Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉRTELMISÉGÉNEK MEGÚJULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VÁLTOZÁSAI Debrecen, 2010. 05. 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉRTELMISÉGÉNEK MEGÚJULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VÁLTOZÁSAI Debrecen, 2010. 05. 14."— Előadás másolata:

1 K ÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉRTELMISÉGÉNEK MEGÚJULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VÁLTOZÁSAI Debrecen, 2010. 05. 14

2 A témaválasztás aktualitása: 2002 óta Ukrajnában az oktatáspolitika olyan irányt vett, amelynek fő célja, hogy elérje az ukrán nemzetállam rövid időn belüli megvalósulása. 2008. május 26.-án kiadott 461.-es oktatási minisztériumi rendelet előírta, hogy csak ukrán nyelven lehet emelt szintű érettségit tenni. Az elmúlt években a politikai légkör hatására korábban nem tapasztalt hatásmechanizmus indult el, minek eredménye, hogy a magyar szülök is inkább ukrán tannyelvű osztályokba íratták gyerekeiket.

3 A kutatás célja: Feltárni, azokat a hatótényezőket, amelyek fontos szerepet játszanak a magyarság fennmaradásának biztosításában. Felhívni a figyelmet arra, hogy a politikai hatások milyen mértékben képesek befolyásolni a kárpátaljai értelmiség utánpótlását. Bemutatni, hogy miként próbálja megvédeni a jelenlegi kárpátaljai értelmiség a magyar tannyelvű iskolarendszert.

4 Legfontosabb tudnivalók a kárpátaljai magyar kisebbségre vonatkozóan I: A magyar lakosság Kárpátalján a 2001. évi népszámlálás adatai alapján 151 516 fő (arányát tekintve: 12,09 %). A területen belül közelítőleg egy tömbben Magyarország határánál helyezkedik el. Kárpátaljai magyarság területi elhelyezkedése (Molnár - Molnár D. 2000 alapján)

5 Legfontosabb tudnivalók a kárpátaljai magyar kisebbségre vonatkozóan II: A magyar nyelvű oktatási intézmények száma; óvoda: 75, elemi iskola: 7, általános iskola: 48, középiskola: 36, líceum: 8, gimnázium: 2 (A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség nyilvántartása alapján).

6 Kutatási módszer: Statisztikai adatok feldolgozása. a Kárpátaljai Statisztikai Hivatal statisztikai szemle kiadványát felhasználva. Sajtóelemzés. Kárpátalja két közéleti lapjának (Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó) utóbbi másfél évben publikált a témához kapcsolódó írásait vettem figyelembe. Strukturált beszélgetés (mélyinterjú). Ezeket 5 személy bevonásával készítettem, akik mindegyike rendelkezik pedagógiai tapasztalattal. ◦ Az utóbbi módszerek felé szükséges megfogalmazni azon kritikát, hogy nagymértékben tartalmaznak szubjektív véleményt ◦ A mélyinterjúk közül két lekérdezést szakértői interjúnak tekintettem, mivel ezen válaszadók kiemelt szereplői Kárpátalja közéletének, azaz véleményük meghatározó a téma tárgyalása esetén.

7 A népesség migrációjának irány (2007) Összesen:1000 főre: Bevándorló:Kivándorló:Változás:Bevándorló:Kivándorló: Változás : Összesen:962211187-15657,79-1,3 Régión belüli vándorlás:6646 -5,3 - Régión kívüli, de országon belüli:26743746-10722,23,1-0,9 Országon kívüli:302795-4930,20,6-0,4 FÁK országok:226231-50,2 0 Baltikum:826000 Egyéb országok:68562-49400,4-0,4 Nagyon összetett társadalmi gazdasági alapokon nyugvó ok-okozati viszony határozza meg. A legényegesebb elemeit nyolc csoportba lehet sorolni: ◦ Elvándorlás: A népesség migrációjának irány (2002) Összesen:1000 főre: Bevándorl ó: Kivándorl ó:Változás: Bevándorl ó: Kivándorl ó: Változá s: Összesen:889311351-245870,890,4-19,6 Régión belüli vándorlás:5684 -45,3 - Régión kívüli, de országon belüli:28864076-11872332,5-9,5 Országon kívüli:3231594-12712,612,7-10,1 FÁK országok:28428312,3 0 Baltikum:6 -60 -0 Egyéb országok:331311-12780,310,5-10,2 A magyarság megmaradás feltételrendszere I:

8 A magyarság megmaradás feltételrendszere II: Gazdasági viszonyok: ◦ A gazdaság élénkülése pozitívan hat, hiszen a lakosság egzisztenciális biztonságának megvalósulásával a fiatalok számára pozitív jövőkép alakul ki. ◦ Negatív hatása is lehet, mert egy új vállalkozás munkaerőt vonz, annak következtében a lakosság etnikai összetétele megváltozhat. Kárpátalján főleg a kis- és középvállalatok telepednek meg, magyar környezetben főleg konzervgyárak. Termelt árumennyiség érték szolgáltatással és munkaóra értékkel bővítve ezer hrivenyben

9 A magyarság megmaradás feltételrendszere III: A globalizáció és a modernizáció: ◦ Átalakítja az emberek értékkövető magatartását ◦ A központilag kommunikált társadalmi tudatformálásnak egyre meghatározóbb a szerepe Az erkölcsi demoralizáció, a fogyasztói társadalom felé tartás tehát szintén egy komoly veszélyforrás A hagyományoknak és a kulturális élet együtt adja meg a kárpátaljai magyarság szellemi vagyonát

10 A magyarság megmaradás feltételrendszere IV: Vallás: ◦ Erős kapaszkodó pont a magyar kisebbség megmaradása tekintetében ◦ Kárpátalján is elindult a vallástól való elidegenedés folyamata, másrészt a görög katolikusok eredeti ruszinszármazásuk miatt könnyebben változtatnak világnézetükön Oktatás: ◦ A felnövekvő generációk csak akkor lesznek képesek szabatosan használni a magyar nyelvet, ha anyanyelvükön tanulhatnak, elsajátíthatják azokat az információkat, melyek visszacsatolást jelentenek a magyarságukra nézve. Vagyis identitásuk stabil marad.

11 A magyarság megmaradás feltételrendszere V: A magyarság megmaradás feltételrendszere V: Helyi érdekképviselet: ◦ A helyi magyar érdek képviselőinek szerepe napjainkban igen jelentős, mert csak Ők tudják hatásosan képviselni a kárpátaljai magyar kisebbséget, mind határokon belül, mind az anyaország esetén.  Fő szervezetek  KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)  UMDSZ (Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség)  KMPSZ (Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség)  MÉKK (Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége)

12 A magyar tannyelv ű oktatást veszélyeztet ő tényez ő k I: Beiskolázandó gyerekek létszámának csökkenése ◦ A gyerekvállalási hajlandóság a magyar közösségekben jelentősen alacsony

13 A magyar tannyelv ű oktatást veszélyeztet ő tényez ő k II: Politikai magatartás: ◦ A távozó oktatási minisztérium 2008. május 26.-án kiadott 461. rendelete olyan folyamatot indított el, amelynek hatására, a magyar szülök is inkább ukrán tannyelvű osztályba írattál a gyereküket ◦ Az új oktatási minisztérium 2010. március 17.-én jelentette be, hogy a kisebbségek saját anyanyelvükön tehetnek emeltszintű érettségit. Ennek hatályban maradását nem tekinthetjük azonban teljesen bizonyosnak A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség időben felismerte a helyzet komolyságát, és településenként előbb csak az értelmiség körében, később a teljes lakosságot bevonva tartott több fórumot a helyzet megvitatásában.

14 A magyar tannyelv ű oktatást veszélyeztet ő tényez ő k III: Az értelmiség megléte, valamint újraszervezősének szükségessége: ◦ A magyarság megmaradása szempontjából lényeges, az értelmiség megmaradása. Ennek oka, hogy csak akkor tud megmaradni egy közösség ha rendelkezik olyan bázissal, amely megteremti a közösségi értéktartást, és átadás folyamatát. ◦ Kárpátalján az értelmiség összetétele jellemzően egyoldalú, mégpedig a legnagyobb részét a pedagógus társadalom képezi. Ha az iskolák ukrán tannyelvűvé válnak, félő, hogy a jelenlétük bizonytalanná válik. ◦ Jelenleg Kárpátalján az utánpótlás a következő intézményi keretek között valósul meg.  Szerepét tekintve kiemelkedik a KMF (1021 fő),  Ungvári Nemzeti Egyetem (714 fő),  Kárpátaljai Állami Egyetem (57 fő),  Munkácsi Technológia Főiskola (41 fő),  Munkácsi Humán Pedagógiai Főiskola (90 fő) az adatok a 2006/2007 tanévre vonatkoznak)

15 Összegzés: Ahhoz, hogy Kárpátalján huzamosabb ideig a magyarság megmaradjon, kiemelkedően fontos, hogy a magyar tannyelvű iskolahálózat fennmaradjon. A politikai döntések, a bevezetet intézkedések, valamit a társadalmi tudatosítás együttesen azt a hatást eredményezték, hogy egyre kevesebb gyerek került beíratásra magyar tannyelvű osztályokba. Az olyan gyerekek esetén, amelyek már ukrán osztályokban tanulnak, kimutathatóan gyengül az identitástudat. Végkövetkeztetés, Kárpátalján veszélybe került az oktatási struktúra, a felvázolt jövőkép előbb csak a kisebb magyar településeket sújtja, később a nagyobbakat is. A magyar iskolahálózat megszűnése által az értelmiségnek nem lesz közvetlen utánpótlása, ennek hatására gyengül a kulturális élet. Eltűnnek a hagyományok, és végül a magyar nyelv.

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL Ő FIGYELM Ű KET Kész Attila Földtudományok PhD Hallgató


Letölteni ppt "K ÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉRTELMISÉGÉNEK MEGÚJULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VÁLTOZÁSAI Debrecen, 2010. 05. 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések