Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményfejlesztés és az intézményi innováció jellemzői név titulus eLearning Igazgatóság Educatio KHT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményfejlesztés és az intézményi innováció jellemzői név titulus eLearning Igazgatóság Educatio KHT."— Előadás másolata:

1 Intézményfejlesztés és az intézményi innováció jellemzői név titulus eLearning Igazgatóság Educatio KHT.

2 Tartalom Innováció fogalma Az iskolai innováció Az iskolai innováció jellemzői Tervezhető fejlesztés kifutási lehetőségei Rendszeralkotó folyamatok Külső innovátorok területei Helyi innovátorok területei

3 Az innováció fogalma Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelent, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. (Százdi Antal)

4 Az iskolai innováció „Az iskola a közoktatási intézményrendszer egyik meghatározó eleme, ezért optimális működése társadalmi érdek. Az iskolának sikeresen kell igazodnia a változó környezeti elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez „ (Százdi Antal)

5 Az iskolai innováció jellemzői „Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan sikeres mozgósítását értjük, amelynek végeredményeként valamilyen széles körben hasznosítható új termék, új eljárás alakul ki.” (Gáspár László)

6 Tervezhető fejlesztés kifutási lehetőségei T Í PUS BEMENET (kiindul á si felt é telek) TRANSZFORM Á CI Ó (pedag ó giai aktivit á s) KIMENET (meg á llap í that ó eredm é ny) I.KedvezőErős JóJó II.Kedvező Á tlagosInk á bb j ó IIIKedvezőGyenge Á tlagos IV. Á tlagos Erős Ink á bb j ó V. Á tlagos VI. Á tlagos Gyenge ink á bb rossz VII.KedvezőtlenErős Á tlagos VIII.Kedvezőtlen Á tlagosInk á bb rossz lX.KedvezőtlenGyengeRossz Gáspár László

7 Rendszeralkotó folyamatok Bemeneti t é nyezőkPedag ó giai transzform á ci ó kKimeneti eredm é nyek A pedag ó giai folyamatok"nagyt á rsadalmi" k ö rnyezete A re á ltev é kenys é gek rendszereA nevel é si int é zm é ny, pedag ó giai á llapota A pedag ó giai folyamatok „ helyi t á rsadalmi" k ö rnyezete A sz á nd é kolt nevelő hat á sok rendszereA neveltek szociokult ú r á lis á llapota A pedag ó giai folyamatok (k ü lső é s belső) jogi szab á lyoz á sa Az int é zm é nyi l é gk ö r A tanul ó n é pess é g szociokultur á lis adotts á ga A nevelők é s a neveltek k ö z ö tti kapcsolatok A pedag ó giai-program Az iskolavezet é s pedag ó giai tudatoss á ga A nevelőtest ü let ö sszet é tele IKT folyamat-szaktan á csad ó, é s a kompetenciater ü let mentor (IKT mentor-szaktan á csad ó ) munk á ja, tud á sa, alkalmass á ga IKT folyamat-szaktan á csad ó, IKT mentor- szaktan á csad ó hat é konys á ga, m ó dszerei, kapcsolattart á sa, hiteless é ge, munkaform á i, attit ü dje A v á ltoz á sok be é p í t é se a rendszerbe, szervezeti kult ú r á ba Gáspár László

8 Külső innovátorok: Fejlesztések támogatása, kísérése  Folyamatszint /IKT folyamat-szaktanácsadó  Pedagógiai tevékenység szintjei /Kompetenciamentor  Egyéb folyamat-szaktanácsadók  Horizontális tanulás/Intézmények közötti kapcsolatok  Jó gyakorlatok átvétele

9 Külső innovátorok: Folyamat tanácsadó Kapcsolattartás Monitorozó Szupervízió Folyamatellenőrzés – Intézményi szintű diagnosztizálás Helyzetfeltárás Intézményi tudástérkép Erőforrás térkép Kockázatelemzés

10 Helyi innovátorok Intézményvezető, szakmai vezető, projektmenedzsment Feltételek megteremtése Kapcsolattartás, adaptációs folyamat támogatása Dokumentációs rendszer fejlesztése Produktumok legalizálása

11 Helyi innovátorok: Helyi tanterv Tanmenet Óravázlat Egyéni fejlesztési terv Mérés, értékelés Eszközválasztás Tanulásszervezés Intézményi alapdokumentumok Konzultáció

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! név Educatio KHT eLearning Igazgatóság Sulinet eTanulás Módszertani és Kompetencia Központ http://ikt.sulinet.hu http://sdt.sulinet.hu https://lms.sulinet.hu


Letölteni ppt "Intézményfejlesztés és az intézményi innováció jellemzői név titulus eLearning Igazgatóság Educatio KHT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések