- mény elszámolása 400 17. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 81. Anyagjellegű ráfordítások 2000 18. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 82. Személyi jellegű ráfordítások 1300 19. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 83. Értékcsökkené- si leírás 800 20. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 86. Egyéb ráfordítások 100 21. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 87. Pénzügyi műve- letek ráfordításai 200 22. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 88. Rendkívüli ráfordítások 400 23. Bevételek91. Árbevétel 493. Adózott ered- mény elszámolása 5000 24. Bevételek 96. Egyéb bevételek 493. Adózott ered- mény elszámolása 600 25. Bevételek97. Pénzügyi műve- letek bevételei 493. Adózott ered- mény elszámolása 50 26. Bevételek98. Rendkívüli bevételek 493. Adózott ered- mény elszámolása 100 Átvitel:66000

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2001. 12. 31. A tétel megnevezése Összeg eFt I.Értékesítés nettó árbevétele 5000 II.Aktivált saját teljesítmények értéke400 III.Egyéb bevételek600 IV.Anyagjellegű ráfordítások2000 V.Személyi jellegű ráfordítások1300 VI.Értékcsökkenési leírás800 VII.Egyéb ráfordítások100 A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) 1800 VIII.Pénzügyi műveletek bevételei50 IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai200 B.Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)-150 C.Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)1650 X.Rendkívüli bevételek100 XI.Rendkívüli ráfordítások400 D.Rendkívüli eredmény (X-XI)-300 E.Adózás előtti eredmény (±C ±D)1350 XII.Adófizetési kötelezettség [(1350x18):100=243]243 F.Adózott eredmény (E-XII)1107 22.Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre- 23.Jóváhagyott osztalék, részesedés307 G.Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)800

18 AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSÁNAK RÖGZÍTÉSE A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. – 12. 31. 5. oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat:66000 27. Adófizetési kötelezettség 89. Nyereséget ter- helő adók 45-47. Kötelezett- ségek 243 28. Ráfordítás számla zárása 493. Adózott ered- mény elszámolása 89. Nyereséget ter- helő adók 243 29. Részesedés elszámo- lása 493. Adózott ered- mény elszámolása 45-47. Kötelezett- ségek 307 30. A mérleg szerinti eredmény kimutatása 493. Adózott ered- mény elszámolása 419. Mérleg szerinti eredmény 800 Átvitel:67593

19 A MÉRLEGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, 2001. 01. 01. - 12. 31. 6. oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat:67593 III.Eszköz számlák zárása 492. Zárómérleg számla 22650 1. Befektetett eszközök 8800 2. Készletek 4400 31. Köv. áruszáll. (Vevők) 5000 38. Pénzeszközök 4450 IV.Forrás számlák zárása 492. Zárómérleg számla 22650 411. Saját tőke (induló tőke) 15000 419. Mérleg sze- rinti eredmény 800 45-47. Kötelezett- ségek 6850 ÖSSZESEN:112893112893

20 A tétel megnevezése Összeg eFt A tétel megnevezése Összeg eFt A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK8800 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE15000 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK4400 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY800 II. KÖVETELÉSEK Vevők5000F. KÖTELEZETTSÉGEK6850 IV. PÉNZESZKÖZÖK4450 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN22650FORRÁSOK ÖSSZESEN22650 AKTÍVÁK MÉRLEG, 2001. 12. 31. PASSZÍVÁK

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések