Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés."— Előadás másolata:

1 A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés

2 1. A koncepció kidolgozása, az erőforrások felmérése Célcsoport (kor, érdeklődés, szociális helyzet stb.) Cél, például: A találékonyság fejlesztése (életmód, életvitel)A találékonyság fejlesztése (életmód, életvitel) A kíváncsiság fejlesztése tapasztalati útonA kíváncsiság fejlesztése tapasztalati úton Kommunikációfejlesztés információs technikák használatávalKommunikációfejlesztés információs technikák használatával A test megismerése (fizikai és sporttevékenység révén, az egészségre nevelés különféle formái által)A test megismerése (fizikai és sporttevékenység révén, az egészségre nevelés különféle formái által) Művészi és kulturális tevékenységi formák iránti érzékenység és kíváncsiság fejlesztéseMűvészi és kulturális tevékenységi formák iránti érzékenység és kíváncsiság fejlesztése Iskolai eredmények javításaIskolai eredmények javítása Közösségi és állampolgári létre nevelésKözösségi és állampolgári létre nevelés Meghatározásukba vonjuk be a tantestületet;a tantestületet; a gyerekeket;a gyerekeket; a szülőket!a szülőket!

3 2. Az erőforrások felmérése ―Belső (pedagógus, szabadidő-szervező, DÖK-segítő, szülő stb.) ―Külső (múzeumpedagógus, szakszolgálatok, civil szervezetek, profi rendezvényszervezők stb.) 3. Költségvetés készítése ─Kiadások ─Források (önköltség, szponzorálás, pályázat) 4. Időterv készítése Szempontjai: ─A tervezés és a program lebonyolításának időpontja között fennálló időintervallum hetekre bontása ─A terv felosztása feladatokra Átfutási időÁtfutási idő Felelősök – ellenőrzés, nyomon követhetőség, számonkérésFelelősök – ellenőrzés, nyomon követhetőség, számonkérés

4 5. Lebonyolítás ─A program időtartama ─Helyszín ─Forgatókönyv Feladat Idő Eszközigény Felelős 6. Ellenőrzés, értékelés ─Mit lehetett volna még jobban csinálni? ─Mi nem volt tökéletes? ─Mi sikerült nagyon jól? ─Mire kell legközelebb jobban figyelni? ─Hogyan lehetett volna takarékoskodni? ─Hol végeztünk felesleges munkát? ─Mi legyen a következő program?

5 A táborszervezés, táborvezetés (Bodor Tamás, Logo-füzetek 3. )

6 A tábor fogalma Az ifjúságsegítés eszközeAz ifjúságsegítés eszköze Szocializációs, közösségfejlesztő és nevelési színtérSzocializációs, közösségfejlesztő és nevelési színtér –Élményszerzéssel; –képzésekkel; –tartalmas és értékteremtő szabadidős programokkal járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez. Természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetőség a nehéz körülmények között élő fiatalok számára.Természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetőség a nehéz körülmények között élő fiatalok számára.

7 1. A tábor céljának, típusának meghatározása Üdülő –Rekreáció: pihenés, szórakozás, sport –Az együttes tevékenység élménye –Társas kapcsolatok, közösségi élmény Munkavégző (építő) –Bevezetés a munka világába –Pénzkeresés –Közösségi élmény –Szocializáció …

8 1. A tábor céljának, típusának meghatározása Szakmai (tematikus) programú: Speciális tartalmú gyakorlati, elméleti ismeretek nyújtása, elsajátítása, alkalmazása ─ Önismereti, kommunikációs (Cél: személyiség-, önismeret-fejlesztés, tág értelemben vett tanulás, társas készségfejlesztés, énerősítés, hátrányos helyzetű gyermekek rehabilitációja stb.) ─ Kortárssegítő (Cél: érzékenyítés, felkészítés ismerős kortárs csoport, veszélyeztetett osztálytársak segítésére, a gyermek és ifjúsági közösségek önszerveződésének elindításához és fejlesztéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása) …

9 1. A tábor céljának, típusának meghatározása ─ Diákvezető-képző, pl. „Tanuljunk demokráciát!” (Cél: közéletiségre nevelés, felkészítés helyi és térségi érdekképviseletre, diákjogi ismeretek nyújtása, a demokrácia mindennapi gyakorlatához szükséges képességek és készségek fejlesztése, a diákvezetők megismertetése a saját munkájukat szabályozó törvényekkel, rendelkezésekkel) ─ Nemzetközi csere (Cél: interkulturális tanulás, tapasztalatcsere, nyelvtanulás) ─ Természetvédelmi, környezetvédelmi (Cél: a környezet megismerése és a megismert értékek védelme, aktív részvételi lehetőség biztosítása és megszervezése) …

10 1. A tábor céljának, típusának meghatározása ─ Turisztikai (Cél: az egészséges életmód megalapozása, hasznos szabadidő eltöltési lehetőség, honismeret, a természet aktív felfedezése, szórakozás, csoportos együttlét) ─ Tanulmányi tevékenységgel összefüggő ; pl. számítástechnikai, nyelvi, matematikai, illetve erdei iskola (Cél: valamely ismeret megtanulása, elsajátítása, gondolkodási struktúrák fejlesztése, érzelmek, attitűdök, érdeklődések felkeltése speciális körülmények között) ─ Művészeti; hangszeres zenei, kórus, versmondó stb. (Cél: meglévő ismeret továbbfejlesztése, gyakorlás) …

11 1. A tábor céljának, típusának meghatározása A célcsoport meghatározása Korosztály A nevelési cél szempontjából (pl. hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok önismereti tábora) Szervező Iskola Diákönkormányzat Társadalmi szervezet Művelődési intézmény Önkormányzat Egyesület

12 2. A táborhely kialakítása, megismerése ─Egész évben vagy időszakosan működő üdülők, táborok (közegészségügyi feltételek, biztonságos elhelyezés, megfelelő szakmai garancia) – Internetes keresés, címlista ─Kollégium ─Sátorozás erdő mellett, vízparton; megfelelő feltételek ─A tábor bejelentése az illetékes hatóságoknál (helyi önkormányzat, ÁNTSZ, erdészet) ─A közegészségügyi (elhelyezés, étkezés, tisztálkodás, egészségügyi ellátás) előírások betartása = szakszerű, biztonságos üzemeltetés A tábor szervezője (és vezetője) teljes felelősséggel tartozik a rábízott táborozókért és a program egészéért! (0–14 évesek: cselekvőképtelenek; 14–18 évesek: korlátozottan cselekvőképesek!)

13 A lehetséges táborhelyek bejárása ─Megközelíthetőség (közúton, vasúton, pontos cím, veszélyek, problémák az utaztatás során) ─Táborhely Épület és környezete (alaprajz a szobákról, az ágyak számáról; a felállítandó sátrak helye; étkező, zuhanyozót és illemhely, elemi higiénés szempontok; étlap, az étkezési időpontok, a speciális igények teljesíthetősége: életkori sajátosság, vegetáriánus-diétás étkezés, lisztérzékenység, tejallergia stb.) Közösségi helyiségek (foglalkozások, esti programok) Sportolással összefüggő területek (sportpályák, úszási- fürdési, kirándulási lehetőségek) Igénybe vehető eszközök

14 A helyi feltételek számbavétele ─Személyes kapcsolat a felelős partnerrel (az üdülő, intézmény vezetője, gondnoka, a táborhely tulajdonosa, kezelője, képviselője; név, telefonszám, elérhetőség) ─Az egészségügyi ellátás módja (A tábor létszáma meghatározza, hogy saját vagy helyi orvos: a nap bármely időszakában igénybe vehető orvosi ellátás; elsősegélynyújtó felszerelés, alapvető gyógyszerek, legközelebbi gyógyszertár; kiképzett és felkészült elsősegélynyújtó) ─Telefonálási lehetőség (térerő) ─Bevásárlási lehetőségek

15 3. Költségtervezés Bevételi oldal ─A résztvevők által befizetett összeg ─Esetleges pályázati támogatás ─Adomány ─Szponzorálás ─A saját civil szervezet (egyesület, társadalmi szervezet, alapítvány), az intézmény (iskola, szociális intézmény, művelődési ház), a társas vállalkozás vagy az önkormányzat támogatása ─Az emberi erőforrás ellenértéke (önkéntes munka) …

16 3. Költségtervezés Kiadások ─A táborhelyen kifizetendő összeg (étkezés, szállás, mosatási költség, bérleti díj stb.) ─A táborvezetőség (személyi állomány) illetménye, tiszteletdíja ─Az útiköltség-térítések ─A szakmai és szabadidős programokkal összefüggő személyi és dologi költségek A költségvetést a táborszervező hagyja jóvá. A költségvetést és a tényleges teljesítést a táborszervező és az általa megbízott gazdasági apparátus, globálisan a jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok (APEH, TB, ÁSZ) ellenőrzik.

17 4. Igényfelmérés, jelentkezés a táborba Értesítés Tájékoztatás Tájékoztató füzet, felhívások, szóróanyagok Megjelenés elektronikus és írott sajtóban Kör-mail

18 Jelentkezési lap, regisztráció A tábor adatai A tábor szervezőjének (és a lebonyolítójának) adatai A táborozó adatai Szülő (törvényes képviselő) nyilatkozata Tanulói jogviszony igazolása A táborba hozandó: orvosi igazolás (4 napnál régebbi nem lehet!)

19 5. A táborvezetőség kialakítása, felkészítése 20 táborozóként 1 felnőtt – sose induljunk el egyedül! 1. A táborrend kérdése –Általános napirend –Konkrét napi programok –Tábori ügyelet, az ügyeletes feladata –Veszélyhelyzetek a táborban …

20 5. A táborvezetőség kialakítása, felkészítése 2. A szakmai projekt végrehajtása –Célja, megvalósításának fázisai, eredményessége –Külön képzést, felkészítést igényel-e –Feltételek, garanciák, szakmai kompetenciák –Szükséges eszközök 3. Kapcsolat a táborlakókkal –Hangnem, stílus –Differenciálás, egyéni bánásmód –Következetesség …

21 5. A táborvezetőség kialakítása, felkészítése 4. Munkamegosztás –Feladatkörök –Felelősségi és döntési kompetenciák 5. Természetbeni és pénzbeli juttatások –Útiköltség-térítés –Tiszteletdíj, munkadíj –A részvételi díj befizetésének elengedése

22 6. Szerződés – megrendelés ─Költségek ─Szolgáltatások ─Résztvevői létszám (táborlakók, táborvezetőség), lány-fiú arány ─A szálláséjszakák száma ─A tábor időpontja ─ Az esetleges változások jelzésének módja, lemondási határidő

23 7. A programtervezés ─Napi lebontás ─Konkrét, pontos felkészülés! ─Napi 6 óránál több kötött programot ne tervezzünk! 8. A táborlakók (szülők) előzetes informálása ─A tábor célja, tervezett programja ─A tábor helye, időpontja ─Az elhelyezés körülményei, az ellátás rendje ─A részvételi költség befizetésének határideje és módja ─Az utaztatás ─Feltétlenül elhozandó és a javasolt tárgyak, eszközök, ruházat ─Különféle papírok és igazolások

24 9. Utaztatás Írásos utazási terv Menetrend Találkozás helye, időpontja Kísérő

25 10. A tábor lebonyolítása ─Általános napirend – csoportszabály! Veszélyhelyzetek Táborelhagyás Vendégfogadás ─Programterv, szabadidős programok Ütemterv (idő, hely, felelősök) Kitűzött nevelési, képzési célok megvalósítása Játék, kirándulás, sport, szórakozás Tábortűz ─Kapcsolat a táborlakókkal Közvetlen, egyéni Következetes Életkori sajátosságok

26 11. Munkamegosztás a táborvezetőségen belül (Feladatkörök, felelősségi és döntési kompetenciák) Táborvezető (egyszemélyi felelős), táborvezető-helyettes Táborügyeletes Csoportvezetők (munkaköri leírás) –Betegség, rosszullét, baleset –Táborozó eltűnése, megbeszélt időre és helyre való vissza nem érkezés –A táborrend megsértése –Alkohol- és drogfogyasztás –Korábbi eltávozás a táborból (szülői kérésre, fegyelmi ügyben) –Károkozás, lopás –Különböző dokumentumok hiánya (orvosi igazolás, tábori befizetésről szóló csekk) Programfelelősök –Tevékenységi területek –Technikai eszközök Külső, meghívott előadók

27 12. A tábor értékelése, lezárása A táborban ─A vezetőségi ülésen (szóban, a táborvezető írásban összegzi) ─A táborlakókkal (kérdőív alapján írásban, csoportosan) ─A táborzáráskor (szóban – jutalmazással egybekötve) A tábor után ─Interaktív módon a vezetőséggel (szóban) ─Szempontsor alapján a teljes táborvezetőséggel (írásban) ─Dokumentáció: összefoglaló jelentés készítése a „törzskarral” (írásban); tanulságok, eredmények, költségvetési beszámoló, mellékletek

28 [Szakkörök, diákkörök] [Vetélkedők, versenyek]


Letölteni ppt "A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések