Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLLALKOZÓI ISMERETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLLALKOZÓI ISMERETEK"— Előadás másolata:

1 VÁLLALKOZÓI ISMERETEK
Dr Meszler János Görög Tamás Dr Nahlik Gábor Takács András Gyurik Pál Pataki Zsolt

2 Vállalkozó – természetes személy Igények, szükségletek hierarchiája
EMBER Döntések mozgatói Igények, szükségletek hierarchiája A Maslow szerint: önmegvalósítási megbecsülési társasági biztonsági fizikai biológiai

3 A beadandó készítésének menete
3. hét: témaválasztás 4. hét: piaci szegmens jellemzői, mérete 5. hét: termelés követelményei, mennyiség, minőség és követelmények 6. hét: a pénzügyi terv és követelmények 7. hét: szervezeti forma 8. hét: piacra lépés stratégiája 9. hét: piszkozati példány bemutatása 10. hét: kész feladat beadása

4 A szó francia eredetű, jelentése „kapcsolatteremtő” vagy „közvetítő”.
Középkor: szereplő (hadicselekményhez hasonló) és nagymennyiségű áruszállításért felelős személy 17. század: az állammal kötött fix-áras szerződés alapján a nyereség (veszteség) kockázatát viselő személy 1725: Richard Chantillon – a kockázatot viselő személy nem azonos a tőkét adó személlyel 1797: Beaudeau – kockázatviselő, tervező, irányító, szervező és tulajdonnal rendelkező személy 1803: Jean Baptiste Say – Elhatárolta a vállalkozói nyereséget a tőkenyereségtől 1876: Francis Walker – megkülönböztette azokat, akik a pénztőkét biztosítják és részesednek ennek hozamából, valamint azokat, akik menedzseri képességeik révén jutnak profithoz 1934: Joseph Schumpeter – a vállalkozó újít, és még ki nem próbált technológiákat fejleszt ki

5 1961: David McClelland – A vállalkozó energikus, mérsékelt kockázatot vállaló személy
1964: Peter Drucker - a vállalkozó maximálisan kihasználja a lehetőségeket 1975: Albert Shapero – a vállalkozó kezdeményez, társadalmi – gazdasági mechanizmusokat szervez és vállalja a kudarc kockázatát 1980: Karl Vesper – a vállalkozót különbözőképpen látják a közgazdászok, a pszichológusok, az üzletemberek és a politikusok 1983: Gifford Pinchot – a belső vállalkozó egy már meglévő szervezeten belüli vállalkozó 1985: Robert Hisrich – a vállalkozás valami új és érdekes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot és megkapja a folyamat révén keletkező anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést

6 Ki kezdjen saját vállalkozásba?
Nincs tipikus vállalkozó. Hisrich és Peters szerint a vállalkozó jellemző tulajdonságai: 1 - legidősebb gyerek a családban 2 - házas ember 3 - férfi (a nők száma gyorsan növekszik) 4 - harmincas éveiben jár 5 - felsőfokú végzettségű 6 - igénye van a függetlenségre 7 - kötődése az apjához erős 8 - szerencsésnek tartja magát 9 - konfliktusban van a kockázati tőkéssel érdekellentét 10 - Tanácsot külső szakértőtől kér 11 – Célorientáltan tevékenykedő 12 – mérsékelt kockázatot vállaló, magabiztos 13 – nem feltűnő, beolvad a tömegbe 14 - Újdonságot vállal véghezvinni 15 – sok vállalkozást hoz létre

7 Piacgazdaságban jól meghatározható
Vállalkozó Piacgazdaságban jól meghatározható A feudalizmus felbomlásakor jelennek meg nagyobb számban pl.: Marco Polo De Beaumarchais Vállalkozó = vezető, menedzser Mentő kérdés

8 Vállalkozás Emberek viselkedése 1) kezdeményeznek
2) társadalmi-gazdasági rendszerek szerveznek átszerveznek - változtatnak 3) kockázatot vállalnak sikert – kudarcot tűrnek M.K. Starr szerint: 4M: ember (Man) anyag (Matery) gépek (Machine) rendszerbe szervezése érték növelése érdekében (jó ÁFA fizetők) pénz (Money)

9 Megelégedettség ellentéte:
bukás, kudarc, frusztráció A folyamatban mindig jelen van az elégedetlenség az eredmény érzékelésekor, a frusztráció a tornyosuló problémák miatt Pl.: Euro-Contact Business School ünnepélyes bizonyítványosztás – fizetési képtelenség Miért vállalják az emberek a szélsőségeket? Hogyan lesz valaki vállalkozó?

10 Életstílus-váltás K+F (R+D)
Marketing területen dolgozók Új termék pl.: VW Passat Ford Mondeo (20 cm hosszúságkülönbség) Új piaci magatartás pl.: Gázszer Bt. - először hálózat - azután csatlakozási díj Hirtelen törés Költözés, nyugdíjazás, elbocsátás ösztönző az életstílus váltásra pl.: - ISO 9000 nyugdíjas keresztapa - gyártásvezetőből producer - GO-Film - Gojdár László szemledíjak

11 Becsüld az ellenfeledet, mert ő kényszerít az életstílus-váltásra.
pl.: utálatos főnök Új vállalkozás beindítása Kívánatos A vállalkozó kulturális környezetéből családjából tanáraiból munkatársaiból tanítványaiból Kiinduló impulzusok miatt Pl.: Euro-Contact BS tanítványok üzleti terve alapján Üzleti iskolák Inkubátor házak Vállalkozói szervezetek (VOSZ, GYOSZ) Vállalkozásfejlesztési alapítványok

12 Lehetséges Állami pályázatok pl.: ORTT Műsorszolgáltatási Alap forrás: műsorszolgáltatási díj 6%-a Ez 1-2 milliárd/év sok új produceri iroda pl.: ISO 9000 egy iparágban volt, a tapasztalt vezetők vállalkozóként működnek és auditálnak pl.: Frekvenciapályázat következtében kb. 100 új vállalat (MTM-SBS Rt., Magyar RTL Rt.) pl.: Kábelhálózatok üzemeltetése 1 milliárd Ft./év, kb. 50 új vállalat

13 Induló vállalkozástípusok
Életforma cégek családi vállalkozás pl.: a mezőgazdaságban 300 ha-ig márkakereskedők fuvarosok kiskereskedők max 40. főig 5-10 év alatt zárt marad Megalapozó vállalatok fő 5-10 év alatt (K+F) -ből indul új ágazattá válik pl.: digitális rajzfilm (Varga Csaba) digitális stúdiók (virtuális díszlet) zárt marad, felvásárolják, eladják Nagyreményű cégek 500 fő felett 5-10 év alatt a tőzsdére is bevezetik pl.: konvergencia vállalkozás (PC-TV konvergencia)

14 Vállalkozások szerepe a gazdasági fejlődésben
A gazdasági fejlődés kulcsa Az innováció Új termékek szolgáltatások technológiák szervezetek fogyasztói igények magatartásváltozás társadalmi változások pl.: sok új vállalkozó: új életforma új igények

15 Termékfejlődés társadalmi igény funkciók tudományos kutatás felfedezés
szabadalmi ügyek prototípus kísérletek technológiák gyártási terv „0.” sorozat marketing terv kísérletek PR értékesítés gyártás társadalmi igény

16 Vállalkozó: újszerűt hoz létre
termék szolgáltatás rendszer szervezet fejlesztésére Kiszámított kockázat vállalása mellett R.D. Hisrich definíciója: A vállalkozás valami új és érdekes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó: Biztosítja a szükséges időt Vállalja a pénzügyi pszichikai szociális kockázatot És megkapja az ennek következtében létrejövő pénzbeni és személyes (lelki) megelégedettséget

17 Belső vállalkozás Magyarországon előbb létezett, mint a szabad vállalatalapítás Gazdasági munkaközösség 1982-től teljesítmény-visszatartás jövedelemnövekedés túlmunka1989-ben kötelező átalakulás A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint: - egyéni vállalkozó cége - jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok közkereseti társaság KKT betéti társaság BT - jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság korlátolt felelősségű társaság KFT közhasznú társaság KHT részvénytársaság RT

18 Gazdálkodási tevékenységre jogosult jogi személyek:
költségvetési szerv államháztartási törvény szerint alapítvány pl.: oktatási közalapítvány pl.: MTV, Magyar Rádió, Hungária egyesület pl.: sport Nem nyereségérdekeltek, főként díjakból, adományokból és befektetések hozadékából finanszírozzák tevékenységüket alap fő bevétele: díj pl.: Műsorszolgáltatási Alap

19 A vállalkozói folyamat szakaszai:
Lehetőség felismerése és értékelése (pl.: kapcsolat a végfelhasználóval, pl.: tulajdonos rakodik, terít) - lehetőség kihasználásának időtartama (mikor kezdjünk, mikor váltunk) - lehetőség valóságos és észlelt értéke (piaci nagysága) - lehetőség kockázata és hozama (piac, verseny, technológia, tőkeigény) lehetőség viszonya a személyes készségekhez és célokhoz (hit a sikerben) - versenyhelyzet

20 Üzleti terv kidolgozásának menete
- piaci szegmens jellemzői, mérete (település, megye, országrész, régió, kontinens, EU jelentősége) - piaci terv - termelés követelményei, mennyiség, minőség, készletezés - pénzügyi terv és követelmények - szervezeti forma - piacra lépés stratégiája

21 Források meghatározása
- vállalkozó meglévő forrásai - forráshiány és az elérhető források - szükséges források megszerzési lehetőségeinek feltárása (mi a befektető szándéka?) Külső forrásbevonás a lehető legkisebb pozícióvesztéssel pl.: opció a visszavásárlásra hosszúlejáratú hitel visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás

22 A vállalkozás irányítása
- vezetési stílus és vezetői szervezet - siker kulcsfontosságú változóira koncentrálás (vevők, szállítók) - problémák azonosítása és megoldása (súlyozás) pl.: Ganz - ellenőrzési rendszerek alkalmazása pl.: kivételek alapján való vezetés

23 Vállalkozói életpályák
Miért foglalkozunk vele? Small is Beautiful A kicsi szép Innovációban, munkahelyteremtésben az induló kisvállalkozások világszerte döntő szerepet játszanak Magyarországon egyéni cég (nincs foglalkoztatott) Nem a cég működtetése, hanem a tevékenység a hivatás. pl.: - tanítás (tanár) - műsorszám készítés (gyártásvezető, producer) - könyvelés, könyvvizsgálat - vendéglátás - építés - mezőgazdász - erdész - vadász

24 Nincs recept a vállalkozóvá válásra, csak összkép
Gyermekkor Korai felnőttkor Jelenlegi felnőttkor Munka Iskoláztatás, gyermekkori munkatapasztalat Szakmai pályafutás Jelenlegi munkakörülmények Személyes Gyermekkori hatások a személyiségre, értékekre érdeklődésre Felnőttkor eseményei Egyén jelenlegi kilátásai Családi Gyermekkori családi környezet Felnőttkori családi történések Jelenlegi családi környezet Nincs recept a vállalkozóvá válásra, csak összkép

25 Teljesítményorientáció kialakulása
Gyermekkor Teljesítményorientáció kialakulása Turner és Lawrence Szubkulturális hatás A kertvárosban felnövők öntevékenyebbek, teljesítményorientáltak. Kerti munka, valódi hasznos tevékenység lehetősége A vállalkozók döntő többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik Theodore Schultz

26 Formális oktatás során szerzett tudás
pl.: orvosi diagnosztika vállalkozásban fogorvosi magánpraxis, patika - privatizáció Privatizáció és integráció pl.: közlekedési ágazatok összekapcsolása Az MNB elnökének 1993-ban készült térképe szerint az 1989 január 1. óta indult vállalatok sűrűsége az oktatási centrumokban a legnagyobb. (Széchenyi István, Theodore Schultz közgazdaságtudományi Nobel-díjas) Szerepminták pl.: TV 1990-ben minden nap egy új vállalat bemutatása Optimális, ha a kívánatos és lehetséges egybeesik az életstílus váltással és a formális oktatás során szerzett tudással. A sors által így kiszemelt vállalkozó nem tud ellenállni a szerepnek. Ha sikeres, utólag szerencsésnek mondják

27 Szakmai pályafutás Karrier: mély gyakorlati tapasztalat bizalomgerjesztő a kockázati tőke vonzására Frusztráció: igény kialakulása az önállóságra (különösen a nők esetében, mert jövedelemben, karrierben hátrányosak) Családi háttér: szülők példája házastárs bizalma Felnőttkori események: Gyengébbnek hitt ismerős sikerei

28 Vállalkozó képzése Vállalkozóképzéssel megszerezhető legfontosabb készségek A vállalkozásról alkotott vélemények és a tények megkülönböztetése 9. életpálya megítélésének készsége 10. környezet értékelésének készsége 2. realitásérzék 3. kreativitás 11. etikai értékelés készsége 4. bizonytalanság tűrése 5. lehetőségek felismerésének készsége 12. üzletkötési készség kapcsolatháló kialakítási készsége 6. vállalkozás értékelés készsége 14. nyereséglefölözési készség 7. vállalkozásindító készség 8. vállalkozási-stratégiai készségek

29 Tervezési rendszerfüggő Elkötelezettség a lehetőség mellett
Döntéshozatal Szempont Vállalkozói Vezetői Stratégiai Felismert lehetőség Tervezési rendszerfüggő Elkötelezettség a lehetőség mellett Forradalmian újszerű, rövid távú Evolúciós, hosszú távú Források lekötése Többfázisú, minimálisan szükséges elkötelezettség Tőkeallokáció, formális tervezési rendszerek alkalmazása Rendelkezés az erőforrással Szükséges erőforrások időszakos felhasználása, vagy bérlése Hatalom, szokás, státusz, mérés, változás költsége Vezetés struktúrája Informális Formalizált

30 ÜZLETI TERV VÁZLATA Bevezető oldal Összefoglaló Iparágelemzés
Vállalkozás leírása Termelési terv Marketing terv Szervezeti terv Kockázatbecslés Pénzügyi terv Támogató iratok

31 ÜZLETI TERV 1) Bevezető oldal 1.1. Vállalkozás neve és címe
1.2. A tulajdonosok neve és címe 1.3. A vállalkozás működési köre 1.4. A pénzigénylés jelzése 1.5. A terv bizalmas kezelésére irányuló igény jelzése 2) Összefoglaló Az üzleti terv 3-4 oldalas összefoglalása (csak a végén szabad megírni!)

32 3) Iparágelemzés 3.1. Trendek és jövőkép 3.2. Versenytársak elemzése 3.3. A piac behatárolása 3.4. Iparági előrejelzések 4) Vállalkozás leírása 4.1. Termékek 4.2. Szolgáltatások 4.3. Vállalkozás mérete 4.4. Iroda és személyzet 4.5. Vállalkozók szakmai háttere

33 5) Termelési terv 5.1. Termelési folyamat 5.2. Telephelyek 5.3. Gépek és berendezések 5.4. Szállítók neve 6) Marketing terv 6.1. Árak 6.2. Forgalmazás 6.3. Eladás ösztönzés (reklám, PR) 6.4. Termékforgalom előrejelzés 6.5. Ellenőrzés és korrekció módja

34 7) Szervezeti terv 7.1. Tulajdonforma 7.2. Tulajdonostársak (tagok, fő részvényesek) 7.3. Vezetők hatásköre, felelőssége 7.4. Vezetők életrajza, szakmai háttere 7.5. Munka- és felelősség-megosztás a vállalkozáson belül 8) Kockázatbecslés 8.1. A vállalkozás gyenge pontjainak értékelése 8.2. Az új technológia 8.3. Felkészülés váratlan eseményekre

35 9) Pénzügyi terv 9.1. Előzetes jövedelemterv 9.2. Pénzforgalom becslések 9.3. Előzetes mérleg 9.4. Fedezeti-pont elemzés 9.5. Meglévő és szükséges pénzforrások 10) Támogató iratok 10.1. Levelek 10.2. Piackutatási adatok 10.3. Szerződések 10.4. Szállítók ajánlatai

36 PÉNZÜGYI TERV ELŐZETES JÖVEDELEMTERV FEDEZETI PONT ELEMZÉS
PÉNZFORGALMI TERV ELŐZETES MÉRLEG PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK

37 ELŐZETES JÖVEDELEMTERV
Bevételi terv havi bontásban → hónapok Értékesítés Eladott áruk Közvetlen költsége Bruttó fedezet (USA: nyereség) Működési költségek Összes működési költség Adózás előtti nyereség Adók Nettó nyereség Működési költségek Értékesítés költsége Reklám Havi fizetések és járulékok Irodaszerek Bérleti díjak Közműdíjak Biztosítások Adók Kamatok Közlekedés Juttatások Értékcsökkenés Egyéb

38 Bevételi tervet minimum 3 évre is kell készíteni
FEDEZETI PONT ELEMZÉS (ismétlés!) A = a x V A árbevétel a egységár V volumen Kfix Fix költség összesen Kp egységnyi termékre jutó költség A = Kfix + Kp x V aV = Kfix + Kp x V V(a – Kp) = Kfix Kfix a - Kp V =

39 PÉNZFORGALMI TERV Egy évre havi bontásban Három évre minimálisan éves bontásban A bevételek nem biztos, hogy az értékesítést közvetlenül követik, a kiadások a gyártás előtt keletkeznek. A készpénzhiány pótlását előre meg kell tervezni. Probléma: nagy elosztó hálózatok bizományi viselkedése

40 Likviditási terv az első évre havi bontásban
hónapok Bevételek Értékesítés Kiadások Gépek, berendezések Beszállítóknak kifizetések Értékesítés költsége Fizetések és járulékaik Reklám Irodaszerek Bérleti díjak Közműdíjak Biztosítások Adók Kölcsöntörlesztések és kamatok Juttatások Összes kiadás Pénzforgalom egyenlege Nyitó egyenleg Záró egyenleg

41 ELŐZETES MÉRLEG Eszközök Forgóeszközök Pénz Számlakövetelések Árukészlet értéke Szállítói készletek Összes forgóeszköz Állóeszközök Gépek, berendezések Értékcsökkenés (-) Összes állóeszköz Összes eszköz

42 ELŐZETES MÉRLEG Tartozások és tulajdonosi vagyon
Rövid lejáratú tartozások Számlatartozások Hosszú lejáratú tartozások esedékes törlesztő részlete Összes rövidlejáratú tartozás Kifizetendő adóslevelek Összes tartozás Tulajdonosi vagyon Tulajdonosok tőkerésze Fel nem osztott jövedelem Összes tulajdonosi vagyon Összes tartozás és tulajdonosi vagyon

43 PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSAI
ÉS FELHASZNÁLÁSUK PÉNZFORRÁSOK KÖLCSÖNÖK (jelzálog, határidős, stb.) Tulajdonosok tőkéje Működésből származó nettó jövedelem Értékcsökkenés (+) Összes rendelkezésre álló pénzforrás Pénzforrások felhasználása Gépek és berendezések vásárlása Készletek Kölcsöntörlesztés Összes kiadott pénz Forgótőke nettó növekménye

44 VEZETŐK ELKÖTELEZETTSÉGE
ÜZLETI TERV SZERVEZETI TERV VEZETŐK ELKÖTELEZETTSÉGE Főállásban Mérsékelt fizetésért Lelkesen VÁLLALKOZÓ KÉSZÍTI EL: Szervezeti struktúra Tervezés, mérés és értékelő eljárások Ösztönzési rendszer Kiválasztási ismérvek Betanítás

45 MARKETINTORIENTÁLT SZERVEZET
Kialakulás menete: Termelésközpontúság Értékesítésközpontúság Marketingközpontúság Termelésközpontú Termelési Általános Főnök igazgató Elnök

46 Hisrich és Peters szerint
Elnök (tulajdonos) 1. fázis Termelés Marketing/Értékesítés Igazgatás 2. fázis Elnök Termelési igazgató Marketing igazgató Általános igazgató Gyártás Minőség- biztosítás Értéke- sítés PR Reklám Pénz- ügy Be- szerzés Kiszállítás Árufogadás

47 Értékesítés központú szervezet
Elnök Termelési Igazgató Értékesítési igazgató Általános igazgató Marketing központú szervezet Elnök Termelési Igazgató Marketing elnökhelyettes Általános igazgató Értékesítési Igazgató Piackutatási igazgató Reklám / PR igazgató

48 Munkaköri leírások Feladatok Szaktudás és szakmai készségek, amelyek a munkakör betöltéséhez szükségesek. (Egyoldalúan nem módosítható) Üzlet telepítése Vállalkozás jogi formája Tulajdonlás módja A tulajdonosok anyagi felelőssége Az indítás költségei Az üzlet folytonossága Az üzletrész átruházhatósága Tőkeszükséglet

49 MARKETING RENDSZER Külső környezet Belső környezet
Gazdaság  Pénzforrások Kultúra  Szállítók Technológia  Célok Jogi szabályok  Vezetői csapat Verseny Vállalkozó Piactervezési döntések Vásárlókra irányuló marketing stratégiák Vevők vásárlási döntései M A R K E T I N G X

50 Az új vállalkozás indítása és az üzlet felfuttatása
Új ötletek forrásai: Fogyasztók termék – vagy szolgáltatásötlet (pl. PC) Működő vállalkozások (pl. DEC – IBM) Forgalmazási csatornák (pl. tulajdonos – tulajdonos általi kiszolgálása) Kormány (pl. gátépítés, autópálya építés, távoktatás) K+F részleg

51 Az új vállalkozás finanszírozása
Tőkeforrások Belső pénzeszközök Külső pénzeszközök - nyereségből - vagyontárgyak értékesítéséből - forgótőke csökkentéséből - szállítók hiteleiből - számlakövetelésekből

52 Külső pénzeszközök - Adósságfinanszírozás Kamatfizetéssel járó kölcsönkonstrukciós Kamattörlesztés Tőketörlesztés Biztosíték (ház, autó, stb.) - Vagyonfinanszírozás A finanszírozó tulajdonjogot szerez a vállalkozásban Vigyázat: „méregpirula” a felvásárlással szemben!!!

53 VT által Elvárt X összeg Befektetett megsokszorozódási tényező Vállalkozói Tőkés tulajdon = hányada a vállalkozás egy hasonló nyereségterve X vállalkozás 5 évre ár/jövedelem pl MFt x = = 16,7% 400 mFt x üzleti terv alapján

54 Egy hasonló vállalkozás ár/jövedelem szorzója
A vállalkozás nyereségterve X 5 évre Jövőbeni érték = Jövőbeni érték i = befektetők által elvárt megtérülési ráta n = az évek száma Jelenérték = (1 + i) n Finanszírozási összeg = jelenérték Vállalkozói tőkés tulajdonhányada

55 Jövőbeni érték = 400 x 15 i = 0,5 n = 5 400 x 15 Jelenérték = (1 + 0,5) 5 Finanszírozási összeg = 200 mFt Vállalkozói tőkés tulajdonhányada = (1+0,5) 5 1 = = 25,3% 2 x 15 7,6 (1+0,5) 5 ≈ 7,6

56 Befektető igénye i a várható megtérülési ráta (40-60%) elfogadható kockázat megtérülési időtartam (n) döntési lehetőség az üzletben kockázatok további feltárása és értékelése Vállalkozó igénye a szükséges befektetés létrehozása megfelelő időbeli ütemezés önállóság megtartása A vállalkozó érvei a vállalkozás élettörténete jövőbeni jövedelmek osztalékfizető-képesség nem tárgyi vagyon részvényeladások és hasonló vállalkozások piaci értéke

57 Nyilvános értékesítés
Részvénytársaság a BÉT előírásai szerint a cég egy részét eladja a nagyközönségnek. Előnyök: Tőke megszerzése az alapítói tőke piaci értékének legkisebb csökkenésével Nagyobb lehetőség kölcsönfelvételre Nagyobb lehetőség tőkeemelésre Likviditás javulása, állandó piaci értékelés mellett Presztízs Személyes gazdagság Hátrányok: Költség Információk nyilvánosságra hozatala Kényszer a növekedés fenntartása Az irányítás elvesztése

58 CSŐD Ijesztő, de lehet jó is A csődöt megelőző jelenségek Senki nem tudja, mire megy el a pénz A vezetők nem tudják dokumentálni és/vagy megmagyarázni a nagyobb ügyleteket A cég nagy árengedményeket ad a likviditás javítása érdekében Kis összegű szerződéseket is kötnek a likviditás érdekében A bank szigorítja a kölcsönök visszafizetését Kulcsemberek kilépnek Nincs elegendő anyag a megrendelések teljesítéséhez Nem fizetik az adókat az alkalmazottak fizetései után A szállítók készpénzben kérik a fizetést Sokasodnak a vásárlói reklamációk

59 Csőd megelőzésének lehetőségei
Árbevétel kiesés kockázatának csökkentése Tulajdonjog fenntartása Autó, ingatlan, gépek berendezések esetében addig, amíg teljesen a vételárat teljesen nem fizették ki. Elidegenítési és terhelési tilalom árbevétel engedményezése A jogosult a követelését másra ruházhatja át szerződés kezességi szerződéssel biztosítható bankgarancia feltételek teljesülése okmányok benyújtása esetén a bank teljesít fedezetigazolás a fedezetet a bank elkülönítetten kezeli

60 óvadék (pénz, betétkönyv, értékpapír)
zálogszerződés ingóságon – kézizálogjog ingatlanon – jelzálog Bankhitel biztosítása a zálogjog a zálogtárgy átadása nélkül is létrejön fizetési mód átutalás beszedési megbízás A csődöt az adós cég maga jelentheti be. Önkéntes csőd: Adós az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását az esedékességkor nem tudta, vagy az egy éven belül esedékessé váló tartozásait nem lesz képes kiegyenlíteni.

61 Kötelező csőd: Az adós gazdálkodó szervezet nyolc napon belül köteles a csődöt bejelenteni, ha bármely tartozását az esedékességet követő kilencven napon belül nem tudta kiegyenlíteni. Önkéntes csőd esetén a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve előzetesen egyet kell, hogy értsen a csőd bejelentésével, továbbá tájékoztatni kell a működő munkavállalói érdekképviseleti szerveket. Csődeljárás lefolytatására az adós székhelye szerinti megyei, illetve fővárosi bíróság jogosult, Cégközlönyben közzéteszi Közzététel napján kezdődik Adóst kilencven napig fizetési haladék illeti meg (kivéve: munkabér és bér jellegű juttatások)

62 Adós kötelezettsége program készítése a fizetőképesség helyreállítására (kézbesítés) hatvan napon belül egyezségi tárgyalás Vagyonfelügyelő ellenőrzi a gazdálkodó szervezet vagyon helyzetét és tájékoztatja a hitelezőket, a bíróságot és az érdekképviseleti szerveket Kilábalási program célja Adós fizetőképességének helyreállítása Egyezség Reorganizációs program Végrehajtás és ellenőrzés módja Határidők módosítása Az egyezséget a bíróságnak kell jelenteni. A végzést a cégközlönyben közzé kell tenni.

63 FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS Hitelezők kezdeményezhetik, ha az adós fizetésképtelen Fizetésképtelen az adós Aki az elismert tartozást a lejáratot követő hatvan napon belül nem egyenlítette ki Aki a hitelező fizetési felszólítására a lejárt tartozását harminc napon belül nem egyenlítette ki Akivel szemben a lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt Aki a csődeljárás során kötött egyezségben vállalt kötelezettségét nem teljesítette Bármelyik ismérv elegendő a felszámolási eljárás lefolytatásához.

64 Az adós köteles kérni a felszámolási eljárás lefolytatását, ha a kötelező csődbejelentés alapján indított csődeljárást azért nem indítványozhatja, mert három éven belül már folyt ellene csődeljárás. Felszámoló: átveszi a vezetést megtámadhatja az egy éven belül kötött aránytalan, (pl. ingyenes juttatást biztosító) szerződéseket. Cél: egyezség elérése a hitelezőkkel adós köteles együttműködni Ütemterv egyezségre vagy ha nem sikerül a felszámolásra Zárómérleggel fejeződik be

65 Tartozások kiegyenlítésének sorrendje
felszámolási költségek zálogjoggal, óvadékkal biztosított követelések a zálogtárgy (óvadék) értékének erejéig tartásdíj, életjáradék, kártérítési kötelezettség és egyéb pénzbeni juttatás magánszemélyek nem gazdasági tevékenységből eredő követelése (pl. kártalanítás) Köztartozások; TB, adók, közműdíjak egyéb követelések (nettó bér, számlák stb.)

66 VÁLLALAT FELVÁSÁRLÁS (AKVIZÍCIÓ)
(Legegyszerűbb módszer a termék gyártására) Egy vállalatnak vagy egy részének megvásárlása úgy, hogy az teljesen beleolvad egy meglévőbe, és megszűnik önállósága. Cég értékének megállapítása:  Eszközértékelés  Pénzforgalom értékelés  Jövedelemértékelés Eszközértékelés  Könyv szerinti érték (kiindulás)  Módosított könyv szerinti érték (piachoz igazítás) pl. gk. tényleges piaci értéke Felszámolási érték ha a vállalat vagyontárgyait eladnánk és a befolyt jövedelemből a tartozásokat kiegyenlítenénk  Helyettesítési érték vállalkozó anyagi eszközeinek helyettesítése mennyibe kerülne

67 Pénzforgalom értékelés
Pozitív pénzforgalom pénzáramlások, amelyek az üzlet működéséből származnak - bérek és járulékaik - kamatok - üzletvitellel kapcsolatos költségek - adósságtörlesztések - osztalékok Negatív pénzforgalom pénzáramlások, melyben a vállalat pénzt veszít adócsökkentő tényezők Pénzforgalom összegzett értéke, amelyhez a vállalkozó az üzlet eladásakor jut.

68 Jövedelemértékelés Jövedelemhez tartozó időszak múltbeli: eladói oldal
jövőbeli: vevői oldal KAEJ: kamatfizetési és adózás előtti jövedelmek ár / jövedelem szorzó Mennyit ér a cég a számított jövedelemhez viszonyítva. Az ár / jövedelem szorzónak csak a tartománya állapítható meg.

69 Szinergia Az új szerzemény hogyan illeszkedik bele a működő üzletbe.
Jogi feltételek Megvásárolt gazdálkodó egység irányítása A beilleszkedés megvalósítása Véleményezik: könyvelők ügynökök bankárok jogászok

70 Bekebelező felvásárlás
Feltételei: 1.) Tőke alulértékelése a teljesítményhez képest 2.) Alacsony adósság / törzstőke arány 3.) Az intézményi befektetők magas aránya a vállalati részvényesek között Menete: I. 1.) Kb. 5%-os részesedés megszerzése pl. kötvény – részvény csere 2.) Kedvező ajánlat a vállalat 51%-ának megvásárlására II. Megegyezés a részvényesekkel

71 Védekezés a bekebelező felvásárlással szemben
Igazgatótanács 1/3-ának évenkénti megújítása (2 év kell a befolyás megszerzésére) Társasági szerződés kizárja a részvényesek konszenzuson alapuló cselekvési lehetőségét Méregpirula” pl. bekebelező (51%-os) felvásárlás esetén a részvényesek pótlólagos értéknövekedésre szereznek jogot Kikötések beépítése az adóslevelekbe Nem használható fel a vállalat vagyona a felvásárlás finanszírozására. Kötvények azonnal készpénzre válthatók felvásárlás esetén

72 KÖZÖS VÁLLALKOZÁS (JOINT VENTURE)
Társulás: Egyiptom és Szíria az ókorban hajóutak megvalósítására Ma: Kutatás Filmgyártás A/V termékek Bevásárlóközpontok Fajtái: Egyik tagtól függő Önállóan működő

73 FELVÁSÁRLÁS IDEGEN FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL
Egy vállalkozó (vagy valamely alkalmazotti csoport) pénzt vesz kölcsön egy már működő vállalkozás készpénzért történő megvásárlásához. A tőke hosszú távú adósságfinanszírozás formájában szerezhető meg úgy, hogy a megszerzett cég vagyontárgyai biztosítékul szolgálnak. Kik adják az adósságfinanszírozást? Bankok Kockázati tőkések Biztosító társaságok Vállalkozó szakértelme a garancia törlesztésére Adósságviselő - képesség magas legyen. Ez határozza meg a saját tőke arányát.

74 Pénzügyi csomagterv idegen források bevonásával történő felvásárláskor
Pénztőkét biztosítók igényei: osztalékfizetés korlátozása részvényopciók kibocsátásának tiltása vagy korlátozása kockázatos új üzleti vállalkozások indításának korlátozása későbbi időpontban az adósság részvényre válthatósága törlesztési alap az adósság visszafizetésére Magyarországon az MRP vált be. pl. Herendi Porcelángyár

75 Gazdaság GDP alakulása Munkanélküliség Elkölthető jövedelem Kultúra Demográfiai változások Vásároljon magyar árut Biztonsági igények Egészség megóvása Mozgásigény Társasági élet Művészeti irányzatok Sport

76 Technológia gyors változások ? digitalizáció (pl. tolómérő, grafikus szoftver) konvergencia Kereslet termék életgörbe növekedés, stabilitás, hanyatlás idényjelleg szokások Jogszabályok szabványok MSZ, DIN, ISO egészségügyi előírások

77 Verseny versenytársak (konkurencia) pl. autómárka-kereskedők funkciókonkurensek pl. új közlekedési szokások Pénzforrások saját tőke hitelek adósságfinanszírozás Vezetői csapat szakértelem vezetői ismeretek együttműködési képesség

78 Szállítók árak és engedmények alternatív nyersanyagok pl. acél + korrózióvédők alumínium műanyag új Porsche Célok stabil irányításmutatás a vezetői csapatnak új piacok kijelölése számszerűsített eladási tervek árképzés rendszere bevezető ár, lista ár

79 MARKETING – MIX Termék vagy szolgáltatás (amiért számlázunk) forma
szín csomagolás márkajelzés szállítás módja Árképzés bevezető ár lista ár árengedmények  termelési rendszer függő pl. hengermű bérlet részlet visszavásárlás PRODUCT PRICE

80 MARKETING – MIX Értékesítés eladás helye hálózata forgalmazási módja
elosztók értékesítési lánc hosszúsága Értékesítés ösztönzése képviselők (versenytilalmi szabályok) nagykereskedők kiskereskedők ügynökök PLACE PROMOTION

81 Tervezéshez szükséges információk
MARKETING TERV Hol vagyunk? Hova akarunk eljutni? Hogyan jutunk el oda? Tervezéshez szükséges információk Felhasználók, hol mennyit, kitől mennyiért vásárolnak Értékesítés támogatásának és a reklámtevékenységnek az eddigi módszerei, melyik volt eredményes Változások, ki kezdeményezett és miért Hogyan reagál a piac a versenyző termékekre Értékesítési csatornák és működéseik Versenytársak, hol működnek, előnyeik és hátrányaik Milyen módszereket alkalmaznak a legsikeresebb és Legkevésbé sikeres versenytársak A mi vállalatunk átfogó céljai a következő évre a következő öt évre Vállalatunk erős pontjai és gyenge pontjai Termékenként a termelési kapacitások ( Gyártási operációs tér)

82 MARKETING TERV Stratégia a vállalat céljainak megvalósítására
Tények, információk a terv megalapozására A vállalat erőforrásainak bemutatása (Gyártási operációs tér) Gépek, pénz, emberek, anyagok (szállítók) A tervet megvalósító szervezet megtervezése A várható környezeti változások körvonalazása Konkrét teljesítménymutatók meghatározása, amelyeket rendszeresen figyelni és ellenőrizni kell

83 MARKETING ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE
A vállalkozás helyzetének tárgyilagos meghatározása Piaci szegmensek, lehetőségek és fenyegetések (váratlan események) Erősségek és gyenge pontok Célok megállapítása X% részesedés, a piac Y%-án, térítés a piac Z%-án t idő múlva Marketing akcióprogramok megtervezése Megvalósításért felelősök kijelölése Akcióprogramok költségvetésének elkészítése Ellenőrzési terv


Letölteni ppt "VÁLLALKOZÓI ISMERETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések