Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Helyi szintű egyeztetés a köznevelés terén KEF országos konferencia Budapest, március 06. Simonyi István Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Helyi szintű egyeztetés a köznevelés terén KEF országos konferencia Budapest, március 06. Simonyi István Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI."— Előadás másolata:

1 1 Helyi szintű egyeztetés a köznevelés terén KEF országos konferencia Budapest, 2013. március 06. Simonyi István Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Oktatási és Nevelési Programok Osztálya

2 2 Iskolai egészségfejlesztési, drogprevenciós programok Paksi Borbála: Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról, kutatási beszámoló 2009.

3 3 Iskolai egészségfejlesztési, drogprevenciós programok Paksi Borbála: Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról, kutatási beszámoló 2009.

4 4 Iskolai egészségfejlesztési, drogprevenciós programok Tanévek Prevenciót végző iskolák aránya Résztvevők becsült aránya Diákok száma országosan Prevencióban résztvevő diákok becsült száma országosan mediánátlag 2006/200788,07067,11.401.455827 531 2007/200886,77467,11.384.167805 729 2008/200985,18068,61.362.409794 776 Átlagos év86,67567,61.382.677809 401 Paksi Borbála: Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról, kutatási beszámoló 2009.

5 5 Iskolai egészségfejlesztési, drogprevenciós programok Paksi Borbála: Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról, kutatási beszámoló 2009.

6 6 Iskolai egészségfejlesztési, drogprevenciós programok Paksi Borbála: Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott prevenciós/egészségfejlesztő programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenő vélekedésekről, reagálásokról, kutatási beszámoló 2009.

7 Jogszabályok, stratégiák 7  a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény,  11/1194. MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről,  20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról,  Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására,  Nemzeti Népegészségügyi Program,

8 20/2012. EMMI rendelet Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, Az iskola pedagógiai programja meghatározza: az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, az alapfokú művészeti iskola kivételével az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, A kollégium pedagógiai programja: a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 8

9 20/2012. EMMI rendelet X. Fejezet, A gyermek, a tanuló egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályok a nevelési-oktatási intézményben 128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi higiéné területére terjednek ki. 9

10 20/2012. EMMI rendelet (4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. (5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. (6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat közreműködésével készíti el. 10

11 11 Helyi egészségfejlesztési program tervezése Helyi sajátosságok Nemzeti szintű szabályozás-stratégiák Helyi stratégia Intézményi feladatok Egyéb helyi igények, stratégiák, lehetőségek (partneri + saját) Egészségfejlesztési, drogprevenciós program éves bontásban Lebontásuk a mikrokörnyezetre Helyi program megfogalmazása Cselekvési terv kimunkálása

12 20/2012. EMMI rendelet 128. § (7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus- munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 12

13 20/2012. EMMI rendelet (8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi: az intézményben dolgozó iskolapszichológus, az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. 13

14 14 Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! istvan.simonyi@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "1 Helyi szintű egyeztetés a köznevelés terén KEF országos konferencia Budapest, március 06. Simonyi István Emberi Erőforrások Minisztériuma KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések