Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az aktivációs szint motivációs bázisa

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az aktivációs szint motivációs bázisa"— Előadás másolata:

1 Az aktivációs szint motivációs bázisa
Hiányérzet Optimum Komfortérzet Boldogság Szükségle- kielégítés Viselkedés irányítás Stimuláció Unalom örömérzet Alacsony Aktivációs szint Magas

2 Inger és vágykeltés Magas Aktivációs szint Alacsony Magas
Inger bonyolultsága

3 Inger és vágykeltés Magas Vonzerő inger Alacsony Magas
Aktivációs szint

4 Hedonizmus és inger Magas Örömszerzés Alacsony Magas
Inger bonyolultsága

5 Hedonizmus és komfort Magas Örömszerzés Alacsony Magas Komfort

6 Hedonizmus és fogyasztás - tudatosság
Magas Erős fogyasztói tudat görbe Fogyasztói attitűd torzulás Hedonizmus Gyenge fogyasztói tudat görbe Alacsony Magas Fogyasztás

7 V. Társadalom és fogyasztási kultúra

8 Posztszoci. fogyasztói társ.
Mennyiség orient. Állami, párt irányítás Divat orientáció Kontroll Gazdasági kontroll Gazdaság Gazdasági környezet Posztszoci. fogyasztói társ. Államszocialista társ. Civil kontroll Civil társadalom Gazdaság Kapitalista piac Divat- orientáció Szabad Média Fogyasztói-tudatosság Polgári jogok Kontroll Gazdasági kontroll Gazdasági környezet Modern Társadalom Posztmodern fogyasztói társ.

9 Szocialista dönth – Piacgazdasági dönt
Torzult piac Orsz.Polit. Dönt. Gazdasági döntéshozatal Gazdasági Politikai Társadalmi környezet Országos Reg. Polit. Dönt. Regionális Szabad piac Helyi Polit. Dönt. Gazdasági döntéshozatal Helyi Szerv. Polit. Dönt. Szervezeti Politikai döntéshozatal

10 Piac és fogyasztó PIAC Láthatatlan kéz Társadalmi hasznosság A termelő
alkalmazkodása PIAC A gazdaság befolyása Befektetői kontroll

11 Döntéshozatal: erős hatások
1. Pilóta hatás

12 Döntéshozatal: 2. nemi jelleg

13 Személyes döntések természete
3. Nyers hús effektus

14 Társas hatás befolyásoló ereje
Döntéshozatal Társas hatás befolyásoló ereje Valóság megkonstruálása

15 A fogyasztó döntési szabadság paradoxona

16 VI. Gazdasági etnocentrizmus

17 SAJÁT VS MÁSIK CSOPORT Saját csoport Másik csoport(ok)
Társadalmi környezet Saját csoport Védelem / Biztonság Másik csoport(ok) Verseny / Küzdelem Konfliktus / Fejlődés

18 Idegen szeretet/gyűlölet
Saját csoport Pref. Vonzerő inger Másik csoport Pref. Alacsony Vonzerő inger

19 Idegen szeretet/gyűlölet
Saját csoport Pref. Visszahajlás effektus Gazdasági ellenérdek Másik csoport Pref. Alacsony Gazdasági ellenérdek

20 Etnocentrikus hűtlenség
Elfogadó Gazdasági realitás Ideológiai torzulás Ideológiai realitás Elutasító

21 VII. Globalizáció és kultúra Individualizmus – Altruizmus Együttműködés – Versengés Agresszió – Mazochizmus Mártíromság - Szadomazochizmus

22 Feszültség transzformáció
Társadalmi feszültség Tömegfeszültség Egyéni feszültség

23 Globális egyenlőtlenség fejlődése
Gyarmatosítás Termelés kihelyezése Kulturális agresszió Iparosodás

24 Nemzetközi tendenciák
Depriváció Elidegenedés Feszültség Kulturális szakadék

25 Globalizáció? Globalitás Lokális és nemzeti tér

26 Posztmodern fragmentált identitás

27 VIII. A tömegjelenségek pszichológiája
Tömegjellemzők

28 Az irigység csoportfogalma
Identitás élményen alapul Forrása: Előnytelen összehasonlítás Tehetetlenség Kárvallottság, háttérbe szorulás Anyagiak, személyes tulajdonságok Szerzési vágy (korlátozódása, kielégítetlensége) Hivalkodó fogyasztás

29 Az irigység, mint csoport (de-)motivácós jelenség
Passzivizál Önsorsrontó hatás Negatív irigység Agressziós tendencia Depressziós hatás Pozitív irigység Coping javító mechanizmus Szerzési „ösztön” erősítése Pozitív feedback potenciál – önmegerősítő hatás

30 Az irigység Magyarországon
Demotivációs mechanizmus uralkodó jellege: Viselkedés torzító hatás Alávetettség érzése Tehetetlenség (inercia) Jogtalanság, érdemtelenség, igazságtalanság kifejeződése Düh, harag, gyűlölet beépülése Viselkedésvonás: depresszió, agresszivitás, intolerancia

31 A pánik: szituatív, hangulati, beszerzési
Szituatív – menekülés Közös veszély Dinamikája: rutin cselekvések felmondják a szolgálatot Egyéni érdekek előtérbe kerülése Segítségadás normáinak háttérbe szorulása

32 A szituatív pánik szakaszai
Prekritikus: veszélyérzet kialakulása Hárítás – vagy túlzott szorongás Kritikus: 1. fázis: sokk – túlzott reakciók- bénultság 2. fázis: reakció – menekülés, önzés Posztkritikus: hosszan tartó lelki hatás hárítás „felejtés” félelem az ismétlődéstől

33 A hangulati pánik Társadalmi jelenség Virtuális tömegben is létrejön
Alapja: téves helyzetértelmezés, rémhír terjedés Történelmi kontextus Gazdasági válság Háborús készenlét Bizonytalanság

34 Beszerzési pánik Valaminek a megszerzésére, visszaszerzésére törekvés
A tömeg delokalizált Eredeti cél: (evolúciós) túlélés Másodlagos: birtoklás, biztonság igény

35 Főbb jellemzői Működési jellemzők: Kialakulás kontextusa:
jog háttérbe szorul erkölcsinek látszó magyarázatok – élni kell egyetemlegesség – mindenki ezt teszi Kialakulás kontextusa: Gazdasági , politikai bizonytalanság Hitelét vesztett tömegtájékoztatás Kiszámíthatatlanság érzése

36 Szórakozó tömeg Cél: hétköznapok monotóniáját megtörni
Régen: Ciklikusan visszatérő Ma: életformává váló, nemzedéki szubkultúrákat termető Részjelensége: rajongás

37 A szórakozó tömegviselkedés indítékai
Ingeréhség Monotonia ellen Feszültség transzfromáció -Élménykeresés Identitás hiány Szórakoztató ipar azonosulási táryakat kínál Identitás kategóriát nyújt (pl. diszkós, rocker) Speciális esetekben: sütkérezés

38 Áhitatos tömeg Közös vonásaik: Erkölcsi töltés Önkéntesség
Erőszakmentesség Szolidaritás Spontán egymáshoz fordulás

39 Demonstráló tömeg Politikai-gazdasági konfliktusok szülötte
Cél: követelés, tiltakozás, nyilvánossá tétel

40 Kommunikációs tömegjelenségek
Rémhír – a valódi hír halála Információ hiányra/igényre épül Dramatizál Tartalmaz közös tudást (hihető) Érzelmeket kelt – fantáziálásra indít Szorongások-vágyak hordozói Megdolgozza a talajt 2. Érzelmileg motivál 3. Aktivizál

41 Pletyka Evolúciós kohéziós mechanizmus Tartalma: titok-élmény Célja:
Szórakozás (passtime) Projekció Irigység csökkentés Jó benyomás keltés (jól informáltság látszata) Közösségi kohézió termetés

42 Társadalmi cselekvésmodell torzulások
Közlegelő tragédiája Hiányzó hős csapdája Licit-csapda Fél-feudális kora-kapitalizmus Etatista demokrácia Együttműködés – versengés Altruizmus – individualizmus Kapitalizmus – (civil) demokrácia Polgári demokrácia liberális kapitalizmus

43 Személyiség-befolyásolhatóság koronként
Szabadság korlátozása Szabadság kiteljesedése N L 4. XXI. 1. XVIII 2. XIX 3. XX. Kívülről irányított személyiség Tradicionális személyiség Belülről vezérelt személyiség Tradicionális elvárások Tömegmanipulációs irányítás

44 Reklámelméletek Reklám-manipulációs eljárások:
4. sz 1. sz 3. sz 2. sz Reklám-manipulációs eljárások: 1. sz: behaviorista reklám 2. sz: mechanisztikus reklám 3. sz: pszichoanalízis tükröződése 4. sz: kognitív reklám

45 Információ és reklámfogyasztás egyenlőtlenségi háromszöge
5% 10% Társ 30% Társ 45% Társ 10% Periféria Alsó Alsó- közép Közép Elit Bulvár-pl TV-R Napilap Internet Szervezeti info

46 Attitűdök Viselkedési szándék Viselkedés ATTITŰD Érzelmi reakció
Kogníció

47 Befolyásolási stratégiák
Befolyásolás - Kondicionálás Meggyőzés Rábeszélés Kényszer Manipuláció Tömegmanipuláció: propaganda – demagógia Hazugság Tömeg- és virtuális tömeghatások

48 Egyensúlyelmélet Egyensúlyra törekvés Z Z X W Y X Y

49 Egyensúly mint manipuláció
X párt és szavazói Y oldal és szavazói Z párt és szavazói

50 Egyensúly mint manipuláció
X párt és szavazói Y párt és szavazói Z párt és szavazói

51 Kognitív disszonancia-elmélet
Feszültség Nézetek Tettek

52 Attribúció elmélet: 1. Attribúciós alaphiba
Megfigyelt belső tulajdonsága

53 2. Cselekvő-megfigyelő eltérés
Megfigyelő – megfigyelt jelleme Cselekvő - szituáció

54 3. Önmagunk javát szolgáló torzítás
Szituáció disztinktivitása Belső jellemzők - konzisztencia

55 A hazugság Preformált Spontán Válaszadási készség Valami-akármi
Ál- együttműködés Kooperálás Preformált Spontán Konfabuláció

56 Társas facilitáció Társas facilitáció RUTIN KOMPLEX Teljesítmény/hiba:
Egyedül : 51 % 3 % 59% 23% Társas versenyben: 79 % 9 % 62% 36% Egyedül+közönség: 74 % 14 % 29% 50% Közönség+társas verseny: 93% 7% 68% 55% A százalékos adatok 100 mérhető teljesítményérték ill. hibapont viszonyában értendők.


Letölteni ppt "Az aktivációs szint motivációs bázisa"

Hasonló előadás


Google Hirdetések