Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaság teljesítménye

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaság teljesítménye"— Előadás másolata:

1 Gazdaság teljesítménye
Makroökonómia Gazdaság teljesítménye

2 Deviza árfolyamok (USD=1; KSH)

3 Forrás: KSH

4 Forrás: KSH

5 Forrás: KSH

6 Makro-piacok Árupiac. A megtermelt termékek és szolgáltatások piaca (jövedelem, árszínvonal). Tőkepiac. A megtakarítások keresletének és kínálatának piaca (kamatláb). Pénzpiac. A likvid (azonnal kicserélhető) pénzállomány keresletének és kínálatának piaca (kamatláb, árszínvonal). Munkapiac. A vállalati szektornak felkínált és az általa keresett munkamennyiség piaca (reálbér, foglalkoztatottság, munkanélküliség). Valutapiac. A külföldi valuták keresletét és kínálatát összehozó intézményrendszer (fizetési mérleg egyenleg rögzített árfolyamrendszerben, valutaárfolyam lebegő árfolyamrendszerben).

7 Alapmodell Háztartás C S Vállalat I Állam G  Y=C+I+G

8 MUNKAPIAC munka HÁZTARTÁSOK VÁLLALATOK - náluk van a munka (L)
- munkát vásárolnak munkabér Állam, mint harmadik szereplő: - munkát vásárol és bért fizet érte (pl. állami alkalmazott egy minisztériumban)

9 TŐKEPIAC bank tőke HÁZTARTÁSOK VÁLLALATOK bank kamat osztalék
Közvetlen tőkebefektetés: (saját váll.alapítása, vagy részvényvásárlás) bank tőke HÁZTARTÁSOK VÁLLALATOK - náluk van a tőke (magán-megtakarítások : S) - (ők a vállalatok tulajdonosai is). - tőkét vásárolnak - (tulajdonosaik a háztartások) bank kamat osztalék (Megjegyzés: a fenn vázolt alapeseteken túl a természetesen a vállalatok is lehetnek hitelezők, hiszen szabad pénztőkéjüket ők is bankban tartják, valamint a háztatások is ehetnek hitel-felvevők, hiszen léteznek lakossági kölcsönök is. Állam, mint harmadik szereplő: - hitelt vehet fel a háztartásoktól (ált. bankon keresztül) - hitelt vehet fel a vállalatoktól (ált. bankon keresztül) - hitelt nyújthat a háztartásoknak (pl. lakásépítési kölcsön) - hitelt nyújthat a vállalatoknak (pl. beruházási kölcsön kölcsön)

10 ÁRUPIAC VÁLLALATOK HÁZTARTÁSOK - ŐK TERMELNEK áru
- náluk van a munka (L) pénz Állam, mint harmadik szereplő: - a vállalattól árut vásárol és fizet érte (pl. útépítési szolgáltatást vásárol egy építővállalattól)

11 Alapmodell II. Y=C+I+G Külföldi jövedelmek Y=C+I+G+(X-IM)=C+I+G+nX

12 Nemzetgazdaságok összehasonlítása
Melyik gazdaság teljesít jobban? SNA, (GNP (nemzeti hovatartozás)) új SNA (GDP (területi hovatartozás)) SEEA HDI Emberi fejlődés mutatója GPI Valódi fejlőség mutatója (Hosszú táv) NEW (Nettó Gazdasági Jólét) Közérdekű adatok Adatszolgáltatás KSH, EUROSTAT, ECOSTAT Statisztikai hibák, kritikák Sen: Bruttó hazai termék nem egyenlő a jóléttel Hayek: Túlzott aggrregáltság „pásztor esete”

13 GDP Petty 1665, King 1668, Smith munkássága
Simon Kuznetz (1932): "egy nemzet jólétére nemigen következtethetünk a nemzeti jövedelem fentiekben meghatározott mércéjéből" Marshall: "a hasznosság és nem pedig a fizikai megtestesülés a termelés és a gazdaság igazi normája"

14 Kiigazítások Infláció PPP purchasing power parity)
(purchasing power standards – pps (egy főre jutó vásárlóerő-egységben)) Infláció Nem növeli a megélhetési költségeket Növeli a bizonytalanságot GDP-deflátor CPI (Consumer Price Index) Fogyasztói kosár pénzbeli árváltozása

15 Deflátor, CPI Év 2000 2007 2007-es termelés 2000 árakon Q(1) 50 60
23 p(1) 32 40 p(2) 15 17 Termelés 1900 2791 2265 CPI 1,2315

16 Egy magyar kritika Dabóczi Kálmán: A mérhetõ balgaság, avagy miért nincs olaj a közgazdaságtan lámpásában? (KOVÁSZ II. évfolyam, 2. szám Nyár ( oldal)) Piaci alap Szürke- vagy a feketegazdaság Pénzforgalom közjavak haszna Minőségi vagy tartalmi mutatók? Növekedés versus Államadósság

17 GDP (Gross Domestic Product)
Egy országban egy bizonyos időszak alatt megtermelt termékek és szolgáltatások összes értéke. 3 megközelítés: a GDP = a különböző ágazatok bruttó hozzáadott értékének összegével a gazdaságban keletkezett jövedelmek összegével a hazai termelésű javakra irányuló kiadások („megvalósult keresletek”) összegével

18 GDP (hozzáadott értékek összege:)
Hozzáadott érték = Megtermelt javak értéke — Folyó termelőfelhasználás Folyó termelőfelhasználás: nyersanyagok segédanyagok energiahordozók alkatrészek, félkésztermékek Hogyan lesz bruttó hazai termékből nettó hazai termék? (GDP-ből NDP?) NDP = GDP - amortizáció A termeléshez felhasznált tőkejavak értékcsökkenését azért kell levonni, mert a tőkejavak értékét régebben (a megtermeléskor) számításba vettük.

19 GDP (a gazdaságban keletkezett jövedelmek összege)
„Elsődleges” jövedelmek: GDP, Ha a megtermelt jövedelem-értékből kivonjuk a folyó termelő-felhasználást, akkor a maradékból mit kell még kifizetnünk? 1.) A béreket a közterheikkel (pl. TB-járulék) együtt. 2.) A felvett hitelek kamatát,a bérelt eszközök bérleti díját 3.)Ha még ezután is marad, az már nyereség, amiből osztalékot fizethetünk a tulajdonosoknak 4.)Maradékként eltehetjük a fel nem osztott profitot. Munkavállalói jövedelem Munkavállalói jövedelem Tulajdonosi jövedelmek Bruttó működési eredmény (profitjellegű kategória) Fel nem osztott profit Bruttó nemzeti jövedelem (GNI = Gross National Income): A hazai gazdasági szereplők összes elsődleges jövedelme. GNI = GDP + külföldről kapott (els.) jövedelmek — külföldre utalt (els.) jövedelmek

20 GDP (végső felhasználásra kerülő javakra irányuló kiadások értéke: (kiadás: realizált / megvalósult kereslet) Kik támaszthatnak keresletet a megtermelt javakra?: Háztartások — Fogyasztási kereslet (C : Consumption) Vállalatok — Beruházási kereslet (I : Investments) (Az új lakásokat, épületeket is ide soroljuk, akárki is építtette). Kormányzat — Kormányzati kereslet (G : Governmental expenditures) Nettó export — Exportkereslet — Importkereslet ( X — IM ) E = C + I + G + X — IM

21

22 Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján
KSH

23 Makrogazdasági mutatók
Levontuk, amit külföldre utaltunk és hozzáadtuk, amit külföldről kaptunk. Hazai termék Nemzeti jövedelem Bruttó GDP GNI Levontuk az amortizációt Nettó NDP NNI GNDI NNDI

24 SNA Bruttó Kibocsátás: (Gross Output= GO)
Bruttó Hazai Termék ( Gross Domestic Product = GDP ) : Egy országban adott évben előállított , végső fogyasztásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke. (C+I+G+(X-IM) Nettó Hazai Termék (Net Domestic Product = NDP ) : Az ország területén keletkezett nettó jövedelmek összege. Bruttó Nemzeti Jövedelem ( Gross National Income = GNI ) : Az ország állampolgárai által az adott évben realizált összes elsődleges jövedelem. Nettó Nemzeti Jövedelem ( Net National Income = NNI ) : A Bruttó Nemzeti Jövedelem amortizációval csökkentett része. Bruttó Rendelkezésre álló Nemzeti Jövedelem (Gross National Disposable Income = GNDI ) GNDI = GNI + transzferek be –transzferek ki (C+I+G+CA) Nettó Rendelkezésre álló Nemzeti Jövedelem (Net National Disposable Income = NNDI ) NNDI = GNDI – amortizáció

25 SNA GO - termelő felhasználás GDP – amortizáció NDP
GDP + belföldiek külföldről kapott elsődleges jövedelme - külföldiek belföldről kapott elsődleges jövedelme GNI – amortizáció NNI GNI + külföldről kapott transzfer - külföldre utalt transzfer GNDI – amortizáció NNDI

26 Feladat Mekkora a GNI és az NNDI, ha 1500 egység amortizáció mellett 5000 a teljes kibocsátás, melyből 750 a c(f), külföldről 900 egység transzfer érkezik és 550 egység elsődleges jövedelmet visznek ki az országból? 5000 (GO)- 750 (c(f))=GDP=4250 4250 (GDP)- 550 (I. jöv.ki)= GNI=3700 3700 (GNI)+900 (trsz. Be)=GNDI=4600 4600 (GNDI) (amort.) =NNDI=3100

27 Ajánlott irodalom Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D. (1990): Közgazdaságtan; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Cobb, C. - Halstead, T. - Rowe, J. (1997): Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé? (gazdasági mutatók) (konvergencia jelentés)


Letölteni ppt "Gazdaság teljesítménye"

Hasonló előadás


Google Hirdetések