Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA MŰVÉSZETTERÁPIÁVAL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA MŰVÉSZETTERÁPIÁVAL"— Előadás másolata:

1 A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA MŰVÉSZETTERÁPIÁVAL
Dr. Pető Zoltán Szeged A Magyar Tudomány Ünnepe, Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, november 20.

2

3 „Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a mindennapokban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt” (Márai sándor: Füveskönyv) Helikon, oldal

4 A létezés négy pillére:
hatékonyság kreativitás illetékesség képesség (Descartes)

5 A gyógyítás és a művészet is :
SEGÍTŐ KAPCSOLAT Lényegük: emberi szükségletekre és igényekre helyezett hangsúly, aktív megoldáskeresés (alternatívák), emberi erőforrások felhasználása, önállóság minél teljesebb megteremtése, ”előítélet és sablon” mentesség, az emberi méltóság tisztelete

6 Sopronról: 1799. JENNER himlőoltás 1801. HELL JÁNOS Bene Ferenc gróf. Széchenyiné NEHRER FERENC: csokoládé HILLEBRAND VINCE: Hillebrandin ZETZ GUSZTÁV: festőművész KUGLER HENRIK: édesség DR. VASVASOVSZKY JÁNOS: humanitás, lélekgyógyászat. „MUNKA ÉS SZORGALOM- TUDÁS ÉS CSELEKVŐ ÉLET” (Kossuth Lajos)

7 A gyógyítás értéke: a személyiség kibontakoztatása, a társas reakciók harmonikussá tétele, az önsegítő és társ-értékelő attitűd formálása, az élményfeldolgozással való bánásmód tanulása, aktív részt-vállalás a társadalmi értékteremtésben

8 Művészet-terápiák értéke:
A személyiség kibontakoztatása, A társas reakciók harmonikus dinamizálódása, Az élményfeldolgozás tanítása, Önmagunkkal (és másokkal) való bánásmód megtanulása, A „másság” érték-különbségével való megküzdés tanulása

9 „Ki farag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse”
(Babits Mihály)

10 Felhasználás: megelőzés művészetek gyógyítás művészet terápia rehabilitáció művészet pszichoterápia

11 KÖZÖS VONÁSOK: Szocioterápiákban Művészetekben olyan segítség (élmény) nyújtása mely a szóbeli, a viselkedésbeli, a csoportos és egyéni közléseket túl ható folyamat.

12 Szocioterápiák: Művészetek:
az egyén belső világából kiszakadt, elementárisan individuális szimbolika felszínre jutása, dimenzionálisan ad többet, mint az egyszerűbb módszerek, új lélektani elemek felszínre juttatásával az én-kifejezésmódokat bővíti.

13

14 A lélek gyógyítása: A humán tevékenységek teljes skáláját felölelve, a társas kapcsolatok dinamikájára építve a tanulás, a képesség hasznosítása, a kreatív önmegvalósítás elősegítése. (Másoknak és magamnak hasznára lehetek, kárt nem okozok, épülni törekszem.)

15 Az alkotó tevékenység:
Kreativitás, fejlesztés, önállóság, kitartás, állhatatosság, akaraterő, motiváció, fantázia. Alkotó önvédelem: Értékteremtés, megismerés, élménybefogadás, kontroll, önkontroll, korrekció

16 AZ ALKOTÁS – MINT KÖLCSÖNHATÁS:
kultúra iskolázottság hagyomány egyéniség KÖLCSÖNHATÁS (+) (-) ALKOTÁS ADÓ VEVŐ

17 Az alkotás szerepe a gyógyulásban
ELMÉLETI SZINT A vizuálisan látható élmény Tevékenység, alkotás A vizuálisan, nem látható, belső élmény Az előterv, az elképzelés, a gondolatiság A cselekvő folyamat A látható, megvalósult anyag

18 Gyakorlati szint Terápiás szint Gyógyulási szint
Ismerkedés az anyaggal, figyelemfelkeltés Előkészítés, próbálkozás A kész alkotás Tudatos(abb) tevékenység Terápiás szint Terápiára irányulás Terápiás szerződés Önerő mozgósítása Cselekvés A megvalósulás Gyógyulási szint Ráirányulás Az önmegvalósítás Kontroll Önkontroll

19 „in arte voluptas” (a művészet gyönyörködtet)
Festők: Ágoston Ernő, Horváth József, Mende Gusztáv, Mühl Aladásr Építészek: Handler Jakab, Hild Vencel, Otto Hofer, Medgyasszai István Zeneszerzők: Liszt Ferenc, Goldmark Károly Műgyűjtemény: id. Storno Ferenc Műemlékvédelem: Ágostházi László, Beck Zsuzsa

20 Művészet és gyógyítás Érvényes a naiv művészet fogalmazása: megkísérlik azt a természetet újrateremteni, melyben eddig is jól érezték magukat, a (spontán életben), önkifejezésben megőrizni a teljesség, a szervesség élményét, mely az individum számára is átélhető lehet.

21 Kreatív terápiák: a befogadás-élmény-alkotás hatásain alapuló eljárások.
Zeneterápiák: a muzsika katalizátor hatásának alkalmazása, a katarzis-élményrendszerek rezonanciája. Képzőművészeti terápiák: az alkotás, az önkifejezés kialakítása és fejlesztése. Biblioterápiák: alkotás-megismerés, és feldolgozás, mások élményre rezonancia, projektív mechanizmusok kibontása, vélemény és ítéletalkotás. Színjátszás-terápiák:: szereptanulások, kommunikációk és metakommunikációk adása – vétele, viszonyulási funkciók gyakorlása, élményreakciók.

22 Mozgásterápiák: motoros jelenségek és kifejezések megvalósítása, erő és ügyesség gyakorlása, gesztus- és kifejező mozgás felszínre hozása. Játékterápiák: elvonatkoztatás, örömfelfedezés, gyakran változó világjelenségek, a reális és „álom” – elemek jelenlétével való bánásmód. Szociális készségek terápiája: önálló életvitelre felkészítés, önérvényesítő viselkedés, élettevékenység programok. Terápiás közösség: személyzet – páciensek mikroközössége. Dinamika, demokratikus szervezet és közösség építése. Folyamatszabályozás rendszere. Tolerancia, permisszivitás, realitás kontroll.

23 Hat becsületes szolgám van, mindenre ők tanítottak, amit tudok.
A nevük: mit? - hogyan? miért? - hol? mikor? ki? (Rudiard Kipling)

24 A művészeti terápiák előnyei:
Túlsegítenek a terápiás elakadásokban, Prae-és posztverbalis kifejezésmódokat bocsájtanak rendelkezésünkre, Megfoghatóvá tesznek eddig meg nem értett kifejezéseket, Tárgyiasan láthatóvá teszik a terápiás folyamatokat, Sokféle interpretációs lehetőséget kínálnak fel, Új típusú hidat alkotnak a páciens és a terapeuta között.

25 fokozatosság és folyamatosság,
Művészeti terápiák előnyei: fokozatosság és folyamatosság, kommunikációs funkcióbővülés, kognitív - emocionális alkalmazkodás, szociális értékteremtés tanulása (egészség-érték!) ismerethasznosítás bővítése

26 „Az emberek egymásért születtek, vagy tanítsd, vagy tűrd hát őket”
(Marcus Aurelius)

27 Cél: a mikrokörnyezetbe és a társdalomba való visszaillesztés, a felelősen viselkedő, megfelelően szocializált, hatékonyan tevékeny egyéniség újjá szervezése a mindennapokra való felkészítés

28 „A művész, aki mindenben a tökéletességre törekszik, semmiben sem fogja elérni”
(Eugene Delacroix)

29 Terápiák veszélyei: - intrapszichés sérülés, - interperszanális zavar, kommunikációs gát, elhárítás növekedése, peremhelyzetbe kerülés, „bűnbak”-képzés, hiányos visszajelzés, hibás azonosulás.

30 „Hatalmunkban áll szépséggel megtölteni ezt a jelentéktelen kis életet, s így adni értelmet neki.”
Szent-Györgyi Albert: „A béke élet- és erkölcstana” (1938)

31


Letölteni ppt "A LÉLEK GYÓGYÍTÁSA MŰVÉSZETTERÁPIÁVAL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések