Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Táblázatkezelés-Excel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Táblázatkezelés-Excel"— Előadás másolata:

1 Táblázatkezelés-Excel

2 A táblázatkezelő programok használatának előnyei
Az adatok táblázatos formában könnyen áttekinthetők Összefüggéseket, képleteket tudunk használni Az adatok változtatásakor a képleteket automatikusan újra lehet számoltatni Számolási hibák esélye minimálisra csökken Az adatokat többféle szempont szerint rendezhetjük, jeleníthetjük meg Grafikonok használata szemléletessé teszi munkánkat

3 Program ablak gombjai Szerkesztőléc Címsor Menüsor Eszközsorok Aktuális cella koordinátája Munkaterület Munkalap fülek Görgetősávok Állapotsor

4 A táblázat részei Sorok: számuk 65536, számokkal vannak jelölve
Oszlopok: számuk 256, betűkkel vannak jelölve (az angol ábécé betűivel), ha elfogytak a betűk, akkor két betűvel történik az azonosítás Cella: a táblázat egy rubrikája, azonosítása a cellacímmel történik (melyik oszlop és melyik sor találkozásánál fekszik) Aktív cella: az a cella, amelyikbe éppen adatot vihetünk be Tartomány (blokk): több cellából álló terület, lehet összefüggő és nem összefüggő Munkalap: a táblázatkezelő programokban több táblázat áll egyszerre rendelkezésünkre. Új munka kezdetekor három üres munkalapot kapunk. Ezek átnevezhetők, törölhetők, új lapok szúrhatóak be. Munkafüzet: az egyszerre használt munkalapok együtt

5 Cellamutató mozgása Ctrl + Home dokumentum legeleje
Home sor eleje Ctrl + Home dokumentum legeleje Ctrl + End dokumentum legvége Page Up, Page Down képernyőnyit ugrik fel/ le Ctrl + nyilak első/utolsó sorra/oszlopra ugrik Ctrl + Page Up, Ctrl + Page Down munkafüzetben lapokat lapoz

6 Adatok bevitele Kész Beírás Szerkesztés
Alapeset + beírás után Beírás Gépelés közben Javítás csak Backspace-szel, nyilakkal nem Szerkesztés Gépelés utáni javítás Kattintás duplán a cellán, majd javítás (nyilak a Word-ben megszokott módon működnek) Kattintás a szerkesztőlécen, majd javítás F2 (cellában tudunk javítani, nyilak a megszokott módon működnek)

7 Adatbevitel elvetése Esc Szerkesztőlécen az X ikon

8 Kijelölések Egy sor kattintás a sort jelölő számon
Több sor ua, majd elhúzás Egy oszlop kattintás az oszlop betűjelén Több oszlop ua, majd elhúzás Teljes táblázat kattintás sorok, oszlopok első metszéspontjánál Nem összefüggő terület Ctrl Ha területet kijelölünk, akkor mindig lesz 1 világos cella (aktív cella). Kijelölés megszüntetése

9 Adattípusok, igazításuk I.
Dátum Jóváhagyás után a cella jobb oldalára kerül Idő Jóváhagyás után a cella jobb oldalára kerül Szám Csak számjegyek Kifejezés Mindig =-lel kezdődik Érvényesítés után a kifejezés értékét látjuk a cellában # akkor látható, ha nem fér ki az eredmény a cellában #ÉRTÉK akkor látható, ha rossz a képlet

10 Adattípusok, igazításuk II.
Logikai Jóváhagyás után a cella közepére, nyomtatott nagybetűsen kerül Két értéket vehet fel: igaz és hamis Szöveg Jóváhagyás után a cella bal oldalára kerül Minden egyéb ide tartozik Ha nem fér ki egy cellába, akkor átlóg a következő oszlopba, majd takarásba kerül

11 Adatok törlése Mint Word táblázatban
Formátum marad (pl dátumnál a 2 értéke jóváhagyás után ) Szerkesztés\ Tartalom törlése

12 Képletek Képletben használható adatfajták
􀂷 Konstans (szám, szöveg) 􀂷 Műveleti jel (+ - * / ^) 􀂷 Zárójel (kezdő és záró) 􀂷 Cellahivatkozás (cím és tartomány) 􀂷 Függvény Zárójelezés (mindig legyen páros) Mindig oda írjuk a képletet, ahol az eredményt akarjuk látni Adatbevitel 􀂷 Billentyűzetről 􀂷 Kattintással 􀂷 Tartományról

13 Relatív cím, Abszolút cím
A relatív cím azt jegyzi meg, hogy a hivatkozott cella hány sorra és hány oszlopra van attól a cellától, amibe a képletet írtuk. Megjelenítési formája: OszlopSor pl.:D5 Ellenőrzés a Szerkesztőlécen Abszolút cím Fix, de változtatható paraméterek alkalmazása a képletekben. A képlet a másolás hatására nem változik, minden másolt cellában ugyanaz a képlet és eredmény látható. Megjelenítési formája $Oszlop$Sor pl.: $D$5

14 Vegyes cím abszolút része (ami előtt a $ jel van) nem változik.
Abszolút és relatív keverése. A vegyes hivatkozás relatív része változik, az abszolút része (ami előtt a $ jel van) nem változik. Megjelenítési formája Fix koordináta elé $ jel Oszlopra nézve abszolút, sorra nézve relatív ($C4) Oszlopra nézve relatív, sorra nézve abszolút (C$4)

15 Szokásos eszköztár ismeretlen ikonjai
􀂾 Függvényvarázsló 􀂾 Diagramvarázsló

16 Cellaformátum Formátum\ Cellák Helyi menü\ Cellaformázás
A kijelölt cellákra vonatkozik (aktív cella is) Lehetőségek Szám Igazítás Betűtípus Szegély Mintázat Védelem

17 Függvényvarázsló Lépései:
􀂷 Függvényvarázsló indítása ikon segítségével 􀂷 Megfelelő kategória kiválasztása 􀂷 Kívánt függvény megadása 􀂷 A megjelenő képletpalettában az argumentum megadása 􀂷 Kész gomb

18 Függvények Mindig abba a cellába kell állni, ahol az eredményt látni szeretnénk. MA() Aktuális dátumot adja meg MOST() Aktuális időt adja meg MIN() Argumentum legkisebb értékét adja MAX() Argumentum legnagyobb értékét adja ÁTLAG() Argumentum átlagát adja SZUM() Az argumentum értékeit adja össze DARAB() Megszámolja, hogy az argumentum hány cellájába van szám DARAB2() Megszámolja, hogy az argumentumnak hány nem üres cellája van DARABÜRES() Megszámolja, hogy az argumentumban hány üres cella van DARABTELI(tartomány, feltétel) Megszámolja, hogy a tartományban hány olyan cella van, amelynek értéke az adott feltételnek megfelel

19 FKERES(keresés_érték;tartomány;oszlop_szám;rendezett) Függőleges keresés. A megadott tartomány első oszlopában megkeresi a megadott értéket, majd az érték sorából a megadott sorszámú oszlopban lévő értéket adja vissza VKERES(keresési_érték; tartomány;oszlop_szám;rendezett) Vízszintes keresés. A megadott tartomány első sorában megkeresi a megadott értéket, majd az érték oszlopából a megadott sorszámú sorban lévő értéket adja vissza INDEX(tartomány;sorszám;oszlopszám) A megadott tartomány sorszám-adik sorának oszlopszám-adik elemét adja vissza KUTAT(keresési_érték;keresési_vektor;eredményvektor) A keresési_érték helyét megkeresi a keresési_vektor értékei között, majd az eredményvektor ugyanazon pozíciójában lévő értéket adja vissza


Letölteni ppt "Táblázatkezelés-Excel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések