Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemes Tizedes Osztályozás. ETO  tudományfelosztáson és mesterséges nyelven alapuló osztályozó rendszer  tartalomfeltáró kifejezése: a dokumentum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemes Tizedes Osztályozás. ETO  tudományfelosztáson és mesterséges nyelven alapuló osztályozó rendszer  tartalomfeltáró kifejezése: a dokumentum."— Előadás másolata:

1 Egyetemes Tizedes Osztályozás

2 ETO  tudományfelosztáson és mesterséges nyelven alapuló osztályozó rendszer  tartalomfeltáró kifejezése: a dokumentum tartalmának többszempontú feltárására alkalmas osztályozó tevékenység folyamán jön létre szintaxisa kötött

3 ETO szerkezete tíz főosztály: 0 általános művek 1 filozófia, pszichológia 2 vallás, egyházak 3 társadalomtudományok 4 betöltetlen 5 matematika és természettudományok 6 alkalmazott tudományok 7 nyelvészet és irodalom 9 történelem, földrajz

4 ETO szerkezete 5 hierarchiaszint  egyjegyű számok : főosztályok 3 társadalomtudományok  kétjegyű számok: osztályok 34 jogtudomány  háromjegyű számok: alosztályok 342 államjog  négyjegyű számok: szakcsoportok 342.8 választójog  négynél többjegyű számok: szakok 342.82 választási rendszerek

5 ETO szerkezete 5 hierarchiaszint  egyjegyű számok : főosztályok 6 alkalmazott tudományok  kétjegyű számok: osztályok 61 orvostudomány  háromjegyű számok: alosztályok 611 anatómia  négyjegyű számok: szakcsoportok 611.8 idegrendszer  négynél többjegyű számok: szakok 611.81 központi idegrendszer

6 ETO szerkezete szűkebb fogalom számok tagolása: három egységenként pont segítségével hosszabb ETO jelzet

7 ETO rendszere  főtáblázatok az elsődleges fogalmak tárgykörei a korlátozottan közös alosztásokat tartalmazzák  segédtáblázatok az osztályozás során rendszeresen előforduló jelzetkapcsolási módok szabályok általánosan közös alosztások  betűrendes mutató a főtáblázatokban és a segédtáblázatokban szereplő fogalmak betűrendben (nyelvi megközelítés)

8 közös alosztások  állandóan ismétlődő,  az egyes osztályozandó fogalmakhoz kapcsolható,  kiegészítő fogalmak kifejezésére  összekapcsolhatók a főtáblázati jelzetekkel  csak meghatározott helyen használhatók önálló közös alosztások nem önálló közös alosztások nem önálló speciális alosztások

9 önálló közös alosztások jellemzői  a szakterülettől független közös tulajdonságokat fejeznek ki  bármely fogalomra érvényesek  az ETO egész területén alkalmazhatók  szükség szerint önállóan is alkalmazhatók

10 önálló közös alosztások fajtái 1. nyelvi = 801.323.2 kétnyelvű szótár 801.323.2=20=945.11 magyar-angol szótár 552 kőzettan 552(03)=40 francia nyelvű kőzettani kézikönyv

11 önálló közös alosztások fajtái 2. formai (0..) 552(03)=40 francia nyelvű kőzettani kézikönyv 39(01) néprajzi bibliográfia 631.4(031) talajtani lexikon 551.5(038) meteorológiai szótár 341(05) nemzetközi jogi folyóirat/évkönyv 512(075) algebra tankönyv

12 önálló közös alosztások fajtái 3. földrajzi (1-9) általános (1), természeti földrajzi (2) kategóriák, ókori helyek (3), Föld területei (4/9), egyetemesség (100) 581.9(439) Magyarország növényföldrajza 930(100) egyetemes történelem 622(26) tengerfenéki bányászat

13 önálló közös alosztások fajtái 4. népi, etnikai (=) a nyelvi jelzeteket kell használni! 945.11 magyar nyelv (=945.11) magyar nép (439=854) magyaroszági szlovákok 39(=945.11) a magyarság néprajza

14 önálló közös alosztások fajtái 5. idő „” 943.9”19” Magyarország története a XX. században 943.9”1900” Magyarország története 1900-ban 943.9”192” Magyarország története az 1920-as években 943.9”1929/1933” Magyarország története 1929-1933 között

15 nem önálló közös alosztások csak más ETO-számhoz kapcsolhatók a főtáblázati szám jelentését specifikálják – ha ez a szempont nem igényel önálló visszakeresést / nincs ilyen főtáblázati szám .00 szempont szerinti 58.006 botanikuskert  -0 általános ismérvek szerinti -03 anyagok -034 fémek -037 textíliák -05 személyek (csoportok sajátosságai) 622 bányászat 622-05 bányászok

16 nem önálló speciális alosztások csak egyes főosztályok bizonyos fogalmaival együtt használhatók jelentésük változó közös ismérveket fejeznek ki csak a táblázatokban meghatározott helyen, szakterületnél alkalmazhatók csak főtáblázati vagy segédtáblázati számhoz hozzáfűzve használhatók a főtáblázatok között függőleges fekete vonallal vannak kiemelve

17 nem önálló speciális alosztások fajtái ‘kötőjeles’ : tárgyak elemei, összetevői, tulajdonságai 82-1/-9 irodalmi műfajok Pl. 82-1 költemények 82-2 drámai művek 82-3 prózai epika # 616 patológia 616-00 kóros folyamatok 616-001 sérülések általában

18 nem önálló speciális alosztások fajtái ‘pont nullás’: főtáblázati és segédtáblázati számokhoz kapcsolhatók: 792 színházművészet 792.01 színház/színpad esztétikája 792.02 színház/színpad technikája # 06 szervezetek, együttműködési formák 06.01 szervezetek általános sajátosságai 06.02 szervezetek tagsága

19 nem önálló speciális alosztások fajtái aposztrófos ‘ szintetizáló/integráló funkció bizonyos táblázati részben található jelzetelemek összeolvasztásával jönnek létre: 329 politikai párt 329.11 konzervatív irányzat 329.17 nemzeti irányzat 329.11’17 nemzeti-konzervatív párt számvégződéses 669.35 rézötvözetek (kohászat)

20 jelzetalkotás: két vagy több ETO szám összekapcsolása olyan témákra, amelyet egyetlen ETO- számmal nem fejezhetünk ki

21 a jelzetelemek összekapcsolása 1. összekötés  jele: +  mellérendelés  a fogalmak tartalmilag egyenrangúak  a sorrend felcserélhető 635.5 + 635.7 + 634.7 salátafélék, fűszernövények, bogyósgyümölcsök

22 a jelzetelemek összekapcsolása 2. összefoglalás vagy kiterjesztés:  jele: / (-tól-ig)  a tárgykör két szomszédos vagy több egymást követő számmal fejezhető ki (451/459) Itália történelmi tartományai  a kiválasztott ETO-számok közül az elsőt és az utolsót kapcsoljuk össze  a számok sorrendje nem cserélhető fel

23 a fogalmi viszonyok kifejezése viszonyítás, mellérendelés  jele :  két vagy több téma egymással összefüggésben  a fogalmak kölcsönösen szűkítik egymást  a fogalom mindegyik főtáblázati számnál visszakereshető lesz 611+616 anatómia és patológia 611:616 anatómia és patológia kapcsolatai (Viszonyítás, alárendelés  jele ::  két vagy több téma, egymásnak alá/fölérendelve  a sorrend kötött  a fogalom csak a fölérendelt főtáblázati számnál lesz visszakereshető)

24 a jelzetalkotás 1.lényeges tartalmi elemekből a témát leíró tárgyszavak választása 2.a tárgyszavak megfogalmazása többféleképpen(tágabb és szűkebb fogalmakra is!) 3.a tárgyszavak megkeresése a betűrendes mutatóban 4.rokon értelmű szavak keresése

25 a jelzetalkotás 1.a betűrendes mutatóban talált jelzet ellenőrzése az ETO táblázataiban 2.összetett fogalmak alkotása alosztások segítségével 3.a jelzetek egymáshoz való viszonyának tisztázása 4.alosztások vizsgálata

26 a jelzetalkotás  főtáblázati szám  jelzetkapcsolás (összefoglalás, viszonyítás)  korlátozottan közös alosztás  általánosan közös alosztások: legáltalánosabb szempontokat kifejezők:  - hely, idő (földrajzi, népi, etnikai)  - formai és nyelvi


Letölteni ppt "Egyetemes Tizedes Osztályozás. ETO  tudományfelosztáson és mesterséges nyelven alapuló osztályozó rendszer  tartalomfeltáró kifejezése: a dokumentum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések