Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola III. alprogram: Stratégiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola III. alprogram: Stratégiai."— Előadás másolata:

1 D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola III. alprogram: Stratégiai monitoring rendszer Előadó: Prof. Dr. Jármai Károly

2 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27. III. S TRATÉGIAI MONITORING RENDSZER A LPROJEKT (1) Célja: A stratégiai és operatív tervezés, illetve a VIR és a központi adatbázisok integrálásával, egységes modell alapján teljesítjük a DPR, AVIR, stb. adatbázisok vezetői döntésekbe való bevonását. A projekt jelenlegi állása, megvalósított tevékenységek: Eger : AVIR helyzetelemzés és az IFT-k 2014-re történő kockázatértékelése megtörtént, az AVIR fejlesztéshez kapcsolódó interjúk lebonyolítása, valamint a KEZEK közös felületre egy demo integrált partnerkapcsolati portál kialakítása megtörtént. Miskolc on a megtörtént az intézményfejlesztési tervek kockázatanalíziséhez a mutatók csoportosítása, a kockázatelemzési módszertan illetve szoftveres támogatás kiválasztása és beüzemelése. A BSC mutatószámok összeállítása megtörtént, illetve egyeztetése a partnerekkel. Gyöngyös a kockázatértékeléshez lefolytatott közbeszerzési eljárást érvénytelenítették, új közbeszerzési eljárást bonyolítottak le. A BSC mutatószámok egyeztetése megtörtént.

3 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

4

5 R ÉSZTVEVŐK MISKOLC Dr. Jármai Károly altjar@uni-miskolc.hu Ahmed Vivien rekcont2@uni-miskolc.hu Varga László laszlo.varga@uni-miskolc.hu Kollonai Nikoletta kollonai.nikoletta@uni-miskolc.hu EGER Dr. Szlávik János szlavik@ektf.hu Dr. Tánczos Tamás tanczos.tamas@ektf.hu Demeter László demeter@ektf.hu Farkas Attila f_attila@ektf.hu GYÖNGYÖS Dr. Takács István itakacs@karolyrobert.hu Csernák József csernak@karolyrobert.hucsernak@karolyrobert.hu Dupcsák Zsolt zsdupcsak@karolyrobert.huzsdupcsak@karolyrobert.hu

6 A stratégiai menedzsment a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás megalapozásával biztosítja az egyes szervezetek mindennapi tevékenységének célorientáltságát, eredményességét. Az intézmény alapfeladataira és hosszú távú fejlesztésére egyaránt összpontosítva jelöli meg a rövid és középtávú prioritásokat, határozza meg a feladatokat és az egyes felelősöket, követi nyomon azok ütemezett végrehajtását, valamint alkalmaz szükség szerint beavatkozásokat. S TRATÉGIAI MENEDZSMENT FOGALMA TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

7 1. Stratégia megalkotása 2. Stratégiai célok lebontása: stratégiai mutatószámok kialakítása 3. Stratégia megvalósulásának nyomonkövetése 4. Teljesítményértékelés S TRATÉGIAI MENEDZSMENT LÉPÉSEI MEEKFKRF   TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

8 B ALANCED S CORECARD RENDSZER Eszterházy Károly Főiskola, 2014. május 21. TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

9 A MUTATÓSZÁMOK KIVÁLASZTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ELVEK (ME) 1. A mutatószámok kiválasztásának alapdokumentuma a Miskolci Egyetem 2012. évben elfogadott Intézményfejlesztési Terve. 2. Olyan indikátorok szerepeljenek a BSC-ben, melyek közvetlenül a stratégia elérését szolgálják. 3. A konzorciumi tagok közötti összhang megteremtése érdekében nézőpontonként minimum egy indikátor azonos legyen mindhárom intézménynél. 4. Egy mutatószám egy nézőpontnál szerepeljen. 5. Lehetőleg olyan mutatószámok kerüljenek be a BSC-be, melyek az Egyetem jelenlegi erőforrásait figyelembe véve relatíve könnyen meghatározhatóak. 6. A kiválasztott mutatószámok tekintettel a projekt további pillérjeire – pl. AVIR, integrált partnerkapcsolati portál – informatikailag leképezhetőek legyenek. 7. A mutatószámok alakulására az intézménynek legyen ráhatása. 8. A BSC rendszerben maximum 25 indikátor kerüljön meghatározásra. 9. Szintindikátorok (csengőszámok) TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

10 I. Belső üzleti folyamat mutatói MEEKFKRF∑ A minőségirányítási folyamatok működésének hatékonysága, eredményessége xxx3 A belső információáramlásra vonatkozó hallgatói elégedettség xxx3 A belső információáramlásra vonatkozó oktatói (EKF) / dolgozói (ME) elégedettség xxx3 Az ügykezelés időszükséglete xx 2 Az oktatók által elérhető, az oktatási és kutatási tevékenységhez kapcsolódó különböző típusú adatok, információk mennyisége x 1 A munkaerőpiac képviselőivel fenntartott kapcsolatok száma x 1 A munkaerőpiac képviselőivel fenntartott kapcsolatok mennyiségi változás x 1 A pályázatok kidolgozásának időszükséglete x 1 A pályázat kidolgozási folyamatok működésének hatékonysága, eredményessége x 1 A benyújtott pályázatok mennyiségi változása x 1 A nyertes pályázatok a benyújtott pályázatok viszonyában xxx3 On-line támogatással oktatott kurzusok aránya az összes elindított kurzushoz képest x1 Összesen5115 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

11 II. Tanulás és növekedés mutatói MEEKFKRF∑ Publikációs teljesítmény alakulása az előző évhez képest x 1 Egy oktató által konzultált TDK dolgozatok átlagos száma x 1 Egy hallgatóra jutó TDK dolgozatok átlagos száma x 1 Egy oktató által konzultált, OTDK-n bemutatott dolgozatok átlagos száma x 1 OTDK-n helyezést vagy különdíja elért dolgozatok aránya az intézményi konferencián bemutatott dolgozatokhoz képest xx2 Egy oktatóra jutó hallgatói létszám xxx3 Minősített oktatók aránya az összes oktatóhoz képest xxx3 Az oktatói állomány korösszetétele x 1 Külföldi tanulmányúton töltött időtartam egy oktatóra vetített átlagos értéke x 1 Az oktatást és kutatást segítő kiszolgáló személyzet aránya az oktatói állományhoz képeset x 1 Az oktatást és kutatást segítő kiszolgáló személyzet munkájának minősége, hatékonysága x 1 Az oktatók által elérhető számítógépek átlagos életkora x 1 Az intézmény, oktatást és kutatást segítő műszaki felszereltségének színvonala x 1 Az intézmény, oktatást és kutatást segítő információs ellátottsága x 1 Publikációs adatok az MTMT szerint xxx3 K+F+I megbízások mértéke (K+F+I megbízásokból származó éves bevétel összege) x 1 Mobilitási programban résztvevő oktató-kutatók, dolgozók száma / aránya x 1 Magyar és idegennyelvű publikációk számának az egy oktató - kutató munkakörben foglalkoztatottra jutó aránya x1 Összesen5155 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

12 III. Vevők (hallgatók) szempontjai MEEKFKRF∑ A hallgatói értékelés átlageredménye oktatónként x 1 Könyvtári tagsággal rendelkezők aránya x 1 Nyelvvizsgázók száma nyelvvizsgahelyeinken x 1 Nyelvvizsgázók eredményessége nyelvvizsgahelyeinken, sikeres nyelvvizsgák aránya x 1 A Hallgatói Szolgáltató Központ szolgáltatásait igénybe vevők száma x 1 A kollégiumi férőhelyek száma x 1 A kollégiumi férőhelyek kihasználtsága x 1 A szakkollégiumi tagok száma x 1 A Főiskola saját fejlesztésű oktatási eszközeinek a száma (nyomtatott jegyzetek és elektronikus tananyagok) x 1 A hallgatók által elérhető számítógépek egy hallgatóra jutó darabszáma x 1 A hallgatók által elérhető számítógépek átlagos életkora x 1 TDK munkát benyújtó hallgatók száma x 1 Az OTDK-n részt vevő hallgatók száma x 1 OTDK-n díjazott hallgatók száma / aránya xxx3 Hallgatók száma xxx3 A tanulmányi átlageredmények értékelése xx2 Abszolutórium megszerzéséhez szükséges idő a mintatantervben előírt képzési időhöz képest xx 2 Felvett és képzési időben végzett hallgatók aránya x 1 Lemorzsolódó hallgatók, „törölt” hallgatók aránya xxx3 Doktori fokozatot szerzettek száma az előző évhez képest (EKF) / Doktori képzésben fokozatszerzők száma (ME) xx 2 Hallgatók aránya finanszírozási forma szerint x 1 Pályaválasztási időszakban elért pályaválasztók száma x 1 Külföldi részképzésben résztvevő magyar hallgatók száma az előző évhez képest x 1 Mobilitási programban résztvevő hallgatók száma / aránya x 1 Szakmai gyakorlatot biztosító szakok száma az összes szakhoz képest x1 Összesen6235

13 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27. IV. Vevők (munkáltatók) szempontjai MEEKFKRF∑ Válaszadási arány a pályakövetéses vizsgálatokban x 1 Elhelyezkedési arány a végzettek körében x 1 A volt hallgatók munkaerőpiaci alkalmassága xxx3 A munkaadói igényekhez történő alkalmazkodás mértéke x 1 Munkaerő-piaci partnerek száma (KRF megj.: nem feltétlen duális képzés) xx2 Gyakorlati együttműködések száma x 1 Duális partnerek száma (EKF) / Gyakorlati képzésben közreműködő partnerek száma (ME) xxx3 Duális formában bonyolított képzések száma xx 2 Elhelyezkedéshez szükséges átlagos időtartam x x2 Szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók száma az összes hallgatóhoz képest adott tanévben x1 Összesen485

14 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27. V. Pénzügyi szempontok mutatói MEEKFKRF∑ Pályázatokon elnyert támogatások összértéke x 1 Intézményi működési bevétel alakulása xxx3 Beruházási, fejlesztési célú kiadások aránya x 1 Energiafogyasztás alakulása x 1 Kiadások és bevételek egyenlegének (költségvetési támogatással) alakulása xx2 Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása x 1 Bankszámlaállomány alakulása x 1 Költségtérítéses hallgatókból származó bevétel aránya (EKF) / ME, KRF (aránya / összege) xxx3 Intézmény által tulajdonolt gazdasági társaságokból származó bevétel alakulása x 1 Egy (vezető) oktató-kutatóra jutó saját bevétel mértéke (/összege) x 1 Egy foglalkoztatottra jutó működési kiadások összege x x2 Kari hatékonysági mutató x 1 Összesen594 MEEKFKRF 256624 321 141053

15 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

16

17

18

19 T OVÁBBI FELADATOK Vevők (munkáltatók) szempont szerint közös mutató definiálása SMR „kézikönyv” véglegesítése Pilot realizálás: 5 kiválasztott közös mutató („G” mutatók) bázisértékének és célértékének meghatározása Pontosítás, finomítás AVIR-ral való kapcsolat kialakítása („G” mutatók) Integrált partnerkapcsolati portálhoz való kapcsolódás Kockázatkezelési rendszerhez való kapcsolódás TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

20 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.


Letölteni ppt "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola III. alprogram: Stratégiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések