Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefüggő, egyéni gyakorlat. Bologna rendszerű mestertanárképzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefüggő, egyéni gyakorlat. Bologna rendszerű mestertanárképzés."— Előadás másolata:

1 Összefüggő, egyéni gyakorlat

2 Bologna rendszerű mestertanárképzés

3 közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben megbízott vezetőtanár és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett végzett, összefüggő, a képzés utolsó félévében folyó egyéni szakmai gyakorlat, amelynek előfeltétele a tanári mesterképzés (a szakdolgozaton kívüli) minden egyéb követelményeinek teljesítése, illetve azok teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklet, OM ajánlás

4 A hallgatók feladatai:

5 Iskolai alaptevékenységek: a) Felkészülés a tanításra (óravázlat elkészítése, a szakvezetővel történő megbeszélése, szükség esetén korrigálása) és a tanítási óra elemzése (a szakvezető és esetenként a tanárképző intézmény képviselője jelenlétével) b) Tanítás (a szakvezető és esetenként a tanárképző intézmény képviselője jelenlétével). – szakképzettségenként heti 2-5 óra c) Blokkszeminárium a képző hely oktatójának vezetésével

6 Tanításon kívüli iskolai tevékenységek: Kötelező egységek: a) Tehetséggondozás, szakkör, legalább heti 1 óra b) Felzárkóztatás, korrepetálás, legalább heti 1 óra c) Napközis foglalkozás, tanulószoba, összesen 4 foglalkozás, és tanári adminisztráció, jogi ismeretek, képzési dokumentumok megismerése Az első két tevékenység egyikét az egyik, másikat a másik szakképzettségből kell teljesíteni.

7 Választható tevékenységek (az alábbiakból hármat választani kell!): Osztályfőnöki tevékenység (szocializáció) Ifjúságvédelem (drogprevenció, mentálhigiéné, iskolai agresszió, konfliktuskezelés) Támogató, segítő rendszerek, szakmák megismerése (nevelési tanácsadó, fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus stb.) Iskolai rendezvényeken való részvétel, szervezés (legalább két alkalommal); Diák-önkormányzati tevékenységben való részvétel Iskola, család és a helyi közösségek kapcsolatának megismerése (iskolaszék, szülői munkaközösség, gazdálkodó szervezetek, az iskola és a munka világa) Mérésértékeléssel kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, dokumentálása (kompetenciamérés stb.)

8 Iskolán kívüli tevékenységek: a) Csoportos látogatás válogatott intézményi körben (MPI/Városi Önkormányzat/továbbképzési- /felnőttképzési intézmények), a tapasztalatok rövid (3-5 oldal) összegzése írásban b) Csoportos látogatás, tájékozódás Nevelési Tanácsadóban, Szakértői Bizottságnál c) Integrált (inkluzív) nevelést folytató intézmény meglátogatása csoportosan, konzultáció a testület tagjaival, és rövid (3-5 oldal) írásbeli beszámoló a tapasztalatokról A képző intézmény szervezi! (hallgatói időbeosztás)

9 Osztatlan tanárképzés

10 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2.sz. melléklet 2.2/c: az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat.

11 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2.sz. melléklet 2.2/c: Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

12 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2.sz. melléklet Területei: = a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, = a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, = az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése. 40+ (4x2) +2= 50 kredit

13 ? 1 = 2x 1/2

14 Köszönöm a figyelmet! magyi@ektf.hu


Letölteni ppt "Összefüggő, egyéni gyakorlat. Bologna rendszerű mestertanárképzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések