Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makroökonómia Gazdaság teljesítménye. Deviza árfolyamok (USD=1; KSH)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makroökonómia Gazdaság teljesítménye. Deviza árfolyamok (USD=1; KSH)"— Előadás másolata:

1 Makroökonómia Gazdaság teljesítménye

2 Deviza árfolyamok (USD=1; KSH)

3 Forrás: KSH 4.1.39.

4 Forrás: KSH 4.1.37.

5 Forrás: KSH 4.1.38.

6 Makro-piacok  Árupiac. A megtermelt termékek és szolgáltatások piaca (jövedelem, árszínvonal).  Tőkepiac. A megtakarítások keresletének és kínálatának piaca (kamatláb).  Pénzpiac. A likvid (azonnal kicserélhető) pénzállomány keresletének és kínálatának piaca (kamatláb, árszínvonal).  Munkapiac. A vállalati szektornak felkínált és az általa keresett munkamennyiség piaca (reálbér, foglalkoztatottság, munkanélküliség).  Valutapiac. A külföldi valuták keresletét és kínálatát összehozó intézményrendszer (fizetési mérleg egyenleg rögzített árfolyamrendszerben, valutaárfolyam lebegő árfolyamrendszerben).

7 Alapmodell  Háztartás C S  Vállalat I  Állam G   Y=C+I+G

8 HÁZTARTÁSOK - náluk van a munka (L) VÁLLALATOK - munkát vásárolnak munka munkabér MUNKAPIAC Állam, mint harmadik szereplő: - munkát vásárol és bért fizet érte (pl. állami alkalmazott egy minisztériumban)

9 HÁZTARTÁSOK - náluk van a tőke (magán-megtakarítások : S) - (ők a vállalatok tulajdonosai is). VÁLLALATOK - tőkét vásárolnak - (tulajdonosaik a háztartások) tőke kamat TŐKEPIAC osztalék Állam, mint harmadik szereplő: - hitelt vehet fel a háztartásoktól (ált. bankon keresztül) - hitelt vehet fel a vállalatoktól (ált. bankon keresztül) - hitelt nyújthat a háztartásoknak (pl. lakásépítési kölcsön) - hitelt nyújthat a vállalatoknak (pl. beruházási kölcsön kölcsön) bank Közvetlen tőkebefektetés: (saját váll.alapítása, vagy részvényvásárlás) (Megjegyzés: a fenn vázolt alapeseteken túl a természetesen a vállalatok is lehetnek hitelezők, hiszen szabad pénztőkéjüket ők is bankban tartják, valamint a háztatások is ehetnek hitel-felvevők, hiszen léteznek lakossági kölcsönök is.

10 HÁZTARTÁSOK - náluk van a munka (L) VÁLLALATOK - ŐK TERMELNEK áru pénz ÁRUPIAC Állam, mint harmadik szereplő: - a vállalattól árut vásárol és fizet érte (pl. útépítési szolgáltatást vásárol egy építővállalattól)

11 Alapmodell II.  Y=C+I+G Külföldi jövedelmek Külföldi jövedelmek  Y=C+I+G+(X-IM)=C+I+G+nX

12 Nemzetgazdaságok összehasonlítása  Melyik gazdaság teljesít jobban? SNA, (GNP (nemzeti hovatartozás)) SNA, (GNP (nemzeti hovatartozás)) új SNA (GDP (területi hovatartozás)) új SNA (GDP (területi hovatartozás)) SEEASEEA HDI Emberi fejlődés mutatója HDI Emberi fejlődés mutatója GPI Valódi fejlőség mutatója (Hosszú táv) GPI Valódi fejlőség mutatója (Hosszú táv) NEW (Nettó Gazdasági Jólét) NEW (Nettó Gazdasági Jólét)  Közérdekű adatok Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás KSH, EUROSTAT, ECOSTAT KSH, EUROSTAT, ECOSTAT  Statisztikai hibák, kritikák Sen: Bruttó hazai termék nem egyenlő a jóléttel Sen: Bruttó hazai termék nem egyenlő a jóléttel Hayek: Túlzott aggrregáltság Hayek: Túlzott aggrregáltság „pásztor esete” „pásztor esete”

13 GDP Petty 1665, King 1668, Petty 1665, King 1668, Smith munkássága Smith munkássága Simon Kuznetz (1932): "egy nemzet jólétére nemigen következtethetünk a nemzeti jövedelem fentiekben meghatározott mércéjéből" Simon Kuznetz (1932): "egy nemzet jólétére nemigen következtethetünk a nemzeti jövedelem fentiekben meghatározott mércéjéből" Marshall: "a hasznosság és nem pedig a fizikai megtestesülés a termelés és a gazdaság igazi normája" Marshall: "a hasznosság és nem pedig a fizikai megtestesülés a termelés és a gazdaság igazi normája"

14  Kiigazítások PPP purchasing power parity) PPP purchasing power parity) (purchasing power standards – pps (egy főre jutó vásárlóerő-egységben)) (purchasing power standards – pps (egy főre jutó vásárlóerő-egységben))  Infláció Nem növeli a megélhetési költségeket Nem növeli a megélhetési költségeket Növeli a bizonytalanságot Növeli a bizonytalanságot GDP-deflátorGDP-deflátor CPI (Consumer Price Index)CPI (Consumer Price Index) Fogyasztói kosár pénzbeli árváltozása Fogyasztói kosár pénzbeli árváltozása

15 Deflátor, CPI Év200020072007-es termelés 2000 árakon Q(1)5060 Q(2)2023 p(1)324032 p(2)151715 Termelés190027912265 CPI1,2315

16 Egy magyar kritika  Dabóczi Kálmán: A mérhetõ balgaság, avagy miért nincs olaj a közgazdaságtan lámpásában? (KOVÁSZ II. évfolyam, 2. szám 1998. Nyár (32-57. oldal)) Piaci alap Piaci alap Szürke- vagy a feketegazdaság Szürke- vagy a feketegazdaság Pénzforgalom Pénzforgalom közjavak haszna közjavak haszna Minőségi vagy tartalmi mutatók? Minőségi vagy tartalmi mutatók? Növekedés versus Államadósság Növekedés versus Államadósság

17 GDP (Gross Domestic Product)   Egy országban egy bizonyos időszak alatt megtermelt termékek és szolgáltatások összes értéke.   3 megközelítés: a GDP = a különböző ágazatok bruttó hozzáadott értékének összegével a gazdaságban keletkezett jövedelmek összegével a hazai termelésű javakra irányuló kiadások („megvalósult keresletek”) összegével

18 GDP (hozzáadott értékek összege:)   Hozzáadott érték = Megtermelt javak értéke — Folyó termelőfelhasználás Folyó termelőfelhasználás: nyersanyagok segédanyagok energiahordozók alkatrészek, félkésztermékek   Hogyan lesz bruttó hazai termékből nettó hazai termék? (GDP-ből NDP?) NDP = GDP - amortizáció A termeléshez felhasznált tőkejavak értékcsökkenését azért kell levonni, mert a tőkejavak értékét régebben (a megtermeléskor) számításba vettük.

19 Munkavállalói jövedelem Bruttó működési eredmény (profitjellegű kategória) Tulajdonosi jövedelmek Fel nem osztott profit „Elsődleges” jövedelmek: Bruttó nemzeti jövedelem (GNI = Gross National Income): A hazai gazdasági szereplők összes elsődleges jövedelme. GNI = GDP + külföldről kapott (els.) jövedelmek — külföldre utalt (els.) jövedelmek Munkavállalói jövedelem GDP GDP (a gazdaságban keletkezett jövedelmek összege)   GDP, Ha a megtermelt jövedelem- értékből kivonjuk a folyó termelő- felhasználást, akkor a maradékból mit kell még kifizetnünk? 1.) A béreket a közterheikkel (pl. TB- járulék) együtt. 2.) A felvett hitelek kamatát,a bérelt eszközök bérleti díját 3.)Ha még ezután is marad, az már nyereség, amiből osztalékot fizethetünk a tulajdonosoknak 4.)Maradékként eltehetjük a fel nem osztott profitot.

20 GDP (végső felhasználásra kerülő javakra irányuló kiadások értéke: (kiadás: realizált / megvalósult kereslet)   Kik támaszthatnak keresletet a megtermelt javakra?: Háztartások — Fogyasztási kereslet (C : Consumption) Vállalatok — Beruházási kereslet (I : Investments) (Az új lakásokat, épületeket is ide soroljuk, akárki is építtette). Kormányzat — Kormányzati kereslet (G : Governmental expenditures) Nettó export — Exportkereslet — Importkereslet ( X — IM )  E = C + I + G + X — IM

21

22 Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján KSH 4.1.17.

23 Bruttó Nettó Hazai termék Nemzeti jövedelem NDP GDP NNI GNI Levontuk, amit külföldre utaltunk és hozzáadtuk, amit külföldről kaptunk. Levontuk az amortizációt GNDI NNDI Makrogazdasági mutatók

24 SNA   Bruttó Kibocsátás: (Gross Output= GO)   Bruttó Hazai Termék ( Gross Domestic Product = GDP ) : Egy országban adott évben előállított, végső fogyasztásra szánt termékek és szolgáltatások összértéke. (C+I+G+(X-IM)   Nettó Hazai Termék (Net Domestic Product = NDP ) : Az ország területén keletkezett nettó jövedelmek összege.   Bruttó Nemzeti Jövedelem ( Gross National Income = GNI ) : Az ország állampolgárai által az adott évben realizált összes elsődleges jövedelem.   Nettó Nemzeti Jövedelem ( Net National Income = NNI ) : A Bruttó Nemzeti Jövedelem amortizációval csökkentett része.   Bruttó Rendelkezésre álló Nemzeti Jövedelem (Gross National Disposable Income = GNDI ) GNDI = GNI + transzferek be –transzferek ki (C+I+G+CA)   Nettó Rendelkezésre álló Nemzeti Jövedelem (Net National Disposable Income = NNDI ) NNDI = GNDI – amortizáció

25 SNA GDP + belföldiek külföldről kapott elsődleges jövedelme - külföldiek belföldről kapott elsődleges jövedelme - külföldiek belföldről kapott elsődleges jövedelme GNI – amortizáció NNI GO - termelő felhasználás GDP – amortizáció NDP GNI + külföldről kapott transzfer - külföldre utalt transzfer GNDI – amortizáció NNDI

26 Feladat  Mekkora a GNI és az NNDI, ha 1500 egység amortizáció mellett 5000 a teljes kibocsátás, melyből 750 a c(f), külföldről 900 egység transzfer érkezik és 550 egység elsődleges jövedelmet visznek ki az országból?  5000 (GO)- 750 (c(f))=GDP=4250  4250 (GDP)- 550 (I. jöv.ki)= GNI=3700  3700 (GNI)+900 (trsz. Be)=GNDI=4600  4600 (GNDI)- 1500 (amort.) =NNDI=3100

27 Ajánlott irodalom   Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D. (1990): Közgazdaságtan; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest   Cobb, C. - Halstead, T. - Rowe, J. (1997): Ha a GDP felmegy, miért megy Amerika lefelé?  www.ksh.hu (gazdasági mutatók) www.ksh.hu  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal  http://kovasz.uni-corvinus.hu http://kovasz.uni-corvinus.hu  www.magyarorszag.hu (konvergencia jelentés) www.magyarorszag.hu


Letölteni ppt "Makroökonómia Gazdaság teljesítménye. Deviza árfolyamok (USD=1; KSH)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések