Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás kapcsolatának bemutatására
56. lecke

3 EGY KFT VAGYONÁT AZ ÜZLETI ÉV ELEJÉN A KÖVETKEZŐ MÉRLEG TARTALMAZZA
AKTÍVÁK MÉRLEG, PASSZÍVÁK A tétel megnevezése Összeg eFt BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10000 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE 15000 FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 6000 F. KÖTELEZETTSÉGEK 5000 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4000 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20000 FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban I.
Anyagfelhasználás (Költség NŐ. Készlet CSÖKKEN.) 2000 Munkabér elszámolása (Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.) 1000 3. Társadalombiztosítási járulék 300 4. Értékcsökkenési leírás (Költség NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.) 800 5. Helyi adó elszámolása (Egyéb ráfordítás NŐ. Kötelezettség NŐ.) 100 6. Kamatfizetés (Pénzügyi műveletek ráfordítása NŐ. Pénzeszköz CSÖKKEN.) 200 7. Befektetett eszköz átadása térítés nélkül (Rendkívüli ráfordítás NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.) 400

5 AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban II.
Saját termelésű készletet értékesített, a fizetésre később kerül sor. (Követelés NŐ. Árbevétel NŐ.) 5000 Kártérítést kapott. (Pénzeszköz NŐ. Egyéb bevétel NŐ.) 600 10. Kamatot kapott. (Pénzeszköz NŐ. Pénzügyi műveletek bevétele NŐ. ) 50 Elévült kötelezettség elszámolása. (Kötelezettség CSÖKKEN. Rendkívüli bevétel NŐ.) 100 Saját termelésű készletek állománya összessé-gében nőtt az év során. Elszámolás év végén. (Készletek NŐ. Aktivált saját teljesítmények értéke NŐ.) 400

6 KIVONAT A KFT SZÁMVITELI POLITI- KÁJÁBÓL ÉS A SZÁMLARENDJÉBŐL
AZ EGYSZERŰSÍTÉS ÉRDEKÉBEN: Az általános forgalmi adó elszámolásától eltekintünk. A munkabérből nem vonják le a dolgozót terhelő járu- lékokat. A befektetett eszközök számlája a nettó értéket tartalmazza, nincs külön számlája az elszámolt értékcsökkenésnek.  A társasági adó mértéke a jövedelem 18%-a (nincs adóalapot módosító tétel)  A Kft 307 eFt osztalékot fizet. MEGJEGYZÉSEK A vállalkozó a SZÁMVITELI POLITIKÁBAN és a SZÁMLA-RENDBEN köteles rögzíteni a kialakított számviteli rendet, szabályokat. A KFT-ben az eredménykimutatást összköltség eljárással készítik, a saját termelésű készletek változását csak év végén könyvelik.

7 A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI I.
A költségszámlák zárása a főkönyvi számlákon Főkönyvi kivonat elkészítése Eredményszámlák zárása a naplóban Az eredményszámlák lezárása a főkönyvi számlákon, az egyenleg átvezetése a 493. Adózott eredmény elszámolása számlára A mérlegszámlák nyitása a naplóban A mérlegszámlák megnyitása a főkönyvi számlákon A gazdasági események rögzítése a naplóban A gazdasági események elkönyvelése a főkönyvi számlákon A költségszámlák zárása a naplóban

8 A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI II.
Az eredménykimutatás elkészítése, a fizetendő társasági adó összegének kiszámítása Az adózás előtti eredmény elszámolásának rögzítése a naplóban Az adó, részesedés, mérleg-szerinti eredmény elszámolása a főkönyvi számlákon 13. A mérlegszámlák zárása a naplóban 14. A mérlegszámlák zárása a számlavázlatokon 15. A mérleg összeállítása a mérlegszámlák záróegyenlegéből az üzleti év végén.

9 A SZÁMLÁK NYITÁSA A NAPLÓBAN
Sor- szám Gazdasági esemény Számla Összeg Tartozik Követel I. Eszköz számlák nyitása 1. Befektetett eszközök 10000 2. Készletek 6000 38. Pénzeszközök 4000 491. Nyitómérleg számla 20000 II. Forrás számlák 411. Saját tőke (induló tőke) 15000 Kötelezett- ségek 5000 Átvitel: 40000 VEGYES NAPLÓ, – oldal

10 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE NAPLÓBAN
Sor- szám Gazdasági esemény Számla Összeg Tartozik Követel Áthozat: 40000 1. Anyagfelhasználás 51. Anyagköltségek 2. Készletek 2000 2. Munkabér elszámolása 54. Bérköltségek Kötelezettségek 1000 3. Tb járulék 56. Bérjárulékok 300 4. Écs leírás 57. Écs leírás 1. Befektetett eszközök 800 5. Helyi adó elszámolása 86. Egyéb ráfordítá- sok 100 6. Kamatfizetés 87. Pénzügyi műve- letek ráfordításai 38. Pénzeszközök 200 7. Térítés nélküli átadás 88. Rendkívüli ráfordítások 1. Befektetett eszközök 400 8. Saját termelésű készlet értékesítése 31. Vevők 91. Árbevétel 5000 9. Kapott kártérítés 96. Egyéb bevételek 600 10. Kapott kamat 97. Pénzügyi műve-letek bevételei 50 11. Elévült kötele-zettség elszámolása 98. Rendkívüli bevételek 12. Saját termelésű készlet növekedése 58. Aktivált saját teljesítmények Átvitel: 50950 VEGYES NAPLÓ, – oldal

11 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE 419. Mérleg szerinti eredmény
A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON I. 1. Befektetett eszközök 10000 800 400 8800 I 7 4 III 2. Készletek 6000 400 2000 4400 6400 I 1 III 31. Köv. áruszáll. (Vevők) 5000 8 III 12 419. Mérleg szerinti eredmény 800 IV 30 38. Pénzeszközök 4000 600 50 200 4450 4650 I 6 III 9 10 411. Jegyzett tőke 15000 IV II Kötelezettségek 6950 11 II 100 6850 5000 1000 300 243 307 IV 2 3 5 27 29 491. Nyitómérleg számla 20000 II I 492. Zárómérleg számla 22650 III IV

12 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON II.
493. Adózott eredmény elszámolása 6150 17 16 2000 1300 18 23 400 5000 600 50 100 24 25 26 800 200 243 307 21 22 28 29 30 19 20 51. Anyagköltség 2000 1 13 54. Bérköltség 1000 2 14 56. Bérjárulékok 300 3 14 57. Értékcsökkenési leírás 800 4 15 58. Aktivált saját teljesítmények értéke 400 16 12 81. Anyagjellegű ráfordítások 2000 13 17 82. Személyi jellegű ráfordítások 1300 14 18 1000 300

13 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON III.
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 200 6 21 83. Értékcsökkenési leírás 800 15 19 86. Egyéb ráfordítások 100 5 20 88. Rendkívüli ráfordítások 400 7 22 89. Nyereséget terhelő adók 243 27 28 91. Árbevétel 5000 23 8 97. Pénzügyi műveletek bevételei 50 25 10 96. Egyéb bevételek 600 24 9 98. Rendkívüli bevételek 26 100 11 100

14 A KÖLTSÉGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN
VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény Számla Összeg Tartozik Követel Áthozat: 50950 13. Anyagköltség átvezetése 81. Anyagjellegű ráfordítások 51. Anyagköltségek 2000 14. Bérköltségek és bér-járulékok átvezetése 82. Személyi jellegű 54. Bérköltségek 56. Bérjárulékok 1300 1000 300 15. Értékcsökkenés átvezetése 83. Értékcsökkené- si leírás 57. Értékcsökkené- 800 Átvitel: 55050

15 FŐKÖNYVI KIVONAT, 2001. 12. 31. Számla Főösszeg Egyenleg megnevezése
Sor- szám Számla Főösszeg Egyenleg száma megnevezése Tartozik Követel 1. Befektetett eszközök 10000 1200 8800 2. Készletek 6400 2000 4400 3. 31. Követelések áruszáll. és szolg. (Vevők) 5000 4. 38. Pénzeszközök 4650 200 4450 5. 411. Jegyzett tőke 15000 6. 45-47. Kötelezettségek 100 6300 7. 491. Nyitómérleg számla 20000 Mérlegszámlák összesen 46150 44800 22650 21300 8. 51. Anyagköltség 9. 54. Bérköltség 1000 10. 56. Bérjárulékok 300 11. 57. Értékcsökkenési leírás 800 12. 58. Aktivált saját teljesítmények értéke 400 13. 81. Anyagjellegű ráfordítások 14. 82. Személyi jellegű ráfordítások 1300 15. 83. 16. 86. Egyéb ráfordítások 17. 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 18. 88. Rendkívüli ráfordítások 19. 91. Árbevétel 20. 96. Egyéb bevételek 600 21. 97. Pénzügyi műveletek bevételei 50 22. 98. Rendkívüli bevételek Eredményszámlák összesen 8900 10250 4800 6150 Mindösszesen 55050 27450

16 AZ EREDMÉNYSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN
VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény Számla Összeg Tartozik Követel Áthozat: 55050 16. Aktivált saját teljesítmények 58. Aktivált saját teljesítmények ért. 493. Adózott ered-mény elszámolása 400 17. Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 81. Anyagjellegű ráfordítások 2000 18. 82. Személyi jellegű 1300 19. 83. Értékcsökkené- si leírás 800 20. 86. Egyéb ráfordítások 100 21. 87. Pénzügyi műve- letek ráfordításai 200 22. 88. Rendkívüli ráfordítások 23. Bevételek 91. Árbevétel 5000 24. 96. Egyéb bevételek 600 25. 97. Pénzügyi műve-letek bevételei 50 26. 98. Rendkívüli bevételek Átvitel: 66000

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS, 2001. 12. 31. A tétel megnevezése I.
Összeg eFt I. Értékesítés nettó árbevétele 5000 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 400 III. Egyéb bevételek 600 IV. Anyagjellegű ráfordítások 2000 V. Személyi jellegű ráfordítások 1300 VI. Értékcsökkenési leírás 800 VII. Egyéb ráfordítások 100 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) 1800 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 50 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 200 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -150 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 1650 X. Rendkívüli bevételek 100 XI. Rendkívüli ráfordítások 400 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -300 E. Adózás előtti eredmény (±C ±D) 1350 XII. Adófizetési kötelezettség [(1350x18):100=243] 243 F. Adózott eredmény (E-XII) 1107 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 307 G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) 800

18 AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSÁNAK
RÖGZÍTÉSE A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény Számla Összeg Tartozik Követel Áthozat: 66000 27. Adófizetési kötelezettség 89. Nyereséget ter- helő adók Kötelezett-ségek 243 28. Ráfordítás számla zárása 493. Adózott ered- mény elszámolása 29. Részesedés elszámo-lása 307 30. A mérleg szerinti eredmény kimutatása 419. Mérleg szerinti eredmény 800 Átvitel: 67593

19 A MÉRLEGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN
VEGYES NAPLÓ, oldal Sor- szám Gazdasági esemény Számla Összeg Tartozik Követel Áthozat: 67593 III. Eszköz számlák zárása 492. Zárómérleg számla 22650 1. Befektetett eszközök 8800 2. Készletek 4400 31. Köv. áruszáll. (Vevők) 5000 38. Pénzeszközök 4450 IV. Forrás számlák 411. Saját tőke (induló tőke) 15000 419. Mérleg sze-rinti eredmény 800 Kötelezett- ségek 6850 ÖSSZESEN: 112893

20 AKTÍVÁK MÉRLEG, 2001. 12. 31. PASSZÍVÁK
A tétel megnevezése Összeg eFt BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8800 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE 15000 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 4400 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 800 II. KÖVETELÉSEK Vevők 5000 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6850 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4450 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 22650 FORRÁSOK ÖSSZESEN

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések