Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Európai Unió intézményei, az EU és Magyarország Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Európai Unió intézményei, az EU és Magyarország Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek."— Előadás másolata:

1 1 Az Európai Unió intézményei, az EU és Magyarország Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület Nyilvántartásba bejegyzett felnőttképzési szervezet Nyilvántartási szám: 00123-2010

2 2 Intézményrendszer 4 fő szerv –Tanács –Bizottság –Parlament –Bíróság Számvevőszék Tanácsadó bizottságok –Gazdasági és Szociális Bizottság –Régiók Bizottsága Pénzügyi intézmények –Beruházási Bank –Központi Bank Ombudsman

3 3 Tanács Az Európai Unió Tanácsa (Minisztertanács) A COREPER és a tanácsi munkacsoportok Az Európai Tanács

4 4 Európai Unió Tanácsa Székhelye: Brüsszel Tagjai: tagállamok kormányainak képviselői Kormányközi Tagállamok érdekképviseleti intézménye EU elsődleges, (de nem kizárólagos) döntéshozója, jogalkotója Apparátusa: Főtitkárság (2500 fő) Soros elnökség Egyszerű, minősített többség, egyhangúság (345 szavazat)

5 5 COREPER és a tanácsi munkacsoportok COREPER: Állandó Képviselők Bizottsága –Tagjai: tagállamok EU mellé rendelt brüsszeli nagykövetei –Feladata 1. Tagállami álláspontok egyeztetése 2. Kormányok és EU-intézmények közötti koordináció –Hetente ülésezik Tanácsi munkacsoportok –250 állandó + ad hoc jelleggel felállított –Feladata: Tanács, COREPER elé kerülő döntési tervezetek szakmai előkészítése –2500 ülés évente

6 6 Európai Tanács EU csúcsszerve Ülései 1974 óta rendszeresek 2009 végétől (Lisszaboni szerződés) önálló intézmény és állandó elnöki pozíció Tagja: 27 állam- vagy kormányfő+Bizottság elnöke Feladata: stratégiai döntések meghozatala, általános politikai elvek, külpolitikai irányelvek, bővítési politika meghatározása Évente legfeljebb 4-szer ülésezik

7 7 Európai Bizottság Székhelye: Brüsszel Tagjai: 27 biztos Közösségi érdekek legfőbb képviselője Kormányszerűen működik Feladata: közösségi politikák képviselete és megvalósítása, az EK képviselete a nemzetközi fórumokon, a közösségi alapok (az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap, valamint a Kohéziós Alap és a Tacis) kezelése „Szerződések őre” Elnöke: José Manuel Barroso (2004 IX-től)

8 8 Európai Parlament Székhelye: Strasbourg (nagy plenárisok), Brüsszel (kis plenárisok, szakbizottságok), Luxemburg (Főtitkárság) 1979-től közvetlenül választják Tagja: 736 képviselő, 22 magyar Állampolgárok érdekeinek legfőbb képviselője Feladata: társdöntéshozó, társjogalkotó Politikai csoportok (frakciók) Vezető testületek: EP Iroda, Elnökök Konferenciája Szakbizottságok (22 db) Hivatali apparátusa: a Főtitkárság

9 9 Európai Bíróság Székhelye: Luxemburg Tagja: 27 bíró, 8 főtanácsnok Feladata: a közösségi jog betartásának felügyelete, a többi közösségi szerv munkájának törvényességi ellenőrzése és a jogi viták elrendezése Elsőfokú Bíróság (1989-től) Bírói különtanácsok (2003-tól) Közszolgálati törvényszék (2005-től) Keresetfajták (mulasztás, megsemmisítés, kártérítés, fellebbezés)

10 10 Egyéb intézmények – 1. Európai Számvevőszék –Székhelye: Luxemburg –Tagja: 27 számvevő –Feladata: a közös költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és felügyelete, az EU-könyvvitel átvilágítása, valamint bármely intézményről éves jelentés készítése –EU-n kívülieket is ellenőrzi

11 11 Egyéb intézmények – 2. Gazdasági és Szociális Bizottság (ESC, ECOSOC) –Székhelye: Brüsszel –Tagja: 344 (12 magyar) gazdasági és szociális érdekvédelmi szervezet képviselője –Munkaadók, munkavállalók, egyéb érdekvédelmi szervezetek –Tanácsadó jellegű testület, konzultatív szerv, feladata a gazdasági és szociális érdekcsoportok bevonása a közösségi döntések előkészítésébe Régiók Bizottsága –Székhelye: Brüsszel –Tagja: 344 (12 magyar) választott helyi és regionális önkormányzati vezető –Tanácsadó szerv –Feladata: véleményalkotás és az érdekképviselet. Konzultálni kell vele a régiókat és a helyi önkormányzatokat érintő kérdésekben (pl. az oktatás, a kultúra, a közegészségügy, a transzeurópai hálózatok, a gazdasági és szociális kohézió területei)

12 12 Egyéb intézmények – 3. Európai Beruházási Bank (EIB) –1. számú bank Európában –Alaptőkéjét a tagállamok fizetik (ők a részvényesek) –Feladata: elhúzódó, nagy infrastrukturális beruházások finanszírozása (elmaradott területek fejlesztése, infrastruktúra-fejlesztés), –alacsony kamatozású, hosszú távra szóló hitelek Európai Központi Bank –1999 (EURO bankszámlapénzként történő bevezetése) óta működik –Székhelye: Frankfurt –Feladata: az euróövezet monetáris politikájának kialakítása –Az Euro övezet központi bankjai jegyzik a tőkéjét (népesség- és GDP- arányosan) –Vezető testülete a Kormányzótanács, amely az Euró övezetjegybankjainak elnökeiből áll

13 13 Egyéb intézmények – 4. Európai Ombudsman –1995-ben nevezték ki az elsőt –Székhelye: Strasbourg –Feladata: EU intézményei ellen bejelentett panaszok kivizsgálása –Az Unió állampolgárai (és a területén bejegyzett gazdasági és társadalmi szervezetek) fordulhatnak hozzá, amennyiben az európai intézmények részéről jogsérelem érte őket. – E körbe tartozik az igazgatási szabálytalanság, a méltánytalan eljárás, a diszkrimináció, a hatalommal való visszaélés, az információadás hiánya, illetve visszautasítása, valamint a nem szükségszerű késlekedés. –Az Európai Parlament választja meg

14 14 Szimbólumok Ünnepnap –Európa nap: V.9. – Schuman-nyilatkozat (Robert Schuman francia külügyminiszter) –Zászló: kék alapon kör alakban elhelyezkedő 12 aranysárga csillag –1985-től EK/EU hivatalos jelképe –„12-es szám ősidők óta a tökéletesség,a teljesség és az egység jelképe.” Himnusz –IX. szimfónia: Ludwig van Beethoven (1823) –1985-től az EK/EU hivatalos himnusza –„Szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén, e himnusz az Európában hirdetett szabadság, béke és szolidaritás ideáljait fejezi ki.” Jelmondat –„Egység a sokféleségben”

15 15 Magyarország és az Unió 1. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttműködési egyezményt aláírása 1989. 07. 14. Párizsi csúcs – PHARE 1991. 12.16. Társulási Szerződés Hatályba lépett: 1994. 02.01. Ipari termékek szabadkereskedelme Mezőgazdaságnál csak kölcsönös kedvezmény nyújtása Társulási intézmények Magyarország 1994. 03. 31-én benyújtotta felvételi kérelmét az Európai Unióhoz

16 16 Magyarország és az Unió 2. 1998. március 31. : elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások 2002. december 12-13. : Koppenhága befejeződnek a tárgyalások 2003. április 12. : Magyarország népszavazással dönt az EU-csatlakozásról (83,76 % igen) 2003. április 16. : Csatlakozási okmány aláírása 2004. május 1. : Magyarország az Európai Unió tagja 2007. december 21. Hazánk csatlakozik a Schengeni övezethez

17 17 Érdekérvényesítés Nem tagként: –passzívan az EU-val való együttműködésben, a ráhatás esélye nélkül –egyedül szembesülve a globális kihívásokkal Tagként - az unión belül: –egységes, átlátható szabályok szerinti érdekérvényesítés –az ország népességi arányát meghaladó szavazati súly –vétójog az állam- és kormányfők szintjén Tagként - az unión kívül: –a világpiac legnagyobb gazdasági csoportosulása részeként, annak ernyője alatt szembesülve a külső kihívásokkal

18 18 Az EU-modell Az EU-modell lényege: –támogatás a vidéki életforma, a vidéki népesség, a vidéki természetes környezet megőrzésére, –támogatás az alternatív fejlődési formák számára (például: vidéki turizmus, erdősítés, biokultúrák kifejlesztése) –védelem a külső kihívásokkal szemben Az EU-modell eszközei: –az évi mintegy 100 milliárd eurós közös költségvetés közel felét a közös mezőgazdasági politikára és a vidékfejlesztésre fordítják –a több mint 80 ezer oldalnyi EU joganyag közel fele e területet szabályozza

19 19 Információs honlapok europa.eu/ www.euvonal.hu www.europarl.europa.eu/ (Európai parlament) ec.europa.eu/magyarorszag (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete) www.consilium.europa.eu/ (az Európai Tanács és az EU Tanács) curia.europa.eu/ (Európai Bíróság) eur-lex.europa.eu/hu (EU jogtár) www.euractiv.hu/ (hírek az EU-ból)

20 20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az Európai Unió intézményei, az EU és Magyarország Dr. Tóth Sándor irodavezető, Pécsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda Területfejlesztők és Polgármesterek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések