Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A ROMANTIKA. A XIX. század egyik legnagyobb hatású művészeti irányzata Az utolsó korszak, amely a különböző művészeti ágakat egyaránt áthatotta, és szinte.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A ROMANTIKA. A XIX. század egyik legnagyobb hatású művészeti irányzata Az utolsó korszak, amely a különböző művészeti ágakat egyaránt áthatotta, és szinte."— Előadás másolata:

1 A ROMANTIKA

2 A XIX. század egyik legnagyobb hatású művészeti irányzata Az utolsó korszak, amely a különböző művészeti ágakat egyaránt áthatotta, és szinte egész Európában elterjedt.

3 Forrása: Illúzióvesztés, kiábrándulás (felvilágosodás optimizmusa, francia forradalom)

4 Elnevezése Román – ‘regény’ (francia) Lovagregényekre, trubadúrok világára emlékeztetett. Köznapi nyelvhasználatban:  Civilizálatlanság  Természetesség  Vadság

5 A kifejezés német nyelvterületen jelent meg a XVIII. században Friedrich Schlegel esztétikai tárgyú írásaiban A klasszicizmustól való elkülönülést jelentő irodalomtörténeti kategóriaként. Schlegel értelmezése: Olyan költészet, amely az elkülönült művészeti ágakat, műnemeket, műfajokat egyesíti.

6 A romantika NEM: RózsaszálHarmatcsepp Átlőtt szív Naplemente Szerelmi vallomás

7 MI HÁT A ROMANTIKA ???

8 LIBERALIZMUS A kor legmeghatározóbb politikai gondolatrendszere a SZABADELVŰSÉG A kor legmeghatározóbb politikai gondolatrendszere a SZABADELVŰSÉG Alapeszme: az egyén érdekeit a közösség érdekei fölé helyező INDIVIDUALIZMUS → az állam a nemzet érdekeit kell hogy szolgálja → politikai és jogi egyenlőség

9 A liberalizmus képezte a XIX. század szabadságküzdelmeinek eszmei alapját → forradalmak Kétféle forradalom a XIX. században: társadalmi társadalmi ipari ipari

10 A romantika világképének jellemzői 1) INDIVIDUALIZMUS (egyéniségkultusz) A személyiség ellentmondásos belső világa. (álmokkal, vágyakkal) Az egyéniséget felfokozottan fejezi ki : ZSENI, akinek mindent szabad

11 A romantika világképének jellemzői 2) TÖRTÉNETISÉG Újraértékeli a középkort Felfedezi az újkori Európa népeinek őstörténetét – nemzeti sajátosságok, nemzeti gyökerek ( → nacionalizmus)

12 A romantika világképének jellemzői 3) TERMÉSZETKULTUSZ A művész nem a „kivonulás” lehetőségét látja, hanem a személyiség belső tartalmainak kivetülését.

13 A romantika világképének jellemzői 4) ELVÁGYÓDÁS Eszmény és valóság viszonya ellentmondásos Eszmény és valóság viszonya ellentmondásos A vallás már nem tudta magyarázni, megoldani A vallás már nem tudta magyarázni, megoldani (→felvilágosodás) (→ felvilágosodás) Menekülés: Menekülés: o Egzotikumba o Képzelet (fantázia) világába

14 A romantika esztétikai-poétikai jellemzői 1) POÉTIKAI KÁNONOK LEÉRTÉKELŐDÉSE, EREDETISÉG ELVE Elutasítja a klasszicizmust és a szabályrendszereket → művészi kifejezés korlátlan szabadsága A műalkotás létrejötte az ihletből származik Az alkotói folyamat teremtő tevékenység (STURM UND DRANG)

15 A romantika esztétikai-poétikai jellemzői 2) VALLOMÁSOSSÁG Magánbeszédszerű megszólalás Magánbeszédszerű megszólalás Minden műnemre kiterjedő lirizálódás Minden műnemre kiterjedő lirizálódás Uralkodó műnem : LÍRA Uralkodó műnem : LÍRA

16 A romantika esztétikai-poétikai jellemzői 3) Művészeti ágak, műnemek, műfajok KEVEREDÉSE Irodalom – festőiség Irodalom – festőiség Irodalom – zeneiség Irodalom – zeneiség Festészet, zene – történetmesélés, lirizálódás (Opera) Festészet, zene – történetmesélés, lirizálódás (Opera) KEVERT IRODALMI MŰFAJOK: verses regény, prózavers, elégico-óda, ballada

17 A romantika esztétikai-poétikai jellemzői 4) NYELVPROBLÉMA Elveti a „fentebb stíl” elvét Megújítás :a köznyelből, népnyelvből, v. saját költői nyelvet teremt → egyéni jelképzés → a mű problematikus befogadása → művészet – közönség eltávolodása (!!!) → irodalomtudomány kialakulása

18 A romantika esztétikai-poétikai jellemzői 5) IRÓNIA, TÖREDÉKESSÉG Eszmény – valóság (ellentét) : Eszmény – valóság (ellentét) : o Ironikusan szemléli alkotását, saját magát Abszolút teljesség elérhetetlen : Abszolút teljesség elérhetetlen : o Alkotás csak töredékes lehet.

19 ÉPÍTÉSZET HISTORIZMUS HISTORIZMUS Neostílusok (neoromán, neogótikus, neoreneszánsz) Neostílusok (neoromán, neogótikus, neoreneszánsz) Eklektika (kevert) Eklektika (kevert)

20 NEOGÓTIKUS Fóti templom Notre-dame, Párizs Parlament, Bp. (Steindl Imre)

21 Neoklasszicista, neobarokk

22 Eklektika

23 SZOBRÁSZAT, FESTÉSZET Mozgalmasság Indulatok, érzelmek Mozgás (tánc) Ellentétek – fény-árnyék Történelmi témák Allegorikus-szimbolikus alakok Népi alakok

24

25 Gyárfás Jenő: Tetemrehívás Indulatok, érzelmek ellentétek ellentétek

26 Történelmi téma Történelmi téma Allegória, szimbólum Szabadságkultusz

27 Mozgalmasság – Delacroix

28

29

30

31 ZENE Szerelem Szerelem Sorsszerű küzdelem Sorsszerű küzdelem A halál tragikuma A halál tragikuma Egyes nemzetek zenei karakterei, (tánc) ritmusai Irodalmi téma, motívum

32 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

33

34 Schubert,Wagner,Verdi...

35


Letölteni ppt "A ROMANTIKA. A XIX. század egyik legnagyobb hatású művészeti irányzata Az utolsó korszak, amely a különböző művészeti ágakat egyaránt áthatotta, és szinte."

Hasonló előadás


Google Hirdetések