Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás kapcsolatának bemutatására 56. lecke

3 EGY KFT VAGYONÁT AZ ÜZLETI ÉV ELEJÉN A KÖVETKEZŐ MÉRLEG TARTALMAZZA A tétel megnevezése Összeg eFt A tétel megnevezése Összeg eFt A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK10000 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE15000 B.FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK6000F. KÖTELEZETTSÉGEK5000 IV. PÉNZESZKÖZÖK4000 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN20000FORRÁSOK ÖSSZESEN20000 AKTÍVÁK MÉRLEG, PASSZÍVÁK

4 AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban I. 1.Anyagfelhasználás (Költség NŐ. Készlet CSÖKKEN.) Munkabér elszámolása (Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.) Társadalombiztosítási járulék (Költség NŐ. Kötelezettség NŐ.) Értékcsökkenési leírás (Költség NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.) Helyi adó elszámolása (Egyéb ráfordítás NŐ. Kötelezettség NŐ.) Kamatfizetés (Pénzügyi műveletek ráfordítása NŐ. Pénzeszköz CSÖKKEN.) Befektetett eszköz átadása térítés nélkül (Rendkívüli ráfordítás NŐ. Befektetett eszköz CSÖKKEN.) 400

5 AZ ÜZLETI ÉV GAZDASÁGI ESEMÉNYEI eFt-ban II. 8.Saját termelésű készletet értékesített, a fizetésre később kerül sor. (Követelés NŐ. Árbevétel NŐ.) Kártérítést kapott. (Pénzeszköz NŐ. Egyéb bevétel NŐ.) Kamatot kapott. (Pénzeszköz NŐ. Pénzügyi műveletek bevétele NŐ. ) Elévült kötelezettség elszámolása. (Kötelezettség CSÖKKEN. Rendkívüli bevétel NŐ.) Saját termelésű készletek állománya összessé-gében nőtt az év során. Elszámolás év végén. (Készletek NŐ. Aktivált saját teljesítmények értéke NŐ.) 400

6 KIVONAT A KFT SZÁMVITELI POLITI- KÁJÁBÓL ÉS A SZÁMLARENDJÉBŐL  A vállalkozó a SZÁMVITELI POLITIKÁBAN és a SZÁMLA- RENDBEN köteles rögzíteni a kialakított számviteli rendet, szabályokat.  A KFT-ben az eredménykimutatást összköltség eljárással készítik, a saját termelésű készletek változását csak év végén könyvelik.  AZ EGYSZERŰSÍTÉS ÉRDEKÉBEN: Az általános forgalmi adó elszámolásától eltekintünk. A munkabérből nem vonják le a dolgozót terhelő járu- lékokat. A befektetett eszközök számlája a nettó értéket tartalmazza, nincs külön számlája az elszámolt értékcsökkenésnek.  A társasági adó mértéke a jövedelem 18%-a (nincs adóalapot módosító tétel)  A Kft 307 eFt osztalékot fizet. MEGJEGYZÉSEK

7 A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI I. 1.A mérlegszámlák nyitása a naplóban 2.A mérlegszámlák megnyitása a főkönyvi számlákon 3.A gazdasági események rögzítése a naplóban 4.A gazdasági események elkönyvelése a főkönyvi számlákon 5.A költségszámlák zárása a naplóban 6.A költségszámlák zárása a főkönyvi számlákon 7.Főkönyvi kivonat elkészítése 8.Eredményszámlák zárása a naplóban 9.Az eredményszámlák lezárása a főkönyvi számlákon, az egyenleg átvezetése a 493. Adózott eredmény elszámolása számlára

8 A FELADAT MEGOLDÁSÁNAK LÉPÉSEI II. 10.Az eredménykimutatás elkészítése, a fizetendő társasági adó összegének kiszámítása 11.Az adózás előtti eredmény elszámolásának rögzítése a naplóban 12.Az adó, részesedés, mérleg-szerinti eredmény elszámolása a főkönyvi számlákon 13. A mérlegszámlák zárása a naplóban 14. A mérlegszámlák zárása a számlavázlatokon 15. A mérleg összeállítása a mérlegszámlák záróegyenlegéből az üzleti év végén.

9 A SZÁMLÁK NYITÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel I.Eszköz számlák nyitása 1. Befektetett eszközök Készletek Pénzeszközök Nyitómérleg számla II.Forrás számlák nyitása 491. Nyitómérleg számla Saját tőke (induló tőke) Kötelezett- ségek 5000 Átvitel:40000

10 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági eseménySzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat: Anyagfelhasználás51. Anyagköltségek2. Készletek Munkabér elszámolása54. Bérköltségek Kötelezettségek Tb járulék56. Bérjárulékok Kötelezettségek300 4.Écs leírás57. Écs leírás 1. Befektetett eszközök Helyi adó elszámolása 86. Egyéb ráfordítá- sok Kötelezettségek100 6.Kamatfizetés 87. Pénzügyi műve- letek ráfordításai 38. Pénzeszközök200 7.Térítés nélküli átadás 88. Rendkívüli ráfordítások 1. Befektetett eszközök Saját termelésű készlet értékesítése 31. Vevők91. Árbevétel Kapott kártérítés38. Pénzeszközök96. Egyéb bevételek Kapott kamat38. Pénzeszközök 97. Pénzügyi műve- letek bevételei Elévült kötele-zettség elszámolása Kötelezettségek 98. Rendkívüli bevételek Saját termelésű készlet növekedése 2. Készletek 58. Aktivált saját teljesítmények 400 Átvitel:50950

11 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON I. 1. Befektetett eszközök I 7 4 III 2. Készletek I1 III Köv. áruszáll. (Vevők) III 38. Pénzeszközök I6 III Jegyzett tőke IVII Mérleg szerinti eredmény 800 IV Zárómérleg számla IIIIV Kötelezettségek II IV Nyitómérleg számla III 20000

12 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON II. 51. Anyagköltség Bérköltség Anyagjellegű ráfordítások Aktivált saját teljesítmények értéke Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Adózott eredmény elszámolása Személyi jellegű ráfordítások

13 A GAZDASÁGI ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE A FŐKÖNYVI SZÁMLÁKON III. 86. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb bevételek Nyereséget terhelő adók Árbevétel Rendkívüli bevételek Értékcsökkenési leírás Rendkívüli ráfordítások

14 A KÖLTSÉGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat: Anyagköltség átvezetése 81. Anyagjellegű ráfordítások 51. Anyagköltségek Bérköltségek és bér- járulékok átvezetése 82. Személyi jellegű ráfordítások 54. Bérköltségek 56. Bérjárulékok Értékcsökkenés átvezetése 83. Értékcsökkené- si leírás 57. Értékcsökkené- si leírás 800 Átvitel:55050

15 FŐKÖNYVI KIVONAT, Sor- szám SzámlaFőösszegEgyenleg száma megnevezéseTartozikKövetelTartozikKövetel 1. Befektetett eszközök Készletek Követelések áruszáll. és szolg. (Vevők) Pénzeszközök Jegyzett tőke Kötelezettségek Nyitómérleg számla20000 Mérlegszámlák összesen Anyagköltség Bérköltség Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Árbevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek100 Eredményszámlák összesen Mindösszesen

16 AZ EREDMÉNYSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat: Aktivált saját teljesítmények 58. Aktivált saját teljesítmények ért Adózott ered- mény elszámolása Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 81. Anyagjellegű ráfordítások Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 82. Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 83. Értékcsökkené- si leírás Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 86. Egyéb ráfordítások Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 87. Pénzügyi műve- letek ráfordításai Ráfordítások 493. Adózott ered- mény elszámolása 88. Rendkívüli ráfordítások Bevételek91. Árbevétel 493. Adózott ered- mény elszámolása Bevételek 96. Egyéb bevételek 493. Adózott ered- mény elszámolása Bevételek97. Pénzügyi műve- letek bevételei 493. Adózott ered- mény elszámolása Bevételek98. Rendkívüli bevételek 493. Adózott ered- mény elszámolása 100 Átvitel:66000

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS, A tétel megnevezése Összeg eFt I.Értékesítés nettó árbevétele 5000 II.Aktivált saját teljesítmények értéke400 III.Egyéb bevételek600 IV.Anyagjellegű ráfordítások2000 V.Személyi jellegű ráfordítások1300 VI.Értékcsökkenési leírás800 VII.Egyéb ráfordítások100 A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) 1800 VIII.Pénzügyi műveletek bevételei50 IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai200 B.Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)-150 C.Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)1650 X.Rendkívüli bevételek100 XI.Rendkívüli ráfordítások400 D.Rendkívüli eredmény (X-XI)-300 E.Adózás előtti eredmény (±C ±D)1350 XII.Adófizetési kötelezettség [(1350x18):100=243]243 F.Adózott eredmény (E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre- 23.Jóváhagyott osztalék, részesedés307 G.Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)800

18 AZ ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSÁNAK RÖGZÍTÉSE A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, – oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat: Adófizetési kötelezettség 89. Nyereséget ter- helő adók Kötelezett- ségek Ráfordítás számla zárása 493. Adózott ered- mény elszámolása 89. Nyereséget ter- helő adók Részesedés elszámo- lása 493. Adózott ered- mény elszámolása Kötelezett- ségek A mérleg szerinti eredmény kimutatása 493. Adózott ered- mény elszámolása 419. Mérleg szerinti eredmény 800 Átvitel:67593

19 A MÉRLEGSZÁMLÁK ZÁRÁSA A NAPLÓBAN VEGYES NAPLÓ, oldal Sor- szám Gazdasági esemény SzámlaÖsszeg TartozikKövetelTartozikKövetel Áthozat:67593 III.Eszköz számlák zárása 492. Zárómérleg számla Befektetett eszközök Készletek Köv. áruszáll. (Vevők) Pénzeszközök 4450 IV.Forrás számlák zárása 492. Zárómérleg számla Saját tőke (induló tőke) Mérleg sze- rinti eredmény Kötelezett- ségek 6850 ÖSSZESEN:

20 A tétel megnevezése Összeg eFt A tétel megnevezése Összeg eFt A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK8800 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE15000 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK4400 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY800 II. KÖVETELÉSEK Vevők5000F. KÖTELEZETTSÉGEK6850 IV. PÉNZESZKÖZÖK4450 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN22650FORRÁSOK ÖSSZESEN22650 AKTÍVÁK MÉRLEG, PASSZÍVÁK

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések