Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A digitális számítás elmélete NP nyelvosztály NP nyelvhez van polinomiális időben ellenőrizhető tanu NP-teljes problémák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A digitális számítás elmélete NP nyelvosztály NP nyelvhez van polinomiális időben ellenőrizhető tanu NP-teljes problémák."— Előadás másolata:

1 A digitális számítás elmélete NP nyelvosztály NP nyelvhez van polinomiális időben ellenőrizhető tanu NP-teljes problémák

2 Nemdeterminisztikus TG (ism) Definíció: Nemdeterminisztikus Turing gép (ND TG): M = (Q, , , , q 0, q elfogad, q elutasít ) ahol: 1.... 2.... 3.... 4.  : Q   P (Q    J, B  ) az állapotátmenet függvény 5.... 6.... 7.... Megj: A ND TG működését fa írja le. Ha egy ágon az elért állapot elfogadó, akkor a ND TG elfogadta a kezdeti sorozatot.

3 Turing gép variációk: nemdeterminisztikus TG Tétel: Minden M NDTG-hez van vele ekvivalens S TG. (volt) C0C0 C1C1 C2C2 C8C8 C 1,1 C 1,2 C 1,32... C 2,1 C 2,2 C 2,11... C 8,1 C 8,2 C 8,m Pl: 2,1,3 címke melyik konfigurációnak felel meg?

4 NDTG időkorlátja Definíció: Legyen t: N  N függvény olyan, hogy t(n)  n minden n- re. Az M NDTG t(n) időkorlátos, ha az n hosszú bemenetek esetén M minden számítási út mentén legfeljebb t(n) lépést megtéve megáll. Azaz n hosszú bemenetek esetén legfeljebb t(n)+1 mély a számítási fa. Megj: Nem ismert olyan fizikai megvalósítás, mely t(n)-nel arányos időben szimulálná egy t(n) időkorlátos NDTG működését. Definíció: NTIME(t(n)) =  L  I   L felismerhető egy O(t(n)) időkorlátos M NDTG-pel. .

5 Az NP nyelvosztály Definíció: NP =  k  1 NTIME(n k ) a polinom időben egyszalagos NDTG-pel eldönthető nyelvek osztálya. Megj: Nem ismert olyan fizikai megvalósítás, mely t(n)-nel arányos időben szimulálná egy t(n) időkorlátos NDTG működését. 1. Megj: P  NP mivel egy t(n) időkorlátos TG tekinthető egy speciális, t(n) időkorlátos NDTG-nek, így TIME(n k )  NTIME(n k ) 2. Megj: P  NP vagy P = NP ? Nyitott kérdés, 1M $ díj!

6 Az NP nyelvosztály Tétel: P  NP  coNP Biz: P  NP láttuk. De a co operátor tartalmazás megőrző volta miatt ekkor coP  coNP Láttuk hogy coP = P, tehát P  coNP is teljesül.

7 NP -be tartozás megmutatása bizonyítékkal Állítás: x  L Tanu, bizonyíték: y A bizonyíték: nem hosszú, hatékonyan ellenőrizhető! Pl. Merlin lovagjai és udvarhölgyei - egy párosítás Hamilton kör van-e a gráfban? – az összes csúcs egy sorozata G gráf síkbarajzolható-e? – egy síkba lerajzolt gráf

8 NP -be tartozás megmutatása bizonyítékkal Def: Legyen L egy  feletti nyelv. L polinomiálisan bizonyítható, ha van olyan V algoritmus, hogy L =  w  V elfogadja –t valamely  *-beli c-re , és V polinom idejű w hosszát tekintve. Tétel: NP azokat a nyelveket tartalmazza, amelyek polinomiálisan bizonyíthatók. Biz: 1. L polinomiálisan bizonyítható  L  NP. Legyen M egy, a bizonyító V algoritmust megvalósító TG. M időigénye n k, alkalmas k-ra. Ekkor c hossza is legfeljebb n k lehet.

9 NP -be tartozás megmutatása bizonyítékkal Tekintsük azt az N ND TG-et, mely a következő módon működik: Egy w inputra, ha az n hosszú: - előállítja az összes lehetséges n k hosszú c sorozatot, és - minden egyes ilyen sorozatra lefuttatja M-et a inputtal. - N elfogadja w-t, ha valamely c-re M elfogadja -t, különben elutasítja. N  NTIME(n k ), mivel M időigénye n k.

10 NP -be tartozás megmutatása bizonyítékkal Biz: 2. L  NP  L polinomiálisan bizonyítható. Legyen N az L-et polinomiális időben felismerő NDTG. Ekkor N működését legfeljebb m=n k mélységű fa adja meg, ha a bemenet n hosszú. E fa egy-egy ága N állapotátmenetekinek egy lehetséges sorozatát adja meg, mely beazonosítható az egyes szinteken történt állapotátmenetek indexével, azaz egy i 1, i 2,... i m sorozattal, ahol i j, a j-dik szinten történt állapotátmenet indexe.

11 NP -be tartozás megmutatása bizonyítékkal Biz: 2. L  NP  L polinomiálisan bizonyítható. Legyen N az L-et polinomiális időben felismerő NDTG. Ekkor N működését legfeljebb m=n k mélységű fa adja meg, ha a bemenet n hosszú. E fa egy-egy ága N állapotátmenetekinek egy lehetséges sorozatát adja meg, mely beazonosítható az egyes szinteken történt állapotátmenetek indexével, azaz egy i 1, i 2,... i m sorozattal, ahol i j, a j-dik szinten történt állapotátmenet indexe. Minden i j 1 és g közötti egész, ahol N állapotátmenet függvénye értéke legfeljebb g állapotból álló halmaz.

12 NP -be tartozás megmutatása bizonyítékkal Tekintsük az összes i 1, i 2,... i m sorozatokat, ahol minden szám l és g közötti egész, és kódoljuk ezeket mint  *-beli sorozatokat. A tanuk ezek a c sorozatok lesznek. A bizonyító M algoritmus a következő képpen működik egy n hosszú w inputtal és egy n k hosszú c tanuval: - Szimulálja N működését a c-ben kódolt állapotátmenetekkel. - Ha N elfogadja w-t ezen az ágon, akkor M elfogadja -t, különben elutasítja. M n k időben lefut egy-egy c esetén.

13 NP –beli nyelvhez tartozás jó bizonyítéka Egy NP-beli nyelv komplementere nem mindig NP-beli. Pl: Merlin lovagjai és udvarhölgyei nem házasíthatók össze tanu adható: Nincs Hamilton kör a gráfban tanu nem adható: G gráf nem síkba rajzolható tanu adható: valamelyik Kuratowski-gráf mint G részgráfja Nem ismert, hogy co NP =NP teljesül-e.

14 NP –teljes problémák Egy L NP-beli nyelv NP-teljes, ha abból a feltételezésből, hogy L P-beli is, következik, hogy az összes NP-beli nyelv P-beli, azaz NP =P. 1.Megj: ‘Elég’ az NP-teljes problémákat vizsgálni. 2.Megj: Egy NP-teljes problémára nem érdemes polinom idejű algoritmust keresni (mivel az a feltételezés, hogy P  NP).

15 Nevezetes NP –teljes problémák Def: A és B  * feletti nyelvek. A polinom időben visszavezethető B-re, ha van f:  *  * polinomiális időben kiszámítható fv, hogy w  A  f(w)  B. Ezt A  P B jelöli. Tétel: Ha A  P B és B  P, akkor A  P. Biz: Legyen M az a TG, mely polinom időben felismeri B-t. Ekkor a következő N TG A-t ismeri fel polinom időben:

16 Nevezetes NP –teljes problémák w input esetén N: Kiszámítja f(w)-t, M-et futtatja f(w)-n, és outputként M outputját adja. Def: L NP-teljes, ha L NP-beli, és tetszőleges A NP-beli probléma polinom időben visszavezethető L-re.

17 Nevezetes NP –teljes problémák Def: Boole változók igaz (1) vagy hamis (0) értéket vehetnek fel. Def: Boole kifejezések: és vagy nem 0  0 = 0 0  0 = 0  0 = 1 0  1 = 0 0  1 = 1  1 = 0 1  0 = 0 1  0 = 1 1  1 = 1 1  1 = 1 Pl:  = (  x  y)  (x   z) SAT =    kielégíthető Boole kifejezés ,

18 Nevezetes NP –teljes problémák Tétel: Ha B NP-teljes és B  P, akkor NP =P. Biz: definíciókból köv. Tétel: Ha B NP-teljes, C NP-beli, és B  P C, akkor C is NP-teljes. Biz: definíciókból köv.

19 Nevezetes NP –teljes problémák Tétel: (Cook-Levin) SAT  P akkor és csak akkor, ha NP =P. Másképp fogalmazva, SAT NP-teljes. Biz: nem részletezzük Def: 3SAT =    = (a 1  b 1  c 1 )  (a 1  b 1  c 1 ) ...  (a k  b k  c k ) valamely k-ra, ahol tetszőleges a i, b i, c i egy Bool változó vagy annak negáltja  kielégíthető Bool kifejezés . Tétel: 3SAT NP-teljes. Biz: SAT polinom időben visszavezethető 3SAT-ra. (Nem részletezzük)

20 Nevezetes NP –teljes problémák Tétel:VERTEX COVER (lefogható-e G minden éle legfeljebb k ponttal) NP-teljes. Tétel:k-COLORABILITY (kiszínezhető-e G minden éle legfeljebb k színnel) NP-teljes k  3 esetén. Tétel: HAMPATH NP-teljes. Biz: 3SAT polinom időben visszavezethető HAMPATH-ra.

21 Problémaosztályok tartalmazása Tétel: NP  PSPACE Biz (vázlat): Legyen L  NP, és N egy L-et t(n) időben felismerő ND TG. Tekintsük azt az M TG-et, mely N-et szimulálja (volt tétel, biz). M N lehetséges állapotait veszi sorra, mélység szerint. Ha N-ben a maximális állapotátmenet-halmaz g elemű, akkor N fájában az k-dik szinten g k állapot szerepel legfeljebb. Tehát az összes állapot megvizsgálásához legfeljebb g 0 + g 1 +... + g t(n)  (g +1) t(n) idő kell. t(n) n polinomja, így alkalmas m-re t(n) < c2 m, tehát L  EXPTIME.

22 Problémaosztályok tartalmazása Megj: P  NP  EXPTIME láttuk. Nem ismert, hogy a tartalmazások valódiak-e. Azt láttuk, hogy P  EXPTIME. Tehát a fenti láncban legalább az egyik helyen valódi tartalmazás szerepel. P NP coNP NP-teljes EXPTIME PSPACE

23 Irodalom Rónyai-Ivanyos-Szabó: Algoritmusok, 255-265, 268-279. oldalak


Letölteni ppt "A digitális számítás elmélete NP nyelvosztály NP nyelvhez van polinomiális időben ellenőrizhető tanu NP-teljes problémák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések