Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ásványtani alapismeretek Ásvány és kőzettan I Készítette: Zelenka Magdolna Márta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ásványtani alapismeretek Ásvány és kőzettan I Készítette: Zelenka Magdolna Márta."— Előadás másolata:

1 Ásványtani alapismeretek Ásvány és kőzettan I Készítette: Zelenka Magdolna Márta

2 Cél : a kristálytani alapfogalmaknak, ásványoknak és ipari ásványi nyersanyagoknak az ismertetése Kristálytan: Témakörébe tartozik a kristályok alaktani, belsõ szerkezeti, fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Ásványtan (minerológia): Ásványokkal kapcsolatos tudomány (mineral: ásvány, és a latin mina: bánya, akna szóból ered). Témakörébe a Föld szilárd kérgét (litoszféra) alkotó kõzetek ásványi összetételének vizsgálata tartozik. Kõzettan: Témakörébe a kõzetek tulajdonságainak és keletkezésük körülményeinek leírása tartozik. Kristály: Homogén, diszkontinuális térkitöltésû, anizotróp térrács aminek külsõ megnyilvánulása a síklapokkal határolt mértani test. Ásvány: A szilárd földkéregben természetes úton keletkezett, meteoritokban található, élõlényekhez nem kötött, egyöntetû (homogén), legtöbbször egységes kémiai összetételû, rendszerint kristályos anyagok. Kõzet: A szilárd földkérget felépítõ, megközelítõen változatlan ásványi és kémiai összetételû ásványhalmazok elnevezése. Érc: (latin: aes, aeris) Kõzet vagy ásvány, amelybõl valamilyen elem (pl.: Fe, Pb, Au, Al és hasonlók) hasznosan nyerhetõ ki. (Bronzszerû ötvözet, amelyet az ókorban gyakran használtak fegyverekhez és hadifelszerelésekhez).

3 Hét kristályrendszer A )Nem főtengelyes: bonyolult felismerni 1. Triklin 2.Monoklin 3.Rombos B )Főtengelyes: 1.Tetragonális 2.Trigonális 3.Hexagonális C )Szabályos tesszerális / köbös

4 Triklin Triklin (háromhajlású) kristályrendszer Triklin (háromhajlású) kristályrendszer Háromhajlású rendszer. Háromhajlású rendszer. A tengelykeresztek különböző egységhosszúak és különböző szögeket zárnak be egymással. A legkevesebb szimmetria elemmel rendelkezik, jellemző szimmetriatengelye nincs, minden kristálylap különálló és egyedi. A triklin rendszer két osztályt tartalmaz: A tengelykeresztek különböző egységhosszúak és különböző szögeket zárnak be egymással. A legkevesebb szimmetria elemmel rendelkezik, jellemző szimmetriatengelye nincs, minden kristálylap különálló és egyedi. A triklin rendszer két osztályt tartalmaz: pedionos pedionos véglapos véglapos Fontosabb ásványai: kaolinit, rodonit, türkiz, cianit, timsócsoport, kalkantit Fontosabb ásványai: kaolinit, rodonit, türkiz, cianit, timsócsoport, kalkantitkaolinitrodonittürkizcianittimsócsoportkaolinitrodonittürkizcianittimsócsoport

5 Monoklin Monoklin (egyhajlású) rendszer Monoklin rendszer. A rendszerben a tengelyarányok különbözőek, a hajlásszögük egymáshoz képest egy kivételével derékszögű, kevés szimmetria elemet tartalmaz. A rendszer osztályai: - szfenoidos - dómás - prizmás. Fontosabb ásványai: gipsz, azurit, kén, lazulit, malachit, manganit, muszkovit, ortoklász, szóda, talk, timsócsoport, csillámok.gipszazuritkénlazulitmalachitmanganitmuszkovitortoklászszódatalktimsócsoportcsillámok

6 Rombos Rombos rendszer Rombos rendszer Szimpla rombos. Szimpla rombos. Lap-középpontú rombos Lap-középpontú rombos A három koordinátatengely egymásra merőleges, de különböző egységhosszúságúak. Szimmetriaelemeinek száma több mint három. A rendszer három osztályt tartalmaz: A három koordinátatengely egymásra merőleges, de különböző egységhosszúságúak. Szimmetriaelemeinek száma több mint három. A rendszer három osztályt tartalmaz: biszfenoidos biszfenoidos piramisos piramisos bipiramisos. bipiramisos. Fontosabb ásványa: anhidrit, aragonit, antimonit, barit, enargit, kalkozin, k én, markazit, nagyágit, olivincsoport, topáz, csillámok. Fontosabb ásványa: anhidrit, aragonit, antimonit, barit, enargit, kalkozin, k én, markazit, nagyágit, olivincsoport, topáz, csillámok.anhidritaragonitantimonitbaritenargitkalkozink énmarkazitnagyágitolivincsoporttopázcsillámokanhidritaragonitantimonitbaritenargitkalkozink énmarkazitnagyágitolivincsoporttopázcsillámok.

7 Tetragonális Tetragonális (négyzetes) rendszer A három tengely egymásra merőleges, de csak kettő azonos egységhosszúságú, így egy a főtengely kitüntetett szerepű. Főtengelyes kristályrendszernek is nevezik. Több főtengelyi és melléktengelyi és síkszimmetriával (tükörszimmetria) is rendelkezik. A rendszerbe hét osztály tartozik: Testközéppontos négyzetes. piramisos bipiramisos trapezoéderes ditetragonális piramisos ditetragonális bipiramisos biszfenoidos szkaleonéderes Fontosabb ásványai: anatáz, bornit, cirkon, kalkopirit, kassziterit, rutil, torit, vezuvián.anatázbornitcirkonkalkopiritkassziteritrutiltoritvezuvián

8 Trigonális rendszer A főtengely a melléktengelyekkel derékszöget zárnak be a melléktengelyek egymáshoz képest nem derékszögűek, a főtengely és a melléktengelyek egységhossza különböző. Sok tengely-, lap és tükörszimmetriával rendelkezik, hét kristályosztály tartozik ide: Lapközéppontú trigonális. piramisos romboéderes trapezoéderes ditrigonális piramisos ditrigonális szkalenoéderes dipiramisos ditrigonális dipiramisos Fontosabb ásványai: aaaa llll uuuu nnnn iiii tttt, aaaa nnnn kkkk eeee rrrr iiii tttt, cccc iiii nnnn nnnn aaaa bbbb aaaa rrrr iiii tttt, dddd oooo llll oooo mmmm iiii tttt, kkkk aaaa llll cccc iiii tttt, kkkk oooo rrrr uuuu nnnn dddd, kkkk vvvv aaaa rrrr cccc, mmmm aaaa gggg nnnn eeee zzzz iiii tttt, rrrr oooo dddd oooo kkkk rrrr oooo zzzz iiii tttt, ssss zzzz iiii dddd eeee rrrr iiii tttt, tttt eeee llll llll úúúú rrrr, tttt uuuu rrrr mmmm aaaa llll iiii nnnn cccc ssss oooo pppp oooo rrrr tttt.

9 Hexagonális (hatszöges) rendszer Hexagonális (hatszöges) rendszer Hasonló a trigonális rendszerhez, de szimmetriájában döntően a hatszöges elemek az elsőrendűek.Ide tartozó kristályosztályok piramisos dipiramisos trapezoéderes dihexagonális piramisos dihexagonális dipiramisos Fontosabb ásványai: apatit, grafit, kalkozin, kvarc, molibdenit, nefelin, nikkelin, vanadit.apatitgrafitkalkozinkvarcmolibdenitnefelinnikkelin vanadit

10 Szabályos (köbös) kristályrendszer Tengelykeresztjeiből három egyenértékű egymásra merőlegesek, egymással felcserélhetők. Ez arra utal, hogy a tulajdonságok jelentős része az iránytól független. Ez a kristályrendszer szabályosságáról könnyen felismerhető, de osztályai nehezen különböztethetőek meg. A rendszer osztályai: Tengelykeresztjeiből három egyenértékű egymásra merőlegesek, egymással felcserélhetők. Ez arra utal, hogy a tulajdonságok jelentős része az iránytól független. Ez a kristályrendszer szabályosságáról könnyen felismerhető, de osztályai nehezen különböztethetőek meg. A rendszer osztályai: tetraéderes pentagon-dodekaéderes tetraéderes pentagon-dodekaéderes diszdodekaéderes diszdodekaéderes pentagonikozi-tetraéderes pentagonikozi-tetraéderes hexakisztetraéderes hexakisztetraéderes hexakiszoktaéderes hexakiszoktaéderes Fontosabb ásványai: arany, argentit, arzenolit, ezüst, fluorit, galenit, gránátcsoport, gyémánt, kobaltin, kősó, krisztobalit, kuprit, lazurit, magnetit, pirit, pl atina, réz,szalmiák, szfalerit, timsócsoport, torianit. Fontosabb ásványai: arany, argentit, arzenolit, ezüst, fluorit, galenit, gránátcsoport, gyémánt, kobaltin, kősó, krisztobalit, kuprit, lazurit, magnetit, pirit, pl atina, réz,szalmiák, szfalerit, timsócsoport, torianit.aranyargentitarzenolitezüstfluoritgalenitgránátcsoportgyémántkobaltinkősókrisztobalitkupritlazuritmagnetitpiritpl atinarézszalmiákszfalerittimsócsoporttorianitaranyargentitarzenolitezüstfluoritgalenitgránátcsoportgyémántkobaltinkősókrisztobalitkupritlazuritmagnetitpiritpl atinarézszalmiákszfalerittimsócsoporttorianit

11 Köszönöm szíves figyelmét !


Letölteni ppt "Ásványtani alapismeretek Ásvány és kőzettan I Készítette: Zelenka Magdolna Márta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések