Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az aktivációs szint motivációs bázisa c Aktivációs szint Viselkedés irányítás Unalom Optimum Komfortérzet Boldogság Szükségle- kielégítés Stimuláció Hiányérzet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az aktivációs szint motivációs bázisa c Aktivációs szint Viselkedés irányítás Unalom Optimum Komfortérzet Boldogság Szükségle- kielégítés Stimuláció Hiányérzet."— Előadás másolata:

1 Az aktivációs szint motivációs bázisa c Aktivációs szint Viselkedés irányítás Unalom Optimum Komfortérzet Boldogság Szükségle- kielégítés Stimuláció Hiányérzet AlacsonyMagas örömérzet

2 Inger és vágykeltés Magas Aktivációs szint Inger bonyolultsága Alacsony Magas

3 Inger és vágykeltés Magas Vonzerő inger Aktivációs szint Alacsony Magas

4 Hedonizmus és inger Magas Örömszerzés Inger bonyolultsága Alacsony Magas

5 Hedonizmus és komfort Magas Örömszerzés Komfort Alacsony Magas

6 Hedonizmus és fogyasztás - tudatosság Magas Hedonizmus Fogyasztás Alacsony Magas Gyenge fogyasztói tudat görbe Erős fogyasztói tudat görbe Fogyasztói attitűd torzulás

7 V. Társadalom és fogyasztási kultúra

8 Kapitalista piac Modern Társadalom Polgári jogok Szabad Média Kontroll Posztmodern fogyasztói társ. Divat- orientáció Államszocialista társ. Állami, párt irányítás Gazdaság Kontroll Mennyiség orient. Gazdasági kontroll Gazdasági környezet Fogyasztói- tudatosság Civil társadalom Civil kontroll Gazdaság Divat orientáció Gazdasági kontroll Gazdasági környezet Posztszoci. fogyasztói társ.

9 Szocialista dönth – Piacgazdasági dönt Szervezeti Helyi Gazdasági döntéshozatal Regionális Országos Orsz.Polit. Dönt. Szerv. Polit. Dönt. Helyi Polit. Dönt. Reg. Polit. Dönt. Politikai döntéshozatal Gazdasági Politikai Társadalmi környezet Gazdasági döntéshozatal Torzult piac Szabad piac

10 Piac és fogyasztó PIAC Láthatatlan kéz Társadalmi hasznosság A termelő alkalmazkodása A gazdaság befolyása Befektetői kontroll

11 Döntéshozatal: erős hatások 1. Pilóta hatás

12 Döntéshozatal: 2. nemi jelleg

13 Személyes döntések természete 3. Nyers hús effektus

14 Döntéshozatal Társas hatás befolyásoló ereje Valóság megkonstruálása

15 A fogyasztó döntési szabadság paradoxona Fogyasztói társadalom Polgári tudat KapitalizmusKontrollFüggőség Szabadság terhe RizikóParadoxonSzabadság

16 VI. Gazdasági etnocentrizmus

17 SAJÁT VS MÁSIK CSOPORT Saját csoport Védelem / Biztonság Másik csoport(ok) Verseny / Küzdelem Konfliktus / Fejlődés Társadalmi környezet

18 Idegen szeretet/gyűlölet Saját csoport Pref. Alacsony Másik csoport Pref. Vonzerő inger

19 Idegen szeretet/gyűlölet Saját csoport Pref. Alacsony Másik csoport Pref. Gazdasági ellenérdek Visszahajlás effektus

20 Ideológiai torzulás Etnocentrikus hűtlenség Ideológiai realitás Gazdasági realitás Elfogadó Elutasító

21 VII. Globalizáció és kultúra Individualizmus – Altruizmus Együttműködés – Versengés Agresszió – Mazochizmus Mártíromság - Szadomazochizmus

22 Feszültség transzformáció Tömegfeszültség Egyéni feszültség Társadalmi feszültség

23 Globális egyenlőtlenség fejlődése Iparosodás Kulturális agresszió Termelés kihelyezése Gyarmatosítás

24 Nemzetközi tendenciák Elidegenedés Feszültség Depriváció Kulturális szakadék

25 Globalizáció? Globalitás Lokális és nemzeti tér

26 Posztmodern fragmentált identitás

27 VIII. A tömegjelenségek pszichológiája

28 Az irigység csoportfogalma Identitás élményen alapul Identitás élményen alapul Forrása: Forrása: - Előnytelen összehasonlítás - Tehetetlenség - Kárvallottság, háttérbe szorulás - Anyagiak, személyes tulajdonságok - Szerzési vágy (korlátozódása, kielégítetlensége) - Hivalkodó fogyasztás

29 Az irigység, mint csoport (de-)motivácós jelenség - -Passzivizál - -Önsorsrontó hatás Negatív irigység - -Agressziós tendencia - -Depressziós hatás Pozitív irigység - -Coping javító mechanizmus - -Szerzési „ösztön” erősítése - -Pozitív feedback potenciál – önmegerősítő hatás

30 Az irigység Magyarországon Demotivációs mechanizmus uralkodó jellege: Demotivációs mechanizmus uralkodó jellege: Alávetettség érzése Tehetetlenség (inercia) Jogtalanság, érdemtelenség, igazságtalanság kifejeződése Düh, harag, gyűlölet beépülése Viselkedésvonás: depresszió, agresszivitás, intolerancia Viselkedés torzító hatás

31 A pánik: szituatív, hangulati, beszerzési Szituatív – menekülés Közös veszély Dinamikája: rutin cselekvések felmondják a szolgálatot Egyéni érdekek előtérbe kerülése Segítségadás normáinak háttérbe szorulása

32 A szituatív pánik szakaszai –Prekritikus: veszélyérzet kialakulása Hárítás – vagy túlzott szorongás –Kritikus:  1. fázis: sokk – túlzott reakciók- bénultság  2. fázis: reakció – menekülés, önzés –Posztkritikus: hosszan tartó lelki hatás  hárítás „felejtés”  félelem az ismétlődéstől

33 A hangulati pánik Társadalmi jelenség Társadalmi jelenség Virtuális tömegben is létrejön Virtuális tömegben is létrejön Alapja: téves helyzetértelmezés, rémhír terjedés Alapja: téves helyzetértelmezés, rémhír terjedés Történelmi kontextus Történelmi kontextus –Gazdasági válság –Háborús készenlét –Bizonytalanság

34 Beszerzési pánik Valaminek a megszerzésére, visszaszerzésére törekvés Valaminek a megszerzésére, visszaszerzésére törekvés A tömeg delokalizált A tömeg delokalizált Eredeti cél: (evolúciós) túlélés Eredeti cél: (evolúciós) túlélés Másodlagos: birtoklás, biztonság igény Másodlagos: birtoklás, biztonság igény

35 Főbb jellemzői Működési jellemzők: Működési jellemzők: – jog háttérbe szorul – erkölcsinek látszó magyarázatok – élni kell –egyetemlegesség – mindenki ezt teszi Kialakulás kontextusa: Kialakulás kontextusa: –Gazdasági, politikai bizonytalanság –Hitelét vesztett tömegtájékoztatás –Kiszámíthatatlanság érzése

36 Szórakozó tömeg Cél: hétköznapok monotóniáját megtörniCél: hétköznapok monotóniáját megtörni Régen: Ciklikusan visszatérőRégen: Ciklikusan visszatérő Ma: életformává váló, nemzedéki szubkultúrákat termetőMa: életformává váló, nemzedéki szubkultúrákat termető Részjelensége: rajongásRészjelensége: rajongás

37 A szórakozó tömegviselkedés indítékai Ingeréhség Ingeréhség –Monotonia ellen –Feszültség transzfromáció -Élménykeresés Identitás hiány Identitás hiány –Szórakoztató ipar azonosulási táryakat kínál –Identitás kategóriát nyújt (pl. diszkós, rocker) –Speciális esetekben: sütkérezés

38 Áhitatos tömeg Közös vonásaik: – –Erkölcsi töltés – –Önkéntesség – –Erőszakmentesség – –Szolidaritás – –Spontán egymáshoz fordulás

39 Demonstráló tömeg Politikai-gazdasági konfliktusok szülötte Cél: követelés, tiltakozás, nyilvánossá tétel

40 Kommunikációs tömegjelenségek Rémhír – a valódi hír halála Rémhír – a valódi hír halála  Információ hiányra/igényre épül  Dramatizál  Tartalmaz közös tudást (hihető)  Érzelmeket kelt – fantáziálásra indít  Szorongások-vágyak hordozói Megdolgozza a talajt 2. Érzelmileg motivál 3. Aktivizál

41 Pletyka Evolúciós kohéziós mechanizmus Evolúciós kohéziós mechanizmus Tartalma: titok-élmény Tartalma: titok-élmény Célja: Célja: –Szórakozás (passtime) –Projekció –Irigység csökkentés –Jó benyomás keltés (jól informáltság látszata) –Közösségi kohézió termetés

42 Társadalmi cselekvésmodell torzulások Közlegelő tragédiája Közlegelő tragédiája Hiányzó hős csapdája Hiányzó hős csapdája Licit-csapda Licit-csapda Együttműködés – versengés Altruizmus – individualizmus Kapitalizmus – (civil) demokrácia

43 Személyiség-befolyásolhatóság koronként L N 1. XVIII 2. XIX 3. XX. 4. XXI. Tradicionális személyiség Belülről vezérelt személyiség Kívülről irányított személyiség Szabadság korlátozásaSzabadság kiteljesedése Tradicionális elvárásokTömegmanipulációs irányítás

44 Reklámelméletek 192019461960 1980 1990 2000 1. sz 2. sz 3. sz 4. sz Reklám-manipulációs eljárások: 1. sz: behaviorista reklám 2. sz: mechanisztikus reklám 3. sz: pszichoanalízis tükröződése 4. sz: kognitív reklám

45 5%10%Társ 30%Társ 45%Társ 10% PerifériaAlsóAlsó- közép KözépElit Bulvár-pl TV-R Napilap Internet Szervezeti info Információ és reklámfogyasztás egyenlőtlenségi háromszöge

46 Attitűdök ATTITŰD Viselkedési szándék Viselkedés Kogníció Érzelmi reakció

47 Befolyásolási stratégiák Befolyásolás - Kondicionálás Befolyásolás - Kondicionálás Meggyőzés Meggyőzés Rábeszélés Rábeszélés Kényszer Kényszer Manipuláció Manipuláció Tömegmanipuláció: propaganda – demagógia Tömegmanipuláció: propaganda – demagógia Hazugság Hazugság Tömeg- és virtuális tömeghatások Tömeg- és virtuális tömeghatások

48 Egyensúlyelmélet XY Y X Z Z W Egyensúlyr a törekvés

49 Egyensúly mint manipuláció X párt és szavazói Y oldal és szavazóiZ párt és szavazói

50 Egyensúly mint manipuláció X párt és szavazói Y párt és szavazói Z párt és szavazói

51 Kognitív disszonancia-elmélet Tettek Nézetek Feszültség

52 Attribúció elmélet: 1. Attribúciós alaphiba Megfigyelt belső tulajdonsága

53 2. Cselekvő-megfigyelő eltérés Cselekvő - szituáció Megfigyelő – megfigyelt jelleme

54 3. Önmagunk javát szolgáló torzítás Szituáció disztinktivitása Belső jellemzők - konzisztencia

55 A hazugság Válaszadási készség Preformált Spontán Valami- akármi Ál- együttműködés Kooperálás Konfabuláció

56 Társas facilitáció RUTINKOMPLEX Teljesítmény/hiba:Telj.HibaTelj.Hiba Egyedül : 51 % 3 % 59%23% Társas versenyben: 79 % 9 % 62%36% Egyedül+közönség: 74 % 14 % 29%50% Közönség+társas verseny: 93%7%68%55% A százalékos adatok 100 mérhető teljesítményérték ill. hibapont viszonyában értendők.


Letölteni ppt "Az aktivációs szint motivációs bázisa c Aktivációs szint Viselkedés irányítás Unalom Optimum Komfortérzet Boldogság Szükségle- kielégítés Stimuláció Hiányérzet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések