Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Disszeminációs Konferencia „KEZEK” TÁMOP C-12/1/KONV

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Disszeminációs Konferencia „KEZEK” TÁMOP C-12/1/KONV"— Előadás másolata:

1 Disszeminációs Konferencia „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV
Miskolci Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola III. alprogram: Stratégiai monitoring rendszer Előadó: Prof. Dr. Jármai Károly

2 III. Stratégiai monitoring rendszer Alprojekt (1)
Célja: A stratégiai és operatív tervezés, illetve a VIR és a központi adatbázisok integrálásával, egységes modell alapján teljesítjük a DPR, AVIR, stb. adatbázisok vezetői döntésekbe való bevonását. A projekt jelenlegi állása, megvalósított tevékenységek: Eger: AVIR helyzetelemzés és az IFT-k 2014-re történő kockázatértékelése megtörtént, az AVIR fejlesztéshez kapcsolódó interjúk lebonyolítása, valamint a KEZEK közös felületre egy demo integrált partnerkapcsolati portál kialakítása megtörtént. Miskolcon a megtörtént az intézményfejlesztési tervek kockázatanalíziséhez a mutatók csoportosítása, a kockázatelemzési módszertan illetve szoftveres támogatás kiválasztása és beüzemelése. A BSC mutatószámok összeállítása megtörtént, illetve egyeztetése a partnerekkel. Gyöngyös a kockázatértékeléshez lefolytatott közbeszerzési eljárást érvénytelenítették, új közbeszerzési eljárást bonyolítottak le. A BSC mutatószámok egyeztetése megtörtént. TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

3 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

4 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

5 Résztvevők MISKOLC Dr. Jármai Károly altjar@uni-miskolc.hu
Ahmed Vivien Varga László Kollonai Nikoletta EGER Dr. Szlávik János Dr. Tánczos Tamás Demeter Farkas GYÖNGYÖS Dr. Takács István Csernák József Dupcsák Zsolt

6 Stratégiai menedzsment fogalma
A stratégiai menedzsment a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás megalapozásával biztosítja az egyes szervezetek mindennapi tevékenységének célorientáltságát, eredményességét. Az intézmény alapfeladataira és hosszú távú fejlesztésére egyaránt összpontosítva jelöli meg a rövid és középtávú prioritásokat, határozza meg a feladatokat és az egyes felelősöket, követi nyomon azok ütemezett végrehajtását, valamint alkalmaz szükség szerint beavatkozásokat. TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

7 Stratégiai menedzsment lépései
EKF KRF Stratégia megalkotása Stratégiai célok lebontása: stratégiai mutatószámok kialakítása Stratégia megvalósulásának nyomonkövetése Teljesítményértékelés TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

8 Balanced Scorecard rendszer
Eszterházy Károly Főiskola, május 21. TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

9 A mutatószámok kiválasztásánál alkalmazott elvek (ME)
A mutatószámok kiválasztásának alapdokumentuma a Miskolci Egyetem évben elfogadott Intézményfejlesztési Terve. Olyan indikátorok szerepeljenek a BSC-ben, melyek közvetlenül a stratégia elérését szolgálják. A konzorciumi tagok közötti összhang megteremtése érdekében nézőpontonként minimum egy indikátor azonos legyen mindhárom intézménynél. Egy mutatószám egy nézőpontnál szerepeljen. Lehetőleg olyan mutatószámok kerüljenek be a BSC-be, melyek az Egyetem jelenlegi erőforrásait figyelembe véve relatíve könnyen meghatározhatóak. A kiválasztott mutatószámok tekintettel a projekt további pillérjeire – pl. AVIR, integrált partnerkapcsolati portál – informatikailag leképezhetőek legyenek. A mutatószámok alakulására az intézménynek legyen ráhatása. A BSC rendszerben maximum 25 indikátor kerüljön meghatározásra. Szintindikátorok (csengőszámok) TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

10 I. Belső üzleti folyamat mutatói ME EKF KRF ∑
A minőségirányítási folyamatok működésének hatékonysága, eredményessége x 3 A belső információáramlásra vonatkozó hallgatói elégedettség A belső információáramlásra vonatkozó oktatói (EKF) / dolgozói (ME) elégedettség Az ügykezelés időszükséglete 2 Az oktatók által elérhető, az oktatási és kutatási tevékenységhez kapcsolódó különböző típusú adatok, információk mennyisége 1 A munkaerőpiac képviselőivel fenntartott kapcsolatok száma A munkaerőpiac képviselőivel fenntartott kapcsolatok mennyiségi változás A pályázatok kidolgozásának időszükséglete A pályázat kidolgozási folyamatok működésének hatékonysága, eredményessége A benyújtott pályázatok mennyiségi változása A nyertes pályázatok a benyújtott pályázatok viszonyában On-line támogatással oktatott kurzusok aránya az összes elindított kurzushoz képest Összesen 5 11 TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

11 II. Tanulás és növekedés mutatói ME EKF KRF ∑
Publikációs teljesítmény alakulása az előző évhez képest x 1 Egy oktató által konzultált TDK dolgozatok átlagos száma Egy hallgatóra jutó TDK dolgozatok átlagos száma Egy oktató által konzultált, OTDK-n bemutatott dolgozatok átlagos száma OTDK-n helyezést vagy különdíja elért dolgozatok aránya az intézményi konferencián bemutatott dolgozatokhoz képest 2 Egy oktatóra jutó hallgatói létszám 3 Minősített oktatók aránya az összes oktatóhoz képest Az oktatói állomány korösszetétele Külföldi tanulmányúton töltött időtartam egy oktatóra vetített átlagos értéke Az oktatást és kutatást segítő kiszolgáló személyzet aránya az oktatói állományhoz képeset Az oktatást és kutatást segítő kiszolgáló személyzet munkájának minősége, hatékonysága Az oktatók által elérhető számítógépek átlagos életkora Az intézmény, oktatást és kutatást segítő műszaki felszereltségének színvonala Az intézmény, oktatást és kutatást segítő információs ellátottsága Publikációs adatok az MTMT szerint K+F+I megbízások mértéke (K+F+I megbízásokból származó éves bevétel összege) Mobilitási programban résztvevő oktató-kutatók, dolgozók száma / aránya Magyar és idegennyelvű publikációk számának az egy oktató - kutató munkakörben foglalkoztatottra jutó aránya Összesen 5 15 TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

12 III.            Vevők (hallgatók) szempontjai
ME EKF KRF A hallgatói értékelés átlageredménye oktatónként x 1 Könyvtári tagsággal rendelkezők aránya Nyelvvizsgázók száma nyelvvizsgahelyeinken Nyelvvizsgázók eredményessége nyelvvizsgahelyeinken, sikeres nyelvvizsgák aránya A Hallgatói Szolgáltató Központ szolgáltatásait igénybe vevők száma A kollégiumi férőhelyek száma A kollégiumi férőhelyek kihasználtsága A szakkollégiumi tagok száma A Főiskola saját fejlesztésű oktatási eszközeinek a száma (nyomtatott jegyzetek és elektronikus tananyagok) A hallgatók által elérhető számítógépek egy hallgatóra jutó darabszáma A hallgatók által elérhető számítógépek átlagos életkora TDK munkát benyújtó hallgatók száma Az OTDK-n részt vevő hallgatók száma OTDK-n díjazott hallgatók száma / aránya 3 Hallgatók száma A tanulmányi átlageredmények értékelése 2 Abszolutórium megszerzéséhez szükséges idő a mintatantervben előírt képzési időhöz képest Felvett és képzési időben végzett hallgatók aránya Lemorzsolódó hallgatók, „törölt” hallgatók aránya Doktori fokozatot szerzettek száma az előző évhez képest (EKF) / Doktori képzésben fokozatszerzők száma (ME) Hallgatók aránya finanszírozási forma szerint Pályaválasztási időszakban elért pályaválasztók száma Külföldi részképzésben résztvevő magyar hallgatók száma az előző évhez képest Mobilitási programban résztvevő hallgatók száma / aránya Szakmai gyakorlatot biztosító szakok száma az összes szakhoz képest Összesen 6 23 5 TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

13 IV. Vevők (munkáltatók) szempontjai ME EKF KRF ∑
Válaszadási arány a pályakövetéses vizsgálatokban x 1 Elhelyezkedési arány a végzettek körében A volt hallgatók munkaerőpiaci alkalmassága 3 A munkaadói igényekhez történő alkalmazkodás mértéke Munkaerő-piaci partnerek száma (KRF megj.: nem feltétlen duális képzés) 2 Gyakorlati együttműködések száma Duális partnerek száma (EKF) / Gyakorlati képzésben közreműködő partnerek száma (ME) Duális formában bonyolított képzések száma Elhelyezkedéshez szükséges átlagos időtartam Szakmai gyakorlatot teljesített hallgatók száma az összes hallgatóhoz képest adott tanévben Összesen 4 8 5 TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

14 V. Pénzügyi szempontok mutatói ME EKF KRF ∑
Pályázatokon elnyert támogatások összértéke x 1 Intézményi működési bevétel alakulása 3 Beruházási, fejlesztési célú kiadások aránya Energiafogyasztás alakulása Kiadások és bevételek egyenlegének (költségvetési támogatással) alakulása 2 Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása Bankszámlaállomány alakulása Költségtérítéses hallgatókból származó bevétel aránya (EKF) / ME, KRF (aránya / összege) Intézmény által tulajdonolt gazdasági társaságokból származó bevétel alakulása Egy (vezető) oktató-kutatóra jutó saját bevétel mértéke (/összege) Egy foglalkoztatottra jutó működési kiadások összege Kari hatékonysági mutató Összesen 5 9 4 ME EKF KRF 25 66 24 3 2 1 14 10 53 TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

15 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

16 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

17 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

18 TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2014. május 27.

19 További feladatok Vevők (munkáltatók) szempont szerint közös mutató definiálása SMR „kézikönyv” véglegesítése Pilot realizálás: 5 kiválasztott közös mutató („G” mutatók) bázisértékének és célértékének meghatározása Pontosítás, finomítás AVIR-ral való kapcsolat kialakítása („G” mutatók) Integrált partnerkapcsolati portálhoz való kapcsolódás Kockázatkezelési rendszerhez való kapcsolódás TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.

20 Köszönöm a figyelmet! TÁMOP C-12/1/KONV disszeminációs konferencia május 27.


Letölteni ppt "Disszeminációs Konferencia „KEZEK” TÁMOP C-12/1/KONV"

Hasonló előadás


Google Hirdetések